Rețele electrice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 5385
Mărime: 236.36KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

Dimensionarea posturilor de transformare

În această etapă se va urmări:

- Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de trsnsformare;

- Numărul de transformatoare în paralel;

- Întocmirea schemei echivalente a posturilor de trasnformare;

- Calculul parametrilor schemei echivalente;

- Calculul pierderilor de putere.

O schema de principiu a retelei electrice de distributie este urmatoarea

Figura 1 – Schema de principiu a retelei de distributie, unde :

li – lungimea liniei electrice subterane intre doua posturi de transformare sau intre un post de transformare si punctul de conexiune;

PTi – posturile de transformare;

si – puterea aparenta complexa, pe partea de joasa tensiune a postului;

Pi – puterea activa consumata;

qi – puterea reactiva consumata;

1.1 Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de trsnsformare;

Pentru determinarea puterii economice avem nevoie de doi indicatori:

1. SM – puterea aparentă maximă în anul de funcţionare considerat;

2. TSM – durata de utilizare a puterii maxime anuale.

Considerând că transformatoarele au înfăşurările din Al şi sunt de tipul TTU- ONAN construite în 1991, conform lucrării „Puteri nominale economice” se află într-o progresie geometrică cu raţia 51/5 , au rezultat următoarele puteri nominalizate: 100 kVA; 160 kVA; 250 kVA; 400 kVA; 630 kVA; 1000 kVA; 1600 kVA.

Pentru a alege numărul de transformatoare în paralel se utilizează tabelul:

TSM[ore/an]

/ SM[kVA] 3000 4000 5000

400 250 - 400 232 - 365 211 - 333

630 400 - 630 365 - 625 233 - 572

1000 630 - 865 625 - 785 572 - 717

1600 865 - 1600 785 - 1600 717 - 1600

Tabel 1 - Domeniile de incercari maxime anualepentru alegerea transformatoarelor cu bobinaje din Aluminiu

Pentru un număr de 3740 ore de funcţionare/an, prin interpolare, rezultă următoarele valori pentru transformatoarele de diferite puteri:

TSM[ore/an]/ SM[kVA] 3740

400 236,68 - 374,1

630 374,1 - 626,3

1000 626,3 - 805,8

1600 805,8 - 1600

Model de calcul :

SM1x = => x1 = 236,68 ore/an

SM1y = => y1 = 374,1 ore/an

x2 = y1 si se continua calculul pana la obtinerea lui y4.

În tabelul următor sunt prezentate puterile transformatoarelor din cele 5 staţii, cât şi numărul lor pentru a putea acoperi necesarul de putere cerută:

PT Pi Qi cosφi Si SnT Nr. de transformatoare

- [kW] [kVAr] - [kVa] [kVA]

1 415 257,1939004 0,85 488,2352941 630 1

2 1995 1496,25 0,8 2493,75 1600 2

3 500 242,1610524 0,9 555,5555556 630 1

4 455 245,5829841 0,88 517,0454545 630 1

5 1010 810,3042423 0,78 1294,871795 1600 1

Model dc calcul pentru puterea aparentă Si şi pentru puterea reactivă Qi:

Si = [kVA]

Qi = Si sinφi = Si [kVAr]

Calculul lui Si:

S1 = = = 488,2352941 [kVA]

Calculul lui Qi:

Q1 = S1 257,1939004 [kVAr]

1.2. Întocmirea schemei echivalente a PT.

Preview document

Rețele electrice - Pagina 1
Rețele electrice - Pagina 2
Rețele electrice - Pagina 3
Rețele electrice - Pagina 4
Rețele electrice - Pagina 5
Rețele electrice - Pagina 6
Rețele electrice - Pagina 7
Rețele electrice - Pagina 8
Rețele electrice - Pagina 9
Rețele electrice - Pagina 10
Rețele electrice - Pagina 11
Rețele electrice - Pagina 12
Rețele electrice - Pagina 13
Rețele electrice - Pagina 14
Rețele electrice - Pagina 15
Rețele electrice - Pagina 16
Rețele electrice - Pagina 17
Rețele electrice - Pagina 18
Rețele electrice - Pagina 19
Rețele electrice - Pagina 20
Rețele electrice - Pagina 21
Rețele electrice - Pagina 22
Rețele electrice - Pagina 23
Rețele electrice - Pagina 24
Rețele electrice - Pagina 25
Rețele electrice - Pagina 26
Rețele electrice - Pagina 27
Rețele electrice - Pagina 28
Rețele electrice - Pagina 29
Rețele electrice - Pagina 30
Rețele electrice - Pagina 31
Rețele electrice - Pagina 32
Rețele electrice - Pagina 33
Rețele electrice - Pagina 34
Rețele electrice - Pagina 35
Rețele electrice - Pagina 36
Rețele electrice - Pagina 37
Rețele electrice - Pagina 38
Rețele electrice - Pagina 39
Rețele electrice - Pagina 40
Rețele electrice - Pagina 41
Rețele electrice - Pagina 42
Rețele electrice - Pagina 43
Rețele electrice - Pagina 44
Rețele electrice - Pagina 45
Rețele electrice - Pagina 46
Rețele electrice - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Retele Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Alimentarea cu energie electrică a unei fabrici de covoare

ÎNTRODUCERE Asigurarea cu energie electrică la parametrii calitativi şi cantitativi ceruţi îi revine sistemului electroenergetic care prezintă...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Instalații electrice de joasă tensiune

1.DESCRIEREA OBIECTIVULUI 1.1.Informatii generale Societatea comerciala S.C.NEFMAR PRODSERV COMIMPEX S.R.L.,PIATRA NEAMT,JUD.NEAMT cu sediul in...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1. Enunţul problemei Se consideră un subsistem electroenergetic în zona localităţii A, B, C constituit din: - o centrală electrică îndepărtată...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Te-ar putea interesa și

Monitorizarea parametrilor unei rețele electrice cu ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de...

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare....

Retele Electrice

În nodul A al schemei se injectează o putere S=30 MVA, cos φ=0.8. În nodul B al schemei se injectează o putere S=20 MVA, cos φ=0.9 şi se consumă o...

Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Proiect de practică

Cu scopul de a aprofunda cunoștințele teoretice, de a forma niște deprinderi practice în specialitatea aleasă, de a crea condiții favorabile de...

Sisteme informatice pentru rețele electrice inteligente

Sistemul informatic pentru o sectorul energetic are drept scop formarea unei noi directii de gospodarire performanta a resurselor energetice....

Ai nevoie de altceva?