Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 17985
Mărime: 2.80MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

ADNOTARE 7

INTRODUCERE 8

1. ARGUMENTAREA TEMEI ŞI DATELE INIŢIALE 9

1.1. Argumentarea temei alese 9

1.1.1. Sarcinile propuse pentru rezolvare 9

1.1.2. Protecţia termică a clădirii 9

1.1.3. Utilizarea pompelor de căldură 11

1.2. Caracteristicile tehnice ale clădirii 13

1.2.1. Datele necesare pentru calcul 13

1.2.2. Caracteristicile termofizice ale anvelopei clădirii 13

1.2.3. Parametrii climatici din Orhei 14

2. CALCULUL SARCINILOR PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI CLIMATIZARE 17

2.1. Bilanţul termic al clădirii până la izolarea termică a clădirii 17

2.1.1. Rezistenţa termică a îngrădirilor 17

2.1.2. Calculul pierderilor de căldură prin îngrădiri 20

2.1.3. Pierderile de căldură cu aerul infiltrat 21

2.1.4. Rezultatele calculelor termice 22

2.2. Bilanţul termic al clădirii după izolarea termică a clădirii 25

2.2.1. Rezistenţa termică a îngrădirilor 25

2.2.2. Calculul pierderilor de căldură prin îngrădiri 27

2.2.3. Rezultatele sarcinii termice 28

2.3. Necesarul de frig pentru climatizare după izolarea clădirii 29

2.3.1. Pierderile de frig prin pardoseală 29

2.3.2. Pierderile de frig prin pereţi şi tavan 29

2.3.3. Pierderile de frig cu aerul infiltrat 30

2.3.4. Rezultatele sarcinii frigorifice 31

3. DIMENSIONAREA SOLUŢIILOR DE RETEHNOLOGIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ŞI FRIG 33

3.1. Calculul teoretic al ciclului frigorific 33

3.1.1. Principiul de funcţionare a instalaţiei frigorifice cu absorbţie 33

3.1.2. Calculul termic a instalaţiei frigorifice cu absorbţie 36

3.2. Calculul real al instalaţiilor frigorifice cu absorbţie 39

3.2.1. Instalaţii frigorifice cu absorbţie ce utilizează bromura de litiu 39

3.2.2. Ciclul frigorific real a instalaţiei ce utilizează bromura de litiu 40

3.2.3. Calculul termic a ciclul frigorific real 42

3.3. Proiectarea instalaţiilor frigorifice pentru climatizare 43

3.3.1. Date necesare pentru dimensionarea instalaţiilor frigorifice cu absorbţie 43

3.3.2. Construirea ciclului frigorific în diagrama ξ - h 43

3.3.3. Alegerea instalaţiei frigorifice 45

3.4. Dimensionarea colectoarelor solare 48

3.4.1. Generalităţi privind colectoarele solare 48

3.4.2. Noţiuni teoretice privind dimensionarea colectoarelor solare cu tuburi vidate 50

3.4.3. Calculul suprafeţei colectoarelor solare cu tuburi vidate 51

3.5. Proiectarea sistemului complex de alimentare cu energie termică şi frig 53

3.5.1. Corpurile de încălzire – climatizare a spitalului 53

3.5.2. Schema sistemului complex de alimentare cu energie termică şi frig 57

3.5.3. Selectarea schimbătoarelor de căldură şi a pompelor necesare 59

4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A SOLUŢIILOR DE RETEHNOLOGIZARE 63

4.1. Metode de evaluare economică a proiectelor 63

4.1.1. Cheltuieli totale actualizate (CTA) şi cheltuieli de calcul anuale (CA) 63

4.1.2. Preţul de cost al energiei 64

4.2. Calculul fezabilităţii soluţiilor de retehnologizare 66

4.2.1. Datele iniţiale pentru calculele economice 66

4.2.2. Calculul CTA a soluţiilor de retehnologizare 67

4.2.3. Determinarea preţului de cost al energiei termice şi frig 68

4.2.4. Constatări şi concluzii 69

5. SECURITATEA ACTIVITĂŢII VITALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT 72

5.1. Securitatea activităţii vitale 72

5.1.1. Analiza condițiilor de muncă 72

5.1.2. Măsuri privind sanitaria industrială 73

5.1.3. Măsuri privind tehnica securităţii 77

5.1.4. Securitatea anti-incendiu a încăperilor şi utilajului 78

5.2. Protecţia mediului ambiant 80

5.2.1. Emisia gazelor cu efect de seră 80

5.2.2. Noţiuni teoretice privind calculul emisiilor de CO2 80

5.2.3. Determinarea economiilor emisiilor de CO2 81

CONCLUZIE 83

BIBLIOGRAFIE 84

Extras din document

INTRODUCERE

În aceastã tezã am vrut sã solutionez astfel de probleme cum ar fi climatizarea blocului pediatric cu ajutorul surselor regenerabile de energie si prepararea apei calde menajere la fel din surse regenerabile de energie.

Pe lângã aceste lucruri în tezã s-a inclus termoizolarea anvelopei blocului si schimbarea ferestrelor si usilor învechite cu ferestre din PVC.

În primul capitol sa arãtat avantajele pompelor termice si necesitatea izolãrii clãdirilor în conditiile Republicii Moldova.

În capitolul doi s-au efectuat calculele termice si s-a determinat sarcina termicã pentru încãlzire si climatizare pânã la izolarea clãdirii si dupã izolare.

În capitolul trei s-au fãcut calculele de dimensionarea a instalatiei frigorifice pentru climatizarea clãdirii si prepararea apei calde menajere. S-au studiat douã variante de instalatii frigorifice cu absorbtie, care utilizeazã în calitate de agent de lucru solutia de amoniac-apã si bromurã de litiu-apã.

Deoarece instalatia frigorificã cu absorbtie utilizeazã energia termicã pentru a produce frig, în calitate de generator de cãldurã sau ales colectoarele solare.

La fel în capitolul trei s-a ilustrat schema de principiu a solutiilor de retehnologizare a blocului pediatric al spitalului raional din Orhei.

În capitolul patru sau efectuat calculele economice ale solutiilor de retehnologizare, si anume s-au comparat instalatiile frigorifice cu absorbtie cu instalatiile frigorifice cu compresie clasice.

În capitolul 5 este prezentat compartimentul protec.ia mediului si securitatea activitãtii vitale, în aceste compartimente sau arãtat principalele efecte negative a sectorului energetic asupra mediului si sau calculat economiile emisiilor de GES, în comparatie cu instalatiile frigorifice clasice, si anume cât CO2 se economiseste la producerea frigului si energiei termice utilizând colectoarele solare.

1. ARGUMENTAREA TEMEI sI DATELE INItIALE

1.1. Argumentarea temei alese

1.1.1. Sarcinile propuse pentru rezolvare

În prezent clãdirea are sistem de încãlzire mono-tubular, cu distributia de jos în sus. Sistemul de ventilare este natural, aspiratia in interior se face prin infiltrãrile tâmplãriilor, iar evacuarea aerului se executã prin canale verticale.

Se planificã modernizarea sistemului de încãlzire, cu posibilitatea de a atât încãlzi încãperile cât si rãci – în timpul cald a anului. Aceasta se va realiza cu înlocuirea corpurilor actuale de încãlzire cu fancoiluri, care au senzor de temperaturã si regleazã automat temperatura selectatã în camerã.

Ventilarea va rãmâne neatinsã, cu exceptia cã tirajul va fi combinat – natural plus ventilatoare electrice automate de aspiratie. Ventilatoarele vor fi montate la gãurile de aspiratie.

Pentru a micsora sarcina de încãlzire si cea frigorificã, clãdirea va fi termoizolatã din exterior cu pãci de polistiren expandat de 5 cm. Astfel vom scãdea si investitiile în agregatele frigorifice.

Climatizarea clãdirii se va efectua cu instalatii frigorifice prin absorbtie, acestea utilizeazã cãldura pentru a produce frig. Drept sursã de cãldurã se va utiliza energia solarã. Pe acoperisul clãdirii se vor instala colectoare solare cu tuburi vidate. Cãldura rezidualã care trebuie evacuatã de la pompele de cãldurã va fi utilizatã pentru a încãlzi apa caldã menajerã.

Asadar se va termoizola clãdirea si se va schimba tâmplãria. Se va retehnologiza sistemul de încãlzire si preparare a ACM, prin transformarea acestuia în sistem de încãlzire si climatizare utilizând pompele de cãldurã prin absorbtie. ACM se va produce cu energia termicã rezidualã de la producerea frigului. Sursa de cãldurã pentru pompele de cãldurã cu absorbtie va fi energia solarã.

Preview document

Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 1
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 2
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 3
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 4
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 5
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 6
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 7
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 8
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 9
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 10
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 11
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 12
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 13
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 14
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 15
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 16
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 17
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 18
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 19
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 20
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 21
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 22
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 23
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 24
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 25
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 26
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 27
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 28
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 29
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 30
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 31
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 32
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 33
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 34
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 35
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 36
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 37
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 38
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 39
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 40
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 41
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 42
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 43
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 44
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 45
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 46
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 47
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 48
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 49
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 50
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 51
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 52
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 53
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 54
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 55
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 56
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 57
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 58
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 59
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 60
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 61
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 62
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 63
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 64
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 65
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 66
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 67
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 68
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 69
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 70
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 71
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 72
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 73
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 74
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 75
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 76
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 77
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 78
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 79
Utilizarea energiei solare pentru climatizarea unei clădiri utilizând instalații frigorifice cu absorbție - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Energiei Solare pentru Climatizarea unei Cladiri Utilizand Instalatii Frigorifice cu Absorbtie.pdf

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Modelare Instalatie Frigorifica

1. Metode de producere a frigului artificial, agenţi frigorifici Necesitatea producerii frigului artificial a apărut din nevoia omului de a-şi...

Centralele Eoliene - Studiu de Caz

1. INTRODUCERE În ansamblu, UE şi-a propus ca, până în 2020, 20% din consumul său total de energie să provină din resurse regenerabile. România a...

Acoperisul Casei Mele, Format din Panouri Solare

INTRODUCERE Energia Solara alaturi de Energia Gravitationala sunt principalele surse de energie pentru Terra. Orice alte surse de energie pe care...

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Triginerarea la Spitalul Raional din Orașul Șoldănești

INTRODUCERE Sporirea consumului de energie duce la creşterea continuă a volumului extragerii şi folosirii combustibililor fosili, care în momentul...

Ai nevoie de altceva?