Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 21989
Mărime: 2.45MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Istrati Constantin
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ SPECIALIZAREA ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Cuprins

Cap.1. Noţiuni introductive

1.1. Definirea şi obiectivele automatizării şi protecţiei prin relee din sistemele electroenergetice 1

1.2. Scurt istoric 1

Cap.2. Protecţia transformatoarelor electrice

2.1.Generalităţi 4

2.2.Protecţia cu relee de gaze a transformatoarelor de putere 5

2.3.Protecţia diferenţială longitudinală 6

2.3.1. Principiul de realizare 6

2.3.1.1. Compensarea inegalităţii curenţilor primari de la capetele zonei protejate 7

2.3.1.2.Compensarea defazajului curenţilor 10 2.3.1.3. Desensibilizarea protecţiei în raport cu ,curenţii de şoc de magnetizare 11

2.3.1.4.Compensarea curenţilor de dezechilibru 12

2.3.2. Variante de realizare a protecţiei diferenţiale 14

2.3.2.1. Protecţia diferenţială cu relee de curent. ..14

2.3.2.2. Protecţia diferenţială cu transformatoare cu saturaţie

rapidă. 14

2.4.Protecţia maximală cu secţionare de curent 16

2.5.Protecţia transformatoarelor împotriva scurtcircuitelor

monofazate 18

2.5.1. Protecţia de curent de secvenţă homopolară 18

2.5.2. Protecţia de tensiune de secvenţă homopolară 19

2.5.3. Protecţia de cuvă (protecţia Chevalier) 21

2.6. Protecţia împotriva supracurenţilor provocaţi de scurtcircuite exterioare 22

2.6.1. Protecţia maximală de curent 22

2.6.2. Protecţia maximală de curent cu blocaj de tensiune

minimă 25

2.6.3. Protecţia maximală de curent a transformatoarelor cu trei înfăşurări 26

2.7. Protecţia de distanţă 28

2.8. Protecţia împotriva suprasarcinilor 29

Cap.3. Protecţia maximală a transformatoarelor de putere realizată cu releul maximal temporizat AT31

3.1. Folosire .30

3.2. Descriere .30

3.3. Funcţionare .31

3.4. Datele tehnice ale releelor AT12,AT21, AT31 .31

3.5. Schema internă respectiv schema de conectare a releului

AT31 .32

Cap.4. Protecţia diferenţial longitudinală realizată cu releul RQS4T1 şi anexa RQS4Z

4.1. Generalităţi 34

4.2. Modul de funcţionare 34

4.2.1. Modul de funcţionare a releului RQS4T1 34

4.2.1.1. Modulul de acţionare 36

4.2.1.2. Modulul de blocare împotriva şocului de curent de

magnetizare 40

4.2.1.3 Elementul de execuţie 40

4.2.2. Modul de funcţionare al complexului RQS4T1+RQS4Z 41

4.2.3.Caracteristica de funcţionare 47

4.3. Caracteristicile tehnice ale releului RQS4T1 şi ale anexei sale RQS4Z 49

Cap.5. Protecţie digitală pentru transformator RET 316*4

5.1. Concepţia dispozitivului 51

5.2. Aplicaţie 51

5.3. Caracteristici 52

5.4. Aplicare 52

5.5. Trăsături principale .53

5.6. Hardware .54

5.7. Software .57

5.8. Funcţii 58

5.9. Schema de conexiuni şi dimensiuni de gabarit 61

5.10. Locul de instalare şi condiţiile de mediu 63

Cap.6. Calculul protecţiei maximale şi longitudinal diferenţiale

6.1.Calculul protecţiei maximale pentru transformator 65

6.2. Calculul orientativ de reglaj al protecţiei diferenţiale cu releul RQS4T1 66

Cap.7. Realizarea standului practic

7.1.Modul de realizare a standului practic 71

7.2.Verificarea protecţiei diferenţial longitudinale .77

7.2.1. Verificarea stării mecanice .78

7.2.2 Verificarea corectitudinii schemei de conexiuni .78

7.2.3. Verificarea rezistenţei de izolaţie a releului RQS4T1 78

7.2.4.Verificarea rezistenţei de izolaţie a anexei RQS4Z 79

7.2.5.Verificarea rezistenţei de izolaţie a circuitelor protecţiei 79

7.2.6. Verificarea tensiunii minime de acţionare a releelor intermediare E şi Z 79

7.2.7. Verificarea scalei IΔ= f(IN) .79

7.2.8. Ridicarea caracteristicii de funcţionare IΔ/IN=f(I∑/IN) 81

7.2.9. Verificarea caracteristicii IΔ/IN=f(I∑/IN) pentru IΔ reglat şi p

reglat .83

7.2.10 Ridicarea caracteristicii IΔ/IN=f(I100/I50) .83

7.2.11. Verificarea blocajului la şocul de curent de magnetizare cu ajutorul curentului pulsatoriu redresat 86

7.2.12. Ridicarea caracteristicii de funcţionare IΔ/IN=f(I∑/IN) pentru complexul RQS4T1+RQS4Z 87

7.2.13. Verificarea elementelor anexe .88

7.2.14 Verificarea continuităţii circuitelor secundare de curent cu trusa de curent primar .89

7.2.15. Verificarea interacţiunii schemei proprii a protecţiei

diferenţiale .89

7.2.16. Verificarea blocajului la şocul de curent de magnetizare , prin conectarea repetată în gol a transformatorului 89

7.2.17. Ridicarea diagramelor vectoriale ale curenţilor în

sarcină 89

7.3.Verificarea releelor RQS4T1 cu ocazia RT .90

7.4. Verificarea funcţionării releului maximal temporizatAT3 95

Extras din document

Capitolul 1

Noţiuni Introductive

[4]

1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice

Prin Automatizarea Sistemelor Electroenergetice Se Înţelege Aplicarea Principiilor şi Metodelor Automaticii În Conducerea şi Exploatarea Acestora .

Automatica Este ştiinţă Aplicată Care Se Ocupă Cu Dispozitivele Ce Realizează, Fără Participarea Omului , Operaţiile De Conducere Automată.

Echiparea Sistemelor Energetice Cu Diferite Dispozitive De Automatizare Este Impusă De O Serie De Particularităţi Ale Procesului De Producere , Transport şi Distribuţie A Energiei Electrice Care Se Desfăşoară În Cadrul Acestor Sisteme. Dintre Particulartăţile Specifice De Funcţionare Ale Sistemelor Electroenergetice Merită A Fi Amintite: Tensiunea şi Frecvenţa Energiei Livrate Trebuie Să Se Păstreze Între Anumite Limite , Apropiate De Valorile Nominale; Neexistînd Posibilităţi De Stocare A Energiei Electrice , Agregatele Generatoare Trebuie Să Urmărească În Permanenţă Variaţiile Puterii Cerute De Consumatori; Localizarea, Separarea şi Remedierea Avariilor Trebuie Să Se Facă Cât Mai Rapid Pentru A Se Evita Extinderea Acestora.

În Cadrul Automatizării O Importanţă Deosebită O Are Reglarea Automată, Care Urmăreşte Asigurarea În Exploatare A Valorilor Optimale Pentru Diferite Mărimi (Tensiune , Frecvenţă , Turaţie Etc). Pe Lângă Reglarea Automată, În Cadrul Automatizărilor În Sistemele Electroenergetice Se Întâlnesc Probleme De Comandă Automată (Pornire , Oprire Automată A Generatoarelor ) , Probleme De Automatizări Legate De Conectarea Automată A Rezervei (A.A.R) De Reclanşare Automată Rapidă (R.A.R) Sau De Descărcarea Automată A Sarcinii (D.A.S.F Sau D.A.S.U) Cât şi Probleme De Protecţie Prin Relee A Sistemelor Electrice.

Protecţia Prin Relee Este Una Din Principalele Forme Ale Automatizării Sistemelor Electroenergetice Având Drept Scop Detectarea Avariei şi Deconectarea Elementului Avariat În Vederea Evitării Extinderii Avariei şi Revenirii Cât Mai Rapide La Regimul Normal De Funcţionare Pentru Restul Sistemului.

Protecţia Prin Relee Reprezintă Ansamblul Aparatelor şi Dispozitivelor Destinate Să Comande Automat Deconectarea Instalaţiei Electrice Protejate În Cazul Apariţiei Unui Defect Sau Regim Anormal De Funcţionare Periculos şi /Sau Să Semnalizeze Apariţia Regimului Respectiv.

1.2.Scurt Istoric

Începuturile Automaticii Sunt Îndepărtate , Ideea De A Crea Sisteme Automate Existând Încă Din Antichitate , Când S-au Realizat Sisteme Pentru Măsurarea Timpului. Aceste Automate Sunt Perfecţionate , Iar În Evul Mediu Se Realizează Mai Multe Jucării Mecanice , Dar Fără Aplicaţii Practice. Introducerea Automatelor În Procesul De Producţie Începe În Secolul Al Xviii-lea .

Se Pot Puncta Câteva Date:

• Anul 1765- S-a Realizat Primul Regulator Automat De Nivel Cu Plutitor , De Către Polzunov, În Rusia;

• Anul 1784- Se Construieşte Regulatorul Automat De Viteză Centrifugal De Către J. Watt În Anglia;

• Anul 1885 – Apar Primele Încercări De Folosire , În Scopuri De Protecţie , A Releelor Electromagnetice De Curent Cu Acţiune Directă Instalate Pe Întreruptoare ( Releele Încep Să Fie Folosite Pe Scară Largă În Primele Decenii Ale Secolului Xx , În Această Perioadă Începând Să Se Dezvolte Tehnica Protecţiei Prin Relee).

Desigur Că Tehnica Protecţiilor Prin Relee S-a Dezvoltat În Paralel Cu Dezvoltarea Sistemelor Electroenergetice.

Astfel În 1901 , S-au Construit Relee De Curent De Inducţie. În Anul 1908 Se Propune Principiul Protecţiei Diferenţiale De Curent , Bazat Pe Compararea Curenţilor De La Capetele Zonei Protejate; În Anul 1910 , Încep Să Se Aplice Protecţiile Direcţionale De Putere A Căror Principiu S-a Propus Încă Din Anul 1905. În Acelaşi Timp Încep şi Încercările De Realizare A Protecţiilor Bazate Pe Compararea Raportului Dintre Tensiuni şi Curenţi, Încercări Soldate În Anul 1920 Prin Apariţia Protecţiilor De Distanţă.

În Anul 1928 Apar Primele Date În Legătură Cu Protecţia Direcţională Prin Înaltă Frecvenţă , Folosind Transmiterea Semnalului De Înaltă Frecvenţă, În Scopul Protecţiei Prin Conductoarele Liniei Protejate.

După Cum Se Observă Dezvoltarea Protecţiei Prin Relee A Avut O Ascensiune Firească, De La Soluţii Simple Spre Soluţii Mai Complexe , Soluţii A Căror Necesitate A Fost Impusă De Pretenţiile Sporite Faţă De Producerea , Transportul Distribuţia şi Utilizarea Energiei Electrice.

Perioada Care Urmează Anilor 1925-1930 Se Caracterizează Printr-o Activitate De Perfecţionare A Principiilor şi Metodelor De Protecţie Menţionate. Se Urmăresc Probleme Legate De Siguranţa În Funcţionare –legat De Care Apar Propuneri Privind Realizarea Protecţiei De Rezervă ; Privind Gabaritul şi Consumul Instalaţiilor De Protecţii Prin Relee , Urmărind Reducerea Acestora ; Privind Rapiditatea Mare În Funcţionare şi Nu În Ultimul Rând Preocupări Privind Reducerea Costului Acestor Instalaţii Neafectând Evident Performanţele Tehnice.

Anii Celui De-al Doilea Război Mondial Au Însemnat Însă O Stagnare În Cercetarea Privind Soluţii Noi În Protecţia Prin Relee.

Se Poate Spune Că Prima Revoluţie În Protecţia Prin Relee Se Produce În Jurul Anului 1955 , Prin Apariţia Protecţiilor Electronice (Realizate Cu Relee Cu Comutaţie Statică) Care Permit Realizarea Unor Soluţii Mai Rapide , Mai Sensibile , Mai Sigure În Funcţionare. În Prima Etapă A Acestei Revoluţii S-au Utilizat În Schemele De Protecţii Prin Relee Dispozitivele Semiconductoare , Sub Forma Diodelor Montate În Punţi De Redresare Dublă Alternanţă , Destinat Alimentării Unor Relee Electromecanice Funcţionând Pe Bază De Curenţi Redresaţi şi Obţinându-se Astfel Protecţii Mult Mai Sensibile , Mai Rapide Cu Consum Redus , Mai Sigure În Funcţionare şi Care Permit Obţinerea Unor Caracteristici De Funcţionare Speciale.

Folosirea Pe Scară Largă În Practică A Protecţiilor Electronice Începe În Anii 1970-1971 , Răspândirea Lor Justificându-se Prin Ameliorarea Performanţelor Faţă De Cele Realizate Cu Relee Cu Contacte.

Referitor La Protecţiile Electronice Se Poate Vorbi De Două Generaţii: Prima Generaţie De Protecţii Realizată Cu Relee Electronice Era Practic O Imagine Directă A Generaţiei Precedente De Relee Electromecanice , În Timp Ce A Doua Generaţie De Relee Electronice , Utilizează Dispozitive Electronice Care Oferă O Modelare Funcţională.

În Prima Perioadă De Folosire A Protecţiilor Electronice-etapa De Testare A Lor –au Fost Utilizate Paralel Cu Protecţiile Clasice, Dublându-le Pe Acestea. Dublarea A Permis Verificarea Îndelungată În Exploatare A Protecţiilor Electronice, Fără Riscuri La Adresa Instalaţiilor Protejate, În Acelaşi Timp Constituind şi O Protecţie De Rezervă.

Majoritatea Releelor Electronice Existente În Practică Sunt De Tip Analogic şi Sunt Realizate Cu Componente Discrete Protejate Prin Filtre De Intrare şi Prin Relee Electromecanice Sau Relee Reed La Ieşire. Protecţiile Electronice Sunt Realizate În Carcase Montate Pe Rame , Cu Module Funcţionale Debroşabile.

Este Interesant De Menţionat Că În ţara Noastră , Releele Electronice Încep Să Fie Prevăzute (Prin Proiectare) În Etapa 1970-1979 Pentru Protecţia Instalaţiilor Funcţionând Cu Tensiune Înaltă La 220 şi 400 Kv şi În Etapa 1980-1989 La Nivelul De 110 Kv.

Preview document

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 1
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 2
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 3
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 4
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 5
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 6
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 7
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 8
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 9
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 10
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 11
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 12
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 13
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 14
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 15
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 16
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 17
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 18
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 19
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 20
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 21
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 22
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 23
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 24
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 25
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 26
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 27
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 28
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 29
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 30
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 31
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 32
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 33
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 34
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 35
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 36
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 37
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 38
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 39
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 40
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 41
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 42
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 43
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 44
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 45
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 46
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 47
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 48
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 49
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 50
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 51
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 52
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 53
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 54
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 55
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 56
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 57
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 58
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 59
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 60
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 61
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 62
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 63
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 64
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 65
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 66
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 67
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 68
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 69
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 70
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 71
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 72
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 73
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 74
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 75
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 76
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 77
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 78
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 79
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 80
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 81
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 82
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 83
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 84
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 85
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 86
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 87
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 88
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 89
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 90
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 91
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 92
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 93
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 94
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 95
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 96
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 97
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 98
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 99
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 100
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 101
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 102
Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • prima_pagina.doc
  • proiect_diploma4.doc
  • tema_proiectului.doc

Alții au mai descărcat și

Generalitati ale Instalatiilor de Automatizari si Protectie in Sistemul Energetic

1.INTRODUCERE O conditie principala o reprezinta siguranta în functionare a instalatiilor electrice, adica a alimentarii continue cu energie...

Protectia de Distanta a Retelelor Electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Protecția prin Relee

INTRODUCERE Maşinile şi aparatele electrice, liniile de transport a energiei electrice şi alte părţi ale instalaţiilor electrice şi reţele...

Partea electrică a stației 25 MW

Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit şi de creşterea continuă a ponderii energiei...

Proiectarea unei Statii Electrice 110-6kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 110/6kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Te-ar putea interesa și

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Controlul Motorului de Curent Continuu cu Microprocesor

CAPITOLUL 1 Sisteme de reglare pentru acţionări electrice 1.1 Sisteme cu buclă deschisă şi bucla închisă Sistemele de control, în general, pot...

Senzori și actuatori utilizați în construcția autovehiculelor

Dezvoltarea societății informatizate nu putea să nu se regăsească în construcția unora dintre cele mai dinamice și utilizate produse ale economiei...

Sistem de alarmă folosind microcontrolerul PIC16F84

I. INTRODUCERE IN MICROCONTROLERE 1. CE ESTE UN MICROCONTROLER? La modul general un controler ("controller" - un termen de origine anglo-saxonă,...

Microcontrolere

1.3 CLASIFICARI SI VARIANTE CONSTRUCTIVE Exista la ora actuala un numar extrem de mare de tipuri constructive de microcontrolere. Un criteriu de...

Curs Microcontrollere

La modul general un controler este, actualmente, o structura electronica destinata controlului unui proces sau, mai general, unei interactiuni...

Automate Programabile cu Prelucrare pe Bit

Capitolul 1 AUTOMATE PROGRAMABILE CU PRELUCRARE PE BIT (APB) 1.1. INTRODUCERE Problemele de automatizare discontinuă au fost tratate pe baza...

Ai nevoie de altceva?