Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 3 fișiere: doc, vsd
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 5542
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dobrea I.
Universitatea Tehnică din Moldova Facultatea de Energetică Catedra de Electroenergetică

Cuprins

ÎNTRODUCERE 3

I. ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE CONEXIUNE A CENTRALEI

1.1. Analiza sarcinii 5

1.2. Prelucrarea curbelor de sarcină. Construirea curbelor de sarcină anuale 5

1.3. Stabilirea a două variante ale schemei, centralei electrice şi alegerea transformatoarelor din aceste scheme 8

1.4. Compararea tehnico – economică a variantelor şi alegerea variantei optime 10

II. ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC ŞI A CONDUCTOARELOR DIN SCHEMA CENTRALEI ELECTRICE

2.1. Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat 14

2.2. Limitarea curenţilor de s.c 20

2.3. Alegerea aparatelor electrice de comutatie 20

2.3.1. Alegerea aparatelor electrice de comutaţie din circuitul generatorului 20

2.3.2. Alegerea întrerupătorului şi a separatorului în circuitul transformatorului la

barele de joasă tensiune 22

2.3.3. Alegerea întrerupătorului şi a separatorului în circuitul secţiei barelor la partea de joasă a tensiunii 23

2.3.4. Alegerea întrerupătorului şi a separatorului în circuitul secţiei barelor la partea de joasă a tensiunii pentru alimentarea consumatorilor locali 23

2.4. Alegerea conductoarelor barelor din schema centralei electrice şi verificarea lor 26

2.4.1. Alegerea conductoarelor din circuitul generatorului şi a barelor colectoare la tensiunea de 10.5 kV 26

2.4.2. Alegerea conductoarelor barelor în circuitul transformatorului din partea joasă a tensiunii 28

2.4.3. Alegerea cablurilor de alimentare a consumatorilor locali 30

III. ELABORAREA SCHEMEI SERVICIILOR PROPRII A CENTRALEI ELECTRICE

3.1. Determinarea consumului de putere a serviciilor proprii a centralei electrice..31

3.2. Elaborarea schemei de măsurări în toate circuitele centralei electrice 32

3.3. Alegerea transformatoarelor de curent din circuitul generatorului 34

3.4. Alegerea transformatoarelor de tensiune din circuitul generatorului 35

IV. ELABORAREA SCHEMELOR ELECTRICE DE CONEXIUNE A INSTALAŢIILOR DE DISTRIBUŢIE

CONCLUZII 39

BIBLIOGRAFIE 40

SCHEMA MONOFILARA 41

Extras din document

INTRODUCERE

Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în progresul tehnico-economic. Fără energie electrică, nivelul actual al civilizaţiei nu poate fi imaginat.

Transportul sau distribuţia energiei electrice la aceeaşi tensiune nominală se efectuează prin intermediul liniilor electrice, care reprezintă ansamblul de conductoare, izolatoare şi accesorii. Ansamblul de linii şi staţii electrice legate între ele, eventual interconectate cu alte reţele, poartă denumirea de reţea electrică.

Ansamblul de instalaţii utilizate pentru producerea, conversia, transformarea, transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare poartă denumirea de sistem electroenergetic. Sistemul electroenergetic este parte componentă a sistemului energetic a unei ţări şi se consideră ramură principală a economiei naţionale.

În prezenta lucrare de curs se vor proiecta o centrală electrică cu puterea de 64 MW, care este inima sistemului electroenergetic în ansamblu. Această centrală electrică este destinată pentru producerea energiei electrice şi debitarea ei în sistemul electroenergetic prin intermediul liniilor de transport şi distribuţie şi liniilor care alimentează consumatorii locali a centralei.

Fiabilitatea funcţionării reţelei electrice precum şi a centralelor electrice depinde de schema de conexiune şi de numărul de transformatoare. Pentru consumatori de categoria 1 se vor prevedea doua transformatoare în staţiile electrice, iar pentru consumatori de categoria 3 numai un transformator de putere. Toate transformatoarele din centrale sunt dotate cu mijloace de reglare a tensiunii.

În această lucrare de curs este expus conceptul modern al calculelor tehnico-economice comparative cu adaptare la sistemele de producere, transport şi de distribuţie a energiei electrice. Sunt prezentate elementele cheie ce domină această problematică, indicatorii de eficienţă economică, metodele curente de evaluare şi analiză economică a proiectelor de investiţii, criteriile de alegere a soluţiilor optime, aplicate în proiectarea centralelor electrice cu termoficare.

Varianta finală de implementare a CET se va alege în urma efectuării calculului tehnico-economic. În lucrarea dată vor fi examinate doar două regimuri de funcţionare: regimul permanent de funcţionare şi regimul de postavarie (sau permanent de după avarie).

În timpul funcţionării sistemelor electroenergetice şi a sistemelor de alimentare cu energie electrică a întreprinderilor au loc diferite perturbaţii ale regimurilor, spre exemplu: varierea sarcinii, conectarea şi deconectarea diferitor surse şi sarcini, scurtcircuite, ruperea conductoarelor liniilor electrice, efectuarea testărilor şi multe alte situaţii de avarie. Aceste situaţii, enumerate anterior, în cele din urmă aduc la modificarea stării electromagnetice a elementelor sistemului şi la modificarea vitezelor de rotaţie a generatoarelor, ca rezultat a unui dezechilibru între cuplurile mecanice şi electromagnetice ale tuturor generatoarelor conectate la sistemul electroenergetic.

Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele electrice tot timpul sunt sub tensiune şi sunt parcurse de curentul ce provoacă încălzire lor. De aceea în procesul de exploatare poate să apară distrugeri care duc la apariţia scurtcircuitelor.

În multitudinea de cazuri în locul de s.c. apare arcul electric cu temperatură înaltă, care duce la distrugerea izolaţiilor, aparatelor electrice şi a altor. La punctul de s.c. apare curenţi mari de mii de amperi care supraîncălzesc elementele de transport a energiei electrice ne defectate, şi poate să aducă la distrugeri complementare, deci la avarie. Tot odată în reţea legată cu locul de avarie apare scăderea tensiunii, ce poate să aducă la oprirea motoarelor şi la ieşire din sincronism a generatoarelor.

Proiectarea şi exploatarea centralelor electrice are la bază principalele cerinţe de ordin general: siguranţă în alimentarea consumatorilor, calitatea energiei electrice şi soluţia tehnico-economică optimă.

I. ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE CONEXIUNE A CENTRALEI

1.1. Analiza sarcinii.

Conform datelor iniţiale se cere de proiectat partea electrică a unei centrale electrice cu termoficare cu puterea nominală de 60 MW.

Centrală electrică va fi dotată cu doua generatoare cu tensiunea de producere 10.5 kV.

Energia electrică este evacuată în sistem prin transformatoare de tipul ТРДНС cu două înfăşurări.

În datele iniţiale se prezintă curba de sarcină de iarnă, iar cea de vară constituie 65% din cea de iarnă.

Partea grafică a proiectului reprezintă o coală cu schema electrica monofilara a centralei.

1.2. Prelucrarea curbelor de sarcină. Construirea curbelor de sarcină anuale.

Curba de sarcină este evoluţia sarcinii în timp. Curbele de sarcină se folosesc pentru:

- determinarea puterilor maxime, puterile de calcul în proiectarea instalaţiilor electrice pentru determinarea pierderilor de putere şi de energie;

- pentru determinarea puterilor instalate ale centralelor electrice;

- pentru calculul cantităţilor de energie electrică produsă sau consumată;

- pentru determinarea cantităţilor de combustibil;

- pentru planificarea reparaţiilor echipamentului, etc.

Se prelucrează curba de sarcină zilnică de iarnă şi se construieşte curba de sarcină anuală pentru tensiunea inferioară de 10.5 kV.

P1=36 MW, T1= ti · t1 =183·6=1098 h;

P2=42 MW, T2= ti · t2 =183·4=732 h;

P3=45 MW, T3= ti · t3 =183·4=732 h;

P4= 51MW, T4= ti · t4 =183·3=549 h;

P5=48 MW, T5= ti · t5 =183·2=366 h;

P6=45 MW, T6= ti · t6 =183·2=366 h;

P7= 39MW, T7= tv · t7 =183·2=366 h;

P8=23.4 MW, T8= tv · t8 =182·6=1092 h;

P9=27.3 MW, T9= tv · t9 =182·4=728 h;

P10=29.25 MW, T10= tv · t10 =182·4=728 h;

P11=33.15 MW, T11= tv · t11 =182·3=546 h

P12=31.2 MW, T12= tv · t12 =182·2=364 h.

P13=29.25 MW, T1= ti · t1 =182·2=364 h;

P14=25.35 MW, T2= ti · t2 =182·2=364 h;

Preview document

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 1
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 2
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 3
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 4
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 5
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 6
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 7
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 8
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 9
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 10
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 11
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 12
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 13
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 14
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 15
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 16
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 17
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 18
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 19
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 20
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 21
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 22
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 23
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 24
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 25
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 26
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 27
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 28
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 29
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 30
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 31
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 32
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 33
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 34
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 35
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 36
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 37
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 38
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 39
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 40
Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • PEC-1.VSD
  • final.doc
  • titlul.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Proiectarea Mașinii Asincrone

Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi...

Proiectarea instalațiilor electrice de iluminat și forță la SC Mobila SA

FOAIE DE TITLU Denumire proiect: Proiectarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă la S.C. |MOBILA S.A. Tg. Mureş, Jud. Mureş Proiect...

Metode moderne de îmbunătățire a calității tensiunii

Cap.1 Consideratii generale Tema dezvolta o cercetare in domeniul monitorizării calităţii energiei electrice. Detectarea şi clasificarea...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Proiectarea unei Instalatii Electrice la un Atelier Electromecanic

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Te-ar putea interesa și

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Proiectarea unei Centrale Termice

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET ....

Analiza Rentabilitatii Riscului si Echilibrului Financiar la SC Termoprest SA Paroseni

SC Termoelectrica SA Bucuresti, înfiintata prin Hotarârea de Guvern numarul 672/2000, este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral de...

Partea Electrica a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea de 64 MW

INTRODUCERE Centrala electrica reprezintă intreprinderea sau instalaţia menită să producă energie electrică. În dependenţă de resursele...

Calcularea Procesului Termic și Gazodinamic al Cazanului DE-20-14

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET....

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Ai nevoie de altceva?