Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 18387
Mărime: 1.00MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Poepescu Adrian
Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catedra de Electrotehnică

Cuprins

1. Protecţia transformatoarelor electrice

1.1. Defecte posibile, regimuri anormale de funcţionare şi protecţii prevăzute la transformator

1.2. Protecţia transformatorului împotriva defectelor interioare

1.2.1 Protecţia cu relee de gaze

1.2.2 Protecţia diferenţială longitudinală

1.2.3 Protecţia diferenţială cu tăiere de curent

1.2.4 Protecţia diferenţială cu transformator cu saturaţie rapidă

1.2.5 Releul diferenţial RDS

1.2.5.1 Calculul curenţilor de dezechilibru şi a elementelor de reglaj

1.3 Protecţie diferenţială cu releu de tip comparator de amplitudini

1.4 Protecţia diferenţială a transformatorului cu trei înfăşurări

1.5 Protecţia diferenţială longitudinală homopolară

1.6 Protecţia transformatorului împotriva supracurenţilor provocaţi de scurtcircuite exterioare

1.6.1 Protecţia maximală de curent temporizate

1.6.2 Protecţia maximală de curent cu blocaj de tensiune minimă, temporizată

1.6.3 Protecţii maximale de curent cu filtru de secvenţă inversă, temporizate

1.6.4 Protecţia maximală de curent homopolar sau de tensiune homopolară, temporizată

1.6.5 Protecţie de distanţă

2. Sisteme de protecţii numerice utilizate la protecţia transformatoarelor electrice

3. Calculul reglajelor transformatoarelor de putere

3.1 Calculul reglajelor protecţiilor transformatoarelor de putere de 16 MVA, 110/20 kV

din staţia 220/110/20 kV Suceava

3.1.1 Calculul protectiei diferentiale

3.1.2 Calculul franarii releului diferential

3.2. Schema de protecţie a trasnformatoarelor de putere

4. Concluzii

5. Bibliografie

Extras din document

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR

Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii împotriva defectelor interioare şi regimurilor de funcţionare, cauzate de defecte exterioare din reţea. Trebuie prevăzute protecţii pentru următoarele deranjamente:

• Împotriva scăderii nivelului uleiului şi degajării de gaze provocate de defecte interioare (scurtcircuite între spirele aceleiaşi faze, scurtcircuite polifazate în înfăşurări). Se protejează prin protecţii cu relee de gaze (sau mai simplu prin “protecţii de gaze”) toate transformatoarele cu ulei cu puteri S  1000 kVA.

• Împotriva defectelor ce apar ca urmare a scurtcircuitelor interne şi la bornele transformatorului pot fi protejate prin protecţia diferenţială longitudinală trifazată (ca o completare a protecţiei de gaze) în cazul transformatoarelor de putere mare sau medie (S  6,3 MVA) sau prin secţionări de curent montate pe partea alimentării în cazul transformatoarelor de puteri mici (S  6,3 MVA). La transformatoarele cu puteri S > 100 MVA, la care pentru reglajul raportului de transformare sub sarcină există o unitate separată de reglaj, se va prevedea câte o protecţie diferenţială pentru fiecare unitate componentă. Se utilizează şi o protecţie diferenţială homopolară.

• Împotriva defectelor interne însoţite de puteri la pământ se protejează prin protecţia de cuvă, care este o protecţie simplă maximală de curent, numită şi protecţia Chevalier.

• Împotriva supracurenţilor provocaţi de scurtcircuite polifazate exterioare se folosesc protecţii maximale de curent temporizate cu sau fără blocaj de tensiune minimă, şi protecţii de distanţă, iar împotriva scurtcircuitelor exterioare cu punere la pământ se prevăd protecţii maximale de curent sau de tensiune homopolare temporizate. Protecţiile de distanţă se prevăd la transformatoare având tensiunea superioară U 220 kV.

• Împotriva suprasarcinilor (de exemplu în perioada de vârf sau autopornire a motoarelor pot apărea suprasarcini inadmisibile) se prevede o protecţie specială sau o

protecţie maximală de curent fără blocaj minimal de tensiune temporizată, care se execută pentru a comanda semnalizarea şi se prevede de obicei pe o singură fază.

• Împotriva supratemperaturii se prevede, la transformatoarele S  10 MVA, o protecţie care comandă numai semnalizarea.

Protecţia care acţionează la defecte interioare şi exterioare se execută pentru a comanda declanşarea tuturor întreruptoarelor transformatorului, cu sensibilitate cât mai mare şi cu acţiune cât mai rapidă, prin aceasta reducându-se proporţiile defectării transformatorului şi asigurându-se o funcţionare stabilă a sistemului energetic, în caz de scurtcircuit.

Protecţiile menţionate împotriva defectelor şi a regimurilor anormale de funcţionare se folosesc toate sau în parte, în funcţie de puterea transformatorului, de importanţa şi de tipul lui, conform normativului.

La circuitele de comandă ale declanşărilor şi semnalizărilor protecţiilor prin relee, menţionate, vor fi racordate şi acţionările de la protecţiile tehnologice (ale instalaţiei de răcire, de supraveghere a temperaturilor ş.a.) prescrise de fabrica constructoare a transformatorului.

1.2 Protecţia transformatorului împotriva defectelor interioare

1.2.1 Protecţia cu relee de gaze

Această protecţie, folosită contra defectelor interne, poate fi aplicată numai la transformatoare cu ulei şi cu conservator de ulei, ea acţionând numai în cazul defectelor din interiorul cuvei.

Arcul electric sau căldura dezvoltată de scurtcircuitul din interiorul cuvei au ca urmare descompunerea uleiului şi a materialelor organice ale pieselor izolante şi formarea de gaze. Acestea fiind mai uşoare decât uleiul, se ridică spre conservator. În cazul defectelor mai grave, formarea gazelor poate fi atât de violentă, încât presiunea interioară care ia naştere poate imprima şi uleiului o deplasare spre conservator.

Aparatul care sesizează formarea gazelor sau a curentului de ulei este releul de gaze 1, cunoscut sub numele de releu Buchholz, care se montează pe conducta de legătură dintre cuvă şi conservator.

La instalarea transformatorului, cuva acestuia trebuie înclinată cu (1 – 1,5) % prin introducerea penelor 2 sub două dintre roţi, astfel încât conducta spre conservator să aibă o pantă de (2 - 4) %, pentru a se uşura trecerea eventuală a gazelor sau uleiului spre conservator.

Fig. 1. Montarea releului de gaze

Releul de gaze este format dintr-un mic rezervor prevăzut pe două laturi opuse, cu orificii pentru racordarea la conducta de ulei. În interiorul rezervorului este un flotor (un plutitor) sau două flotoare (după tipul releului).

Flotoarele sunt piese mobile aflate în circuitul de ulei, de care sunt fixate contactele de forma unor întreruptoare basculante cu mercur, capsulate.

Preview document

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 1
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 2
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 3
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 4
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 5
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 6
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 7
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 8
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 9
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 10
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 11
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 12
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 13
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 14
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 15
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 16
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 17
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 18
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 19
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 20
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 21
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 22
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 23
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 24
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 25
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 26
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 27
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 28
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 29
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 30
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 31
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 32
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 33
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 34
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 35
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 36
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 37
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 38
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 39
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 40
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 41
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 42
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 43
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 44
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 45
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 46
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 47
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 48
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 49
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 50
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 51
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 52
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 53
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 54
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 55
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 56
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 57
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 58
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 59
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 60
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 61
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 62
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 63
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 64
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 65
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 66
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 67
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 68
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 69
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 70
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 71
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 72
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 73
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 74
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 75
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 76
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 77
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 78
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 79
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 80
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 81
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 82
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 83
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 84
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 85
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 86
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 87
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 88
Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Concluzii.doc
  • cuprins.doc
  • Proiect_diploma_in_lucru.doc
  • Schema_protectie_trafo_.doc

Alții au mai descărcat și

Casa calității la energie electrică

INTRODUCERE Conform noii concepţii privind măsurarea şi evidenţa energiei electrice se impune stabilirea de priorităţi în îmbunătăţirea sistemului...

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Combinatului Industriei de Construcții

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Transformatoarele de Putere

I. INTRODUCERE Întrucât rolul transformatoarelor de putere în sistemul electroenergetic naţional este deosebit de important, considerăm că...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Te-ar putea interesa și

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Tendințe și Realizări în Asigurarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

CAP. 1 INTRODUCERE Calitatea, conform Organizatiei Internationale de Standardizare - I.S.O., reprezinta totalitatea trasaturilor si...

Analiza calității energiei

Un punct de vedere acceptat în definirea calității îl reprezintă „valoarea de întrebuințare”, care reprezintă totalitatea însușirilor care fac ca...

Dinamica Sistemelor Electroenergetice

CONCEPTE DE BAZA SI CLASIFICARI ALE STABILITATII SEE În general, stabilitatea sistemelor electroenergetice se defineste prin capabilitatea...

Energie. Economie.Ecologie

Consideraţii generale Fizicianul francez J.V. Poncelet, încă din anul 1826, a stabilit şi introdus pentru prima dată termenul de energie, care...

Partea Electrică a Centralelor

1. Introducere 1.1. Obiectivele cursului - Cunoasterea aspectelor teoretice si practice referitoare la instalatiile electrice din centralele...

Ai nevoie de altceva?