Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 27786
Mărime: 4.83MB (arhivat)
Cost: Gratis
REGLAREA AUTOMATĂ A TENSIUNII ŞI PUTERII REACTIVE ÎN SISTEMELE ENERGETICE (RAT)

Extras din document

1. OBIECTUL RAT. NECESITATEA ŞI AVANTAJELE RAT. PRINCIPIUL METODELOR DE RAT

1. OBIECTUL SI NECESITATEA INTRODUCERII RAT

Pentru a asigura o repartiţie de putere convenabilă consumatorilor, concomitent cu o producţie raţională a energiei electrice este absolut necesar ca tensiunea la consumatori, deci şi la nodurile generatoare ale sistemului ergetic (SE), să fie cît mai constantă posibil.

În funcţionarea normală, de regim, a unui SE se produc însă, permanent variaţii ale sarcinilor active şi reactive, care determină variaţii de tensiune la barele consumatorilor de energie electrică, cît şi la nodurile de distribuţie sau generatoare. Deranjamentele din reţelele electroenergetice sunt de asemenea însoţite de importante variaţii ale tensiunii. La scurtcircuitele din SE se produce scăderea nivelelor de tensiune pe barele centralelor şi staţiilor electrice de transformare sau interconexiune şi se creează pericolul pierderii sincronismului funcţionării si a stabilităţii sistemului energetic. Deconectarea de către protecţia prin relee a unor linii radiale de înaltă tensiune, branşările sau deconectările unor consumatori importanţi sunt însoţite de importante variaţii ale tensiunii la bornele generatoarelor sau ale consumatorilor.

Obiectul RAT este deci menţinerea constantă sau, cel puţin, între valori limită prestabilite, a tensiunii în nodurile generatoare (şi implicit la consumă¬ri), independent, sau slab dependent de perturbaţii (variaţiile sarcinii active).

Reglarea tensiunii se poate efectua manual sau automat. Experienţa demonstrează că reglarea manuală a tensiunii, efectuată de personalul de exploatare nu este eficace şi nici suficient de precisă. Totodată, în condiţiile existenţei staţiilor fără personal, ar urma să se renunţe la supravegherea tensiunii pe barele acestora.

În figura 1, a s-a reprezentat schema de reactanţe echivalentă, pentru o singură fază, în cazul unui generator sincron G echivalent, care debitează pe barele B, la care se leagă consumatorul echivalent C. S-au notat cu:

— reactanţa sincronă longitudinală a lui G, ţinând seama de saturaţie;

—reactanţa element clor ele legatara dintre generator şi bare;

— impedanţa consumatorului C;

— t.e.m. eficace pe fază (în spatele roactantei xd);

U-tensiunea eficace pe fază, pe barele B]

-unghiul electric intern dintre U si Ed

-valoarea eficace a curentului debitat de G;

Fig.1 Variaţia tensiunii la bornele generatorului sincron:

a — schema de reactanle echivalentă, pe o fază; b — diagrama fazorială a căderilor de tensiune.

P y Qg -- puterile activă, respectiv reactivă, debitate de G;

Pc,Qc — puterile activă, respectiv reactivă, consumate de C;

cosζ — factorul de putere, presupus identic, la generator şi la consu¬mator.

în figura1, b este reprezentată diagrama fazorială a căderilor de ten¬siune, corespunzătoare schemei din figura 1, a.

Considerând proiecţiile fazoriale pe axele Ox, Oy se pot scrie ecuaţiile:

Edcos δ = U + XIg cos (90° - ζ),

Edsin S = XIgcos ζ, (1)

unde:

X=xd+x8

Igcos(90° — ζ) = Igsin ζ = Igr— componenta reactivă a curentului generat. Exprimând:

= [7/sin = —*~ cos S -

se obţine:

(3)

La o anumită scară, segmentul ab reprezintă Pg şi segmentul ac, pe Qg. Relaţiile (2), (3) exprimă că, pentru Ed=const si X =const, orice variaţie a puterilor Pg, Qg se traduce prin variaţii ale tensiunii la bare k şi unghiului electric 8.

În figurile de mai jos s-au reprezentat variaţiile Pg, Qg în funcţie de U, pentru Ed=const şi X =const, iar a=parametru, în fgura3 s-au reprezentat variaţiile Pg,Qg în funcţie de S, pentru Ed = const, X = const, iar U = parametru.

În regim staţionar se realizează echilibrul dintre puterile consumate şi cele generate:

Pc=Pg si Qc=Qg.

Fig2. Variaţia Qg, = O,(U) pentru Eda = Fig3. Variaţiile P Q în funcţie de = const, X = const şi = parametru. Edg =const U=parametru

Fig.4.Variaţiile puterilor generate şi consumate cu tensiunea

În general, la consumator puterea activa Pc este independenta de variaţiile tensiunii, dar puterea reactivă creşte cu tensiunea, în figura 4, a si b, s-au reprezentat pe acelaşi grafic variaţiile puterilor generate si consumate cu tensi¬unea u, pentru =parametru, Ed şi X = constante, în punctul A (fig.4, a) se stabileşte un punct de funcţionare (PCl = Pg1 . La creşterea puterii consumate: P = P + APC, APC >0, se stabileşte un nou punct de func¬ţionare în A ,la

U2<U1, corespunzător unui . Variaţiile puterii consumate ( PC) se traduc prin noi poziţii de echilibru (A, A' . . .') realizate prin autoreglare, dar cu preţul unor variaţii inacceptabile pentru SE. În figura 4b, 6 se constată că variaţiile determină noi puncte de func¬ţionare (B, B), cu înrăutăţirea valorilor U, respectiv ).

Preview document

Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 1
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 2
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 3
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 4
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 5
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 6
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 7
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 8
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 9
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 10
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 11
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 12
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 13
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 14
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 15
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 16
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 17
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 18
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 19
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 20
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 21
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 22
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 23
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 24
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 25
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 26
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 27
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 28
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 29
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 30
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 31
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 32
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 33
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 34
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 35
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 36
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 37
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 38
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 39
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 40
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 41
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 42
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 43
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 44
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 45
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 46
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 47
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 48
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 49
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 50
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 51
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 52
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 53
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 54
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 55
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 56
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 57
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 58
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 59
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 60
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 61
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 62
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 63
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 64
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 65
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 66
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 67
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 68
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 69
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 70
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 71
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 72
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 73
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 74
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 75
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 76
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 77
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 78
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 79
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 80
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 81
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 82
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 83
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 84
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 85
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 86
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 87
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 88
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 89
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 90
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 91
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 92
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 93
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 94
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 95
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 96
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 97
Reglarea Automată a Tensiunii și Puterii Reactive în Sistemele Energetice - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Reglarea Automata a Tensiunii si Puterii Reactive in Sistemele Energetice.doc

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Program de calcul pentru determinarea circulației de puteri în rețele de distribuție de medie tensiune

Capitolul I Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive 1.1. Compensarea puterii reactive Reducerea circulaţiei de putere prin...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Utilizarea Energiei Geotermale, Prezent și Perspective

1. GENERALITATI 1.1. Ce este energia geotermala Energia geotermala reprezintă căldura acumulată în roci şi în fluidele ce umplu porii acestora....

Alegerea tipului protecției prin relee la transformator, linie și generator

Sarcina: de ales tipul de protecţie prin relee (PPR) şi automatizare pentru elementele indicate: generator, transformator si linie şi de elaborat...

Elaborarea Protecției prin Relee a Elementelor Schemei unui Sistem Electric

Se cere de ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elmente din reţeaua electrică dată în figura 1: 1. Generatorul G; 2....

Stație electrică - schemă servicii proprii - celulă de medie tensiune

In schema de fata avem o staţie electrica de 400 KV /110 /6 KV. Avem un transformator coborâtor de tensiune de 24 /10 KV, pentru a asigura o...

Priza de pământ cu bentopriză

Capitolul I: Generalități privind folosirea bentoprizei la realizarea prizelor de pământ în instalațiile electrice. I.1 Oportunitatea folosirii...

Te-ar putea interesa și

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Program de calcul pentru determinarea circulației de puteri în rețele de distribuție de medie tensiune

Capitolul I Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive 1.1. Compensarea puterii reactive Reducerea circulaţiei de putere prin...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Tendințe și Realizări în Asigurarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

CAP. 1 INTRODUCERE Calitatea, conform Organizatiei Internationale de Standardizare - I.S.O., reprezinta totalitatea trasaturilor si...

Generatorul Sincron

GENERATORUL SINCRON Maşinile sincrone (MS) sunt maşini de c.a. al căror rotor se roteşte cu frecvenţă constantă, respectiv cu viteză unghiulară (...

Proiectarea unei baze de date și strategia eficienței energetice privind consumul de energie la nivel de RAH România

INTRODUCERE Sintagma in stategia informationala afirma printre altele ca de cele mai multe ori lipsa de informatii este mai scumpa decat...

Alimentarea cu Energie Electrică a Secției de Raparații Mecanice

SARCINA PROIECTULUI DE AN Tema: Alimentarea cu energie electrică a secției de reparații mecanice SRM este destinată pentru reparaţii şi reglarea...

Subiecte TRA rezolvate

Cap1: Structuri de baza si metode de proiectare 1. Metode de conducere: Conducere în circuit deschis (CCD) și conducere în circuit închis (CCI)....

Ai nevoie de altceva?