Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 5563
Mărime: 898.31KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: STRATAN ION
R. Moldova
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI FACULTATEA DE ENERGETICA CATEDRA ELECTRENERGETICA

Cuprins

ÎNTRODUCERE 3

1.CARACTERISTICA SECŢIEI MECANICE 4

2.CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECŢIEI SM 7

2.1.Determinarea sarcinilor electrice a secţiei SM 7

3.ALEGEREA NUMĂRULUI ŞI PUTERII NOMINALE A TRANSFORMATOARELOR

ŞI A POSTURILOR DE TRANSFORMARE DIN INCINTA SECŢIEI 11

4.ELABORAREA SCHEMEI DE JOASĂ TENSIUNE DIN INCINTA SECŢIEI 13

5.CALCULUL REŢELEI ELECTRICE DIN SECŢIA MECANICE 14

5.1.Alegerea cablurilor de alimentare a nodurilor 14

5.2.Alegerea cablului de alimentare a receptorului electric 15

5.3.Alegerea dulapurilor de distribuţie din noduri şi a conducătoarelor bară 16

6.CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 18

7.ALEGEREA APARATELOR DE COMUTATIE SI PROTECTIE,VERIFICAREA STABILITATII LOR LA ACTIUNEA CURENTILOR DE SC 23

7.1 ALEGEREA TRANSFORMATOARELOR DE CURENT 23

7.2 VERIFICAREA INTRERUPATOARELOR AUTOMATE LA ACTIUNEA CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT 24

8.COMPENSAREA PUTERII REACTIVE 26

9.ALEGEREA SCHEMEI DE AUTOMATIZARE, SEMNALIZARE, MĂSURĂ ŞI EVIDENŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE 27

9.1.Schema dispozitivului de anclanşare automată a rezervei la barele 0,4kV a SPC ce

alimentează secţia 27

9.2.Schema reglajului automat a puterii bateriilor de condensatoare 27

9.3.Schema de semnalizare şi protecţie 28

ÎNCHEIERE 30

BIBLIOGRAFIE 31

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare.

În componenţa sistemului electroenergetic intră centralele electrice:

- centralele termoelectrice;

- centrale nuclearo-electrice;

- centrale hidroelectrice;

- centrale elctrice cu termoficare;

- staţii de transformare, staţii de distribuţie, linii electrice de transport ale reţelei electrice.

Sistemul de alimentare cu energie electrică a întreprinderilor industriale se crează pentru a alimenta cu energie electrică receptoarele electrice din incinta înterprinderii.Prin receptor electric se înţelege dispozitivul care transformă energia electrică în altă formă de energie (exemplu: motoare elctrice, cuptoare elctrice, corp de iluminat, aparat de sudare etc). Acest sistem, de alimentare cu energie electrică a întreprinderii, este intermediar între sistemul electroenergetic dintr-o parte şi sistemul tehnologic al întreprinderii din altă parte. Aceste 3 sisteme sînt încadrate într-un proces unic de producere,transportare, transformare şi consum al energiei electrice.

Schema de principiu multsimplificată a unui sistem de alimentare cu energie electrică a întreprinderii este complicată deoarece poate să conţină sute de receptoare electrice, sute de dulapuri de distribuţie, zeci de instalaţii de distribuţie ID- 10 kV. În cazul cînd puterea instalată a întreprinderii este relativ mică şi distanţa de la staţia sistemului electroenergetic nu este mare este posibilă alimentarea la tensiunea 10kV. În acest caz pe teritoriul întreprinderii se construieşte un punct central de alimentare (PCA) de la care se efectuează distribuirea energiei electrice în interiorul întreprinderii. În cazul cînd întreprinderea are propria centrală electrică, atunci rolul de punct central de alimentare îl joacă instalaţia de distribuţie a centralei electrice liniile de alimentare se transformă în linii de legătură cu sistemul electroenergetic. La întreprinderile cu puterile relativ mari racordarea la sistemul electroenergetic se efectuează la tensiunea 35-110-220 kV. Atunci la întreprindere există staţie principală coborîtoare (SPC) pentru alimentarea unor grupe de receptoare electrice de 10 kV şi a posturilor de transformare.Receptoarele electrice de 10 kV se pot alimenta direct de la SPC sau PCA. În secţii se amplasează posturile de transformatoare cu ID-0,4kV. Unele receptoare electrice se alimentează de la aceste ID, altele de la dulapurile de putere sau de la conductoare-bare.

Pe măsură ce creşte consumul de energie electrică, se modernizează şi se modifică sistemul de AEE a întreprinderilor. În el se includ reţelele de tensiune înaltă, reţelele de distribuţie, iar în unele cazuri şi CET de la întreprinderi. Apare necesitatea automatizării sistemului de AEE a întreprinderilor şi a proceselor tehnologice, utilizării sistemului de dispecerat şi telemecanică (cu telesemnalizare şi telecomandă).

Toate maşinile –unelte în prezent sînt antrenate de motoare electrice. Pentru acţionarea motoarelor se foloseşte energia electrică. Energia electrică trebuie să fie de calitate, iar principalii indicatori ce caracterizează calitatea ei sînt: stabilitatea frecvenţei şi tensiunii si mesoidolitatea tensiunii şi curentului, efecienţa procesului de producere a întrprinderii.

Sarcina principală de optimizare a sistemului de AEE a întreprinderilor industriale, pe lîngă cele enumerate mai sus, include şi alegerea secţiunilor conductoarelor şi cablurilor, a metodelor de compensare a deficitului de putere reactivă, etc.

Deci, problema pusă în faţă este de a alimenta cu energie electrică secţia mecanica a uzinei constructoare de masini din industria grea.

1. Caracteristica prescurtată a secţiei de producere şi a receptoarelor electrice.

Sectia mecanica a uzinei constructoare de masini din industria grea este destinata pentru producerea in serie a articolelor mecanice.

Ea este una din sectiile auxiliare care indeplineste comenzile sectiilor de baza. In SM o serie de masini-unelteefectueaza decojirea prealabila a pieselor pentru prelucrarea lor cu masini anodo-mecanice.In acest scop in sectie sunt instalate: masini de decojit, de slefuit, masini anodo-mecanice si altele.

In sectie sunt prevazute incaperi pentru postul de transformare(PT), sala de ventilatoare, sala de instrumente, depozite si altele.

SM se alimenteaza cu energie electrica de la statia principala coboritoare(SPC) printr-o linie in cablu cu l=1,5 km, iar SPC se alimenteaza de la sistemul electroenergetic printr-o linie aeriana cu l=8 km.

Numarul de schimburi a sectiei-2. Receptoarele electrice (RE) a sectiei sunt de categoria II si III.Carcasa cladirii sectiei este montata din sectii cu lungimea de 6 m fiecare.

Dimensiunile sectiei AxBxH=48x30x9.

Informaţia despre puterile instalate a receptoarelor electrice este prezentata in tabelul 1.

Tabelul 1

Nr. RE Receptoare electrice

Ku cos /tg

Remarca

1 5 Masini de slefuit 88,5 0,3 0,65/1,17

6,16,

18 20 Masini de decojit de tip

PT-341 45 0,3 0,65/1,17

17 Pod rulant 60 kVA 0,1 0,65/1,17

21 23,

29 31 Masini de decojit de tip

PT-250 35 0,3 0,65/1,17

24 28,

34 36 Maşina anodo-mecanice

de tip MA-31 18,4 0,2 0,6/1,33

7 15 Maşina anodo-mecanice

de tip MA-12 10 0,2 0,6/1,33

32 Ventilator de aspiratie 28 0,6 0,8/0,75

20 Ventilator de refulare 30 0,6 0,8/0,75

Figura 1-Amplasarea R.E. in cadrul sectiei

2. CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECŢIEI.

Sarcinile electrice de calcul a secţiilor sau a diferitor noduri de sarcină pot fi determinate prin diferite metode. Determinarea corectă a sarcinii este pusă la baza proiectării sistemului de alimentare cu energie electrică. Sarcina caracterizează consumul de energie electrică a receptorului electric, grupuri de receptoare electrice a secţiilor şi întreprinderilor.

Preview document

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 1
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 2
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 3
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 4
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 5
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 6
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 7
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 8
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 9
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 10
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 11
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 12
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 13
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 14
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 15
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 16
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 17
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 18
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 19
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 20
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 21
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 22
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 23
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 24
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 25
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 26
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 27
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 28
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 29
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 30
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 31
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 32
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 33
Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Secției Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrica a Sectiei Mecanice a Uzinei Constructoare de Masini din Industria Grea.doc

Alții au mai descărcat și

Centrala Termoelectrică Turceni

CAP.1. GENERALITĂŢI Prezentarea generală a centralei Studiul se efectuează pentru centrala termoelectrică Turceni având 7 grupuri de 330 MW...

Casa Calitatii la Energie Electrica

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Conectarea la Reteaua Electrica a Instalatiilor de Generare Distribuita pe Baza Energiei Solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiectare Statie de Transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Calculul Scurtcircuitelor Simetrice și Nesimetrice într-un Sistem Electroenergetic

SARCINA PROIECTULUI DE CURS Varianta 17 În cadrul lucrării de curs este necesar: 1. Să se determine curentul supratranzitoriu şi de şoc la un...

Retele Electrice

În nodul A al schemei se injectează o putere S=30 MVA, cos φ=0.8. În nodul B al schemei se injectează o putere S=20 MVA, cos φ=0.9 şi se consumă o...

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

Ai nevoie de altceva?