Toate proiectele din domeniul Filologie

 • Frazeologie

  Introducere Coşeriu afirma că „imperativul categoric al culturii, ca ştiinţă, ca artă, este acela de a nu face concesii unui subiect particular, acela de a respecta ori subiectul universal, ori obiectul universal, ori comunitatea, în cazul limbajului" (Coşeriu 1994: 174-175). Structurile frazeologice, ca formă de manifestare a culturii în perimetrul limbii, sunt „acele tiparuri neschimbate care se formează în curs de mii de ani şi dau fiecărei limbi fizionomia ei proprie" (Eminescu...

 • Alexandru Vlahuta

  Introducere Motto: “Arta izvorăște și respiră aerul epocii în care se naște ” Alexandru Vlahuță Actualitatea temei În realizarea acestei teze vom căuta să înfățișăm personalitatea lui Alexandru Vlahuță în contextul epocii, a curentelor de gândire și sensibilitate care au contribuit la formarea lui și a operei sale determinându-i configurația. Un scriitor și opera sa, văzută, înțeleasă și explicată în procesele de interferență spirituală și morală, așa cum s-a manifestat timp de patru...

 • Aspectul Stilistic al Faptelor de Limba la Nivel Lexical

  Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușiirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei morfologice, sintactice și, mai cu seamă, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblu de construcții verbale, care pun în lumină sensul cuvintelor, al îmbinării...

 • Inceputurile Literare si Filologice ale lui Mihai Eminescu

  ÎNCEPUTURILE LITERARE ŞI FILOLOGICE ALE LUI MIHAI EMINESCU Debutul tânărului Eminescu, 1866 la Familia lui Iosif Vulcan, n-a fost înregistrat de către contemporani ca un fapt literar ieşit din comun, pentru că primele lui poezii nu se depărtau cu totul de creaţia poeţilor de prestigiu al apocii, dar evoluţia artei eminesciene a fost extrem de rapidă şi profund înnoitoare către 1870. E drept că şi în colaborările lui la revista citată se puteau distinge accente profunde, mai ales în originala...

 • Literatura Aservita Ideologiei Comuniste - Perioada Postbelica

  Nimic din ce se întâmplă în procesul unei literaturi dezvoltate sub guvernare totalitară nu are o explicaţie naturală. Direct sau indirect, totul este replică, reacţie, ripostă, repliere defensivă, disperată sau inventivă, stratagemă de supravieţuire. În România, mai pregnant decât în oricare dintre ţările socialiste, aparatul politic represiv, având ca obiectiv fundamental apărarea puterii de orice ar putea-o primejdui într-un fel oarecare, a acţionat nu numai în sens interdictiv - cum se...

 • Anglicisme in Terminologia Muzicala

  Datorită faptului ca în ultima perioadă în vocabularul limbii române au intrat foarte multe neologisme, provenite din diferite limbi, în toate domeniile, cum ar fi domeniul sportiv, domeniul vestimentar, domeniul tehnic, domeniul economic, domeniul administraţiei, domeniul comerţului etc., am ales ca în lucrarea de faţă să mă axez pe domeniul muzical, acesta fiind întâlnit peste tot, şi mai ales utilizat foarte mult de tineri care au cel mai mare acces la el. Cu toate că multe cuvinte au...

 • Proiect Didactic - Limba Romana

  Data: 15.05.11 Clasa: a V-a “C” Scoala: Liceul “Miguel de Cervantes” Disciplina: Limba romana Diriginte: Studenta: Tema: “Propozitia” Timpul: 45 min. Tipul lectiei: Comunicare si insusire de cunostinte Competente specifice: - Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative Subcompetente: - Utilizarea eficientă a elementelor de construcţie a comunicării în procesul de învăţare activă a limbii şi...

 • Trei Destine Umane si Literare Nefericite - Stefan Octavian Iosif

  1. St. O. Iosif. S-a născut, în octombrie 1875, la Braşov. Cronologic, a fost al cincilea din cei unsprezece copii (şase băieţi şi cinci fete), ai profesorului Ştefan Iosif şi ai Paraschivei (Erfilia) Mihălţeanu – fiică de preot şi nepoată a dascălului - cărturar Gavril Munteanu (1812 - 1869), autorul primei traduceri în limba română a Suferinţelor tânărului Werther de Goethe şi al unor valoroase manuale şcolare, dicţionare şi gramatici, membru al Academiei Române După absolvirea ciclului...

 • Regimul Nocturn al Imaginii

  Regimul nocturn al imaginii 1.Gilbert Durand- Scurtă prezentare. Imaginarul Gilbert Durand cunoscut antropolog şi cercetator este autorul unei impunătoare opere.Totodată este autorul cîtorva studii fundamentale din spaţiul gîndirii europene specifice anilor ’60-’70 ai secolului XX. Profesor emerit de antropologie culturală şi de sociologie la Universitatea din Grenoble, Gilbert Durand a pus bazele, împreuna cu Leon Cellier şi Paul Deschamps, unui Centru de cercetări asupra imaginarului....

 • Los Mongoles en la Cultura

  A. LA CONQUISTA DE LOS MONGOLES Y LA CREACION DEL IL-JANATO EN PERSIA Tras la conquista y destrucción de las estructuras sociales y culturales iraníes, los mongoles llegaron a desarrollar la cultura persa en todos sus aspectos con elementos nuevos de la tradición de los pueblos asiáticos. Después de un periodo de guerra y devastación los mongoles adoptaran al islam como religión y también numerosos aspectos de la vida y tradición persa. Bajo el mando de esta dinastía se vivió una época de...

 • Femeia in Opere ale Lui Balzac si Stendhal

  Honoré de Balzac s-a născut la Tours, în 1799, într-o familie burgheză. Studiază dreptul la Paris, având un prim contact cu mediul birourilor de avocatură, al afacerilor, pe care îl va zugrăvi atât de pregnant în romanele sale. Cu asentimentul familiei, renunţă la cariera juridică pentru a se consacra literaturii şi publică, fără succes, romane „negre” sau romane „vesele” în gustul epocii, pe care le semnează cu pseudonimele Lord R’hoone, Horace de Saint-Aubin. (Honoré Balzac) „Le Dernier...

 • Activitatea lui Mihai Eminescu la Ziarul Timpul

  INTRODUCERE Care este contribuţia lui Mihai Eminescu la dezvoltarea presei românesti şi a particularitaţilor ei stilistice? Răspunsul ar fi că, în condiţiile în care publicistica romaneasca de pana la Eminescu era in general tributara unui stil mai degrabă bombastic, îndatorat modelelor presei revoluţionare de la 1848, şi patosului romantic specific acelei perioade, lui Eminescu i se datorează instituirea unui stil modern, neologic, elevat, dar totodată logic şi accesibil, inspirat de...

 • Die Leiden des Jungen Werthers in der Modernen Perspektive

  Die Leiden des jungen Goethe Die alte Eternal Genius, der die Welt gebaut hat, hatte er sich mehr in diesem Mann als jeder andere gefunden, Ralph Waldo Emerson über Goethe sagte. Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 im heutigen Goethe-Haus am Frankfurter Großen Hirschgraben geboren. Der Vater Johann Caspar Goethe (1710–1782) war Jurist, und Goethes Mutter, Catharina Elisabeth Goethe, (1731–1808), entstammte einer wohlhabenden und angesehenen Frankfurter Familie. Die...

 • Discriminarea Rromilor privind Sanatatea Publica

  I. Partea introductiva Prezenta romilor in Europa nu este istorie contemporana. Ei s–au stabilit aici in secolele XIV si XV, in special in Romania, Spania, Portugalia, Franta, Germania, Rusia. In ciuda unei identitati culturale comune, populatia de romi din Europa nu poate fi descrisa ca un singur grup, ci o imbinare de mai multe grupuri. Eterogenitatea, care se remarca de la tara la tara si chiar de la regiune la regiune, se datoreaza, in principal, adaptarii acestei populatii la statul...

 • Problematica Baladei lui Alecsandri

  CONSIDERAŢII GENERALE Actualitatea temei. Opera de valorificare critică, de asimilare activă a tot ceea ce a produs mai bun literatura română din toate timpurile, a devenit azi una din axele culturii noastre. Şi pe drept cuvânt, deoarece spiritualitatea unui popor este cu adevărat puternică, în stare să ofere lumii contribuţia ei la tezaurul artistic universal, în măsura în care tradiţia ei artistică viabilă, adică aceea ajunsă la un stadiu de clasicitate, devine o permanenţă absolută. Cel...

Pagina 1 din 5