Protecția prin relee

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 7626
Mărime: 2.13MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Macovei I.

Cuprins

SARCINA LUCRĂRII DE AN 3

INTRODUCERE. 4

1. CALCULUL REACTANŢELOR ELEMENTELOR SISTEMULUI ELECTRIC 5

2. ELABORAREA PROTECŢIEI L.E.A. 110 kV. . 15

3. CALCULUL PROTECŢIEI TRANSFORMATORULUI. . 23

4. CALCULUL PROTECŢIEI GENERATORULUI. 34

5. ÎNTOCMIREA CARTOGRAMEI DE SELECTIVITATE. SCHEMA DE AMPLASARE A DISPOZITIVELOR DE PROTECŢIEI PRIN RELEE ŞI AUTOMATIZĂRI 37

6. SISTEMUL DE SUPERVIZARE, COMANDĂ ŞI ACHIZIŢII DE DATE SCADA. .38

7. CONCLUZIE . . 43

8. BIBLIOGRAFIE 44

Extras din document

SARCINA LUCRĂRII DE AN

VARIANTA 3

FIGURA 10

Se cere:

1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua electrică prezentată in figura 1:

Transformatorul T4, T1;

Linia elecrică ;

Generatorul ,

2. De aclculat parametrii protecţiei, de elaborat schemele acestor protecţii, de ales releele.

Datele iniţiale sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Tabelul 1 – Datele initiale pentru lucrarea de an

Tabelul1

Linia

km Transformator Generator

Marca T4 T1 G1 G2

Snt, MVA Usc, % IT(kV) Hidrogenerator Usc, % kVA Hidrogenerator Turbogenerator

70 JT(kV) JT(kV) Png,

MW cosφ

Png,

MW cosφ

40 10,5 121 80 10,5 121 50 0,8 15 0,8

AO-240

10,5 6,3 X"d X´d X2 X"d X´d X2

0,133 0,178 0,163 0,19 0,27 0,2

Figura.1 - Schema de principiu a sistemului electric.

ÎNTRODUCERE

Liniile de transport a energiei electrice, generatoarele, transformatoerele de putere şi alte elemente ale reţelelor electrice permanent se află sub tensiune şi sunt parcurse de curentul ce provoacă încălzirea lor. De aceea în procesul de exploatare pot să apară defecte care duc la apariţia scurtcircuitelor (s.c.).

În majoritatea cazurilor în locul de s.c. apare arcul electric caracterizat prin temperatură înaltă, care duce la distrugerea izolaţiei, aparatelor electrice etc. În locul de s.c. apar curenţi mari care supraîncălzesc elementele de transport nedefectate, şi pot să condiţioneze distrugeri complementare, adică avarii.

Totodată în reţeaua legată cu locul de avarie apare scăderea tensiunii, ce poate să ducă la oprirea motoarelor şi la ieşirea din sincronizm a generatoarelor.

Astfel sarcina principală a protecţiei prin relee, constă în depistarea locului apariţiei s.c. şi deconectarea elementelor defectate.

Pentru protecţia prin relee sunt impuse următoarele cerinţe :

 Selectivitatea ;

Prin ea se înţelege proprietatea protecţiei de a selecta din multitudinea elementelor, elementul defectat, de al deconecta, asigurînd prin aceasta continuitatea în alimentarea receptoarelor.

 Sensibilitatea – proprietatea ei de a acţiona la cele mai mici modificări ale curentului sau a tensiunii ( regim de scurtcircuit minimal, suprasarcini, creşterea sau scăderea tensiunii ) ;

 Rapiditatea ;

 Autenticitatea ;

 Fiabilitatea ;

 Costul mic şi gabarite mici ;

 Consum mic de putere.

Sistemele de alimantare cu energie electrică sunt sisteme foarte complicate, elementele cărora sunt implicate într-un proces unic. De aceea fiabilitatea şi funcţionarea lor economică este posibilă numai prin asigurarea protecţiei şi automatizării elementelor.

Deci protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor electroenergetice având drept scop principal detectarea avariei şi deconectarea elementului avariat în vederea evitării extinderii avariei şi a revenirii cât mai rapide la regimul normal de funcţionare pentru restul sistemului. Cu alte cuvinte, protecţia prin relee este formată din ansamblul aparatelor şi dispozitivelor destinate să comande automat deconectarea instalaţiei electrice protejate în cazul apariţiei unui defect sau a unui regim anormal periculos şi/sau să semnalizeze apariţia regimului respectiv.

1. CALCULUL REACTANŢELOR ELEMENTELOR SISTEMULUI ELECTRIC

Întocmirea schemei echivalente a sistemului electric.

Schema echivalentă a sistemului electric este prezentată în figura 2.

Figura 2. – Schema echivalentă a sistemului electric.

1.2 Calculul reactanţelor elementelor schemei electrice în unităţi relative.

Calculul reactanţelor elementelor sistemului se efectuează în unităţi relative, raportate la condiţii de bază. Condiţiile de bază se determină in modul următor:

Preview document

Protecția prin relee - Pagina 1
Protecția prin relee - Pagina 2
Protecția prin relee - Pagina 3
Protecția prin relee - Pagina 4
Protecția prin relee - Pagina 5
Protecția prin relee - Pagina 6
Protecția prin relee - Pagina 7
Protecția prin relee - Pagina 8
Protecția prin relee - Pagina 9
Protecția prin relee - Pagina 10
Protecția prin relee - Pagina 11
Protecția prin relee - Pagina 12
Protecția prin relee - Pagina 13
Protecția prin relee - Pagina 14
Protecția prin relee - Pagina 15
Protecția prin relee - Pagina 16
Protecția prin relee - Pagina 17
Protecția prin relee - Pagina 18
Protecția prin relee - Pagina 19
Protecția prin relee - Pagina 20
Protecția prin relee - Pagina 21
Protecția prin relee - Pagina 22
Protecția prin relee - Pagina 23
Protecția prin relee - Pagina 24
Protecția prin relee - Pagina 25
Protecția prin relee - Pagina 26
Protecția prin relee - Pagina 27
Protecția prin relee - Pagina 28
Protecția prin relee - Pagina 29
Protecția prin relee - Pagina 30
Protecția prin relee - Pagina 31
Protecția prin relee - Pagina 32
Protecția prin relee - Pagina 33
Protecția prin relee - Pagina 34
Protecția prin relee - Pagina 35
Protecția prin relee - Pagina 36
Protecția prin relee - Pagina 37
Protecția prin relee - Pagina 38
Protecția prin relee - Pagina 39
Protecția prin relee - Pagina 40
Protecția prin relee - Pagina 41
Protecția prin relee - Pagina 42
Protecția prin relee - Pagina 43
Protecția prin relee - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Protectiei prin Relee a Elementelor Schemei unui Sistem Electric.doc

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Instalații electrice de joasă tensiune

1.DESCRIEREA OBIECTIVULUI 1.1.Informatii generale Societatea comerciala S.C.NEFMAR PRODSERV COMIMPEX S.R.L.,PIATRA NEAMT,JUD.NEAMT cu sediul in...

Rețele electrice

Dimensionarea posturilor de transformare În această etapă se va urmări: - Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1. Enunţul problemei Se consideră un subsistem electroenergetic în zona localităţii A, B, C constituit din: - o centrală electrică îndepărtată...

Te-ar putea interesa și

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Studiul Protectiilor Generatoarelor Sincrone si Propuneri de Imbunatatire a Acestora

1. Introducere 1.1.Energia Energia este definită ca fiind capacitatea unui corp de a produce lucru mecanic. Exploatarea inteligentă şi controlul...

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Sistem numeric de protectie la scurtcircuit și suprasarcină a unui transformator

CAPITOLUL I PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ENERGETICE. CERINŢELE SISTEMELOR DE PROTECŢIE 1.1. Probleme...

Electrofiltre

1. INTRODUCERE 1.1. MEMORIU JUSTIFICATIV Majoritatea termocentralelor mari din tara noastra dateaza din perioada în care, dispersia gazelor de...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Ai nevoie de altceva?