Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 10880
Mărime: 199.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ Specializarea INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE

2.Analiza combinată termodinamică şi economică a instalaţiilor termoenergetice

3.COGENERAREA DE MICĂ/MEDIE PUTERE

4. Aspecte economice, investiţii specifice

5.STUDIUL ECONOMIC AL INSTALAŢIEI TERMOENERGETICE

6. Principiul „poluatorul plăteşte“

7. Necesitatea protejării mediului şi reducerii emisiilor poluante

8.Concluzii finale

9. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE

1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP)

Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de producere combinată a energiei electrice şi termice pentru consum industrial sau casnic, fiind comun literaturii tehnice din statele UE.

În ultimii ani a intrat practic în limbajul curent prin referirea frecventă în mass media în relatie cu problematica energiei, deşi exista deja în limba română termenul echivalent de termoficare.

Cele mai multe aplicaţii sunt pentru producerea combinată de energie electrică şi termică,dar foarte raspândite sunt şi aplicaţiile pentru producerea de energie mecanică şi termică, sau chiar de agent frigorific.De asemenea ,energia termică produsă poate fi sub formă de abur tehnologic, la una sau mai multe secvenţe:presiune sau temperatură;apa fierbinte pentru termoficare sau uz menajer; ori gaze fierbinţi pentru uscarea diferitelor produse.

Sistemele cu cogenerare se folosesc din ce în ce mai mult în ţările din nordul şi estul Europei, iar în ultimul timp în SUA şi Canada. Producţia de energie electrică produsă în cogenerare reprezintă cca 10% în UE în 2001 (capacitate instalată), dar există diferenţe mari între diferitele state – de la 2 la 60% din producţia de energie electrică.

Cogenerarea reprezintă o soluţie eficientă de producerea energiei termice pentru alimentarea oraşelor, cu un impact mai redus asupra mediului, dar numai în cazul sistemelor care funcţionează cu randamente ridicate, cu pierderi tehnologice rezonabile.

În strategia formulată in anul 1997 de Comisia Europeană s-a prevăzut obiectivul de dublare până în anul 2010 a utilizării acestei tehnologii,atingîndu-se o pondere a cogenerarii de 18 % în producţia Uniunii Europene de electricitate.Se estimează că realizarea acestui obiectiv, va determina diminuarea emisiilor de cu peste 65 milioane tone anual.

1.2. Scurt istoric

Argumentele în favoarea cogenerării au evoluat în timp.

În anul 1983, în Germania, la Hamburg, a fost pusă în funcţiune prima unitate de producere combinată de energie şi caldură,fapt care a marcat debutul dezvoltării acestei tehnologii de alimentare centralizată cu energie termică la distanţă.

La momentul respectiv,argumentul principal a fost evitarea incendiilor în construcţiile dense ale oraşului,încălzite cu sobe,utilizînd cărbunele.Însa, la mijlocul secolului XX,argumentele în favoarea tehnicii de cogenerare au fost:

economia de combustibil;

posibilitatea utilizării mai eficace a combustibilului solid şi a produselor petroliere, evitând pericolul unei poluări directe sau indirecte.

Optimul pentru utilizarea acestei tehnici este realizat când consumatorii de energie şi căldură sunt grupaţi (de exemplu: platforme industriale).

În Europa, în ţările din nord şi vest, s-au dezvoltat în primul rând filiere de talie mare, cu reţele de transport de zeci sau sute de km şi cu sarcini termice de 50-15000 MW.

În România, pe lângă cogenerarea industrială, în jurul anilor 1960, dezvoltarea masivă a clădirilor urbane a creat premisele favorabile pentru dezvoltarea cogenerării în scopul încălzirii centralizate a acestora. De reţinut este faptul că România se situează pe locul 3 în Europa (după Rusia şi Polonia) din punctul de vedere al taliei reţelei de termoficare.

În instalaţiile cu turbine cu abur cu cogenerare, un debit de abur nu parcurge complet procesul de destindere pentru a produce putere, ci este extras din turbină pentru a satisface cererea de căldură. Mai precis, se acceptă un deficit la producţia de putere pentru a atragerea în domeniul util a cantităţii de căldură care altfel ar fi fost cedată sursei reci în cadrul ciclului termodinamic al instalaţiei de putere.

Pentru relevarea cantitativă a avantajelor instalaţiilor cu cogenerare, este necesar să se adopte cele mai adecvate criterii, care să aibă audienţă maximă la factorii de decizie şi care să ofere instrumente de dezvoltare a proiectării optimale a acestui tip de instalaţii.

Preview document

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 1
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 2
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 3
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 4
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 5
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 6
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 7
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 8
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 9
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 10
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 11
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 12
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 13
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 14
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 15
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 16
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 17
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 18
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 19
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 20
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 21
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 22
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 23
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 24
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 25
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 26
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 27
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 28
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 29
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 30
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 31
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 32
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 33
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 34
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 35
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 36
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 37
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 38
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 39
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 40
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 41
Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare.docx

Alții au mai descărcat și

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Centrală electrică pe biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Pile de Combustie

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind construcţia şi funcţionarea pilelor de combustie Aşa cum se observă în ultima perioadă, una din direcţiile...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Proiectarea unei Centrale Termice

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET ....

Te-ar putea interesa și

Turbină pe gaz

INTRODUCERE • Ce înseamnă cogenerare? Cogenerarea sau producerea de energie totala permite sa se produca simultan energie mecanica sau electrica...

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Integrarea Europeană în Domeniul Energetic

INTRODUCERE Într-o economie din ce în ce mai globalizată, strategia energetică a unei ţări se realizează în contextul evoluţiilor şi schimbărilor...

Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020

CAP.1 INTRODUCERE 1.1 SCURTĂ PREZENTARE Sectorul energetic al oricărei țări are o importantă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și...

Dezvoltarea Durabilă

INTRODUCERE “Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi...

Analiza economico-financiară a axei de prioritate 4 - Pos CCE

CAPITOLUL 1 Totul despre POS CEE 1.1 Introducere Aderarea la Uniunea Europeana presupune noi provocări pentru întreprinderile româneşti, impuse...

Tehnologii Moderne de Producere a Energiei

1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC 1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC Sarcina lucrării: Să se elaboreze argumentat schema de...

Evaluarea impactului de mediu și sănătății a motoarelor cu ardere

INTRODUCERE: O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil...

Ai nevoie de altceva?