Proiectarea unei rețele de transport

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 3 fișiere: doc, vsd
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 3801
Mărime: 13.85MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gropa V.

Cuprins

INTRODUCERE

SARCINA 4

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTA

1.1. Puterea activă debitată 5

1.2. Puterea reactivă disponibilă 5

1.3. Bilanţul puterilor reactive 5

1.4. Puterea instalaţiilor de compensare 6

1.5. Puterea aparentă de calcul 6

2. ALEGEREA SCHEMEI REŢELEI ELECTRICE

2.1. Structura reţelei electrice 7

2.2. Configuraţia reţelei electrice 8

2.3. Fluxurile aproximative de putere în tronsoane 8

2.4. Stabilirea tensiunii nominale 9

2.5. Schemele electrice de conexiune a staţiilor de coborâre 11

2.6. Dimensionarea transformatoarelor de forţă 12

2.7. Dimensionarea liniilor electrice 13

2.8. Compararea tehnico-economică 14

3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE A REŢELEI ELECTRICE

3.1. Schema echivalentă 18

3.2. Schema de calcul 19

3.3. Regimul normal de funcţionare 19

3.4. Regimul postavarie 23

3.5. Reglarea tensiunii 25

4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI

4.1. Sarcinile specifice 28

4.2. Lungimile critice a deschiderii 29

4.3. Regimul iniţial de calcul 30

4.4. Săgeata maximă 30

4.5. Curbele de montaj şi şablon 31

CONCLUZII 32

BIBLIOGRAFIE 33.

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi distribuţia energiei electrice legate printr-un proces comun de funcţionare.

Proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de transport şi distribuţie are la bază cerinţeleprincipale de ordin general:

1.Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor în funcţie de natura efectelor produse de întreruperi.

2.Siguranţa în funcţionare.

3.Asigurarea parametrilor calităţii a energiei electrice furnizată consumatorilor conform standartului interstatal GOST-13109-97,pentru caracteristica energiei electrice sînt utilizate 11 indicaţii de bază şi 4 suplimentare.

4.Soluţia tehnico-economică.

5.Cerinţe suplimentare impuse de impactul cu mediul înconjurător.

Se pot distinge trei mari categorii de sisteme: cu dezvoltarea planificată, sisteme intermediare şi sisteme cu dezvoltarea naturală.

Compoziţia sistemului electroenergetic poate fi sistematizată prin: surse, reţea de transport, reţele de distribuţie şi consumatori. Sursele pot fi centrale termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice şi alte tipuri de centrale electrice. Reţeaua de transport cuprinde staţiile de evacuare, staţiile de conexiune şi liniile electrice de transport de înaltă şi foarte înaltă tensiune. Reţelele de distribuţie cuprind staţiile de distribuţie, liniile de distribuţie de medie şi joasă tensiune. Majoritatea consumatorilor sînt alimentaţi la nivel de joasă tensiune.

Există 4 categorii de regimuri de funcţionare a sistemului electroenergetic: regim permanent normal, regimul tranzitoriu al funcţionării normale, regimul de avarie sau de funcţionare perturbată, regimul permanent de după avarie.

În lucrarea dată se vor examina două regimuri de funcţionare: regim permanent de funcţionare şi regimul de post-avarie(sau permanent de după avarie).

Regimul permanent normal este determinat pentru proiectare, dezvoltare şi exploatare, fiind regimul de durată în funcţionarea sistemului. Celelalte regimuri sunt de interval de timp redus şi aleatorii în histograma acestuia. Dacă nu sunt esenţiale pentru dezvoltare şi exploatare au însă o mare importanţă în funcţionarea perturbată a sistemului şi în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare. Solicitările mari, distrugerile materiale, supravegherea specială sunt elemente care complică conducerea sistemului şi amplifică investiţiile în automatizări şi tehnica de calcul numeric.

SARCINA

De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori.

Datele necesare pentru proiectarea reţelei sunt prezentate în tabelele ce urmează.

Varianta: 2.5

Tabelul 1 Informaţia despre sursele de energie

Nodul A B

Coordonatele X 0 15

Y 14 0

Tipul sursei Centrală

P=∞

ТДТН-16000/115/38,5/11

Sarcina TM – 6 MVA

Sarcina TJ – 2 MVA

Factorul de putere 0,85 0,85

Tabelul 2 Informaţia despre consumatori

Nodul 1 2 3 4 5 6

Coordonatele X 7 15 3 2 6 4

Y 9 12 12 4 8 7

Sarcina maximă de iarnă Pci, MW 8 5 2 9 7 3

Factorul de putere cos ci 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Componenţa consumatorului conform categoriei de alim-entare I/II/III + - + + + +

Tabelul 3 Informaţia despre reţeaua electrică

Tensiunea nominală a reţelei de joasă tensiune UnomJT, kV 11

Tensiunea la barele surselor de energie, % Regim normal 1,02

Regim postavarie 1,05

Scara , km/cm 10

Durata de utilizare a maximului Tmax, h/an 5700

Durata anuală de funcţionare a instalaţiei Tf, h/an 8760

Rata de actualizare i, % 10

Rata de creştere a sarcinii rs, % 0

Costul unui kW putere instalat la centrala etalon Cp, u.m./kW 700

Costul unui kWh de energie electrica Cw, u.m./kWh 0,11

Dupa presiunea dinamica a vintului III

Zona climaterica Dupa grosimea stratului dr chiciura II

Dupa temperatura III

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA

UNEI REŢELE ELECTRICE

1.1. Puterea activă debitată

Puterea activă a surselor debitată în reţea se determină conform relaţiei:

unde, este puterea activă sumară a generatoarelor centralelor electrice din sistem furnizată în reţeaua electrică proiectată, MW;

- coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime active, ;

- numărul consumatorilor;

- sarcina maximă de iarnă a consumatorului racordat în nodul „i”, MW;

- valoarea relativă sumară a pierderilor de putere pentru elementele reţelei electrice, ;

;

1.2. Puterea reactivă disponibilă

Puterea reactivă disponibilă a surselor se determină după relaţia:

;

unde este puterea reactivă disponibilă a surselor de alimentare, MVAr;

, - puterea reactivă a sursei A, respectiv a sursei B, MVAr;

;

1.3. Bilanţul puterilor reactive

Puterea reactivă necesară pentru alimentarea consumatorilor este:

;

unde: este coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime reactive, ;

- puterea reactivă maximă a consumatorului racordat în nodul „i”, MVAr;

;

j - numărul de tronsoane ale reţelei electrice;

- pierderile de putere reactivă în tronsonul „j”, MVAr;

- puterea reactivă, generată de linia „j”, MVAr;

- valoarea pierderii de putere reactivă corespunzătoare fiecărei transformări,

;

– numărul treptelor de transformare, ;

- puterea totală aparentă a consumatorului racordat în nodul „i”, MVA;

Preview document

Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 1
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 2
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 3
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 4
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 5
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 6
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 7
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 8
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 9
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 10
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 11
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 12
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 13
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 14
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 15
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 16
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 17
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 18
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 19
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 20
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 21
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 22
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 23
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 24
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 25
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 26
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 27
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 28
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 29
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 30
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 31
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 32
Proiectarea unei rețele de transport - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Retele de Transport.doc
  • Schema monofilara.vsd
  • TDEE.sid.grafica.vsd

Alții au mai descărcat și

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Proiectarea unei stații electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Studiu de fezabilitate privind utilizarea energiei regenerabile, energia biomasei și energia solară într-o localitate rurală din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Logistică a unui Atelier de Prelucrări Mecanice

IMPERATIV MAJOR AL UNEI INDUSTRII MODERNE 1.1. CONCEPTUL GENERAL DE ORGANIZARE; ŞTIINŢA ORGANIZĂRII; ORGANIZAREA EMPIRICA SI ORGANIZAREA...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Sistem de Transport

PREFATA România, în calitate de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de la 1 Ianuarie 2007, are nevoie de o politică a sectorului de...

Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare....

Particularități ale Producției în Industria Cafelei

INTRODUCERE Managementul productiei si serviciilor studiaza functiile, procesele si relatiile manageriale exercitate in cadrul activitatilor de...

Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Analiza unei Probleme Manageriale

REZUMAT S.C Majutex SRL are sediul in comuna Barnova, jud. Iasi si are ca obiect de activitate producerea de benzi textile pentru jaluzele,...

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru” Ca urmare a unei iniţiative comune a consiliilor judeţene respective din România şi Republica Moldova, la 18...

Ai nevoie de altceva?