Proiect la PEC - stație electrică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 8 fișiere: doc, jpg, vsd
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 5713
Mărime: 2.47MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ina Dobrea

Cuprins

SARCINA PROIECTULUI 3

INTRODUCERE 4

1. ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A STAŢIEI ELECTRICE 5

1.1. Prelucrarea curbelor de sarcină. 5

1.2. Elaborarea variantelor schemei principale de conexiune a staţiei electrice....8

1.3. Compararea tehnică a variantelor 12

2. ALEGEREA CONDUCTOARELOR ŞI APARATELOR DIN SCHEMA PRINCIPALĂ A STAŢIEI ELECTRICE 17 2.1. Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat 17

2.2.Alegerea aparatelor de comutaţie din schema principală a staţiei electrice 20

2.3. Alegerea conductoarelor din schema principală a staţiei electrice 25

3. SERVICIILE PROPRII ŞI MĂSURĂRILE DIN STAŢIA

ELECTRICĂ 32

3.1. Elaborarea schemei serviciilor proprii a staţiei electrice 32

3.2. Alegerea şi verificarea clasei de precizie a transformatorului de curent şi a transformatorului de tensiune. 33

3.3. Alegerea schemei de comandă şi semnalizare a întreruptorului 36

4.ELABORAREA SCHEMELOR ELECTRICE DE CONEXIUNE A

INSTALAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE 40

CONCLUZII 42

BIBLIOGRAFIE 43

Extras din document

1. ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A STAŢIEI

ELECTRICE

Întocmirea schemei de conexiune a staţiei electrice se efectuează ţinînd cont de următoarele:

• particularităţile procesului tehnologic;

• amplasarea staţiei electrice în sistem;

• numărul şi puterea instalată a transformatoarelor şi a liniilor de evaluare a puterii;

• tensiunea nominală şi schema de conexiune a staţiei electrice în sistem;

• absenţa sau existenţa consumătorilor locali şi puterea cerută de ei;

• valorile maximale a curenţilor de scurtcircuit, existenţa echipamentului cu parametrii necesari.

Întocmirea schemei de conexiune a staţiei electrice se efectuează în baza schemelor întocmite a dezvoltării sistemului energetic pe o perioadă de dezvoltare de 10 – 15 ani în avansare.

1.1 Prelucrarea curbelor de sarcină

Se construieşte curba de sarcină pentru ziua de iarnă, de vară şi curba de sarcină anuală şi se determină parametrii curbei de sarcină :

– energia anuală consumată , MWh;

– puterea maximală din graficul curbei de iarnă Pmax , MW;

– puterea medie , Tan este dutata unui an, Tan = 8760 h;

– timpul de utilizare a puterii maxime Tmax = = KumpTan , h;

– coeficientul de umplere sau aplatizare a curbei de sarcină Kump = ;

– timpul pierderilor maximale , h.

În sarcină avem reprezentată curba de sarcină pentru ziua de iarnă (în %) sub formă de tabel (tabelul 1):

Tabelul 1

t, h 0 – 8 8 – 18 18 – 24

Pi, % 65 100 75

Puterea instalată a staţiei este Sinst=6 MVA la un factor de putere cosφ = 0.93.

MW.

Se consideră că sarcina pentru ziua de vară constituie 85 % din valoarea sarcinii de iarnă. Se determină valoarea sarcinii pentru ziua de iarnă şi de vară în unităţi absolute (MW) iar rezultatele se trec în tabelul 2. Tabelul 2

t, h 0 – 8 8 – 18 18 – 24

Pi, MW 3.63 5.58 4.19

Pv, MW 3.09 4.74 3.56

Graficele curbei de sarcină pentru ziua de iarnă şi de vară se reprezintă în fig. 1.

Fig.1 Curbele de sarcină pentru ziua

de iarnă şi de vară (în MW).

Luînd în consideraţie că durata perioadei de iarnă constă din 183 zile, iar durata perioadei de vară 182 zile se calculează energia anuală consumată.

Preview document

Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 1
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 2
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 3
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 4
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 5
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 6
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 7
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 8
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 9
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 10
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 11
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 12
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 13
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 14
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 15
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 16
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 17
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 18
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 19
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 20
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 21
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 22
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 23
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 24
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 25
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 26
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 27
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 28
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 29
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 30
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 31
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 32
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 33
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 34
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 35
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 36
Proiect la PEC - stație electrică - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Ppoect Vit Cap.I.doc
  • Ppoect Vit Cap.II.doc
  • Proect Vit Cap.III.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Desen 1 PEC.vsd
  • Desen 2 PEC.vsd
  • untitled1.jpg

Alții au mai descărcat și

Centrală electrică pe biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Serviciile Proprii ale Centralelor Electrice

SERVICIILE PROPRII ALE CENTRALELOR ELECTRICE 1.1. INTRODUCERE Serviciile proprii ale unei centrale electrice reprezinta totalitatea instalatiilor...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Proiect la TDEE

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Te-ar putea interesa și

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Partea electrică a stației 50 MW

INTRODUCERE Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit și de creșterea continuă a...

Ai nevoie de altceva?