Surse de Energie Regenerabile

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7876
Mărime: 37.65KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Panainte
un proiect prezentat in cadrul facultatii de inginerie a facultatii bacau

Cuprins

1. Introducere

2. Influenţa producerii şi consumului energiei asupra mediului

3. Conservarea energiei

4. Energia eoliană

5. Energia solară

6. Biomasa

7. Energia geotermală

8. Energia apelor

9. Bibliografie

Extras din document

1. INTRODUCERE

La ora actuală, ne acoperim cea mai mare parte a necesarului de energie arzând combustibili fosili precum cărbune, ţiţei sau gaz. În fiecare zi, în acest mod, generăm milioane de tone de oxid de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon şi praf, precum şi milioane de tone de gaz de seră - dioxidul de carbon. Există însă şi alternative precum celulele pentru energie solară, centralele eoliene sau hidrocentralele.

Natura ne pune la dispoziţie o varietate de alternative pentru producerea energiei. Singura problemă este cum să transformăm lumina solară, vântul, biomasa, energia geotermală sau puterea apei în electricitate sau căldură într – un mod ecologic şi cu costuri cât mai mici.

Cîteva argumente în favoarea surselor alternative de energie

2. Nu provoacă ploile acide.

3. Nu provoacă eutrofierea apei.

4. Nu produc iradierea (ca în cazul substanţelor radioactive).

5. Nu produc schimbarea climei.

6. Nu elimină CO2, NOx, SO2.

7. La arderea hidrogenului se elimină apă.

8. Sunt renovabile, practic, nelimitate.

9. Rezolvă parţial problema deşeurilor.

10. Este o posibilitate a ţărilor lipsite de resurse energetice tradiţionale de a-şi produce singure energie.

11. Poate fi utilizată practic pretutindeni.

12. Peste 50 ani concentraţia CO2 în atmosferă se va dubla.

13. Poate înlocui, practic, toate tipurile tradiţionale.

14. Energia cinematică a curenţilor oceanici este apreciată cu o mărime de nivelul 1018J.

15. Resursele energetice a oceanului planetar bazate pe diferenţa temperaturii de la suprafaţă şi fund constituie o marime de 1026J.

16. Un singur automobil, la viteză medie, elimină la fiecare kilometru peste 2 grame CO2.

17. Autovehiculele sunt responsabile pentru 14% din emisiile de CO2 provenite de la arderea tuturor combustibililor fosili de pe glob.

18. Numărul autovehiculelor este în creştere permanentă (în SUA unei maşini revin 1,7 persoane).

19. În apropiaţii 100 ani temperatura globală va creşte cu 2-5 ºC.

20. În ultimii ani în RM temperatura maximă a solului a fost de 65 ºC, a aerului – 40 ºC – este o urmare a schimbării climei.

21. La fermentarea unui m3 de deşeuri vegetale sau animale se poate obţine 20-40 m3 de biogaz cu un randament de 50-80% de metan.

22. La arderea cărbunelui, produselor petroliere, gazelor naturale se elimină cantităţi enorme de CO2, NOx, SO2 – gaze cu efect de seră.

23. Extragerea cărbunelui provoacă perturbarea solului, schimbarea utilizării terenului şi distrugerea pe termen lung a ecosistemului.

24. Extragerea petrolului provoacă poluarea marină, distrugerea şi reducerea florei şi faunei acvatice şi de litoral.

25. Centralele hidroelectrice provoacă schimbări esenţiale în ecosistemele acvatice, calitatea apei, modifică sedimentarea.

26. Energetica nucleară poluează apele de suprafaţă şi subterane prin minerit.

27. Sursele tradiţionale (petrol, cărbune, gaze naturale) vor fi irosite complet deja în 2100.

28. Creşterea populaţiei la 8 mlrd în 2020 va ridica cererea de energie cu 65-95% comparativ cu cererea actuală.

29. În 2020 cererea anuală de gaze naturale va fi circa 4000 mlrd m3 – aproape cât întreaga rezervă actuală a SUA.

30. Cererea de energie creşte cu 1,6-2,4% anual.

31. Circa 40% din populaţia actuală nu are acces la energia necesară pentru un nivel de existenţă minim.

32. Utilizarea doar a 1% din energia solară captată de Pământ va acoperi toate necesităţile omenirii în energie.

33. Există tehnologii de utilizare a surselor alternative de energie cu un cost final mai mic decât cel actual.

34. Criza energetică condiţionează criza economică a unei ţări.

35. Rezervele de gaze naturale sunt în continuă scădere. Exemplu: în România – de la 452 mlrd m3 în 1994 la 272 mlrd m3 în 2020 (în condiţiile actuale de consum).

36. La creşterea temperaturii globale cu un 1 ºC nivelul global al mării va creşte cu 6 m.

37. Utilizarea resturilor animaliere la obţinerea biogazului reduce considerabil poluarea apelor cu nitraţi.

38. Ridicarea nivelului global al mării cu 1 m, provocată de creşterea temperaturii globale, va modifica geografia lumii prin acoperirea cu apă a teritoriilor cu nivel coborât sau micşorarea suprafeţelor acoperite cu gheaţă.

39. Ridicarea temperaturii va modifica radical regimul pluviometric şi eolian, ce pot avea consecinţe asupra distribuţiei termice între ecuator şi poli, atrăgând schimbări în harta zonelor de vegetaţie şi deşertice.

40. Durata medie de staţionare a moleculelor de CO2 până la absorbţia lor în ciclul biologic este de 2-4 ani.

41. Cantitatea anuală de energie recepţionată la sol este de 600-2600 kWh/m2 în dependenţă de latitudine, altitudine, gradul de acoperire cu nori.

42. Vehiculele “curate” (utilizează produse petroliere cu caracteristici ameliorative (cu conţinut suplimentar de O2 de 2%), filtru catalizator la eşapament etc) pot reduce emisiile cu peste 90%.

43. Ozonul stratosferic scade cu 3% anual.

44. Anual se elimină peste 7 tone CO2/locuitor Europa (1990).

45. În România ploile acide afectează 3,5 mln hectare de pădure (50% din fondul forestier).

Preview document

Surse de Energie Regenerabile - Pagina 1
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 2
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 3
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 4
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 5
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 6
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 7
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 8
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 9
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 10
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 11
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 12
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 13
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 14
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 15
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 16
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 17
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 18
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 19
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 20
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 21
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 22
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 23
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 24
Surse de Energie Regenerabile - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Surse de Energie Regenerabile.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Dimensionarea Simpla si Alegerea Echipamentelor Pentru o Instalatie de Incalzire acm cu Panouri Solare

Capitolul I. Parti scrise Argumente pentru utilizarea energiei solare Domeniul cel mai raspandit al utilizarii energiei solare in instalatii il...

Analiza Sistemului de Tarifare a Engergiei Electrice pentru Consumatorii Casnici

În tara noastra restructurarea sectorului energetic a fost initiata în anul 1998, prin reorganizarea RENEL (Regia Autonoma de Energie Electrica) în...

Utilizarea Energiei Electrice - Instalatie de Iluminat pentru o Hala Industriala

Cap.I 1.Sisteme de iluminat interior si conditii de realizare a microclimatului luminos confortabil. Prin sisteme de iluminat (interior) se...

Energie Eoliană

ENERGIA EOLIANA I.Introducere Vântului este rezultatul activitatii energetice a soarelui si se formeaza datorita încalzirii neuniforme a...

Energia Eoliană

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1. Definitie Vântul este miscarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt...

Te-ar putea interesa și

Instalația de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu ajutorul unei pompe de căldură pentru un imobil

Rezumat Această lucrare prezintă instalaţia pentru încălzirea unui imobil cu birouri folosind o pompă de căldură. Pompa de căldură este un sistem...

Instalație Solară Hibridă și Simulare prin Soft Specializat

Capitolul 1 Energiile regenerabile – surse alternative de energie 1.1. Generalităţi Dintotdeauna s-a căutat înlocuirea sau mai exact suplinirea...

Energia verde - panourile fotovoltaice din Județul Olt

Surse de energie regenerabilă Condiţii energetice actuale care impun utilIzarea energiilor regenerabile Progresul rapid al tehnologiei reprezinta...

Analiza termoenergetică a unei construcții unifamiliale prevazută cu o centrală pe biomasă

Importanţa folosirii surselor regenerabile de energie Energiile regenerabile nu produc emisii poluante şi prezintă avantaje pentru mediul mondial...

Biomasa

1. INTRODUCERE Pe parcursul ultimilor ani cele mai frecvente subiecte de preocupare si dezbateri pe arena internationala sunt Energia si...

Studiul privind încălzirea heliotermică a piscinelor

Tema proiect: Se considera o piscina in aer liber cu dimensiunile: lungimea L=20m, latimea l=10m, inaltimea h=1.5m. Se considera urmatoarele...

Energii regenerabile

Scurt istoric al energiei În perioada de început a omenirii singura sursă de energie, pe scară largă, de care omul putea să dispună, în afară de...

Surse de Energie Regenerabile

Tema Proiect Alimentarea cu energie electrică a unei locuinţe în curent continuu Rezumat Lucrarea de faţă abordează proiectarea instalaţiei...

Ai nevoie de altceva?