Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 3 fișiere: doc, vsd
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 4071
Mărime: 2.50MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Guranda Victor, Ion Stratan
Am proiectat o reţea electrică cu tensiunea nominala110 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori, A fost prezentat in cadrul Facultatii de Energetica a UTM Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea de Energetică Catedra de Electroenergetică

Cuprins

INTRODUCERE 2

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA UNEI REŢELE ELECTRICE 4

1.1. Puterea activă debitată 4

1.2. Puterea reactivă disponibilă 4

1.3. Bilanţul puterilor reactive 4

1.4. Puterea instalaţiilor de compensare 5

1.5. Puterea aparentă de calcul 6

2. ALEGEREA SCHEMEI REŢELEI ELECTRICE 7

2.1. Structura reţelei electrice 7

2.2. Configuraţia reţelei electrice 7

2.3. Fluxurile aproximative de putere în tronsoane 8

2.4. Stabilirea tensiunii nominal 10

2.5. Schemele electrice de conexiune a staţiilor de coborâre 12

2.6. Dimensionarea transformatoarelor de forţă 13

2.7. Dimensionarea liniilor electrice 14

2.8. Compararea tehnico-economică 16

3. CALCULUL REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE A REŢELEI

ELECTRICE 20

3.1. Schema echivalentă 20

3.2. Schema de calcul 20

3.3. Regimul normal de funcţionare 21

3.4. Regimul postavarie 26

3.5. Reglarea tensiunii 28

4. CALCULUL MECANIC AL CONDUCTORULUI 31

4.1. Sarcinile specifice 31

4.2. Lungimile critice a deschiderii 32

4.3. Regimul iniţial de calcul 33

4.4. Săgeata maximă 33

4.5. Curbele de montaj şi şablon 35

CONCLUZII 36

BIBLIOGRAFIE 37

Extras din document

INTRODUCERE

Sistemul electroenergetic (SEE) sau sistemul electric de putere reprezintă ansamblul instalaţiilor destinate producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice avînd drept scop alimentarea consumatorilor. Evoluţia sau involuţia unui sistem electroenergetic este univoc determinată de dezvoltarea consumatorilor ( sarcinii ). Particularitatea acestei stricte dependenţe este legată de anticiparea bazată pe studiile de prognoză. Deoarece investiţiile în sistemul electroenergetic sunt cele mai mari din toate ramurile economiei naţionale, duratele de execuţie ale obiectivelor variaza în cîteva luni şi cîţiva ani, dificultăţile legate de dezvoltare prin incertitudine a studiilor de sarcină fac necesară şi obligatorie utilizarea unui instrument matematic foarte complex cu destinaţia curentă şi proiectivă în viitor.

Extinderea instalaţiilor electrice ale SEE la nivelul suprafeţei unui stat se datorează în primul rînd neconcordanţei poziţiei zonale de ocurenţă a surselor de energie cu cea a centrelor de consum.

Se pot distinge trei mari categorii de sisteme: cu dezvoltarea planificată, sisteme intermediare şi sisteme cu dezvoltarea naturală.

Compoziţia SEE poate fi sistematizată prin: surse, reţea de transport, reţele de distribuţie şi consumatori. Sursele sunt centralele termo, hidro, nuclearo-electrice sau alte tipuri de centrale electrice. Reţeaua de transport cuprinde staţiile de evacuare, staţiile de conexiune şi liniile de transport de înaltă tensiune şi foarte înaltă tensiune. Reţelele de distribuţie cuprind staţiile de distribuţie, liniile de distribuţie de medie şi joasă tensiune. Majoritatea consumatorilor individuali sunt alimentaţi la nivel de joasă tensiune, consumatorii de puteri individuale de mari – sute de kW sau de ordinul MW.

Proiectarea şi exploatarea SEE are la bază principalele cerinţe de ordin general: siguranţă în alimentarea consumatorilor, calitatea energiei electrice şi soluţia tehnico-economică optimă.

Funcţionarea SEE este determinată de sarcina în mod normal, perturbaţiile de tip electromagnetic conducînd la regimuri tranzitorii singulare cu caracter trecător. O analiză de regim specific conduce la patru categorii de regimuri distincte: regimul permanent normal, regimul tranzitoriu al funcţionării normale, regimul de avarie sau de funcţionare perturbată, regimul permanent de după avarie.

În lucrarea dată vor fi examinate doar două regimuri de funcţionare: regimul permanent de funcţionare şi regimul de postavarie (sau permanent de după avarie).

Regimul normal de functionare este determinat pentru proiectare, dezvoltare şi exploatare, fiind regimul de durată în funcţionarea sistemului. Celelalte regimuri decurg intr-un interval de timp redus şi sunt aleatorii în histograma acestuia. Dacă nu sunt esenţiale pentru dezvoltare şi exploatare, ele au însă o mare importanţă în funcţionarea perturbată a sistemului şi în ceea ce priveşte siguranţa în funcţionare. Solicitările mari, distrugerile materiale, supravegherea specială sunt elemente care complică conducerea sistemului şi amplifică investiţiile în automatizări şi tehnica de calcul numeric.

1. BILANŢUL PUTERILOR ACTIVE ŞI REACTIVE ÎN PROIECTAREA

UNEI REŢELE ELECTRICE

1.1. Puterea activă debitată

Puterea activă a surselor debitată în reţea se determină conform relaţiei:

unde ,este puterea activă sumară a generatoarelor centralelor electrice din sistem furnizată în reţeaua electrică proiectată, MW;

- coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime active, ;

- numărul consumatorilor;

- sarcina maximă de iarnă a consumatorului racordat în nodul „i”, MW;

- valoarea relativă sumară a pierderilor de putere pentru elementele reţelei electrice, ;

1.2. Puterea reactivă disponibilă

Puterea reactivă disponibilă a surselor se determină după relaţia:

;

unde este puterea reactivă disponibilă a surselor de alimentare, MVAr;

, - puterea reactivă a sursei A, respectiv a sursei B, MVAr;

;

1.3. Bilanţul puterilor reactive

Puterea reactivă necesară pentru alimentarea consumatorilor este:

;

unde: este coeficientul de simultaneitate a sarcinii maxime reactive, ;

- puterea reactivă maximă a consumatorului racordat în nodul „i”, MVAr;

;

j - numărul de tronsoane ale reţelei electrice;

- pierderile de putere reactivă în tronsonul „j”, MVAr;

- puterea reactivă, generată de linia „j”, MVAr;

- valoarea pierderii de putere reactivă corespunzătoare fiecărei transformări, ;

– numărul treptelor de transformare, ;

- puterea totală aparentă a consumatorului racordat în nodul „i”, MVA;

;

Preview document

Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 1
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 2
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 3
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 4
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 5
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 6
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 7
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 8
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 9
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 10
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 11
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 12
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 13
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 14
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 15
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 16
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 17
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 18
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 19
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 20
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 21
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 22
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 23
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 24
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 25
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 26
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 27
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 28
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 29
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 30
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 31
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 32
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 33
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 34
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 35
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 36
Transportul și distribuția energiei electrice - proiectarea unei rețele electrice - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice
    • desen Proect.vsd
    • TDEE(exempiu-1).doc
    • Transportul si Distributia Energiei Electrice - Proiectarea unei Retele Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Energetică

Scopul reţelei de transport este să conecteze centralele şi centrele de sarcină pentru a alimenta sarcina cu o fiabilitate cerută şi eficienţă...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Program de calcul pentru determinarea circulației de puteri în rețele de distribuție de medie tensiune

Capitolul I Necesitatea si eficienta compensarii puterii reactive 1.1. Compensarea puterii reactive Reducerea circulaţiei de putere prin...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Puterea Reactivă

INTRODUCERE În afara consumului de putere şi energie activă pentru exploatarea reţelelor electrice interesează şi consumul de putere şi energie...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII...

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Centratele Termice CET

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1.1. Consideraţii generale Pe măsură ce societatea avansează necesităţile ei de energie apar...

Proiectarea unei Rețele Electrice de Transport

SARCINA De proiectat o reţea electrică cu tensiunea 35 – 220 kV menită să alimenteze o regiune cu energie electrică, formată din 6 consumatori....

Proiectarea unei rețele electrice de transport cu tensiunea 35-220 kV

INTRODUCERE Un rol important în sistemul electroenergetic(SEE) îl au rețelele electrice de transport și stațiile electrice de transformare....

Organizarea și desfășurarea participării la un târg internațional. Studiu de caz - participarea firmei SC Miniblu SRL la târgul internațional de mobilă Koln - Germania

INTRODUCERE Întreprinderea anilor 2000 are nevoie de energia, inteligenţa şi creativitatea tuturor partenerilor săi. Va mai putea oare această...

Ai nevoie de altceva?