Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 25317
Mărime: 2.72MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ungureanu S. , Dimov A.

Cuprins

INTRODUCERE 5

1 TEHNICA SECURITĂŢII 7

1.1 Învăţământ introductiv privind tehnica securităţii la centrale lor termoelectrice 7

1.2 Mijloace de protecţie individuale 8

1.3 Tehnica securităţii la deservirea utilajului termomecanic 9

2 NOŢIUNI TEORETICE NECESARE 11

2.1 Ciclul teoretic de funcţionare al centralelor termoelectrice şi clasificarea centralelor termoelectrice 11

2.2 Ciclul centralelor termoelectrice cu condensaţie 19

2.3 Ciclul centralelor termoelectrice cu termoficare 19

3 STRUCTURA ÎNTREPRINDERII 21

3.1 Schema organizatorică a centralei 21

3.2 Funcţiile de bază ale secţiilor principale 23

3.2.1. Secţia de cazane şu turbine 23

3.2.2. Secţia electrică şi sectorul de măsurări termice 24

3.2.3. Secţia de tratare chimică a apei 25

3.2.4. Serviciul de gospodărie 25

3.2.5. Serviciul de conservare a energiei şi evidenţa indicatorilor tehnico economici 26

4 SECŢIILE PRINCIPALE ALE ÎNTREPRINDERII 30

4.1 Aprovizionarea cu combustibil ale centralei 30

4.1.1. Gospodărie de gaze naturale 30

4.1.2. Gospodărie de păcură 31

4.2 Secţia de cazane şi turbine 33

4.2.1. Cazane de presiune medie 33

4.2.2. Cazane de presiune înaltă 34

4.2.3. Turbine de presiune medie 36

4.2.4. Turbine de presiune înaltă 39

4.2.5. Turnuri de răcire 40

4.3 Tratarea chimică a apei 41

4.3.1. Schema de principiu a tratării chimice a apei 41

4.3.2. Normele de calitate ale apei şi aburului 41

4.4 Secţia electrică şi sectorul de măsurări termice şi automatizare 43

4.4.1. Schema electrică de principiu centralei 43

4.4.2. Echipamentul electric de bază al centralei 44

4.4.3. Elementele reglării automate ale procesului tehnologic de producere a energiilor termice şi electrice 45

5 ÎNTREBAREA INDIVIDUALĂ 46

5.1 Consecinţe teoretice 46

5.2. Generalităţi, caracteristici 47

5.2.1 Clasificarea arzătoarelor 54

5.2.2 Elemente constructive şi destinaţia lor 55

5.3 Aplicaţii practice 60

5.4 Elementele de calcul referitor problemei abordate 66

5.5 Elemente de deservire şi de exploatare 69

CONCLUZII 80

BIBLIOGRAFIE 81

ANEXE 82

Anexa 1 Schema termică de principiu a centralei 18

Extras din document

INTRODUCERE

Construcţia CET-1 Chişinău a început anul 1951 şi s-a realizat în două etape. La prima etapă au fost instalate şase cazane de presiune medie de tip TC-35 cu arderea combustibilului solid în strat, cu productivitatea 35 t/h, şi 4 turbine cu abur. La etapa a doua s-au instalat două cazane de înaltă presiune de tip БКЗ-120-100ГМ cu productivitatea de 120 t/h şi 2 turbine cu abur.

În anul 1968 au fost introduse în exploatare două cazane de apă fierbinte (CAF) de tip ПТВМ-100, cu productivitatea termică de 100 Gcal/h. În anii 1967-1969 cazanele de tip TC-35 au fost reconstruite cu trecerea la arderea gazului natural şi a păcurii, cu ridicarea productivităţii până la 50 t/h. Cazanele au fost marcate de tip ГМ-50. Turbinele au fost trecute la vid redus cu schimbarea condensatoarelor în preîncălzitoare de apă de reţea. În anul 1993 turbina de tip AK-6-35 a fost schimbată cu turbina de tip P-12-35/5M, cu puterea de 12 MW.

În 1977 a fost dată în exploatare CET-2 şi reţelele termice cu diametrul 1000 mm, ce unesc CET-1 şi CET-2 cu staţia de pompare № 8 pe conducta retur. Această staţie a asigurat posibilitatea funcţionării a acestor două surse la o reţea în perioada de încălzire şi posibilitatea de funcţionare a reţelelor termice în perioada de vară la alimentarea cu apă caldă numai de la CET-2. Complexitatea reliefului şi necesitatea de a diviza reţelele termice în zone hidraulice independente s-a soldat cu plasarea a 22 staţii de pompare pe magistralele tur şi retur cu agregate de pompe cu productivitatea de la 90 până la 6400 m3/h.

Prepararea apei calde se efectuează, ca regulă, în punctele termice centralizate (PTC), racordate după schemele dependente şi independente cu utilizarea a 4 conducte a reţelelor termice intercartiere pentru transportul energiei termice la consumatori (două conducte pentru sistemul de încălzire şi două conducte pentru alimentarea cu apă caldă).

Începând cu 1990 SA ,,Termocom’’ exploatează centralele termice şi reţelele termice aferente în localităţile zonei suburbane a municipiului Chişinău

Lungimea totală a reţelelor termice de apă magistrale şi de distribuire pe două fire a constituit la 1.01.2001 273 km, inclusiv cele supraterane 49 km (sau 10 %). Diametrul conductelor variază de la 50 până la 1200 mm.

În prezent S.A."CET-1" asigură cu energie termică (apă fierbinte şi abur) sectorul locativ şi industrial al zonei centrale a oraşului. Utilajul centralei funcţionează conform graficului termic de sarcină cu producerea energiei electrice numai pe baza consumului de energie termică. Sistemul de alimentare cu apă caldă este închis, livrarea energiei termice se efectuează conform graficului de temperatură 150С /70С.

Conform datelor anului 2000 puterea instalată a S.A. "CET-1" constituie:

- electrică 54 MW

- termică 457 MW;

inclusiv: - din prizele turbinelor 225 MW;

- CAF 232 MW.

S.A."CET-1" este dotată în proporţie de 40 la sută cu utilaj reînoit restul fiind propus spre înoire, fiind cu termen aproape depăşit.

Principalele cheltuieli ce se realizează la întreprindere cuprind în sine următoarele capitole :

1. Procurarea purtătorilor de energie primară (gaz natural)

2. Procurarea substanţelor de adaus în apă şi sistemelor de filtrare (compuşi de calciu şi magneziu)

3. Cheltuieli de întreţinere şi reparaţie a utilajului.

4. Cheltuieli de amortizare şi reînnoire a utilajului

5. Cheltuielile salariale.

Întreprinderea ocupă un loc de bază în sistemul de generare al republicii şi a regiunii centru.

Principalii consumatori ai unităţii sunt:

- Întreprinderea mixtă Union Fenosa

- S.A. Termocom

- Un şir de clienţi minori (întreprinderi industriale).

Ca temă individuală, voi analiza „arzătoarele cu ventilatoare”, sau cunoscute în literatura tehnică drept „arzătoare cu aer insuflat” Aceste instalaţii fac parte din componenţa cazanului, intră în structura sa, şi tehnica de astăzi propune o mulţime de modele, care pot varia dupa modul de amestecare a combustibilului cu aerul , dupa ardere, dupa o mulţime de alte criterii

Deşi arzătoare se numesc şi dispozitivele ce se afla cît şi în componenţa aragazului de uz casnic, eu voi aborda în lucrarea data exemplarele cu un tiraj mai mare, cu un debit de combustibil ceva mai mare

Mai amanunţit însa, aceasta temă va fi abordată în capitolul 5.

Preview document

Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 1
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 2
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 3
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 4
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 5
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 6
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 7
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 8
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 9
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 10
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 11
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 12
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 13
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 14
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 15
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 16
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 17
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 18
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 19
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 20
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 21
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 22
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 23
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 24
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 25
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 26
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 27
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 28
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 29
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 30
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 31
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 32
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 33
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 34
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 35
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 36
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 37
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 38
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 39
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 40
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 41
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 42
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 43
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 44
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 45
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 46
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 47
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 48
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 49
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 50
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 51
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 52
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 53
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 54
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 55
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 56
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 57
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 58
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 59
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 60
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 61
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 62
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 63
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 64
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 65
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 66
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 67
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 68
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 69
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 70
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 71
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 72
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 73
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 74
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 75
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 76
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 77
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 78
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 79
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 80
Studierea funcționării și echipamentului centralei electrice cu termoficare nr. 1 din Chișinău - arzătoare cu ventilatoare - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Studierea Functionarii si Echipamentului Centralei Electrice cu Termoficare Nr. 1 din Chisinau - Arzatoare cu Ventilatoare.doc

Alții au mai descărcat și

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Pile de Combustie

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind construcţia şi funcţionarea pilelor de combustie Aşa cum se observă în ultima perioadă, una din direcţiile...

Producerea Energiei Electrice

ARGUMENT Unica sursă de energie care a alimentat civilizaţia noastră până în acest secol a fost energia solară, înmagazinată sub formă de energie...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Te-ar putea interesa și

Implementarea unui sistem de management de mediu la SC Termica SA Suceava

INTRODUCERE Problemele legate de mediul înconjurător au ajuns din inconştienţa unora să afecteze întreaga umanitate. De aceea una din provocările...

Ai nevoie de altceva?