Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Energetica

Extras din document

Procesele energetice la nivel mondial se bazează în mare parte pe consumul de compustibili fosili, epuizabili, ce reprezintă principala sursă de poluare.

Eforturile actuale sunt îndreptate spre alocarea responsabilă a resurselor și spre găsirea unor soluții optime cu impact asupra omului și implicit asupra mediului.

Monitorizarea, analiza și responsabilitatea individuală privind consumul de energie este o temă care ne preocupă pe toți.

Preocuparea pentru creșterea eficienței utilizării energiei indiferent de tipul de consumator este alimentată de prețul crescător al combustibililor primari de pe piața internațională. Concomitent cu creșterea prețurilor, s-a manifestat o conștientizare a epuizării previzibile privind combustibilii fosili, o reorientare către managementul energiei, spre surse alternative de energie și prezervarea mediului înconjurător.

Astfel utilizarea eficientă a resurselor de orice fel reprezintă în prezent un mod de reducere a costurilor, determinat de conștientizarea caracterului epuizabil și a avantajelor obținute privind utilizarea responsabilă a acestora.

Dezvoltarea durabilă reprezintă dezvoltarea ce urmărește satisfacerea necesităților prezentului fără a compromite satisfacerea nevoilor generaților viitoare.

Deși inițial dezvoltarea durabilă a reprezentat o soluție ca urmare a crizei economice determinată de o exploatare intensă a resurselor precum și de o continuă degradare a mediului, urmărind în primă instanță menținerea calității mediului înconjurător, în prezent acest concept vizează calitatea vieții și sub aspect social și economic. Acesta vizează de asemenea și preocupări privind dreptatea și echitatea între state.

Acest concept se bucură de mulți susținători: societatea civilă, societăți, corporații, guverne, organizații naționale, și internaționale.

Conceptul de dezvoltare durabilă aduce un nou set de valori care va ghida procesul economic și social, valori ce are în vedere novoile omului prezente și viitoare precum și conservarea și protejarea mediului.

Capitolul 1. Definirea Dezvoltării Durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând de asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice și elementele cadrului natural.

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru Dezvoltare (WCED) în raportul „Our Common Future” (Viitorul nostru), cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland care spune: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

Conceptul este foarte vast, ce garantează satisfacerea nevoilor actuale fără a periclita supraviețuirea generațiile viitoare având legătură cu administrația publică și privată, economia, educația, sănătatea, protecția mediului, agricultura, turismul precum și dezvoltarea internațională.

Jucătorii de pe scena economică, socială și politică trebuie să ia în considerare dezvoltarea durabilă în alicarea stategiilor. Aceste strategii vizează codul etic și deontologic, comunicarea financiară, gestionarea riscurilor, audit economic, social și de mediu, guvernare și administrare.

Dezvoltarea durabilă reprezintă aplicarea a patru idei aflate în strânsă legătură.

1.Îndeplinirea cerințelor actuale și viitoare;

2.Satisfacerea necesităților;

3.Menținerea compatibilității între cerință și capacitatea de producție;

4.Implementarea unei schimbări.

Fig. 1.1 - Elementere urmărite în cadrul dezvoltării durabile.

Scopul secundar al promovării dezvoltării durabile este acela de a avea persoane cât mai bine pregătite pentru a face față provocărilor prezente și viitoare pentru a acționa cu responsabilitate față de generația viitoare.

Dezvoltarea durabilă se mai poate definii ca o bună calitate a vieții pentru toti cei implicați atât pentru prezent, cât și pentru viitor. Dezvoltarea durabilă reprezintă o dezvoltare economică echilibrată, prezervarea mediului, o utilizare responsabilă a resurselor naturale, dezvoltatea locală a comunității, o politică ce generează un sistem deschis și transparent, o bună cooperare internațională privind dezvoltarea globală

Fisiere in arhiva (1):

  • Sustinerea dezvoltarii durabile de catre S.C. Ista S.R.L. prin activitati de responsabilitate sociala.docx