Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 14021
Mărime: 73.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aliona Vasilean
UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU din CAHUL Facultatea de Filologie și Istorie Cadedra de Filologie Română

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I Structura semantică a vocabularuluica sursă stilistică 5

1.1 Cuvintele polisemantice şi omonimele sub aspect stilistic 5

1.2 Sinonimele ideografice şi stilistice 9

1.3 Figurile de stil generate de antonime 17

Note bibliografice 21

CAPITOLUL II Rolul stilistic al unor grupări lexicale 22

2.1 Arhaismele şi neologismele sub aspect stilistic 22

2.2 Rolul împrumuturilor lexicale şi a istorismelor străine în operele artistice 26

Note bibliografice 32

Concluzii 33

Bibliografia 34

Extras din document

Introducere

Motto:

“Stilul nu este ingredientul târziu al idei,

ci fratele ei geamăn”.

Actualitatea temei

În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușiirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei morfologice, sintactice și, mai cu seamă, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblu de construcții verbale, care pun în lumină sensul cuvintelor, al îmbinării lor în propoziții și fraze. Particularitățile de srtuctură ale limbii române apar în toate sectoarele analizei lingvistice: fonetica, vocabularul, morfologia și sintaxa, stilurile. Numai privind în interdependență aceste aspecte ale limbii se pot descoperi resursele ei bogate și se poate pune în lumina originalitatea ei. Cursivitatea exprimării în expunerea vorbită sau scrisă este un element esențial al culturii, care concretizează maniera de cugetare și de percepție a omului.

Creația literară ilustrează relația complexă dintre toate compartimentele limbii, stilul urmărind adecvarea cuvântului la gândire. Arghezi considera stilul un „meșteșug care îți dă cheia expresivității în comunicare, care conferă sensuri noi cuvintelor, însuflețind construcțiile gramaticale”.Stilul le reflectă pe cele din urmă, tinzând să pună în lumină capacitatea limbii de a exprima și a sugera nuanțele cele mai fine ale ideilor, ale sentimentelor.

Nivelul de invenție stilistică apare deci ca o sinteză a faptelor de limbă, a elementelor gramaticale. Analiza unui text se sprijină pe toate datele limbii, pe comentarea nucleelor stilistice, evidențierea semnificațiilor noi ale contextului și pe reliefarea înnoirilor stilistice.Un aspect esențial al resurselor limbii apare în fondul lexical în prezența unor bogate sinonimii lexicale și gramaticale.

Anume acest fapt ne-a determinat să cercetăm mai aprofundat Aspectl stilistic al faptelor de limbă la nivel lexical urmărind să atingem următoarele obiective :

- analiza cuvintelor polisemantice și omonimelor sub aspect stilistic ;

- identificarea sinonimelor ideografice și stilistice ;

- depistarea figurilor de stil generate de antonime ;

- analiza arhaismelor și istorismelor sub aspect stilistic ;

- determinarea rolului împrumuturilor lexicale și a neologismelor străine în operele artistice.

Dintre principiile și metodele de cercetare, vom opta, în principal pe metoda analizei, sintezei, observației, explicației, descoperirii, demonstrației. Ne vom strădui să apelam la surse bibliografice de ultimă oră (dovadă elocventă a acestui fapt este bibliografia amplasată la sfârșitul tezei). Prezenta lucrare este structurată în II capitole, urmate, de concluzii și bibliografie.

În primul capitol, “Structura semantic a vocabularului ca sursă stilistică” vom demonstra rolul polisemiei lexicale, funcțiile principale: ideografice și stilistice ale sinonimelor și vom evidenția antonimele care stau la baza formării multor figuri de stil.

În capitolul II, “Rolul stilistic al unor grupări lexicale”, vom lua în discuție delimitarea arhaismelor de istorisme și vom demonstra împrumuturile lexicale care au pătruns în limbă și sunt absolute necesare și utile.

Importanța teoretică și practică a lucrării constă într-o analiză stilistică a unor opera literare la nivel lexical, prin efortul de a contribui la afirmarea limbii ca un instrument de cultură și progres.

Capitolul I

Structura semantică a vocabularului ca sursă stilistică

O exprimare nu trebuie să fie numai corectă - adică să se conformeze exclusiv normelor strict gramaticale ; totodată, este nevoie ca ea să nu piardă din vedere și alte reguli, cum sunt cele care privesc ținuta îngrijită a stilului – dacă, bineînțeles, urmărește să placă prin vocabularul său ales, nuanțat, plin de sugestivitate.

În opinia lui Francis Kiraly ” Cuvântul constituie cea mai importantă unitate a limbii. Nu este, deci, de mirare că foarte mulţi, atunci când vorbesc despre limbă, se gândesc, în primul rând, la cuvinte. De fapt, cuvântul este unitatea de bază v o c a b u l a r u l u i. Totalitatea cuvintelor existente la un moment dat într-o limbă formează, împreuna cu cele mai vechi, vocabularul sau lexicul limbii respective. Forţa unei limbi este dată, cu deosebire, cu bogăţia şi varietatea vocabularului ei. În princicpui, lexicul fiecărei limbi este atât de bogat şi variat cât de bogată şi variată este realitatea pe care trebuie s-o denumească. Vocabularul fundamental este centrul, n u c l e u l lexicului, format dintr-un număr relativ mic de cuvinte, dar de o importanţă cu totul deosebită pentru fizionomia lexicală a limbii.

Bibliografie

Corlătenu Nicolae, Melniciuc Ion, Lexicologie. – Chișinău: Lumina, 1992.

Iordan Iorgu, Limba și română contemporană.- București,1978.

Irimia Dumitru, Introducere în stilistică.- Iași: Polirom.

Marin Vitalie, Asectele ale stilisticii moldovenești.- Chișinău Cartea Moldovenească,1987.

5.Marin Vitalie ,Stilistică și cultivare a vorbirii.-Chișinău Lumina, 1991.

Marin Vitalie,Elemente de stilistică gramaticală.- Chișinău Lumina,1991

7.Revistă trimestrială pentru elevi // Limba și literatura română // București, 1984.

8. Revistă trimestrială pentru elevi // Limba și literatura română // București, 1981.

9. Vianu Tudor, Despre stil și artă. – București,1965.

10. Vianu Tudor, Studii de stilistică.-București, Editura Didactica și P edagogică, 1968

Preview document

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 1
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 2
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 3
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 4
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 5
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 6
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 7
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 8
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 9
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 10
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 11
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 12
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 13
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 14
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 15
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 16
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 17
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 18
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 19
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 20
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 21
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 22
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 23
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 24
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 25
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 26
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 27
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 28
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 29
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 30
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 31
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 32
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 33
Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Aspectul Stilistic al Faptelor de Limba la Nivel Lexical.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte metodico-științifice în Predarea Sinonimiei și Antonimiei în Ciclul Primar

Motivaţia lucrării Activizarea, precizarea, îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a expunerii acestora, reprezintă o preocupare permanentă a...

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine...

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom...

Formule estetice moderne în opera lui Camil Petrescu

ARGUMENT Crearea unei opere bogate în conţinut variat şi plină de mister a fost motivul pentru care ne-am simţit atraşi de Camil Petrescu şi în...

Frazeologie

Introducere Coşeriu afirma că „imperativul categoric al culturii, ca ştiinţă, ca artă, este acela de a nu face concesii unui subiect particular,...

Tipuri de personaje feminine în romanele Hortensiei Papdat-Bengescu

Hortensia Papadat-Bengescu s-a născut la Ivești, reședința de plasă a satului Bucești, la 8 decembrie 1876 . Mama sa, Zoe Ștefănescu, provenea...

Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română

Prin activitate independentă elevul este pus în situaţia de a se folosi de achiziţiile însuşite, în mod independent, formându-i primele deprinderi...

Te-ar putea interesa și

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi

INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat...

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom...

Calculul lingvistic

ARGUMENT. Înainte de toate, cum este şi firesc, vom încerca să spunem care sunt motivele pentru care am ales acest subiect care poate părea puţin...

Anglicismele în Presa Scrisă

Introducere „… se scurge timpul trecător de parcă ar fi un izvor murmurător. Cu el îşi ia şi anii vieţii ce se strecor ca frunzele într-un copac...

Metafora la Lucian Blaga

INTRODUCERE Metafora, considerată drept figură de stil prin excelenţă, se revelează ca fiind indispensabilă omului, «animal metaforizant» (cf....

Relația de dependență nominală. atributul

1.1 Relaţia de dependenţă nominală şi istoricul determinativului limbii române Disponibilităţile combinatorii ale substantivului (sau pronumelui)...

Categoria Comparației în Demersul Didactic Școlar

Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii. (Soren Kierkegaard) Argument Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic...

Ai nevoie de altceva?