Proiectarea Mașinii Asincrone

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 8 fișiere: doc, cdw
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 4247
Mărime: 589.62KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Sarcina pentru proiectul de curs 2

Introducere 3

1.Determinarea dimensiunilor de bază 4

2.Determinarea numărului de crestături;de spire şi a secţiunii conductorului în-făşurării statorice 6

3.Calculul dimensiunilor zonei de crestătură a statorului şi întrefierului 8

4.Calculul rotorului 10

5.Calculul curentului de magnetizare 13

6.Calculul parametrilor regimului de funcţionare 16

7.Calculul pierderilor 21

8.Calculul caracteristicilor de funcţionare 24

9.Calculul caracteristicilor de pornire 28

10.Calculul termic 34

Concluzie 37

Bibliografie 39

Tabel de componenţă 40

Extras din document

Introducere.

În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi în cazul antrenării acţionării cu un mo-tor cu ardere internă,alături de acesta se cuplează generatoarele electrice pentru a sa-tisface în mod autonom necesitatea în energie electromagnetică.Energia electromag-netică este cea mai comodă formă de energie care relativ simplu şi cu un randament destul de înalt poate fi transformată în altă formă de energie(mecanică,termică,galva-nică,etc.) în funcţie de necesitate.Anume din această cauză la momentul actual aceasta este forma dominantă de energie utilizată în sfera de producţie şi deservire în econo-mia naţională a oricărei ţări.

Rolul maşinii electrice în sistemul energetic naţoinal şi mondial este de o mare am-ploare.Aceasta se foloseşte pe larg în aproape toate ramurile economiei cuprinzând aproape toate domeniile de activitate ale omului în diverse ramuri cum ar fi:industria, agricultura,comerţul, transportul,aparatele de uz casnic,medicina,etc.

Aceasta se explică prin faptul că majoritatea surselor de energie electromagnetică le prezintă maşinile electrice(turbogeneratoare şi hidrogeneratoare),iar ponderea energiei produse de celulele fotovoltaice,elementele galvanice.etc în sistemul electroenergetic mondial este relativ mică.Deasemenea ca un argument „pro” maşinii electrice îl ser-veşte faptul că aceasta este reversibilă,adică unul şi acela-şi agregat poate consuma (motor) sau recupera(generator) energia în funcţie de condiţiile de funcţionare.

Deasemenea maşinile electrice au o construcţie simplă care asigură funcţionarea lor în cele mai grele condiţii şi că însuşirile lor electromecanice satisfac cerinţele de dez-voltare ale tehnicii moderne. Maşinile asincrone fiind utilizate deseori în calitate de motor,ca regulă pentru acţionarea diferitor sisteme mecanice care nu necesită o regla-re fină sau într-un diapazon larg a vitezei.

Din punct de vedere constructiv, maşinile electrice asincrone se divizează în maşini asincrone cu rotorul scurtcircuitat(de tipul „colivie de veveriţă”)şi cu rotorul bobinat (fazat).Proiectarea unei maşini electrice presupune calculul dimensiunilor statorului şi rotorului,alegerea tipurilor de înfăşurări,conductorilor pentru înfăşurări,izolaţiei,ma-terialelor părţilor active şi constructive ale maşinii şi dimensionarea acestora.Unele părţi ale maşinii trebuiesc proiectate astfel ca la executarea lor volumul de lucru şi cheltuelile de material să fie minimale,iar în timpul exploatării să se obţină caracteris-tici energetico-economice cît mai înalte.Pe lângă toate acestea maşina trebuie să corespundă condiţiilor de exploatare impuse.

În proiectul dat este proiectat un motor asincron de seria cu rotorul scurtcircui-tat(această maşină este prdusă în masă).Proiectarea acestui motor constă în următoa-rele etape:determinarea mărimilor electrice de bază;calculul zonei de dantură statorică şi rotorică;calculul parametrilor pentru regimul de funcţionare şi a curentului la mer-sul în gol;calculul caracteristicilor de funcţionare şi a celor de pornire;calculul termic simplificat calculul ventilaţiei şi elaborarea părţii grafice.

1.Determinarea dimensiunilor de bază.

1.1.Calculul turaţiilor sincrone ale motorului

1.2.Determinarea înălţimii axei de rotaţie.

Înălţimea axei de rotaţie în prealabil se alege din tab.1.6.[1] în baza fig.1.7.[1] după putere şi numărul de3 poli:

-înălţimea axei de rotaţie

-diametrul exterior statoric.

1.3.Determinarea diametrului interior statoric.

unde: -raportul dat în tab.1.7.[1]

1.4.Determinarea pasului polar.

1.5.Determinarea puterii de calcul.

unde: -coeficient indicat în fig.1.8.[1]

-randamentul dat de fig.1.9.(a).[1]

-factorul de putere dat de fig.1.9.(a).[1]

1.6.Determinarea solicitărilor electromagnetice.

Solicitările electromagnetice se determină conform gif.1.11.(a).[1]:

1.7.Determinarea factorului de înfăşurare pentru înfăşurarea într-un strat.

Factorul de înfăşurare se alege în baza tipului de înfăşurare conform indicaţiilor de la pag.25.[1]:

1.8.Determinarea lungimii de calcul.

unde:

1.9.Verificarea raportului

Valoarea raportului dat se încadrează în limitele recomandate de fig.1.14.(a)[1].

2.Determinarea numărului de crestături;de spire şi a secţiunii conducto-rului înfăşurării statorice.

2.1.Determinarea prealabilă a valorilor pasului dentar.

Valorile prealabile ale pasului dentar se aleg din fig.1.15.[1]:

2.2.Determinarea numărului de crestături statorice.

Preview document

Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 1
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 2
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 3
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 4
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 5
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 6
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 7
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 8
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 9
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 10
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 11
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 12
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 13
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 14
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 15
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 16
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 17
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 18
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 19
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 20
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 21
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 22
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 23
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 24
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 25
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 26
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 27
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 28
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 29
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 30
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 31
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 32
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 33
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 34
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 35
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 36
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 37
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 38
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 39
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 40
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 41
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 42
Proiectarea Mașinii Asincrone - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea Masinii Asincrone
  • Desene
   • Arborele.cdw
   • Desen de ansamblu.cdw
   • Tola rotorica.cdw
   • Tola statorica a masinii.cdw
  • Cuprins.doc
  • Proiectarea Masinii Asincrone.doc
  • Specificatia.doc
  • Titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Proiectarea instalațiilor electrice de iluminat și forță la SC Mobila SA

FOAIE DE TITLU Denumire proiect: Proiectarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă la S.C. |MOBILA S.A. Tg. Mureş, Jud. Mureş Proiect...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Proiectarea unei instalații electrice la un atelier electromecanic

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Proiectarea unei instalații de iluminat interior

Proiectarea unei instalatii de iluminat interior Civilizatia nu poate fi conceputa in zilele noastre fara folosirea energiei electrice in aproape...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui Motor Asincron

Mai jos sunt prezentate datele de proiectare, marimi care stau la baza intregului proiect Tensiunea de alimentare: 400 V Numarul de faze: 3...

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Organe de mașini - proiectarea transmisiei mecanice de la un motor electric asincron la o mașina de lucru

Sã se calculeze si sã se proiecteze transmisia mecanicã de la un motor electric asincron la o masinã de lucru. Ea este compusã dintr-o transmisie...

Proiectarea mașinii asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit

Date nominale: puterea nominala: PN = 52 [kW] tensiunea nominală de alimentare: UN = 400 [V] frecvenţa tensiunii de alimentare: f1 =100 [Hz]...

Motorul Electric

Introducere. Proiectul de curs este dedicat calculului unui motor asincron trifazat cu rotorul scurtcircuitat, datele iniţiale sunt date de...

Proiectarea Mașinii Asincrone cu Rotor Scurtcircuitat

Introducere Proiectul de curs este dedicat calculului unui motor asincron trifazat cu rotorul scurtcircuitat de P=25 kW , cu protecţia IP44 la...

Mașini electrice

I N T R O D U C E R E Maşinile electrice de curent alternativ au o răspîndire vastă în toate ramurile economiei naţionale. După principiul de...

Proiect mașini electrice - motor asincron

Tema de proiectare: Motor asincron cu datele: Pn¬=90KW 2p=2 Un=400V fn=50Hz ®n=95.1% cosÆn=0.9 Ip=7.4In Mp=2.3Mn Mk=2.9Mn -clasa de...

Ai nevoie de altceva?