Proiect la PEC

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 3739
Mărime: 934.49KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ina Dobrea

Cuprins

CUPRINS

ÎNTRODUCERE 2

1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU

A CENTRALEI 3

1.1 Analiza sarcinii 3

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină şi construirea curbei de sarcină anuale 3

1.3 Elaborarea schemei de principiu a centralei electrice, alegerea generatoarelor şi a transformatoarelor 5

2 CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 7

2.1 Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat 7

2.2 Limitarea curenţilor de s.c 10

2.3 Alegerea conductoarelor şi aparatelor din schema centralei 13

2.4 Alegerea aparatelor de comutaţie din circuit 13

2.5 Alegerea secţiunei părţilor conductoare în schema centralei 16

3 ELABORAREA SCHEMEI SERVICIILOR PROPRII

A CENTRALEI ELECTRICE 19

3.1 Determinarea consumului de putere a serviciilor proprii a centralei electrice 19

3.2 Elaborarea schemei de conexuni a aparatelor de măsură. din centrală 20

3.3 Alegerea şi verificarea clasei de precizie a transformatorului de curent instalat

în circuitul generatorului şi a transformatorului de tensiune racordat la generator 21

3.4 Alegerea aparatelor de măsură în circuitele tip 24

4 ELABORAREA CONSTRUCŢIEI INSTALAŢIEI DE DISTRIBUŢIE DIN CENTRALĂ 24

4.1 Elaborarea schemelor electrice de conexiune la tensiunea de 330 kV şi la tensiunea de 10,5 kV 24

CONCLUZII 25

BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite transportului, transformării şi distribuţiei a energiei electrice. Deasemenea un rol foarte important îl joacă centralele electrice

CE.Centralele electrice pot fi clasificate în:

- centrale termoelectrice cu condensare (CTE);

- centrale electrice cu termoficare(CET);

- centrale nucleare electrice (CNE);

- centrale hidroelectrice(CHE);

- centrale hidroelectrice cu acumulare şi pompaj de apă(CHAP);

Toate centralele electrice se unesc întrun sistem electroenergetic unic lucrînd în

paralel. Funcţionarea lor în paralel prezintă următoarele avantaje tehnico- economice:

- ridicarea fiabilităţii şi a siguranţei în alimentare a consumatorilor de energie electrică;

- permite optimizarea producerii energiei electrice şi utilizarea raţională a combustibilului;

- micşorarea pierderilor de putere şi energie;

- permite menţinerea calităţii energiei electrice.

În lucrarea dată va fi proiectată partea electrică a centralei electrice de tip CET.

Centralele de tip CET sunt centrale care produc concomitent atît energie electrică, cît şi energie termică. Ele se construiesc de obicei în apropierea consumatorilor.

Randamentul centralelor de tip CET este de circa 60%. ele pot funcţiona şi în regim

de condensare, dar randamentul lor va scădea pînă la 32%.

Aceste tipuri de centrale folosesc ca combustibili combustibilii organici, şi influienţa lor asupra mediului ambiant este negativă, sînt nişte centrale greu manevrabile.

Proiectarea CE are la bază principalele cerinţe de ordin general:

- siguranţa în alimentarea consumatorilor;

- calitatea energiei electrice;

- soluţia tehnico-economică optimă.Fiabilitatea funcţionării centralei electrice precum şi a staţiilor de transformare depinde de schema de conexiune, de numărul de transformatoare.

Transformatoarele din centrală sînt dotate cu mijloace de reglare a tensiunii sub sarcină.La întocmirea variantelor de schemă a centralei elctrice se va ţine cont de următoarele:

- schema să asigure securitate în exploatare;

- schema să fie cât mai ieftin posibilă;

- schema să aibă o fiabilitate cît mai ridicată.

Varianta finală de implimentare a centralei electrice se va alege în urma efectuării

calculului tehnico economic.

I. ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU A CENTRALEI

1.1. În această lucrare se proicteză o centrală electrotermică cu o putere de 360MW Sarcina prevede 7 linii (care realizează legătura cu sistemul electoenergetic) cu puterea nominală 7000 MVA cu tensiunea 330 kV. Alimentarea consumatorilor locali are loc la tensiunea de 10.5 kV pe 6 linii. Fiabilitatea în alimentare cu energie electrică a consumatorilor este asigurată prin intermediul adoptării schemelor de conexiuni a instalaţiilor de distribuţie respective, asigurării rezervei în alimentare, utilizării echipamentului modern, exploatării corecte a instalaţiei.

1.2. Prelucrarea curbelor de sarcină

Prelucrarea curbelor de sarcină şi determinarea indicatorilor curbei este necesar pentru elaborarea schemei centralei.

Tensiunea 10.5 kV

tabelul 1.1

t, h 0 – 6 6 – 13 13 – 18 18 – 21 21 – 24

P, MW (iana) 10 15 17 20 18

P, MW (vara) 6 9 10.2 12 10.8

Mai jos este prezentată curba de sarcină pentru o zi de vară şi o zi de iarnă.

Fig 1.1 Graficul curbei de sarcină la 10,5 kV.

Fig 1.2 Graficul curbei de sarcină anuale la 10,5 kV.

Calculul puterilor utilizate pentru construirea curbei de sarcina zilnică:

Calculul duratelor anuale: duratelor anuale :

Luînd în consideraţie că durata perioadei de iarnă constă din 183 zile, iar durata perioadei de vară 182 zile se calculează energia anuală consumată.

Preview document

Proiect la PEC - Pagina 1
Proiect la PEC - Pagina 2
Proiect la PEC - Pagina 3
Proiect la PEC - Pagina 4
Proiect la PEC - Pagina 5
Proiect la PEC - Pagina 6
Proiect la PEC - Pagina 7
Proiect la PEC - Pagina 8
Proiect la PEC - Pagina 9
Proiect la PEC - Pagina 10
Proiect la PEC - Pagina 11
Proiect la PEC - Pagina 12
Proiect la PEC - Pagina 13
Proiect la PEC - Pagina 14
Proiect la PEC - Pagina 15
Proiect la PEC - Pagina 16
Proiect la PEC - Pagina 17
Proiect la PEC - Pagina 18
Proiect la PEC - Pagina 19
Proiect la PEC - Pagina 20
Proiect la PEC - Pagina 21
Proiect la PEC - Pagina 22
Proiect la PEC - Pagina 23
Proiect la PEC - Pagina 24
Proiect la PEC - Pagina 25
Proiect la PEC - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Proiect la PEC.doc

Alții au mai descărcat și

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Statia 400 kV Urechesti

Statia Urechesti se afla langa termocentrala Rovinari. Aceasta termocentrala are 4 generatoare de 330 MW fiecare. Aceasta statie este in functiune...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Proiect la TDEE

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiect la PEC - stație electrică

1. ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A STAŢIEI ELECTRICE Întocmirea schemei de conexiune a staţiei electrice se efectuează ţinînd cont...

Omul și Energia

Introducere O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil...

Analiza schemei electrice monofilare a unei stații electrice reale

1. PREZENTAREA STAȚIEI: Numele stației: Stația 110/20/10 kV CÂMPINA Localizare: Stația electrică de 110/20/10 kV CÂMPINA este amplasată in...

Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW

INTRODUCERE Centrala electrica reprezintă intreprinderea sau instalaţia menită să producă energie electrică. În dependenţă de resursele...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind opimizarea suspensiei autovehiculelor

MEMORIU JUSTICATIV În acestă eră a vitezei, a tehnologiei, a cercetărilor, a experimentelor omul și-a extins limitele până la extreme, iar de aici...

Extinderea Uniunii Europene Către Europa Centrală

INTRODUCERE Uniunea Europeană este un proces de integrare deplină, economică, socială şi instituţională, situându-se, din punct de vedere politic,...

Sistem combinat de alimentare a motoarelor navale cu HFO și gaze naturale

CAPITOLUL I. 1.1. Destinaţia navei şi caracteristicile generale Cargoul pentru mărfuri generale este nava maritimă destinată transportului...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Dinamica Motoarelor cu Ardere Internă

Capitolul 1 1.1 Formularea temei de proiectare În cadrul proiectului la disciplina " Dinamica motoarelor cu ardere internă " , tema de...

Proiect la PEC - stație electrică

1. ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A STAŢIEI ELECTRICE Întocmirea schemei de conexiune a staţiei electrice se efectuează ţinînd cont...

Accidentul de muncă în legislația actuală

A R G U M E N T ”Am învățat că viața nu valorează nimic, dar nimic nu e mai de preț ca viața.!!” a spus un mare filozof André Malraux. Și multe...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap 1.Fonduri ale Uniunii Europene 1.1.Fondurile structurale ale Uniunii Europene Fondurile Structurale si de coeziune reprezintă instrumente...

Ai nevoie de altceva?