Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 34222
Mărime: 126.25KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Lazăr
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Constantin Ţibrian
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI FILIALA SLATINA

Cuprins

 1. Motivaţia lucrării 3
 2. Capitolul I
 3. A. Sinonimia 5
 4. 1. Sinonimia lexicală 7
 5. 2. Sinonimia gramaticală 43
 6. 3. Sinonimia fonetică 45
 7. 4. Sinonimia frazeologică în limba română 47
 8. 5. Sinonimia lexico-frazeologică 56
 9. 6. Alte tipuri de sinonime 62
 10. B. Antonimia 63
 11. Capitolul al II-lea
 12. Importanţa aplicării principiilor didactice în procesul de
 13. îmbogăţire a vocabularului 96
 14. Metode şi exerciţii folosite în scopul nuanţării
 15. vocabularului elevilor 101
 16. Fişă de evaluare 121
 17. Culegere de exerciţii 127
 18. Proiect de lecţie 135
 19. Bibliografie 140
 20. Cuprins 142

Extras din proiect

Motivaţia lucrării

Activizarea, precizarea, îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a expunerii acestora, reprezintă o preocupare permanentă a oricărui învăţător. Această orientare către îmbogăţire şi nuanţare se regăseşte în orice activitate didactică, la orice disciplină, demers realizat în mod sistematic.

Aceste activităţi reprezintă conţinutul unor obiective specifice: activizarea vocabularului elevilor prin comunicarea orală şi scrisă; îmbogăţirea vocabularului cu noi cuvinte şi folosirea acestora în comunicarea orală şi scrisă; nuanţarea vocabularului, adecvarea stilistică şi folosirea în limbajul oral şi scris.

Pentru a justifica importanţa vocabularului limbii române, următoarele argumente sunt edificatoare:

- bogăţia unei limbi este dată, în primul rând, de bogăţia şi varietatea vocabularului ei;

- stilurile limbii (privite ca variante funcţionale ale acesteia) se diferenţiază între ele prin elemente de ordin lexical (cuvintele);

- majoritatea greşelilor de exprimare sunt de natură lexicală, în special, de folosirea greşită a cuvintelor neologice (sinonime neologice);

- sinonimele şi antonimele constituie o modalitate de grupare, organizare sau structurare a vocabularului unei limbi.

Sinonimele şi antonimele constituie elemente active în limbă, ele măresc potenţialul ei expresiv.

Având în vedere toate aceste argumente, se impune ca sinonimia şi antonimia să fie studiate alături de celelalte categorii semantice ale limbii române, care sunt: polisemia, paronimia, omonimia.

Un elev, cu cât cunoaşte mai multe cuvinte şi le înţelege sensul, cu atât stăpâneşte mai bine limba şi dispune de instrumentul principal de cunoaştere şi de comunicare cu realitatea înconjurătoare.

Cunoaşterea sinonimelor îi ajută pe elevi să evite repetiţiile supărătoare. Având la dispoziţie mai multe cuvinte care redau aceeaşi idee, elevul le supune unui riguros proces de selecţie şi reţine doar unul singur. Cuvântul (sinonimul) ales exprimă cel mai bine fondul intim al gândirii şi al sensibilităţii.

În munca cu elevii trebuie să luăm în discuţie nu numai cuvintele relativ noi, necunoscute, ci şi pe unele dintre cele mai comune, dar care au un număr mare de echivalente sinonimice.

Descifrarea sensului unor expresii, găsirea prin contrast a sensului opus, folosirea acestora în diferite contexte semantice au o deosebită valoare formativă, deoarece demonstrează elevilor bogăţia lexicală şi, frumuseţea limbii noastre, îi implică într-un proces activ de însuşire a limbii.

CAPITOLUL I

A. SINONIMIA

Problema sinonimiei a fost amplu studiată şi discutată de mulţi cercetători: unii neagă existenţa cuvintelor sinonime, iar alţii au lărgit prea mult sfera conceptului de sinonimie. (Al. Graur, Iorgu Iordan)

Pentru a fi considerate sinonime, nu este suficient ca două cuvinte să fie apropiate ca sens sau înrudite semantic.

Calitatea de sinonime nu se poate stabili decât prin aplicarea unor criterii mult mai riguroase din punct de vedere ştiinţific, ceea ce este valabil şi pentru sinonimele frazeologice.

Una dintre numeroasele definiţii ale sinonimiei este următoarea: Sinonimia este acea relaţie de sens care se stabileşte între cuvinte care au aproximative acelaşi sens şi pot fi substituite unul cu celălalt în context1.

Cea mai amplă discuţie referitoare la problema sinonimei apare în lucrarea: Probleme de sinonimie a lui Onufrie Vinţeler2.

După opinia sa, sinonimele sunt cuvintele cu acelaşi sens sau cu sens foarte apropiat şi mai mult ori mai puţin diferite ca formă. Autorul acordă atenţia cuvenită şi substituţiei dar afirmă că aceasta „este un criteriu suplimentar” în comparaţie cu identitatea de sens. Vinţeler ajunge la concluzia că sunt trei criterii de care trebuie să ţinem seama când

1. Narcisa Forăscu, Categorii semantice: Sinonimia, în L.L.R., Bucureşti, 2000, p. 11.

2. Onufrie Vinţeler, Probleme de sinonimie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 71.

vorbim de sinonimie: identitatea sau apropierea de sens, identitatea naţională şi identitatea obiectelor. Autorul ajunge la elaborarea unei complete definiţii a sinonimelor: acestea sunt „cuvinte independente, diferite ca formă dar identice sau apropiate ca sens, care exprimă aceeaşi noţiune pe plan sincronic şi în cadrul aceluiaşi sistem, având posibilitatea de substituire şi în cadrul aceluiaşi context fără ca sensul contextului să fie alterat”.

Preview document

Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 1
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 2
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 3
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 4
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 5
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 6
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 7
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 8
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 9
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 10
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 11
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 12
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 13
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 14
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 15
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 16
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 17
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 18
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 19
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 20
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 21
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 22
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 23
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 24
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 25
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 26
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 27
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 28
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 29
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 30
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 31
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 32
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 33
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 34
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 35
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 36
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 37
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 38
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 39
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 40
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 41
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 42
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 43
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 44
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 45
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 46
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 47
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 48
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 49
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 50
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 51
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 52
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 53
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 54
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 55
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 56
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 57
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 58
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 59
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 60
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 61
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 62
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 63
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 64
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 65
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 66
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 67
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 68
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 69
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 70
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 71
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 72
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 73
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 74
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 75
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 76
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 77
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 78
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 79
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 80
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 81
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 82
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 83
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 84
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 85
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 86
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 87
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 88
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 89
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 90
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 91
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 92
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 93
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 94
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 95
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 96
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 97
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 98
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 99
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 100
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 101
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 102
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 103
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 104
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 105
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 106
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 107
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 108
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 109
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 110
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 111
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 112
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 113
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 114
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 115
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 116
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 117
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 118
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 119
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 120
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 121
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 122
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 123
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 124
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 125
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 126
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 127
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 128
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 129
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 130
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 131
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 132
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 133
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 134
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 135
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 136
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 137
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 138
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 139
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 140
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 141
Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar - Pagina 142

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Metodico-Stiintifice in Predarea Sinonimiei si Antonimiei in Ciclul Primar.doc

Alții au mai descărcat și

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom...

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Calcul Lingvistic

7.1. Consideraţii generale asupra fenomenului Situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic este un fenomen pe cât de...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Ai nevoie de altceva?