Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei de Forjare si Presare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei de Forjare si Presare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Energetica

Cuprins

SARCINA
ÎNTRODUCERE 3
1.CARACTERISTICA SECŢIEI DE FORJARE ŞI PRESARE SFP 4
2.CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECŢIEI SFP 6
2.1.Determinarea sarcinilor electrice a secţiei SFP 6
2.2. Determinarea sarcinilor electrice a blocului administrativ 8
3.ALEGEREA NUMĂRULUI ŞI PUTERII NOMINALE A TRANSFORMATOARELOR
ŞI A POSTURILOR DE TRANSFORMARE DIN INCINTA SECŢIEI 9
4.ELABORAREA SCHEMEI DE JOASĂ TENSIUNE DIN INCINTA SECŢIEI 10
5.CALCULUL REŢELEI ELECTRICE DIN SECŢIA DE FORJARE ŞI PRESARE 11
5.1.Alegerea cablurilor de alimentare a nodurilor 11
5.2.Alegerea cablului de alimentare a receptorului electric 13
5.3.Alegerea dulapurilor de distribuţie din noduri şi a conducătoarelor bară 14
6.CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 16
7.ALEGEREA TRANSFORMATOARELOR DE CURENT 22
8.VERIFICAREA ÎNTRERUPĂTOARELOR AUTOMATE LA ACŢIUNEA CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT 23
9.COMPENSAREA PUTERII REACTIVE 25
10.ALEGEREA SCHEMEI DE AUTOMATIZARE, SEMNALIZARE, MĂSURĂ ŞI EVIDENŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE 26
10.1.Schema dispozitivului de anclanşare automată a rezervei la barele 0,4kV a SPC ce
alimentează secţia 26
10.2.Schema reglajului automat a puterii bateriilor de condensatoare 26
10.3.Schema de semnalizare şi protecţi 27
ÎNCHEIERE 28
BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

Receptoarele electrice instalate în sectia de prelucrare mecanica a pieselor (SPMP)

Tabelul 1

Nr. RE pe planul secţiei Denumirea RE

Remarca

1,13,15,16,34 36 Strunguri speciale 12 -

2,43,44 Masini de alezat de precizie 3,5 -

3,24 26 Masini de frezat vertical 8,6 -

4 9 Masini de smirghel 1,5 monofazat

5,6,17,18 Masini de gaurit 4 -

7,8 Masini de ascutit 3,2 monofazat

10 12 Instalatii de calire 12 -

14,19,20 Masini de rectificat rotund 7,5 -

21,37 39 Strunguri semiautomate 18 -

22,23 Masini de balansare 3,4 -

27 29 Masini de gaurit vertical 6 -

30 Pod rulant 25 DA=25%

31 33 Agregate(masini unelte) 16,5 -

40 42 Masini de frezat canale de pana 5 -

45,46 Defectoscoape magnetice 1,3 monofazat

Datele despre sectia alaturata:

Tabelul 2

Varianta Denumirea sectiei Puterea instalata, kW

2 Sectia de motoare 1400

ÎNTRODUCERE

Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare.

În componenţa sistemului electroenergetic întră centralele electrice:

- centralele termoelectrice;

- centrale nuclearo-electrice;

- centrale hidroelectrice;

- centrale elctrice cu termoficare;

- staţii de transformare, staţii de distribuţie, linii electrice de transport ale reţelei electrice.

Sistemul de alimentare cu energie electrică a întreprinderilor industriale se crează pentru a alimenta cu energie electrică receptoarele electrice din incinta înterprinderii.Prin receptor electric se înţelege dispozitivul care transformă energia electrică în altă formă de energie (exemplu: motoare elctrice, cuptoare elctrice, corp de iluminat, aparat de sudare etc). Acest sistem, de alimentare cu energie electrică a întreprinderii, este intermediar între sistemul electroenergetic dintr-o parte şi sistemul tehnologic al întreprinderii din altă parte. Aceste 3 sisteme sînt încadrate într-un proces unic de producere,transportare, transformare şi consum al energiei electrice.

Schema de principiu multsimplificată a unui sistem de alimentare cu energie electrică a întreprinderii este complicată deoarece poate să conţină sute de receptoare electrice, sute de dulapuri de distribuţie, zeci de instalaţii de distribuţie ID- 10 kV. În cazul cînd puterea instalată a întreprinderii este relativ mică şi distanţa de la staţia sistemului electroenergetic nu este mare este posibilă alimentarea la tensiunea 10kV. În acest caz pe teritoriul întreprinderii se construieşte un punc central de alimentare (PCA) de la care se efectuează distribuirea energiei electrice în interiorul întreprinderii. În cazul cînd întreprinderea are propria centrală electrică, atunci rolul de punct central de alimentare îl joacă instalaţia de distribuţie a centralei electrice liniile de alimentare se transformă în linii de legătură cu sistemul electroenergetic. La întreprinderile cu puterile relativ mari racordarea la sistemul electroenergetic se efectuează la tensiunea 35-110-220 kV. Atunci la întreprindere există staţie principală coborîtoare (SPC) pentru alimentarea unor grupe de receptoare electrice de 10 kV şi a posturilor de transformare.Receptoarele electrice de 10 kV se pot alimenta direct de la SPC sau PCA. În secţii se amplasează posturile de transformatoare cu ID-0,4kV. Unele receptoare electrice se alimentează de la aceste ID, altele de la dulapurile de putere sau de la conductoare-bare.

Pe măsură ce creşte consumul de energie electrică, se modernizează şi se modifică sistemul de AEE a întreprinderilor. În el se includ reţelele de tensiune înaltă, reţelele de distribuţie, iar în unele cazuri şi CET de la întreprinderi. Apare necesitatea automatizării sistemului de AEE a întreprinderilor şi a proceselor tehnologice, utilizării sistemului de dispecerat şi telemecanică (cu telesemnalizare şi telecomandă).

Toate maşinile –unelte în prezent sînt antrenate de motoare electrice. Pentru acţionarea motoarelor se foloseşte energia electrică. Energia electrică trebuie să fie de calitate, iar principalii indicatori ce caracterizează calitatea ei sînt: stabilitatea frecvenţei şi tensiunii si mesoidolitatea tensiunii şi curentului, efecienţa procesului de producere a întrprinderii.

Sarcina principală de optimizare a sistemului de AEE a întreprinderilor industriale, pe lîngă cele enumerate mai sus, include şi alegerea secţiunilor conductoarelor şi cablurilor, a metodelor de compensare a dificitului de putere reactivă, etc.

Deci, problema pusă în faţă este de a alimenta cu energie electrică secţia de forjare şi presare.

1. Carcteristica prescurtată a sectiei de prelucrare mecanica a pieselor şi a receptoarelor electrice.

Sectia de prelucrare mecanica a pieselor (SPMP) este destinată pentru prelucrarea arborelor cotite pentru motoarele de ardere interna a automobilelor.

În sectie este instalat utilajul necesar pentru prelucrarea mecanica: strunguri, masini de frezat, de gaurit, de alezat si altele. In sectie sunt prevazute incaperi pentru postul de transformare(PT), incaperi auxiliare, de serviciu, pentru muncitori si altele.

SPMP se alimentează cu enegie electrică de la staţia de racord adinc (SRA). Distanţa de la SRA pina la sistemul electroenergetic - 8 km.

Numărul de schimburi – 3. Receptoarele electrice RE a secţiei sunt de categoria 2.

Carcasa clădirii secţiei este montată din secţii cu lungimea de 8 si 4 m fiecare.

Dimensiunile secţiei A*B*H=48*28*9 m.

Lista utilajelor SPMP este prezentată în tabelul 1.

Puterea indicată se referă la un singur RE.

Amplasarea utilajului este indicată în figura 1.

De la postul de transformare a SRM se alimenteză cu energie electrică şi o secţie alăturată. Denumirea şi puterea instalată a secţiei alăturate sunt indicate tot în tabelul 2.

Informaţia despre puterile instalate a receptoarelor electrice.

Tabelul 3

Nr.nod Nr.grupei Nr.de RE in grupa Nr.de RExPi, kW Ku cos φ tg φ

1

1

8 1 x 12

1 x 8.6

4 x 9

2 x 9.6

0.12

0.5

1.73

2 1 1 x 3.5 0.2 0.65 1.33

2 1 3 3 x 12 0.62 0.95 0.32

2 1 1 x 12.5 0.06 0.6 1.73

3

1

6 3 x 12

2 x 4

1 x 7.5

0.12

0.5

1.73

4

1

5 2 x 7.5

1 x 18

2 x 3.4

0.12

0.5

1.73

5 1 6 3 x 8.6

3 x 6 0.12 0.5 1.73

6 1 3 3 x 16.5 0.2 0.65 1.33

2 3 3 x 12 0.12 0.5 1.73

7 1 4 3 x 18

1 x 5 0.12 0.5 1.73

8 1 2 2 x 5 0.12 0.5 1.73

2 2 2 x 3.5 0.2 0.65 1.33

3 2 2 x 3.9 0.6 0.9 0.48

2. CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECŢIEI

Sarcinile electrice de calcul a secţiilor sau a diferitor noduri de sarcină pot fi determinate prin diferite metode. Determinarea corectă a sarcinii este pusă la baza proiectării sistemului de alimentare cu energie electrică. Sarcina caracterizează consumul de energie electrică a receptorului electric, grupuri de receptoare electrice a secţiilor şi întreprinderilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei de Forjare si Presare.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI FACULTATEA ENERGETICA CATEDRA ELECTRENERGETICA