Tehnologii Moderne de Producere a Energiei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8003
Mărime: 4.42MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurel GUŢU
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea de Energetică Catedra Termotehnică şi Management în Energetică

Cuprins

1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC 3

1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC 3

1.2. Schema termomecanică de principiu a instalaţiei și argumentarea ei 3

1.3. Calculele de analiză a agenţilor de lucru 4

1.4. Selectarea agentului de lucru şi a parametrilor de lucru optimi 6

1.5. Calcule termodinamice 7

2. MINI-CET CU MOTOARE CU PISTON 9

2.1. Introducere 9

2.2. Tehnologii de cogenerare 10

2.3. Date iniţiale pentru calculul MAI 14

2.4. Calcule termice şi alegerea utilajului 15

2.5. Schema de principiu a mini-CET-ului 16

2.6. Calculele economice şi ecologice 16

3. CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ SOLARĂ 21

3.1. Tipuri de centrale termoelectrice solare 21

3.2. Date iniţiale pentru calculul CTES 27

3.3. Schema de principiu centralei termoelectrice solare 27

3.4. Calcule termice 28

3.5. Calcule economice şi ecologice 29

Bibliografie 32

Extras din document

1. ANALIZA CICLULUI CU AGENT DE LUCRU ORGANIC

1.1. Date iniţiale pentru calculul ORC

Sarcina lucrării: Să se elaboreze argumentat schema de principiu a instalaţiei ci ORC pentru utilizarea căldurii gazelor evacuate cu temperatura de 200 0C la temperatura mediului de 20 0C. Pentru agenţii propuşi să se studieze influenţa presiunii şi temperaturii asupra eficienţei ciclului, să se selecteze varianta favorabilă a instalaţiei. În calcule se vor considera următoarele date numerice:

- coeficientul de păstrare a căldurii în sistem ks = 0,95;

- randamentul relativ intern al turbinei η0i = 0,85;

- randamentul mecanic ηm = 0,99;

- randamentul electrogeneratorului ηeg = 0,95;

- pierderile de presiune în instalaţie Δp = 10%.

- căderea de temperatură în schimbătoarele de căldură se va lua nu mai mică de 10 K;

- căldura disponibilă Q = 290 kW;

- temperatura gazelor de ardere tg’ = 215 0C;

- agenţii de lucru consideraţi: R600a, R502, R717.

Pentru instalaţia cu agentul şi parametrii aleşi să se determine:

- randamentul electric;

- puterea electrică;

- debitul agentului de lucru;

- puterea pompei de alimentare.

1.2. Schema termomecanică de principiu a instalaţiei şi argumentarea ei

Figura 1.1. Schema de principiu a ORC cu utilizarea uleiului diatermic

Principiul de funcţionare: Agentul de lucru în lichidă, la temperatura şi presiunea de condensare, este direcţionat de pompa de circulaţie către vaporizator mărindu-se presiunea, procesul 3-4. Agentul de lucru trece prin regenerator, preluând o parte de căldură de la vaporii de după turbină. Agentul de lucru organic, nimerind în vaporizator este transformat în stare gazoasă, din contul căldurii transmise de un agent de lucru intermediar (ulei termoconductiv), procesul 4-1. Agentul de lucru în stare de vapori se destinde în turbină până la presiunea de condensare, turbina pune în mişcare rotorul electrogeneratorului, procesul 1-2’. După efectuarea lucrului în turbină, agentul de lucru mai conţine o cantitate mare de căldură, o parte din care se transmite agentului în stare lichidă în regenerator, pentru a ridica eficienţa ciclului în ansamblu procesul 2’-2. Agentul de lucru în stare de vapori intră în condensator unde se condensează, procesul 2-3. Ciclul începe din nou.

1.3. Calculele de analiză a agenţilor de lucru

Pentru selectarea agentului de lucru potrivit, şi operarea la parametrii optimi (presiune, temperatură), se va calcula randamentul termic al ciclului. Pentru aceasta utilizând softul Cool Pack, se vor înregistra datele în toate punctele din schemă, 1-4. Pentru a selecta temperatura la care ciclul este mai eficient, calculele se vor efectua pentru 4 temperaturi diferite.

Preview document

Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 1
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 2
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 3
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 4
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 5
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 6
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 7
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 8
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 9
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 10
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 11
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 12
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 13
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 14
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 15
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 16
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 17
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 18
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 19
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 20
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 21
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 22
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 23
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 24
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 25
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 26
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 27
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 28
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 29
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 30
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 31
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 32
Tehnologii Moderne de Producere a Energiei - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii Moderne de Producere a Energiei.docx

Alții au mai descărcat și

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Pile de Combustie

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind construcţia şi funcţionarea pilelor de combustie Aşa cum se observă în ultima perioadă, una din direcţiile...

Calculul Preliminar de Proiectare a Centralelor Electrice de Termoficare

INTRODUCERE Zilele trecute, după o şedinţă tumultoasă şi cu scandal, convocată de premierul Vlad Filat, s-a anunţat că Ministerul Economiei va...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Proiectarea unei Centrale Termice

INTRODUCERE În prezent cea mai mare parte a energiei electrice produsă în lume este energia electrică livrată de centralele electrotermice CET ....

Te-ar putea interesa și

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei...

Management financiar - analiza economico-financiară a firmei SC Pasmatex SA

1.Descrierea firmei 1.1. Date de identificare SC PASMATEX SA Timișoara este o firmă de tradiție din sectorul pasmanterie-țesături inguste, cu...

Globalizarea și Dezvoltarea Tehnologică a Lumii

Introducere Încercînd să facă o caracterizare a noii faze a globalizării privită într-o perspectivă istorică, un studiu al Organizaţiei de...

Convertorul Electromecanic Sincron

ARGUMENT În studiul oricarei probleme de fizica este necesar sa se defineasca clar sistemul care face obiectul studiului. Prin sistem fizic se...

Echilibrarea Valorii Energetice a Produselor Catering. Studiu de Caz la SC Cosei SRL

1. INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, consumatorul devine axul central al tuturor activităţilor economice ce converg spre satisfacerea...

Analiza Sistemului Logistic la Compania Sergiana

Cap.1. Prezentarea generală a S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L. 1.1. Date de identificare - Denumirea: S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L. ; - Cod Unic...

Livadă de pomi

1. Date generale 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia Denumire solicitant: Olaru Ionel Intreprindere Individuala...

Surse de Energie Regenerabile

1. INTRODUCERE La ora actuală, ne acoperim cea mai mare parte a necesarului de energie arzând combustibili fosili precum cărbune, ţiţei sau gaz....

Ai nevoie de altceva?