Studiul unui Sistem Electroenergetic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 4341
Mărime: 2.70MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC

Indroducere

Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în condiţiile cele mai bune cãtre consumatori reprezintã un studiu de caz într- o continuã dezvoltare pentru inginerul electroenergetician. Cerinţele impuse de evoluţia şi exigentele consumatorilor, precum şi faptul cã energia electrică solicitată de cãtre consumatori nu poate fi stocată, ci trebuie utilizată chiar în momentul producerii sale solicitã gândirea şi previziunea inginerilor din domeniul electroenergetic înspre posibilitatea modificãrii şi extiderii unui sistem deja existent. Aceste condiţii sunt îndeplinite întrucât producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice sunt legate una de alta şi decurg în cadrul unui ansamblu de instalaţii ce alcătuiesc sistemul energetic (SE), prezentat schematic în figura 1.

Fig. 1. Sistemul electroenergetic

EP-energie primară; IP-instalaţie primară; ITr-instalaţie de transport; MP-maşină primară; GS-generator sincron; CE-centrală electrică; SEV-staţie de evacuare; LT-linie de transport; SD-staţie de distribuţie; LD-linie de distribuţie; PT-post de transformare; CMT-consumator de medie tensiune; CMJ- consumator de joasă tensiune.

Prin sistem electroenergetic (SEE) sau sistem electric se înţelege partea electrică a sistemului energetic, începând cu generatoarele electrice până la receptoarele electrice inclusiv, adicã elemente de producere, de transport, de distribuţie şi de utilizare a energiei electrice, aşa cum se observa şi din figura de mai sus. În cadrul SEE, instalaţiile de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice sunt interconectate într-un anumit mod şi au un regim comun şi continuu de producere şi consum a energiei electrice.

Proiectarea şi exploatarea SEE are la baza trei principii esenţiale:

1. siguranţa în alimentarea consumatorilor;

2. calitatea energiei electrice;

3. soluţia tehnico- economicã.

Modelarea unui SEE în scopul analizei funcţionãrii acestuia implica simularea atât a caracteristicilor structurii sale cât şi a relaţiilor functionale dintre mãrimile de intrare şi de ieşire, pe elemente şi pe ansamblu.

Modelul poate fi utilizat pentru previziune, simularea comportarii şi optimizarea comportarii sistemului electroenergetic.

Previziunea înseamna obţinerea mãrimilor de ieşire din model, pornind de la o predicţie a mãrimilor de intrare. Mãrimile de intrare sunt reprezentate de puterile active şi reactive ale receptoarelor, iar mãrimile de ieşire sunt reprezentate de puterile active şi reactive debitate de generatoare.

Simularea comportãrii unui sistem permite analizarea unei politici sau a unei strategii. Politica implica alegerea dinainte a unor variabile de decizie pe un interval de timp fixat, iar strategia înseamna alegerea unor variabile de decizie în timp real ţinând seama de informaţia disponibila în prezent.

Optimizarea comportãrii unui sistem urmãreşte aducerea sistemului pe o traiectorie optimã, dintr- un anumit punct de vedere.

Modelarea unui sistem se poate face în principal prin trei moduri:

- modelare matematicã;

- modelare fizicã;

- modelare mixtã.

În prezent, datoritã dezvoltãrii tehnicii moderne, au apãrut numeroase programe care pot fi folosite în scopul proiectãrii şi simulãrii regimurilor de funcţionare ale unui sistem electroenergetic. Unul dintre aceste instrumente este softul Power World, program pe care îl voi folosii în cadrul acestui proiect în studiul regimurilor de funcţionare ale unui sistem electroenergetic.

Preview document

Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 1
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 2
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 3
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 4
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 5
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 6
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 7
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 8
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 9
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 10
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 11
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 12
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 13
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 14
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 15
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 16
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 17
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 18
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 19
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 20
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 21
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 22
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 23
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 24
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 25
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 26
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 27
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 28
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 29
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 30
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 31
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 32
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 33
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 34
Studiul unui Sistem Electroenergetic - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Studiul unui Sistem Electroenergetic.pdf

Alții au mai descărcat și

Supratensiuni de Trăsnet

Supratensiuni de trăsnet. Aspecte generale 1.1. Noţiuni introductive Supratensiunea se defineşte ca fiind orice tensiune a cărei valoare de vârf...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Automatizarea pompelor de răcire într-o hidrocentrală

Capitolul 1 Consideraţii teoretice privind acţionarea motoarelor asincrone prin convertizoare de frecvenţă În cadrul proiectului privind...

Studiul Regimurilor de Funcționare ale unui Sistem Electroenergetic

1.Construirea schemei de principiu a sistemului propus Sistemul electroenergetic a fost conceput astfel: a)în cadrul sistemului există: -5 NG(2...

Acoperisul Casei Mele, Format din Panouri Solare

INTRODUCERE Energia Solara alaturi de Energia Gravitationala sunt principalele surse de energie pentru Terra. Orice alte surse de energie pe care...

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

Efectele Radiațiilor Electromagnetice asupra Sănătății Umane

EFECTELE RADIAŢIILOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE Preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pentru utilizarea...

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică,...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice

1. SISTEMUL ELECTROENERGETIC Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o...

Studiul Regimului Permanent de Funcționare al SEE

Etape de calcul: 1. Stabilirea schemei monofilare şi a datelor iniţiale de reţea a sistemului electroenergetic 2. Reprezentarea elementelor...

Studiul Regimurilor de Funcționare ale unui Sistem Electroenergetic

1.Construirea schemei de principiu a sistemului propus Sistemul electroenergetic a fost conceput astfel: a)în cadrul sistemului există: -5 NG(2...

Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Calitatea Energie Electrice

Introducere Plecând de la conceptul de energie vom incerca de a trata şi aprofunda problemele complexe ale degradării calitative şi cantitative a...

Proiectarea unui Motor Asincron Trifazat de Înaltă Tensiune cu Rotor Bobinat Pentru Acționarea unei Benzi Trasportoare de Cărbune

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este proiectarea unui motor asincron trifa-zat de înaltă tensiune cu rotor bobinat pentru acţionarea...

Stabilizatoare de Putere Activa Pss in Sistemele Electroenergetice

I.GENERALITATI Scopul pentru care se adauga un stabilizator de putere activa este de a schimba amortizarea, si de a mari limitele puterii de...

Ai nevoie de altceva?