Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 1800
Mărime: 81.20KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA ENERGETICĂ

Cuprins

Continutul proiectului:

1. Determinarea capacităţilor de producţie momentane, nominale şi anuale.

1.1 Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire

1.2 Determinarea necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum

1.3 Determinarea sarcinii termice urbane

2. Soluţii termice posibile de realizare a sursei de caldură. Alegerea şi dimensionarea echipamentelor principale.

2.1 Centrala termică

2.2 Centrala de cogenerare

2.2.1 Centrala de cogenerare cu turbine cu gaze

2.2.2 Centrala de cogenerare cu motoare cu ardere interna

3. Estimarea componentelor fluxului anual de cheltuieli şi încasări

3.1 Estimarea producţiilor anuale de energie (căldură şi energie electrică) în variantele considerate

3.2 Estimarea consumului de combustibil

3.3 Estimarea investiţiilor

3.4 Estimarea costurilor anuale de producţie

3.5 Estimarea încasărilor

4. Analiza eficientei economice a variantelor considerate

4.1 Criterii de analiza folosite. Ipoteze de aplicare. Analiza economica

4.2 Analiza de sensibilitate

5. Stabilirea costurilor de vânzare a energiei produse, căldură şi energie electrică

6. Concluzii

Extras din document

Să se stabilească soluţia optimă din punct de vedere economic de alimentare cu căldură a unui oraş din Romania cunoscând următoarele:

- numărul de apartamente convenţionale ce vor fi alimentate cu caldură este: Nap= 20.000+ n•5.000

- suprafaţa echivalentă a instalaţiilor de încălzire montate într-un apartament convenţional din zona climatică II si eoliană II este:

Seo=12.5 m2/ap

În momentul actual oraşul este alimentat cu căldură dintr-o centrală termică care foloseşte gaze naturale în calitate de combustibil primar.

Auditul energetic efectuat a scos în evidenţă că randamentele cazanelor sunt mici, consumul specific de combustibil este mare, cheltuielile cu mentenanţa sunt ridicate, deci cazanele sunt uzate fizic clar şi moral prin faptul că au funcţionat peste 20 de ani.

Soluţiile de alimentare cu căldură ce vor fi analizate în cadrul proiectului sunt următoarele:

- Retehnologizarea sursei de căldură cu starea profilului actual de centrală termică prin montarea unor cazane de apă fierbinte moderne cu performanţe ridicate.

- Retehnologizarea sursei de caldura cu transformarea ei din centrală termică în centrală de cogenerare în 2 variante: centrală de cogenerare cu turbine cu gaze şi centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă.

1. Determinarea capacităţilor de producţie momentane, nominale şi anuale.

1.1. Determinarea necesarului de căldură pentru încalzire:

qic = NapxSexqspc=120.000x13,5725x469,26=764,283 MW

Se = Seo 13,5725 m2/ap

Nap = 20.000+nx5.000=120.000 apartamente

qspc = qspco 469,26 W

qspco = 525 W

= 59,44º C

= 66,5 ºC

qimed = 323,625 MW

temed= 3,,909º C

qimin= 160,901 MW

tex= 12 ºC

1.2. Determinarea necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum:

qacmed = Gacmedxcpx(tac-tar)=87,913 MW

tac= 60 º C = 60+273,15=333.15 K

tar= 5 ºC = 5+273,15=278.15 K

Gacmed = Napxnpx Gaczi=381,94 kg/s

Gaczi =110 l/zi

np = 2,5

cp = 4185 J/kg K

1.3 Determinarea sarcinii termice urbane

qic = 764,283MW qimed = 323,625MW

qimin = 160,901MW qacmed = 87,913MW

quc =[1,1x(qic + qacmed )] x1,04 = 974,9122MW

Curbele clasate:

Preview document

Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 1
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 2
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 3
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 4
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 5
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 6
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 7
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 8
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 9
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 10
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 11
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 12
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 13
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 14
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 15
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 16
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 17
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 18
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 19
Proiect la Eficiența Economică a Sistemelor Energetice - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Proiect la Eficienta Economica a Sistemelor Energetice.doc

Alții au mai descărcat și

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Instalație Eoliană pentru Alimentarea unui Consumator Insular

Capitolul I STRUCTURA GENERALA A SISTEMULUI EOLIAN 1.1. Necesitatea sistemului Datorita epuizarii pe plan mondial a rezervelor de combustibili...

Variante constructive ale unui vehicul autonom dotat cu sursă neconvențională de energie

Capitolu I.Introducere De la vechii greci ne-a rămas minunata legendă despre titanul Prometeu, care a răpit cerurilor focul şi l-a adus oamenilor....

Centralele Eoliene - Studiu de Caz

1. INTRODUCERE În ansamblu, UE şi-a propus ca, până în 2020, 20% din consumul său total de energie să provină din resurse regenerabile. România a...

Dimensionarea simplă și alegerea echipamentelor pentru o instalație de încălzire ACM cu panouri solare

Capitolul I. Parti scrise Argumente pentru utilizarea energiei solare Domeniul cel mai raspandit al utilizarii energiei solare in instalatii il...

Studiul mașinii asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit ca generator trifazat conectat la rețeaua națională

Capitolul I Introducere Conceput şi construit în 1889 de M. Dolivo-Dobrovolski, motorul asincron trifazat, a cărui funcţionare se bazează pe...

Proiectarea unui sistem fotovoltaic - locuință izolată, neracordată la rețea

CELULE FOTOVOLTAICE. LOCUINTA IZOLATA, NERACORDATA LA RETEA 1. Introducere Tehnologia fotovoltaica consta în tranformarea în energie electrica a...

Studiu Privind Producerea Energiei Electrice cu Ajutorul Turbinelor Eoliene

Capitolul I. Energia eoliana 1.1. Consideraţii generale Întreaga civilizaţie actuală se bazează pe producerea ,transmiterea şi conversia energiei...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice...

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Republica moLdova și organizațiile din Europa de Sud-Est

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 60 surse, 95 pagini text de bază. Cuvintele...

Politică în domeniul energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Studiu comparativ privind prestarea serviciului de iluminat public din Municipiul Ploiești și Municipiul Brașov

Necesitatea realizării unui sistem de iluminat public modern Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei....

Ai nevoie de altceva?