Proiectarea unei retele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiectarea unei retele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc, xmcd, vsd, vsdx de 34 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stratan Ion, Gropa Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Energetica

Cuprins

INTODUCERE ...3
SARCINA 4
1. BILANȚUL PUTERILOR ACTIVE ȘI REACTIVE ÎN PROIECTAREA UNEI REȚELE ELECTRICE 5
1.1. Puterea activă debitată 5
1.2. Puterea reactivă disponibilă 5
1.3. Bilanțul puterilor reactive 5
1.4. Puterea instalațiilor de compensare 6
1.5. Puterea aparentă de calcul 6
2. ALEGEREA SCHEMEI REȚELEI ELECTRICE 7
2.1. Structura rețelei electrice 7
2.2. Configurația rețelei electrice 7
2.3. Fluxurile aproximative de putere în tronsoane 8
2.4. Stabilirea tensiunii nominale 10
2.5. Schemele electrice de conexiune a stațiilor de coborâre 12
2.6. Dimensionarea transformatoarelor de forță 12
2.7. Dimensionarea liniilor electrice 13
2.8. Compararea tehnico-economică 15
3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCȚIONARE A REȚELEI ELECTRICE 18
3.1. Schema echivalentă 18
3.2. Schema de calcul 18
3.3. Regimul normal de funcționare 18
3.4. Regimul postavarie 23
3.5. Reglarea tensiunii 25
4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI 28
4.1. Sarcinile specifice 28
4.2. Lungimile critice a deschiderii 29
4.3. Regimul inițial de calcul 30
4.4. Săgeata maximă 30
4.5. Curbele de montaj și șablon 32
CONCLUZII 33
BIBLIOGRAFIE 34

Extras din document

INTRODUCERE

Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare. Rețelele electrice ca și stațiile electrice pot fi clasificate în dependență de nivelul tensiunii, rolul și poziția lor în sistemul energetic, numărul liniilor ce sunt racordate la sursele de energie. Cunoaștem următoarele tipuri de rețele electrice:

-rețele electrice de transport;

-rețele electrice de distribuție;

Fiabilitatea funcționării rețelei electrice precum și a stațiilor de transformare depinde de schema de conexiune, de numărul de transformatoare. Pentru consumatori de categoria I și II se vor prevedea câte două transformatoare în stații, pentru consumatori de categoria III numai un transformator. Toate transformatoarele din stații sânt dotate cu dispozitiv de reglare a tensiunii.

Întocmirea variantelor de schemă a rețelei electrice se va efectua ținând cont de următoarele cerințe:

-schema să asigure securitate în exploatare;

-schema să fie cât mai ieftin posibil;

-schema să permită extinderea rețelei;

-schema să posede o fiabilitate cît mai ridicată.

Proiectarea și exploatarea SEE are la bază principalele cerințe de ordin general: siguranță în alimentarea consumatorilor, calitatea energiei electrice și soluția tehnico-economică optimă.

Varianta finală de implementare a rețelei electrice se va alege în urma efectuării calculului tehnico economic. În lucrarea dată vor fi examinate doar două regimuri de funcționare: regimul permanent de funcționare și regimul de postavarie (sau permanent de după avarie).

Calculul regimului permanent normal este determinat pentru proiectare, dezvoltare și exploatare, fiind regimul de durată în funcționarea sistemului. Celelalte regimuri sunt de interval de timp redus și aleatorii în histograma acestuia. Ele nu sunt esențiale pentru dezvoltare și exploatare au însă o mare importanță în funcționarea perturbată a sistemului și în ceea ce privește siguranța în funcționare. Solicitările mari, distrugerile materiale, supravegherea specială sunt elemente care complică conducerea sistemului și amplifică investițiile în automatizări și tehnica de calcul numeric.

SARCINA

Varianta: 6 - 8 - 48

De proiectat o rețea electrică cu tensiunea 35 - 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori.

Datele necesare pentru proiectarea rețelei sunt prezentate în tabelele ce urmează.

Tabelul 1

Informația despre sursele de energie

Nodul A B

Coordonatele X 0 2

Y 9 0

Puterea generată PG, MW ∞ 23

Factorul de putere cosφGi 0,85 0,85

Tabelul 2

Informația despre sarcini

Nodul 1 2 3 4 5 6

Coordonatele X 2 6 5 9 8 3

Y 6 3 7 5 2 4

Sarcina maximă de iarnă Pci, MW 4 5 6 7 8 9

Factorul de putere cosci 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Prezența consumatorului conform categoriei de alimentare I/II Da Nu Da Da Da Da

Tabelul 3

Informația despre rețeaua electrică

Tensiunea nominală a rețelei de joasă tensiune UnomJT, kV 11

Tensiunea la barele surselor de energie, % Regim normal 1,02

Regim postavarie 1,07

Scara , km/cm 10

Durata de utilizare a maximului Tmax, h/an 4000

Durata anuală de funcționare a instalației Tf, h/an 8760

Perioada de studiu T, ani 10

Durata de viață Tsn, ani 25

Rata de actualizare i, % 11

Rata de creștere a sarcinii rs, % 0

Costul unui kW putere instalat la centrala etalon Cp, u.m./kW 800

Costul energiei electrice Cw, u.m./kWh 0,11

Zona climaterică după presiunea dinamică a vântului III

după grosimea stratului de chicură III

după temperatură V

Fisiere in arhiva (5):

  • 1. MN Proiect 6_8_48.xmcd
  • MN. Amplasarea-stilpilor-pe-traseu.vsd
  • MN. Schema monofilara.vsd
  • Proiectarea unei retele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV.doc
  • variante.vsdx

Bibliografie

1. Стpaтaн И.П., Шeпeлeвич Е.И. Meтoдичecкиe yкaзaния к кypcoвoмy пpoeктy пo диcциплинe “Элeктpичecкиe ceти и cиcтeмы”. Кишинёв: КПИ им. С. Лaзo‚ 1987.
2. Стpaтaн И.П. Спpaвoчный мaтepиaл к кypcoвoмy пpoeктy пo элeктpичecким ceтям и cиcтeмaм. Кишинёв: КПИ им. С. Лaзo‚ 1980.
3. Arion V.,Codreanu S. Bazele calculului tehnico-economic al sistemelor de transport și distribuție a energiei electrice,Chișinău U.T.M.1998
4. Пpaвилa ycтpoйcтвa элeктpoycтaнoвoк. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1985.
5. Рoжкoвa Л.Д., Кoзyлин В.С. Элeктpooбopyдoвaниe cтaнций и пoдcтaнций. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1987.
6. Нeклeпaeв Б.Н. Элeктpичecкaя чacть элeктpocтaнций и пoдcтaнций. Спpaвoчный мaтepиaл для кypcoвoгo и диплoмнoгo пpoeктиpoвaния. M.: Энepгия‚ 1989.
7. Идeльчик В.И. Элeктpичecкиe cиcтeмы и ceти. M.: Энepгoaтoмиздaт, 1989.
8. Бycлoвa Н.В., Винocлaвcкий В.Н., Дeниceнкo Г.И., Пepxaч В.С. Элeктpичecкиe cиcтeмы и ceти. Киeв: Вищa шкoлa, 1986.
9. Элeктpичecкиe cиcтeмы. T.2. Пoд peд. Вeникoвa В.A. M.: Выcшaя шкoлa, 1971.
10. Кapaeв Р.И., Вoлoбpинcкий С.Д., Кoвaлeв И.Н. Элeктpичecкиe ceти и энepгocиcтeмы. M.:Tpaнcпopт, 1988.
11. Элeктpoэнepгeтичecкиe cиcтeмы в пpимepax и иллюcтpaцияx. Пoд peд. Вeникoвa В.A. M.: Выcшaя шкoлa, 1983.