Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 2 fișiere: doc, vsd
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 5042
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zaitev Andrei
Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitati Tehnice a Moldovei Facultati de Energetica

Cuprins

INTRODUCERE.3

SARCINA.4

1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE CONEXIUNE A CENTRALEI

ELECTRICE.5

1.1Analiza sarcinii.5

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină şi construirea curbei de sarcină anuale.5

1.3 Stabilirea a două variante a schemei centralei electrice şi alegerea transformatoarelor din această scheme.8

2 ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC ŞI A CONDUCTOARELOR DIN SCHEMA CENTRALEI ELECTRCE.10

2.1 Calcularea curenţilor de scurtcircuit trifazat.10

2.2 Limitarea curenţilor de scurtcircuit.17

2.3 Alegerea aparatelor electrice de comutaţie din circuitul schemei.17

2.4 Alegerea conductoarelor din schema centralei electrice.24

3 ELABORAREA SCEMEI SERVICIILOR PROPRII A CENTRALEI

ELECTRICE.28

3.1 Determinarea consumului de petere a serviciilor proprii a centralei electrice.28

3.2 Elaborarea schemelor de măsurări în toate circuitele centrale electrice.30

3.3 Verificarea clasei de precizie a TC şi TT instalat în circuitul indicat în sarcină(schema de conexiune a aparatelor de măsură în secundarul TC şi TT).31

4 ELABORAREA SCHEMELOR ELECTRICE DE CONEXIUNE ALE ID .35

4.1 Elaborarea schemelor electrice de conexiune a ID 6.3, descrierea lor, avantajele şi dezavantajele.35

CONCLUZII.37

BIBLIOGRAFIE.38.

Extras din document

INTRODUCERE

Ansamblul de instalaţii utilizate pentru producerea, conversia, transformarea, transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr un proces comun de funcţionare poartă denumirea de sistem electroenergetic. Sistemul electroenergetic este parte componentă a sistemului energetic a unei ţări şi se consideră ramură principală a economiei naţionale. Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite transportului, transformării şi distribuţiei energiei electrice. Deasemenea un rol foarte important îl joacă centralele electrice CE.Centralele electrice pot fi clasificate în:

• centrale termoelectrice cu condensare (CTE),

• centrale electrice cu termoficare(CET),

• centrale nucleare electrice (CNE),

• centrale hidroelectrice(CHE),

• centrale hidroelectrice cu acumulare(CHA).

Toate centralele electrice se unesc întrun sistem electroenergetic unic lucrînd în paralel. Funcţionarea lor în paralel prezintă următoarele avantaje tehnico economice:

• ridicarea fiabilităţii şi a siguranţei în alimentare a consumatorilor,

• permite optimizarea producerii energiei electrice, utilizarea raţională a combustibilului,

• micşorarea pierderilor de putere şi energie,

• permite menţinerea calităţii energiei electrice.

În lucrarea dată va fi proiectată partea electrică a centralei electrice de tip CET. Aceste centrale sînt acele care produc concomitent şi energie electrică şi energie termică. Ele se construiesc de obicei în apropierea consumatorilor deoarece energia termica se transporta la o dista nta de 7 km. Randamentul CET ului este de circa 60% cind functioneaza in regim de coogenerare. CET ul poate să funcţioneze şi în regim de condensare, dar randamentul lui va scădea pînă la 32%.

CET urile folosesc ca combustibili combustibilii organici, şi influienţa lor asupra mediului ambiant este una negativă. Ele sînt nişte centrale greu manevrabile.

Proiectarea şi CE are la bază principalele cerinţe de ordin general:

• siguranţa în alimentarea consumatorilor,

• calitatea energiei electrice,

• soluţia tehnico economică optimă.

Fiabilitatea funcţionării centralei electrice precum şi a staţiilor de transformare depinde de schema de conexiune, de numărul de transformatoare.Transformatoarele din centrală sînt dotate cu mijloace de reglare a tensiunii sub sarcină. La întocmirea variantelor de schemă a centralei elctrice se va ţine cont deurmatoarele restrictii:

• schema să asigure securitate în exploatare,

• schema să fie cât mai ieftin posibilă,

• schema să permită extinderea reţelei,

• schema să aibă o fiabilitate cît mai ridicată.

SARCINA

Datele iniţiale:

1.Numărul liniilor de racordare, generatoarelor 2. 2.Tensiunea superioară (TS) 220kV. 3. Numărul liniilor de TS 6. 4.Lungimea unei linii de TS 33 km. 5.Tensiunea inferioară (TI) 6.3 kV. 6.Numărul liniilor de TI 10. 7.Lungimea unei linii de TI 7 km. 8.Puterea nominală a sistemului electric(SE) 6500 MVA. 9.Puterea de s.c.a SE în punctul de racord cu instalaţia 3500 MVA. 10.Factorul de putere a generatorului . 11.Sarcina pentru ziua de vară constituie 75% de la valoarea sarcinii de iarnă. 12.Să se aleagă schema de comandă şi semnalizare a întreruptorului L 220 kV. 13.Să se verifice clasa de precizie a transformatorului: a) de curent instalat în circuitul G 6.3 kV. b) De tensiune racordat la G 6.3 kV. 14.Partea grafică a proiectului: a) schema electrică monofilară a CE. b) construcţia ID 6.3kV.

15.Curba de sarcină pentru ziua de iarnă: Tabelul 1.

Timpul, ore 0 7 7 10 10 14 14 20 20 24

60 65 70 80 85

I. ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE CONEXIUNE A CENTRALEI ELECTRICE

1.1Analiza sarcinii

Conform datelor iniţiale se cere de proiectat partea electrică a unei cntrale de tip CET cu puterea nominală instalată de 12 MW.

Centrala va fi dotată cu patru generatoare de puterea 6 MW la tensiunea de producere 6.3 kV. Energia este evacuată în sistem prin intermediul a două transformatoarede legătură (TLS) cu două înfăşurări (infasurerea secundara divizata).

În datele iniţiale se prezintă curba de sarcinăpentru o zi de iarnă, iar pentru ziua cea de vară constituie 75 % din cea de iarnă.

Partea grafică a proiectului reprezintă o coală cu schema electrică monofilară a centralei electrice şi o coală cu construcţia instalaţiei de distribuţie 6.3 KV.

1.2 Prelucrarea curbelor de sarcină şi construirea curbei de sarcină anuale

Curba de sarcină este evoluţia sarcinii în timp. Curbele de sarcină se folosesc pentru:

determinarea puterilor maxime, puterile de calcul în proiectarea instalaţiilor electrice pentru determinarea pierderilor de putere şi de energie;

pentru determinarea puterilor instalate ale centralelor electrice;

pentru calculul cantităţilor de energie electrică produsă sau consumată;

pentru determinarea cantităţilor de combustibil;

pentru planificarea reparaţiilor echipamentului, etc.

Se prelucrează curba de sarcină zilnică de iarnă şi se construieşte curba de sarcină anuală pentru tensiunea superioară de 6.3 kV.

Preview document

Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 1
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 2
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 3
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 4
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 5
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 6
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 7
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 8
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 9
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 10
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 11
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 12
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 13
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 14
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 15
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 16
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 17
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 18
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 19
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 20
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 21
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 22
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 23
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 24
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 25
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 26
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 27
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 28
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 29
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 30
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 31
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 32
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 33
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 34
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 35
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 36
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 37
Proiectarea unei Centrale Electrice cu Termoficare - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Centrale Electrce cu Termoficare.doc
  • Schema CET.vsd

Alții au mai descărcat și

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Pile de Combustie

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind construcţia şi funcţionarea pilelor de combustie Aşa cum se observă în ultima perioadă, una din direcţiile...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare

Introducere Actualitatea temei. Combustibilul fosil va continua sa joace rolul cel mai important ca sursa de energie. Rezervele mondiale de...

Analiza SWOT a Sectorului Public din România

INTRODUCERE Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a...

Impactul Energiei Asupra Mediului

Energia şi mediul înconjurător au făcut obiectul unor preocupări majore pe plan mondial în ultimii ani, devenind una dintre cele mai importante...

Centrale Geotermale din Italia

1. Resurse geotermale italiene. Italia este una dintre cele mai importante tari din lume, in ceea ce priveste disponibilitatea resurselor...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Legea bugetară anuală - expresie a politicii economice și sociale a guvernului

I. Introducere Legea 11/2010 privind bugetul de stat prevede si autorizeaza pentru anul bugetar veniturile pe capitole si subcapitole...

Ai nevoie de altceva?