Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 12450
Mărime: 561.15KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. ing. Magdalena Matei
Universitatea Valahia din Târgovişte Facultatea de Inginerie Electrică Specializarea: Energetică Industrială Anul I

Cuprins

1.Introducere 4

2.Producerea energiei electrice 6

2.1 Procese tehnologice de obţinere a energiei electrice în centrale termoelectrice 7

2.2 Procese tehnologice de obţinere a energiei electrice în centrale nuclearoelectrice 13

2.3 Procese tehnologice de obţinere a energiei electrice în centrale hidroelectrice 16

2.4 Energia regenerabilă în România 19

2.4.1Centrale electrice eoliene 19

3.Instalaţii de transport si distribuţie a energiei electrice 21

3.1 Indicatori tehnico-economici utilizaţi în aprecierea funcţionării centralelor electrice 22

3.2Acoperirea necesarului de energie electrică 24

4.Concluzii 24

6.Bibliografie 26

Extras din document

1.Introducere

Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a energiei primare în alte forme de energie; studiul cererii de energie în ansamblu şi pe diferite forme de energie; studiul proceselor de utilizare a energiei, mai ales în legătură cu utilizarea raţională a acesteia; studiul formării, dezvoltării, funcţionării şi exploatării sistemelor energetice.

Un ansamblu de echipamente electrice interconectate intr-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o funcţionalitate bine determinată formează o instalaţie electrică.

Echipamentele electrice ale instalaţiilor electrice sunt constituite din maşinile, aparatele, dispozitivele şi receptoarele electrice interconectate în cadrul instalaţiei prin reţele electrice. Receptorul electric este un ansamblu electric care absoarbe energie electrică şi o transformă în altă formă de energie (mecanică, termică, luminoasă etc.) în scop util.

Ansamblul instalaţiilor electrice de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice, interconectate intr-un anumit mod şi având un regim comun şi continuu de producere şi consum de energie electrică, alcătuiesc un sistem electroenergetic.

După cum rezultă din definiţie, sistemul electroenergetic cuprinde:

- instalaţiile electrice de producere a energiei electrice (generatoarele din centralele electrice);

- instalaţiile electrice de transport al energiei electrice (linii aeriene şi subterane, staţii de transformare);

- instalaţiile electrice de distribuţie a energiei electrice (linii, posturi de transformare, tablouri de distribuţie, coloane, circuite);

- instalaţiile electrice de utilizare a energiei electrice (receptoare electrice):

Reprezentarea schematică a unui sistem electroenergetic este redată în figura 1 unde s-au folosit notaţiile: CTE - centrală termoelectrică, CHE - centrală hidroelectrică, CNE – centrală nuclear-electrică, ST 1 staţie de transformare ridicătoare de tensiune, ST2 - staţie de transformare coborâtoare de tensiune, LEA - linii electrice aeriene, LES - linii electrice subterane, PT - post de transformare, Rl - receptoare de medie tensiune, R2 - receptoare de joasă tensiune.

Fig.1. Sistem energetic.

Sistemul electroenergetic naţional este realizat prin interconectarea sistemelor regionale create în jurul centralelor electrice amplasate în diferite zone geografice. Sistemul conţine mai multe noduri reprezentate prin centrale electrice sau staţii de transformare. Având în vedere că orice centrală conţine o staţie de evacuare a energiei electrice produse, se poate considera ca nodurile sistemului electroenergetic sunt constituite, practic, din staţii de transformare.

Sistemul energetic cuprinde, pe lingă sistemul electroenergetic, toate instalaţiile (neelectrice) care concură la punerea în mişcare a generatoarelor electrice din centrale precum şi maşinile şi mecanismele antrenate de motoarele electrice din instalaţiile de utilizare.

Un scurt istoric al producerii de energie electrică în România:

1882 la Bucureşti se realizează primele instalaţii demonstrative de iluminat electric;

1 noiembrie 1884 a fost pusă în funcţiune uzina electrică din Timişoara, prevăzută cu patru grupuri de câte 30 kW pentru iluminat;

Prima centrală şi reţea de distribuţie în curent alternativ monofazat din ţara noastră s-a construit la Caransebeş între 1888-1889, având frecvenţa 42Hz şi tensiunea 2000 V;

1897 s-a pus în funcţiune la Doftana prima instalaţie pentru alimentarea cu energie electrică a schelelor petroliere cu curent electric trifazat de 500 V;

15 iulie 1906 s-a pus în funcţiune centrala hidroelectrică de la Someşul Rece, pentru alimentarea cu energie electrică a oraşului Cluj, construită de firma Ganz din Budapesta (părţile mecanice şi electrice), firma italiana Lenarduzzi Ioan (amenajarea hidroelectrică) şi firma Nicholson (maşinile de abur şi cazanele pentru rezerva termică). Este echipată (şi în prezent este în funcţiune) cu două turbine Francis de 1200 CP, cuplate cu două generatoare electrice de 1200 kVA, 15 kV, 42 Hz şi o maşină cu abur de 350 CP cuplată cu un generator electric de 300 kVA;

În 1930 are loc modificare generatoarelor de la 42 Hz la 50 Hz, efectuată tot de compania Ganz din Budapesta;

1900 prima linie de 25 kV din ţara noastră este linia trifazată Câmpina - Sinaia, de 31,5 km, cu conductoare din cupru de 35 mm2, pe stâlpi metalici;

1915 a fost pusă în funcţiune linia trifazată de 55 kV Reşiţa - Anina de 25 km lungime, cu conductoare de cupru de 50 mm2 şi conductor de protecţie din oţel, pe stâlpi metalici;

1924, s-a construit şi linia trifazată de 60 kV Floreşti - Ploieşti - Bucureşti;

1930 prima linie aeriană de 110 kV din ţara noastră, care lega hidrocentrala Dobreşti, prin Târgovişte, cu Bucureştiul;

1950 prima linie în cablu subteran de 60 kV utilizată la traversarea Dunării între Giurgiu şi Russe;

1961 se construieşte prima linie de 220 kV pe traseul Bicaz - Sângeorgiu - Luduş;

1963 s-a dat în folosinţă linia de 400 kV între centrala termoelectrică Luduş şi staţia Mukacevo din Ukraina, prin care sistemul electroenergetic al României este interconectat cu sistemele ţărilor din estul Europei: URSS,

Ungaria, Cehoslovacia etc.

1996 a intrat în funcţiune prima din cele cinci unităţi ale CNE Cernavodă (700 MW), echipat cu un reactor CANDU ( unitatea nr. 2 în proporţie de 70%, unităţile 3, 4 şi 5 realizate în proporţie de 15%).

În sectorul de producere în perioada 2001 – 2004, obiectivul principal a fost restructurarea acestuia, pentru a răspunde cerinţelor de creare a pieţei competitive de energie. Acest proces de restructurare s-a făcut etapizat prin Hotărâri de Guvern, ajungându-se de la o structura a S.C. Termoelectrica S.A. cu 41 centrale si Pi (putere instalată) = 13.009 MW, in 2000, la o structura cu 3 complexe energetice (Turceni, Rovinari şi Craiova – Pi = 4.230 MW); S.C. Electrocentrale Bucureşti (9 centrale - Pi = 2.938 MW); S.C. Electrocentrale Deva (Pi = 1.260 MW); S.C. Electrocentrale Galati (3 centrale - Pi = 1.317 MW) în anul 2004. La nivelul Termoelectrica in anul 2004 puterea instalata este de 5.515 MW împărţită în 3 filiale de productie.

Începând cu anul 2001 producţia de energie electrica a fost crescătoare ajungând în 2003 la 56.406 GWh, cu o creştere de 3,8% fată de anul 2002.

Al doilea producător de energie electrica in Romania este S.C. Hidroelectrica care are o putere instalata de 6.250 MW si a productie anuala de cca. 16.000 GWh, reprezentand circa 1/3 din consumul energetic al tarii.

Principalele centrale hidroelectrice in ordinea punerii in functiune a acestora sunt: CHE Stejaru (210 MW), Vidraru (220 MW), Portile de Fier I (1050 MW), Lotru (510 MW), Mariselu (220 MW) si altele.

La S.C. Hidroelectrica pretul de vanzare al energiei electrice este reglementat de ANRE.

Un alt producator important pe piata de energie electrica din tara noastra este S.N. Nuclearelectrica S.A. care produce cca. 10% din necesarul de consum, producand cca. 5,5 TWh anual. Pretul de energie electrica livrata in sistem este reglementat de ANRE.

Un alt actor important in cadrul Sistemului Energetic National este S.C. Transelectrica S.A. care asigura accesul reglementat al tertilor la reteaua electrica de transport, in mod transparent, nediscriminatoriusi echidistant fata de toti participantii la piata de energie electrica.

Preview document

Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 1
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 2
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 3
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 4
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 5
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 6
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 7
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 8
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 9
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 10
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 11
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 12
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 13
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 14
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 15
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 16
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 17
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 18
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 19
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 20
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 21
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 22
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 23
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 24
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 25
Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Energetic National - Producerea Transportul si Distributia Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Omul și Energia

Introducere O societate modernă,cu o dezvoltare economică şi socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient şi capabil...

Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

I. SCURT ISTORIC Inteligenţa artificială porneşte de la premisa căreia toate activităţile cognitive pot fi modelate că procese de calcul....

Structura Rețelelor de Distribuție

Posibiltăţi de configurare a reţelelor electrice de transport si distrbuţie 1.Consideraţii generale Din studile făcute reiese că în fiecare din...

Costul energiei

INTRODUCERE In prezent energia joaca un rol important in dezvoltarea civilizatiei umane. Energia reprezinta un serviciu universal ce trebuie...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Sisteme ERP-SAP

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric Soluţiile ERP se referă la managementul resurselor de întreprindere, fiind centrate de...

Serviciul de Furnizare a Energiei Electrice România Si Elveția

I. Introducere „Pentru lumea modernă, electricitatea este un produs vital, reprezentând factorul cheie în procesul industrializării şi motorul...

Contabilitatea cheltuielilor și calculația costurilor la Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Zalău

INTRODUCERE CADRUL LEGISLATIV AL CONSTITUIRII SI FUNCTIONARII SUCURSALEI DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALAU Regia Autonoma de...

Proiectarea unei baze de date și strategia eficienței energetice privind consumul de energie la nivel de RAH România

INTRODUCERE Sintagma in stategia informationala afirma printre altele ca de cele mai multe ori lipsa de informatii este mai scumpa decat...

Proiect gestiune financiară - analiza riscului și rentabilității a unui portofoliu de acțiuni listat la BVB

1.Prezentarea portofoliului 3 • Structura portofoliului Tab 1 Societate emitenta Simbol Nr.actiuni alese Pret actiune (inch close)...

Raport la Practica Tehnologică

INTRODUCERE Energia este factorul dominant ce determină bunăstarea ţării şi a omului, ce influenţează asupra nivelului de dezvoltare a tuturor...

Societatea comercială de distribuție și furnizare a energiei electrice electrică sa

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ELECTRICA S.A. Organizarea societăţii şi desfăşurarea activităţilor acesteia se realizează în conformitate cu...

Ai nevoie de altceva?