Supratensiuni de Trăsnet

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 16580
Mărime: 959.53KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Costea

Cuprins

CAPITOLUL 1. Supratensiuni de trăsnet .Aspecte generale

1.1. Noţiuni introductive.

1.2. Producerea supratensiunilor.

CAPITOLUL 2. Parametrii trăsnetului

2.1. Parametri cu caracter general.

2.2. Parametri de impact ai trăsnetului.

CAPITOLUL 3. Tensiuni de ţinere ale echipamentelor din structura unei staţii electrice

CAPITOLUL 4. Protecţia staţiilor electrice împotriva loviturilor directe ale trăsnetului

4.1. Determinarea zonei de protecţie a unui paratrăsnet.

4.2. Modul de amplasare a paratrăsnetelor şi alegerea tipurilor lor.

4.3. Nomograme pentru calculul zonelor de protecţie ale paratrăsnetelor individuale.

CAPITOLUL 5. Protecţia instalaţiilor electrice împotriva undelor de supratensiune de trăsnet, care se propagă pe liniile electrice aeriene

5.1. Supratensiuni atmosferice induse.

5.11. Determinarea supratensiunilor atmosferice induse.

5.2. Caracteristici ale supratensiunilor de trăsnet conduse care pot acţiona asupra echipamentelor unei staţii electrice.

5.2.1. Modelul probabilist privind solicitarile electrice ale echipamentului din staţie datorită supratensiunilor de trăsnet.

5.2.2. Modelul determinist privind solicitarile electrice ale echipamentului din staţie datorită supratensiunilor de trăsnet.

5.3. Cerinţe impuse la alegerea schemei de protecţie

5.4. Metode şi mijloace de reducere a supratensiunilor de trăsnet conduse de liniile racordate la barele unei staţii electrice.

5.4.1. Protecţia staţiilor de 750 şi 400 kV.

5.4.2. Protecţia staţiilor de 220 şi de 110 kV

5.4.3. Protecţia staţiilor electrice şi a posturilor de transformare de medie tensiune

5.5. Protecţia liniilor electrice aeriene împotriva supratensiunii atmosferice

5.5.1. Utilizarea conductoarelor de protecţie .

5.6. Comportarea liniilor electrice aeriene la supratensiuni datorate loviturilor directe de trăsnet.

5.7. Circuite echivalente de calcul în punctul de cădere a trăsnetului.

5.8. Inductivitatea unui stâlp

CAPITOLUL 6. Dispozitivele de protecţie contra supratensiunilor

6.1. Descărcătorul cu rezistenţă variabilă (DRV).

6.2. Descărcătorul cu oxizi metalici .

6.2.1. Folosirea descărcătoroarelor cu oxizi metalici la protejarea LEA.

6.3. Descărcătoare tubulare (DT).

6.4. Eclatoare de protecţie (EP).

6.5. Poziţia descărcătorului în staţie.

CAPITOLUL 1

Extras din document

Supratensiuni de trăsnet. Aspecte generale

1.1. Noţiuni introductive

Supratensiunea se defineşte ca fiind orice tensiune a cărei valoare de vârf depăşeşte valoarea de vârf a tensiunii celei mai ridicate pentru echipament.

Supratensiunea poate apărea între fază şi pământ, depăşirea referindu-se la valoarea sau între faze, când referinţa este .

Supratensiunile sunt întotdeauna fenomene tranzitorii şi pot fi caracterizate în mod esenţial, de exemplu, prin trei parametri şi anume amplitudinea, forma şi frecvenţa de apariţie.

Aceasta nu exclude separarea lor în două mari clase după cauza care le-a produs:

▪ când cauza nu aparţine schemei sau elementelor de funcţionare ale reţelei, supratensiunile se numesc externe, pentru că ele iau naştere în urma unor manifestări orajoase, atmosferice.

▪ când cauza aparţine reţelei, supratensiunile se numesc interne.

Spectrul de frecvenţă al supratensiunilor atmosferice conţine componente de frecvenţă foarte ridicate, de la mai multe zeci de kHz la câţiva MHz. Nivelul lor nu este în mod direct legat de tensiunea nominală a reţelei.

Conform terminologiei specifice solicitărilor electrice, se pot distinge trei clase de supratensiuni:

1. Supratensiuni temporare- cele care apar la deconectarea sarcinii generatoarelor sau în cazul apariţiei defectelor însoţite de puneri la pământ. Durata acestor supratensiuni oscilante cu frecvenţa industrială este relativ lungă, variind între 0,1 s şi câteva ore. În general nu depăşesc u.r, astfel încât nu sunt periculoase pentru funcţionarea reţelei, fiind totuşi importante pentru dimensionarea descărcătorului.

2. Supratensiuni tranzitorii- cele de scurtă durată, de câteva milisecunde sau mai puţin, oscilante sau nu, puternic amortizate.

Aceste supratensiuni se împart în:

- supratensiuni cu front lent (supratensiuni de comutare): cele care apar în timpul manevrelor de comutaţie şi în majoritatea cazurilor se prezintă sub formă de oscilaţii puternic amortizate, cu durata a frontului de 20…500 , o durată a spatelui 20 ms, frecvenţe de până la câţiva kiloherţi şi amplitudini de până la 3 u.r. Un caz special îl constituie comutarea circuitelor inductive, când durata frontului supratensiunii este în domeniul 0,1…10 , iar amplitudinea poate atinge 4 u.r.

- supratensiuni cu front rapid (supratensiuni de trăsnet): cele care au la origine descărcările electrice din atmosferă. Îşi ating valoarea maximă într-un interval de 0,1…20 , pentru ca apoi sa scadă, de asemenea foarte rapid, durata semiamplitudinii fiind < 300 . În reţelele de tensiuni din domeniul I (pentru care tensiunea cea mai ridicată pentru echipament nu depăşeşte 245 kv), amplitudinea acestor supratensiuni poate ajunge până la 10 u.r.!

- supratensiuni cu front foarte rapid: cele care îşi ating maximul în 0,1 , au o durată < 3 ms şi prezintă, suprapuse, oscilaţii de frecvenţe înalte plasate în domeniul 30 kH…100 MH.

3. Supratensiuni combinate (temporare, cu front rapid, cu front foarte rapid): constau din două componente aplicate simultan între fiecare dintre cele două borne ale unei izolaţii transversale ( fază-fază sau fază-pământ) sau longitudinale (contactul deschis al unui aparat de comutare). De regulă se denumesc în conformitate cu componenta care prezintă amplitudinea cea mai mare.

1.2. Producerea supratensiunilor

Supratensiunile atmosferice sunt rezultatul descărcărilor electrice apărute pe timpul manifestărilor oragioase ale atmosferei. Lovitura de trăsnet cade pe obiectele de înalţime mare situate sub norii de furtună.

Supratensiunile atmosferice pot apărea în urma loviturii directe a trăsnetului în instalaţiile electroenergetice de înaltă tensiune, linii şi staţii sau ca urmare a unei descărcări undeva în vecinatatea acestora.

În urma celor două procese apar supratensiuni atmosferice directe sau indirecte-induse.

Descarcarea prin trăsnet în unul dintre elementele metalice ale instalaţiilor care compun reţelele, cum ar fi: conductor de protecţie, stâlp al liniei, conductor activ, paratrăsnet tija, reprezintă injectarea unui curent, impactul unei cantităţi de sarcină foarte mare într-un timp scurt.

Ca urmare a proceselor electrice care se petrec în circuitul în care se află elemetul metalic lovit, apar pe aceasta creşteri de tensiune, care se propagă pe conductoarele liniilor în stânga şi în drepata punctului lovit, constituind undele de supratensiune atmosferică directe (cazul a).

Preview document

Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 1
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 2
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 3
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 4
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 5
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 6
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 7
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 8
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 9
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 10
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 11
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 12
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 13
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 14
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 15
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 16
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 17
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 18
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 19
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 20
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 21
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 22
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 23
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 24
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 25
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 26
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 27
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 28
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 29
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 30
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 31
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 32
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 33
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 34
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 35
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 36
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 37
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 38
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 39
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 40
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 41
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 42
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 43
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 44
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 45
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 46
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 47
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 48
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 49
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 50
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 51
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 52
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 53
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 54
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 55
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 56
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 57
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 58
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 59
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 60
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 61
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 62
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 63
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 64
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 65
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 66
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 67
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 68
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 69
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 70
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 71
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 72
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 73
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 74
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 75
Supratensiuni de Trăsnet - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Supratensiuni de Trasnet.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Automatizarea pompelor de răcire într-o hidrocentrală

Capitolul 1 Consideraţii teoretice privind acţionarea motoarelor asincrone prin convertizoare de frecvenţă În cadrul proiectului privind...

Studiul unui Sistem Electroenergetic

Capitolul 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL ELECTROENERGETIC Indroducere Producearea, transportul şi distribuţia energiei electrice în...

Acoperisul Casei Mele, Format din Panouri Solare

INTRODUCERE Energia Solara alaturi de Energia Gravitationala sunt principalele surse de energie pentru Terra. Orice alte surse de energie pe care...

Dimensionarea unui Sistem Fotovoltaic pentru un Apartament de Locuit

1. Notiuni generale despre energia solara Energia solara se refera la o sursa de energie reinnoibila care este direct produsa prin lumina si...

100 kw micro-hydro power plant operate in island mode and grid connected mode

1. Abstract Small hydropower less than 100 kW that can be built on small rivers, which flows through or near their villages. They have different...

Efectele Radiațiilor Electromagnetice asupra Sănătății Umane

EFECTELE RADIAŢIILOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE Preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pentru utilizarea...

Exploatarea Sistemelor Electrice

ARGUMENT Se numeşte sistem energetic ansamblul instalaţiilor în care se pro¬duce, se transformă şi se consumă diferite forme de energie mecanică,...

Te-ar putea interesa și

Surse de perturbații electromagnetice la bordul fregatei

CAPITOLUL I PERTURBAŢII ELECTROMAGNETICE (PEM) LA BORDUL NAVEI. CLASIFICARE. CARACTERIZARE 1.1. CLASIFICAREA PERTURBAŢIILOR ELECTROMAGNETICE PE O...

Metode moderne de îmbunătățire a calității tensiunii

Cap.1 Consideratii generale Tema dezvolta o cercetare in domeniul monitorizării calităţii energiei electrice. Detectarea şi clasificarea...

Partea electrică a centralelor și stațiilor - stația Hârlești

1. Date generale Statia electrica 110/20 kV Harlesti este situata in localitatea Trivale Mosteni, jud. Teleorman, cu acces din drumul comunal...

Aparate de Protecție Asupra Supratensiunii Atmosferice

APARATE DE PROTECŢIE ASUPRA SUPRATENSIUNII ATMOSFERICE 1. NOŢIUNI GENERALE : supratensiunea atmosferică Supratensiunile sunt fenomene...

Izolata Aparatelor Electrice

CAPITOLUL 1. IZOLAŢIA APARATELOR ELECTRICE Studiul izolaţiei echipamentelor electrice are la bază evenimentele de natură dielectrică ce pot apărea...

Protecția sistemelor fotovoltaice

Introducere Sistemele fotovoltaice realizeaza conversia directa a energiei radiatiei solare in energie electrica, fara o poluare sonora si fara...

Standaredizarea în Industria Constructoare de Sisteme Electrice

NOTIUNI INTRODUCTIVE Începuturile acestei activitati dateaza din perioada premergatoare celui de al doilea razboi mondial, primele standarde cu...

Tehnica Tensiunilor Înalte

INTRODUCERE Tematica disciplinei de Tehnica Tensiunilor Înalte (TTI) se referă la realizarea şi exploatarea în condiţii optime, din punct de...

Ai nevoie de altceva?