Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 214 în total
Cuvinte : 159849
Mărime: 579.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

ANDREI OISTEANU (n. 1948) este cercetãtor în domeniul etnologiei, antropologiei culturale, imagologiei si istoriei religiilor; este membru al Comisiei de Folclor si Etnologie a Academiei Române si al International Union of Ethnological and Antropologica! Sciences (Londra), în lucrãrile sale, Andrei Oisteanu abordeazã teme inedite, combinînd eruditia cu intuitia si rigoarea academicã cu savoarea eseisticã. Studiul practicilor rituale si magice, ca si cel al mentalitãtilor mitico-religioase îi datoreazã în mare mãsurã reabilitarea unui punct de vedere stiintific, grav afectat de invazia diletantismului.

OPERE PRINCIPALE: Grãdina de dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice (Dacia, 1980); Motive si semnificatii mito-simbolice (Minerva,1989); Cutia cu bãtrini (prozã, Editura Meta, 1995); My-thos & Logos. Studii si eseuri de antropologie culturalã (Nemira, 1997, 1998); Cosmos vs. Chaos. Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (Fundatia Culturalã Românã, 1999); Dispute teologice. O istorie a religiilor dintr-o perspectivã ineditã (volum în pregãtire).

COLABORÃRI LA VOLUME COLECTIVE: cARTe. Object-Books Made by Romanian Artists (De Zonnehof, Amsterdam, 1993); „«Imaginary Jew» versus «Real Jew» in Romanian Folklore and Mytho-logy", în Identitate/Alteritate în spatiul cultural românesc (Editura Universitãtii „Al.I. Cuza", Iasi, 1996); „The Beauty Binding the Beast. A Motif of the Eastern and Western European Mythology and Art", în East and West in Aesthetics (Istituti Editoriali e Poligrafici Intemazionali, Pisa & Roma, 1997); „Utopografia insulei în imaginarul colectiv românesc", în Insula. Despre izolare si limite în spatiul imaginar (Centrul de Istorie a Imaginarului, Colegiul Noua Europã, Bucuresti, 1999); „loan Petru Culianu — Un voyageur dans l'au-delâ", în Religion, Fiction andHistory. Essays in the Memory of loan Petru Culianu (Nemira, 2001).

ANDREI OISTEANU

Imaginea evreului în cultura românã

Istoricul acestei cãrti poate fi rezumat în cîteva rînduri. Preocupãrile mele în domeniul imagologiei etnice dateazã de pe la începutul anilor '90. Primul studiu, intitulat „«Evreul imaginar» versus «evreul real» în folclorul si mitologia românã", 1-am publicat în 1995 în Revista de Istorie si Teorie Literarã.

în perioada 1997-1999, Centrul International de Studiere a Antisemitismului, din cadrul Universitãtii Ebraice din Ierusalim, mi-a oferit o bursã pentru o cercetare cu tema Imaginea evreului în cultura traditionalã româneascã, o cercetare comparativã în context est-central european. Se suprapuneau astfel interesul meu pentru studiile de etnologie privind centrul si estul Europei cu cel pentru istoria si cultura evreilor din aceeasi zonã.

Ulterior însã, mi-am dat seama cã ar fi interesant sã urmãresc modul în care stereotipurile referitoare la evrei, asa cum apar ele în cultura traditionalã româneascã, au supravietuit (sau nu) în cultura asa-zis înaltã. Mi-am propus sã cercetez originea, evolutia în timp, rãspîndirea în spatiu si supravietuirea (sau, dimpotrivã, declinul si disparitia) cliseelor care compun portretul fizic, profesional, spiritual si moral al „evreului imaginar", dar si felul în care antisemitismul popular (inconstient si pasiv) 1-a influentat pe cel intelectual si politic (constient si activ), iar titlul cercetãrii a devenit Imaginea evreului în cultura românã. Sfera culturii traditionale era astfel inclusã, fãrã însã sã rãmînã exclusivã.

De-a lungul anilor, fragmente din aceastã carte au fost publicate mai ales în revista 22, dar si în Dilema, Observator cultural, Sfera politicii, New InternalionalJournal for Romanian Studies, Realitatea evreiascã, Archaevs. Studii de istorie a religiilor, Orizont

Minimum (Tel Aviv) etc. Cartea s-a structurat mai bine cînd, la începutul anului 2000, am început sã predau pentru studentii înscrisi la masterat un curs de imagologie etnicã la Facultatea de Litere a Universitãtii din Bucuresti, la Centrul de Studii Ebraice condus de Dan Horia Mazilu si Liviu Rotman.

îmi face o deosebitã plãcere sã mentionez aici, la începutul volumului, numele celor care m-au sprijinit în diferite feluri pe parcursul cercetãrii si au fãcut posibilã aparitia acestei cãrti: Dalia Ofer si Leon Volovici (presedinte si, respectiv, director de cercetare la Centrul International de Studiere a Antisemitismului, Ierusalim), Galit Hasan-Rokem si Moshe Idei (profesori la Universitatea Ebraicã din Ierusalim), acad. Nicolae Cajal (presedintele Federatiei Comunitãtilor Evreiesti din România), Dan Oprescu (Departamentul Guvernului pentru Protectia Minoritãtilor Nationale), Erika van Gelder (Amsterdam), Gabriel Liiceanu (directorul Editurii Humanitas) si Vlad Russo (editor de carte).

Multumesc muzeelor si colectionarilor particulari din ale cãror colectii am preluat unele dintre ilustratiile prezente în acest volum.

De asemenea, îi datorez multumiri sotiei mele, Angela, care — ca de fiecare datã — m-a ajutat în anevoiosul proces de elaborare a cãrtii.

O editie în limba englezã a acestui volum este în curs de aparitie.

Bucuresti, 4 mai 2001

ANDREI OISTEANU

PRELIMINARII

1. Imagologie etnicã

în ultimele decenii ale secolului al XlX-lea au fost elaborate doar cîteva lucrãri referitoare la modul în care se reflectã imaginea evreului în diverse creatii mito-folclorice românesti, în 1887 si, ulterior, în 1896, Lazãr Sãineanu a încercat sã refacã unele trãsãturi ale — sã-1 numesc — „evreului mitic" (Jidovul sau Uriasul), trãsãturi extrase din legendele mitice românesti (/ si 46)*.

Moses Schwarzfeld (80) si în mai micã mãsurã Simeon Florea Marian (2) au cercetat — în a doua jumãtate a secolului al XlX-lea — modul în care este reprezentat evreul în productiile folclorice din registrul comic: în anecdote populare si, respectiv, în satire.

Din pãcate, în chestionarele folclorice si mitologice realizate la sfîrsitul secolului al XlX-lea de B.P. Hasdeu (32) si de Nicolae Densusianu (56), au fost inserate foarte putine întrebãri referitoare la evrei (omul rosu, solomonarul, jidovii sau uriasii). Ca atare, si rãspunsurile privind aceste subiecte — colectate din sate din toate zonele României (informatori fiind, de regulã, învãtãtorii si preotii de tarã) — au fost relativ sãrace. B.P. Hasdeu a publicat în revista sa, Columna lui Traian, cîteva rãspunsuri, provenite din mediul rural, la întrebãri privind perceperea de cãtre români a „strãinilor", a „oamenilor de alt neam" (3, pp. 14-15). La rîndul sãu, folcloristul evreu Moses Schwarzfeld — în calitatea sa de prim-secretar al „Societãtii istorice luliu Barasch" — a întocmit si publicat în 1888 un Interogatoriu (sic!), cu cîteva întrebãri privind unele credinte

Preview document

Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 1
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 2
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 3
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 4
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 5
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 6
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 7
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 8
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 9
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 10
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 11
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 12
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 13
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 14
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 15
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 16
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 17
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 18
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 19
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 20
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 21
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 22
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 23
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 24
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 25
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 26
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 27
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 28
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 29
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 30
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 31
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 32
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 33
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 34
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 35
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 36
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 37
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 38
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 39
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 40
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 41
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 42
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 43
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 44
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 45
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 46
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 47
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 48
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 49
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 50
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 51
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 52
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 53
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 54
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 55
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 56
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 57
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 58
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 59
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 60
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 61
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 62
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 63
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 64
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 65
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 66
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 67
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 68
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 69
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 70
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 71
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 72
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 73
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 74
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 75
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 76
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 77
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 78
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 79
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 80
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 81
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 82
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 83
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 84
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 85
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 86
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 87
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 88
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 89
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 90
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 91
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 92
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 93
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 94
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 95
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 96
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 97
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 98
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 99
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 100
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 101
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 102
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 103
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 104
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 105
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 106
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 107
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 108
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 109
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 110
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 111
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 112
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 113
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 114
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 115
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 116
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 117
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 118
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 119
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 120
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 121
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 122
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 123
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 124
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 125
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 126
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 127
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 128
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 129
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 130
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 131
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 132
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 133
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 134
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 135
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 136
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 137
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 138
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 139
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 140
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 141
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 142
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 143
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 144
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 145
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 146
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 147
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 148
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 149
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 150
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 151
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 152
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 153
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 154
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 155
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 156
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 157
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 158
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 159
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 160
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 161
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 162
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 163
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 164
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 165
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 166
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 167
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 168
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 169
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 170
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 171
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 172
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 173
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 174
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 175
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 176
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 177
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 178
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 179
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 180
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 181
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 182
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 183
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 184
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 185
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 186
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 187
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 188
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 189
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 190
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 191
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 192
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 193
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 194
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 195
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 196
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 197
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 198
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 199
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 200
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 201
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 202
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 203
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 204
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 205
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 206
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 207
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 208
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 209
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 210
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 211
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 212
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 213
Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana - Pagina 214

Conținut arhivă zip

  • Andrei Oisteanu - Imaginea Evreului in Cultura Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Imaginea Celuilalt in Proza Diaristica a lui Mircea Eliade

ARGUMENT Prezenta lucrare “ Imaginea celuilalt în opera diaristica ( MEMORII Vol. I-II ) a lui Mircea Eliade “ îsi propune sa ia în discutie...

John Fowles' Novels

Introduction Two of the most serious and exhilarating explorations of the Victorian consciousness in recent years have came not from scholars but...

Romanul de Analiză Psihologică în Perioada Interbelică

CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o...

Mircea Eliade, Inovator al Romanului Modern

O poetică a romanului eliadesc Dacă Mircea Eliade nu a produs romanele cele mai vii ale perioadei interbelice prin deschiderea sa spre spaţiul...

Stylistic Analysis of Epithets and its Function în The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

INTRODUCTION The proposed work is an analytical research in stylistic field. It is called ''The Function of the Epithet in the novel “The Picture...

Cervantes și John Barth - Între Romanul de Aventură și Actul Critic

Argument Lucrarea de faţă îşi propune o reconstrucţie a imaginii personajului lui Cervantes, Don Quijote, dar şi o altă abordare a temei...

Theories about Language

C1 Theories about language 1.Language as a social fact was first suggested by Saussure – Study of language as a system. Important insights in...

Twelfth Night - Sumary - William Shakespeare

In Illyria, the Duke of Illyria, Orsino states he is sick in love with Olivia. Valentine reports to him, however, that she will not see him or any...

Ai nevoie de altceva?