Transportul și Distribuția Energiei Electrice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 14872
Mărime: 356.87KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Pana
Universitatea Politehnica din Timişoara Facultatea de Electrotehnică Specializarea Energetică

Cuprins

1. Enunţul problemei 2

2. Alegerea schemei de interconexiune a localităţilor 3

3. Alegerea generatoarelor din centralele sistemului 6

4. Alegerea compensatoarelor sincrone 9

5. Alegerea transformatoarelor şi autotransformatoarelor din staţiile sistemului 10

6. Determinarea secţiunii economice a conductoarelor liniilor electrice 13

7. Verificarea tehnică a dimensionării liniei electrice de înaltă tensiune 15

8. Scheme echivalente pentru liniile electrice aeriene şi calculul parametrilor de secvenţă 18

9. Stabilirea schemelor echivalente şi calculul parametrilor de secvenţă pentru transformatoarele electrice de putere 22

10. Calculul circulaţiei de puteri în sistem şi optimizarea regimului normal de funcţionare 24

11. Calculul pierderilor de tensiune, de putere activă şi reactivă pentru elementele de reţea 36

Extras din document

1. Enunţul problemei

Se consideră un subsistem electroenergetic în zona localităţii A, B, C constituit din:

- o centrală electrică îndepărtată (în apropierea resurselor energetice primare) prevăzută cu o staţie de conexiune cu două nivele de tensiuni înalte: 220 kV şi 110 kV

- o centrală electrică de putere medie sau mică în apropierea unui centru industrial, care asigură şi termoficarea localităţii, prevăzută cu o staţie electrică cu un singur nivel de tensiune înaltă

- trei consumatori echivalenţi (constituiţi de reţele electrice) amplasaţi în localităţile A, B şi C

Pe barele staţiei centralei îndepărtate, consumatorul se racordează astfel: 70% pe bara de 220 kV şi 30% pe cea de 110 kV.

Se mai dau:

1. Amplasarea geografică a localităţilor ( distanţele dintre localităţi)

2. Amplasarea celor două centrale şi puterea maximă ce se poate instala în centrala limitată

3. Caracteristicile consumatorilor:

- Un - tensiune nominală

- Pmax - puterea activă maximă absorbită, presupusă nemodificată pe perioada de studiu

- p0 - valoarea procentuală a ponderii consumatorilor de categoria zero, presupusă aceeaşi, indiferent de mărimea sarcinii

- cosφn - factorul de putere nominal, considerat constant

- graficul de sarcină mediu zilnic al puterii active

Amplasarea geografică a localităţilor

distanţe în [km] Amplasarea centralelor electrice

îndepărtată limitată

dAB dBC dCA B A P[MW]

177 66 142 127

Cons. Caracteristici consumatori

Un

[kV] Pmax

[MW] p0

[%] cosφn

A 20 237 62 0.61

B ît 171 35 0.78

C 10 48 50 0.73

Se cer:

1. Alegerea schemei circuitelor principale ale sistemului pe baza considerentelor tehnico-economice

2. Alegerea elementelor componente ale sistemului: generatoare, transformatoare, compensatoare sincrone şi linii electrice aeriene

3. Determinarea şi verificarea secţiunii conductoarelor liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune

4. Calculul electric al sistemului şi optimizarea regimului de funcţionare pentru consum maxim

5. Caculul electric al sistemului şi optimizarea regimului de funcţionare pentru consum minim

2. Alegerea schemei de interconexiune a localităţilor

Scopul final al construirii SEE este alimentarea cu energie electrică a localităţilor. Pentru acesta este necesară să se construiască centrale electrice în zonele care prezintă condiţii în acest sens şi să se realizeze reţeaua de transport a energiei electrice spre zonele deficitate.

Importanţa consumatorilor se stabileşte în funcţie de gravitatea consecinţelor nealimentării cu energie electrică. Importanţa ce mai mare revine consumatorilor de categoria zero, la care nealimentarea cu energie electricăconduce la pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale foarte mari, irecuperabile (spitale, mine, oţelări, etc). Structura reţelelor de alimentare a acestora tebuie stabilită astfel încât, în cazul unei avarii în reţea să poată fi asigurată continuitatea în alimentare cu energie electrică (dintr-o altă sursă sau pe o altă cale).

Pentru noţiunea de “avarie” se va accepta însă următoarea definiţie: - se consideră avarie, ieşirea din funcţiune accidentalăa unui singur element de sistem: grup turbină-generator, transformator, autotransformator, linie (dacă linia este simplu circuit), circuit al unei linii (dacă linia este dublu circuit). În regimul de avarie elementele de sistem rămase în funcţiune trebuie să poată alimenta cel puţin consumatorii de categoria zero.

Schema de interconexiune a localităţilor trebuie stabilită astfel încât să poată asigura vehicularea puterilor de la surse la consumatori, atît în regim normal de funcţionare cât şi în regim de avarie.

Schema cu poziţionarea geografică a celor trei localităţi este prezentată în figura 1.

Figura 1.

În scopul stabilirii tipului de linii eletrice pentru interconexiunea localităţilor se ţine cont de corelaţia tehnnico-economică între: tensiunea nominală a liniei, puterea maximă vehiculată şi distanţa maximă pentru care se pot folosi liniile respective.

Există patru variante de interconexiune a localităţilor care să poată asigura alimentarea consumatorilor, atît în regim normal de funcţionare cât şi în regim de avarie.

Varianta I-a:

În prima variantă pentru alimentarea localităţi C este nevoie de un circuit de 110 kV simplu circuit. Dar ca să putem alimenta consumatorii de categoria zero a localităţi şi în regim de avarie este necesar folosirea unui circuir dublu. Deci între localităţile B şi C avem o linie LEA 110 kV dublu circuit, care poate să-şi transporte cele 48 MW la o distanţă de 66 km. În centala limitată, în localitatea A, avem un generator de 127 MW care nu este de ajuns pentru alimentarea consumatorilor din localitate nici măcar în caz de avarie. De aceea avem nevoie de o linie de 220 kV dublu circuit care poate să-şi transporte energia electrică necesară consumatorilor şi în cazul în care generatorul nu mai funcţionează. Deci între localităţile B şi C avem o linie LEA 220 kV dubu circuit. Reţeaua în cazul acesta are o configuraţie ca în figura 2.

Preview document

Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 1
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 2
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 3
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 4
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 5
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 6
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 7
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 8
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 9
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 10
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 11
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 12
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 13
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 14
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 15
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 16
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 17
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 18
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 19
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 20
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 21
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 22
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 23
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 24
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 25
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 26
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 27
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 28
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 29
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 30
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 31
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 32
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 33
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 34
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 35
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 36
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 37
Transportul și Distribuția Energiei Electrice - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Transportul si Distributia Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Program de Calcul pentru Determinarea Circulatiei de Puteri in Retele de Distributie de Medie Tensiune

Capitolul I Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive 1.1. Compensarea puterii reactive Reducerea circulaţiei de putere prin...

Protecția prin relee

SARCINA LUCRĂRII DE AN VARIANTA 3 FIGURA 10 Se cere: 1. De ales tipurile de protecţii prin relee pentru următoarele elemente din reţeaua...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Proiect la PEC

ÎNTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic (SEE) îl joacă reţelele elctrice de transport şi staţiile electrice menite...

Proiectarea unei rețele de transport

ÎNTRODUCERE Sistem electroenergetic reprezintă un ansamblu de instalaţii utilizate pentru producerea, transformarea, conversia, transportul şi...

Proiect la TDEE

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiect la PEC - stație electrică

1. ELABORAREA SCHEMEI PRINCIPALE DE CONEXIUNE A STAŢIEI ELECTRICE Întocmirea schemei de conexiune a staţiei electrice se efectuează ţinînd cont...

Te-ar putea interesa și

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

1.Analiza variantelor schemelor de interconexiune a zonelor de amplasare a consumatorilor,pentru asigurarea continuitãtii în alimentare cu...

Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice

1. ARGUMENTUL TEMEI Datoritǎ calitǎţilor deosebite ale energiei electrice în ce priveşte producerea, transportul şi distribuţia, cât şi...

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Transportul și distribuție energiei electrice

Sa se proiecte reteaua publica de distributie de medie, respectiv joasa tensiune pentru alimentarea cu energie electrica a unui cartier nou de...

Transportul și distribuția energiei electrice

ARGUMENT Descoperirea electricitatii, cu aplicatiile ei, a revolutionat tehnica industriala si viata oamenilor. Societatea de astazi nu poate fi...

Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice

1.Introducere Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a...

Transportul și distribuția energiei electrice

Tema proiectului: ETAPA1. Sa se proiecteze reteaua publica de dsitributie de medie tensiune, respective de joasa tensiune pentru alimentarea cu...

Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii,...

Ai nevoie de altceva?