Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 5 fișiere: doc, xmcd, vsd, vsdx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 20174
Mărime: 3.17MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stratan Ion, Gropa Victor

Cuprins

INTODUCERE ...3

SARCINA 4

1. BILANȚUL PUTERILOR ACTIVE ȘI REACTIVE ÎN PROIECTAREA UNEI REȚELE ELECTRICE 5

1.1. Puterea activă debitată 5

1.2. Puterea reactivă disponibilă 5

1.3. Bilanțul puterilor reactive 5

1.4. Puterea instalațiilor de compensare 6

1.5. Puterea aparentă de calcul 6

2. ALEGEREA SCHEMEI REȚELEI ELECTRICE 7

2.1. Structura rețelei electrice 7

2.2. Configurația rețelei electrice 7

2.3. Fluxurile aproximative de putere în tronsoane 8

2.4. Stabilirea tensiunii nominale 10

2.5. Schemele electrice de conexiune a stațiilor de coborâre 12

2.6. Dimensionarea transformatoarelor de forță 12

2.7. Dimensionarea liniilor electrice 13

2.8. Compararea tehnico-economică 15

3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCȚIONARE A REȚELEI ELECTRICE 18

3.1. Schema echivalentă 18

3.2. Schema de calcul 18

3.3. Regimul normal de funcționare 18

3.4. Regimul postavarie 23

3.5. Reglarea tensiunii 25

4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI 28

4.1. Sarcinile specifice 28

4.2. Lungimile critice a deschiderii 29

4.3. Regimul inițial de calcul 30

4.4. Săgeata maximă 30

4.5. Curbele de montaj și șablon 32

CONCLUZII 33

BIBLIOGRAFIE 34

Extras din document

INTRODUCERE

Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare. Rețelele electrice ca și stațiile electrice pot fi clasificate în dependență de nivelul tensiunii, rolul și poziția lor în sistemul energetic, numărul liniilor ce sunt racordate la sursele de energie. Cunoaștem următoarele tipuri de rețele electrice:

-rețele electrice de transport;

-rețele electrice de distribuție;

Fiabilitatea funcționării rețelei electrice precum și a stațiilor de transformare depinde de schema de conexiune, de numărul de transformatoare. Pentru consumatori de categoria I și II se vor prevedea câte două transformatoare în stații, pentru consumatori de categoria III numai un transformator. Toate transformatoarele din stații sânt dotate cu dispozitiv de reglare a tensiunii.

Întocmirea variantelor de schemă a rețelei electrice se va efectua ținând cont de următoarele cerințe:

-schema să asigure securitate în exploatare;

-schema să fie cât mai ieftin posibil;

-schema să permită extinderea rețelei;

-schema să posede o fiabilitate cît mai ridicată.

Proiectarea și exploatarea SEE are la bază principalele cerințe de ordin general: siguranță în alimentarea consumatorilor, calitatea energiei electrice și soluția tehnico-economică optimă.

Varianta finală de implementare a rețelei electrice se va alege în urma efectuării calculului tehnico economic. În lucrarea dată vor fi examinate doar două regimuri de funcționare: regimul permanent de funcționare și regimul de postavarie (sau permanent de după avarie).

Calculul regimului permanent normal este determinat pentru proiectare, dezvoltare și exploatare, fiind regimul de durată în funcționarea sistemului. Celelalte regimuri sunt de interval de timp redus și aleatorii în histograma acestuia. Ele nu sunt esențiale pentru dezvoltare și exploatare au însă o mare importanță în funcționarea perturbată a sistemului și în ceea ce privește siguranța în funcționare. Solicitările mari, distrugerile materiale, supravegherea specială sunt elemente care complică conducerea sistemului și amplifică investițiile în automatizări și tehnica de calcul numeric.

SARCINA

Varianta: 6 - 8 - 48

De proiectat o rețea electrică cu tensiunea 35 - 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori.

Datele necesare pentru proiectarea rețelei sunt prezentate în tabelele ce urmează.

Tabelul 1

Informația despre sursele de energie

Nodul A B

Coordonatele X 0 2

Y 9 0

Puterea generată PG, MW ∞ 23

Factorul de putere cosφGi 0,85 0,85

Tabelul 2

Informația despre sarcini

Nodul 1 2 3 4 5 6

Coordonatele X 2 6 5 9 8 3

Y 6 3 7 5 2 4

Sarcina maximă de iarnă Pci, MW 4 5 6 7 8 9

Factorul de putere cosci 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Prezența consumatorului conform categoriei de alimentare I/II Da Nu Da Da Da Da

Tabelul 3

Informația despre rețeaua electrică

Tensiunea nominală a rețelei de joasă tensiune UnomJT, kV 11

Tensiunea la barele surselor de energie, % Regim normal 1,02

Regim postavarie 1,07

Scara , km/cm 10

Durata de utilizare a maximului Tmax, h/an 4000

Durata anuală de funcționare a instalației Tf, h/an 8760

Perioada de studiu T, ani 10

Durata de viață Tsn, ani 25

Rata de actualizare i, % 11

Rata de creștere a sarcinii rs, % 0

Costul unui kW putere instalat la centrala etalon Cp, u.m./kW 800

Costul energiei electrice Cw, u.m./kWh 0,11

Zona climaterică după presiunea dinamică a vântului III

după grosimea stratului de chicură III

după temperatură V

Bibliografie

1. Стpaтaн И.П., Шeпeлeвич Е.И. Meтoдичecкиe yкaзaния к кypcoвoмy пpoeктy пo диcциплинe “Элeктpичecкиe ceти и cиcтeмы”. Кишинёв: КПИ им. С. Лaзo‚ 1987.

2. Стpaтaн И.П. Спpaвoчный мaтepиaл к кypcoвoмy пpoeктy пo элeктpичecким ceтям и cиcтeмaм. Кишинёв: КПИ им. С. Лaзo‚ 1980.

3. Arion V.,Codreanu S. Bazele calculului tehnico-economic al sistemelor de transport și distribuție a energiei electrice,Chișinău U.T.M.1998

4. Пpaвилa ycтpoйcтвa элeктpoycтaнoвoк. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1985.

5. Рoжкoвa Л.Д., Кoзyлин В.С. Элeктpooбopyдoвaниe cтaнций и пoдcтaнций. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1987.

6. Нeклeпaeв Б.Н. Элeктpичecкaя чacть элeктpocтaнций и пoдcтaнций. Спpaвoчный мaтepиaл для кypcoвoгo и диплoмнoгo пpoeктиpoвaния. M.: Энepгия‚ 1989.

7. Идeльчик В.И. Элeктpичecкиe cиcтeмы и ceти. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1989.

8. Бycлoвa Н.В., Винocлaвcкий В.Н., Дeниceнкo Г.И., Пepxaч В.С. Элeктpичecкиe cиcтeмы и ceти. Киeв: Вищa шкoлa, 1986.

9. Элeктpичecкиe cиcтeмы. T.2. Пoд peд. Вeникoвa В.A. M.: Выcшaя шкoлa, 1971.

10. Кapaeв Р.И., Вoлoбpинcкий С.Д., Кoвaлeв И.Н. Элeктpичecкиe ceти и энepгocиcтeмы. M.:Tpaнcпopт, 1988.

11. Элeктpoэнepгeтичecкиe cиcтeмы в пpимepax и иллюcтpaцияx. Пoд peд. Вeникoвa В.A. M.: Выcшaя шкoлa, 1983.

Preview document

Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 1
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 2
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 3
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 4
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 5
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 6
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 7
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 8
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 9
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 10
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 11
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 12
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 13
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 14
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 15
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 16
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 17
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 18
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 19
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 20
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 21
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 22
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 23
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 24
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 25
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 26
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 27
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 28
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 29
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 30
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 31
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 32
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 33
Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • 1. MN Proiect 6_8_48.xmcd
  • MN. Amplasarea-stilpilor-pe-traseu.vsd
  • MN. Schema monofilara.vsd
  • Proiectarea unei retele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV.doc
  • variante.vsdx

Alții au mai descărcat și

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Stații și posturi de transformare

Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice,...

Metode de modelare a consumului de energie electrică

Introducere În mod tradiţional, facturarea consumului de energie electrică se face pe baza unor tarife construite în jurul unui mecanism bazat pe...

Proiectarea unei stații electrice de transformare

1. Memoriu tehnic o Tensiunea nominala superioara U1= 110 kV. o Tensiunea nominala inferioara U2= 20 kV. o Statia de tensiune U1 este...

Stații și posturi de transformare

Tema proiectului : Să se proiecteze o stație de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban și un post de...

Partea electrică a centralelor și stațiilor - stația Hârlești

1. Date generale Statia electrica 110/20 kV Harlesti este situata in localitatea Trivale Mosteni, jud. Teleorman, cu acces din drumul comunal...

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

CALCULUL TERMIC AL UNEI INSTALAȚII DE COGENERARE CU TURBINĂ CU GAZE - Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB = 1000 +...

Transportul și distribuția energiei electrice

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA UNEI REŢELE ELECTRICE 1.1. Puterea activă debitată Puterea activă a surselor debitată în...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII...

Studiu de evaluare la SC Electrica SRL

1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii Obiectul lucrarii îl constituie evaluarea firmei ELECTRICA S.R.L., cu activitate în domeniul proiectarii...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiectarea Rețelelor Electrice de Distribuție Rurală

1)Locul şi rolul reţelelor de distribuţie rurală in cadrul sistemului electroenergetic Noţiuni introductive Evoluţia societăţi este strâns legată...

Ecoturism în Vatra Dornei

Capitolul I - Introducere Am ales dezvoltarea zonei turistice Vatra Dornei prin ecoturism deoarece aceastã forma de turism a cunoscut un ritm de...

Proiectare stație de transformare 35 10.5 kV

INTRODUCERE Sistemul energetic cuprinde ansamblul instalaţiilor care servesc pentru producerea energiei intr-o formă utilizabilă, conversia...

Cercetare analitică

CAP.I Descrierea Firmei 1.1 Domeniu de activitate si tendinte Transelectrica a fost înfiintata conform Ordonatei de guvern nr. 627/31 iulie 2000...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Ai nevoie de altceva?