Diateza in Limba Romana

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 26536
Mărime: 106.70KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Mocanu
Lucrarea are ca obiect un aspect controversat al gramaticii limbii române, şi anume, problema categoriei gramaticale a diatezei, care a suscitat în decursul timpului, numeroase dezbateri.

Cuprins

ARGUMENT 1

I. Conceptul şi termenul de „categorie gramaticală“ în limba română 4

I.1. Definirea „categoriei gramaticale“ 4

I.2. Categoriile gramaticale specifice verbului 10

II. Categoria gramaticală a „diatezei“- concept, terminologie, definire 12

II.1. Diateza- categorie morfologică sau sintactică? 12

II.2. Tradiţie si inovaţie în interpretarea conceptului de „diateză“ 16

II.3. Criterii pentru identificarea categoriei gramaticale a diatezei. Conţinutul 20

şi forma categorială 20

II.4. Subcategorizarea diatezelor 24

II.5. Clasificarea verbelor din punctul de vedere al diatezelor 26

III. Diateza activă 29

III.1. Definirea diatezei active 29

III.2.Conţinut şi formă categorială 31

IV.Diateza pasivă 37

IV.1. Definirea diatezei pasive 37

IV.2. Conţinut şi formă categorială 42

V. Diateza reflexivă 48

V.1. Definirea diatezei reflexive 48

V.2. Conţinut şi formă categorială 56

V.3. Consideraţii asupra aspectelor reflexivului 59

V.3.1. « Valoarea obiectivă » , activă sau reflexivă? 63

V.3.2.Aspecte ale « valorii dinamice » a unor verbe 65

V.3.3.Expresivitatea verbelor la diateza reflexivă 73

VI. Diateza reciprocă-definire, conţinut şi formă categorială 80

VII. Diateza impersonală 89

VII.1. Definire, conţinut şi formă categorială 89

VII.2. Verbe impersonale şi construcţia lor 94

VIII. CONSIDERAŢII FINALE 99

ANEXĂ: PREZENŢA FLECTIVULUI „SE” ÎN MARCAREA DIATEZELOR 102

ÎN LIMBA ROMÂNĂ 102

BIBLIOGRAFIE 105

SIGLE /ABREVIERI 109

IZVOARE 109

Extras din document

ARGUMENT

Lucrarea de faţă are ca obiect un aspect controversat al gramaticii limbii române, şi anume, problema categoriei gramaticale a diatezei, care a suscitat în decursul timpului, numeroase dezbateri, unele contradictorii.

Luând în considerare natura categoriei: morfologică, sintactică, gramaticală, lexico-gramaticală, pragmatică, criteriile de clasificare a diatezelor, felurile diatezelor, prin precizarea conţinutului categorial şi a expresiei categoriale, se contată incoerenţe în interpretări. Acestea se datoresc faptului că nu întotdeauna se urmăreşte consecvent distincţia dintre teoria limbii (ce operează cu idei, concepte, definiţii, taxinomii), realitatea lingvistică şi realitatea extralingvistică (planul ontic, al existenţei).

Analiza întreprinsă are drept premisă considerarea diatezei ca o categorie morfo-sintactică şi pragmatică, ceea ce înseamnă că exprimă, în plan lingvistic, relaţia nume/subiect- verb/predicat- nume/obiect, expresie a relaţiei ontice autor-acţiune-obiect.

Pornind de la definirea categoriei gramaticale în general şi a diatezei în special, şi admiţând teoriile mai noi din literatura de specialitate, începem demersul nostru de cercetare de la criteriile de identificare a diatezei, adică de la conţinutul categorial (raportul gramatical) spre forma prin care se exprima acestea, expresia fiind o marcă recurentă la forma verbului, când raportul gramatical este acelaşi.

În lucrarea de faţă vom întreprinde o analiză diacronică a categoriei gramaticale a diatezei, care se constituie treptat, fiecare teorie- constituindu-se într-un stadiu important în conturarea conceptului actual de diateză.

Având ca punct de sprijin teorii mai vechi şi mai noi din literatura de specialitate, analiza noastră îşi propune delimitarea unor „zone” de manifestare a noului, a inovaţiei, faţă de poziţia mai veche, tradiţională, luând în considerare şi schimbarea opticii în analiza gramaticală din Gramatica limbii române (2005) Editura Academiei Române.

Faţă de poziţia veche, tradiţională, potrivit căreia în gramatica limbii române ar exista trei diateze: activă, pasivă şi reflexivă, părere acceptată de majoritatea specialiştilor, în noile interpretări ale gramaticii s-a adus în discuţie existenţa, în afara celor trei sus-menţionate, a diatezei reciproce, impersonale şi dinamice.

Pornind de la criteriile de identificare a diatezelor şi urmând consecvent principiul după care orice categorie gramaticală, în speţă, diateza, se defineşte dinspre raportul categorial spre formă, expresia acestuia (concretizată în flective, mărci), ajungem la delimitarea următoarelor cinci diateze: activă, pasivă, reflexivă, reciprocă şi impersonală.

Teoria limbii urmăreşte respectarea principiului consecvenţei în identificarea diatezelor, pentru ca interpretarea să fie fără rest şi fără contradicţii şi incoerenţe (sau cu minimum de contradicţii şi inconsecvenţe).

Vom recurge apoi la explicarea punctelor de vedere ale unor lingvişti (M. Avram, D. Irimia, C. Dimitriu, V. Guţu- Romalo, G. Pană- Dindelegan), oprindu-ne asupra fiecărei teorii în parte (cu două, trei, patru, cinci şi respectiv cu şase diateze); identificăm incoerenţele şi inconsecvenţele ce generează diversitatea de opinii.

Prezenta lucrare vizează precizarea conţinutului şi a formei categoriale a fiecărei diateze în parte, propunându-şi un studiu comparativ în definirea acestora şi având în vedere tradiţia şi inovaţia în delimitarea conceptului de diateză.

Dacă în privinţa diatezei active şi a celei pasive, lucrurile sunt clare, diateza reflexivă, a generat cele mai vii dispute în studiile de lingvistică, fiind definită, uneori strict formal, „verbe însoţite de pronume reflexiv”, ignorându-se raportul categorial. Vom analiza unele aspecte ale reflexivului, valoarea obiectivă şi valoarea dinamică, şi vom aduce în discuţie îndeosebi noile interpretări ale Gramaticii Academiei, care, în raport cu inventarul tradiţional de diateze, în această nouă ediţie elimină reflexivul dintre valorile de diateză, „întrucât nu îndeplineşte caracteristica definitorie a diatezei, şi anume, particularitatea de a schimba ierarhiile sintactice”.

Cercetarea de faţă are în vedere perspectiva diacronică şi sincronică în abordarea problemelor diatezelor şi dezvoltă, pornind de la opiniile deja exprimate în literatura de specialitate, observaţii, nuanţări, precizări, care conduc la o analiză fără rest şi noncontradictorie sau cu cât mai puţine contradicţii a realităţilor lingvistice în discuţie.

Preview document

Diateza in Limba Romana - Pagina 1
Diateza in Limba Romana - Pagina 2
Diateza in Limba Romana - Pagina 3
Diateza in Limba Romana - Pagina 4
Diateza in Limba Romana - Pagina 5
Diateza in Limba Romana - Pagina 6
Diateza in Limba Romana - Pagina 7
Diateza in Limba Romana - Pagina 8
Diateza in Limba Romana - Pagina 9
Diateza in Limba Romana - Pagina 10
Diateza in Limba Romana - Pagina 11
Diateza in Limba Romana - Pagina 12
Diateza in Limba Romana - Pagina 13
Diateza in Limba Romana - Pagina 14
Diateza in Limba Romana - Pagina 15
Diateza in Limba Romana - Pagina 16
Diateza in Limba Romana - Pagina 17
Diateza in Limba Romana - Pagina 18
Diateza in Limba Romana - Pagina 19
Diateza in Limba Romana - Pagina 20
Diateza in Limba Romana - Pagina 21
Diateza in Limba Romana - Pagina 22
Diateza in Limba Romana - Pagina 23
Diateza in Limba Romana - Pagina 24
Diateza in Limba Romana - Pagina 25
Diateza in Limba Romana - Pagina 26
Diateza in Limba Romana - Pagina 27
Diateza in Limba Romana - Pagina 28
Diateza in Limba Romana - Pagina 29
Diateza in Limba Romana - Pagina 30
Diateza in Limba Romana - Pagina 31
Diateza in Limba Romana - Pagina 32
Diateza in Limba Romana - Pagina 33
Diateza in Limba Romana - Pagina 34
Diateza in Limba Romana - Pagina 35
Diateza in Limba Romana - Pagina 36
Diateza in Limba Romana - Pagina 37
Diateza in Limba Romana - Pagina 38
Diateza in Limba Romana - Pagina 39
Diateza in Limba Romana - Pagina 40
Diateza in Limba Romana - Pagina 41
Diateza in Limba Romana - Pagina 42
Diateza in Limba Romana - Pagina 43
Diateza in Limba Romana - Pagina 44
Diateza in Limba Romana - Pagina 45
Diateza in Limba Romana - Pagina 46
Diateza in Limba Romana - Pagina 47
Diateza in Limba Romana - Pagina 48
Diateza in Limba Romana - Pagina 49
Diateza in Limba Romana - Pagina 50
Diateza in Limba Romana - Pagina 51
Diateza in Limba Romana - Pagina 52
Diateza in Limba Romana - Pagina 53
Diateza in Limba Romana - Pagina 54
Diateza in Limba Romana - Pagina 55
Diateza in Limba Romana - Pagina 56
Diateza in Limba Romana - Pagina 57
Diateza in Limba Romana - Pagina 58
Diateza in Limba Romana - Pagina 59
Diateza in Limba Romana - Pagina 60
Diateza in Limba Romana - Pagina 61
Diateza in Limba Romana - Pagina 62
Diateza in Limba Romana - Pagina 63
Diateza in Limba Romana - Pagina 64
Diateza in Limba Romana - Pagina 65
Diateza in Limba Romana - Pagina 66
Diateza in Limba Romana - Pagina 67
Diateza in Limba Romana - Pagina 68
Diateza in Limba Romana - Pagina 69
Diateza in Limba Romana - Pagina 70
Diateza in Limba Romana - Pagina 71
Diateza in Limba Romana - Pagina 72
Diateza in Limba Romana - Pagina 73
Diateza in Limba Romana - Pagina 74
Diateza in Limba Romana - Pagina 75
Diateza in Limba Romana - Pagina 76
Diateza in Limba Romana - Pagina 77
Diateza in Limba Romana - Pagina 78
Diateza in Limba Romana - Pagina 79
Diateza in Limba Romana - Pagina 80
Diateza in Limba Romana - Pagina 81
Diateza in Limba Romana - Pagina 82
Diateza in Limba Romana - Pagina 83
Diateza in Limba Romana - Pagina 84
Diateza in Limba Romana - Pagina 85
Diateza in Limba Romana - Pagina 86
Diateza in Limba Romana - Pagina 87
Diateza in Limba Romana - Pagina 88
Diateza in Limba Romana - Pagina 89
Diateza in Limba Romana - Pagina 90
Diateza in Limba Romana - Pagina 91
Diateza in Limba Romana - Pagina 92
Diateza in Limba Romana - Pagina 93
Diateza in Limba Romana - Pagina 94
Diateza in Limba Romana - Pagina 95
Diateza in Limba Romana - Pagina 96
Diateza in Limba Romana - Pagina 97
Diateza in Limba Romana - Pagina 98
Diateza in Limba Romana - Pagina 99
Diateza in Limba Romana - Pagina 100
Diateza in Limba Romana - Pagina 101
Diateza in Limba Romana - Pagina 102
Diateza in Limba Romana - Pagina 103
Diateza in Limba Romana - Pagina 104
Diateza in Limba Romana - Pagina 105
Diateza in Limba Romana - Pagina 106
Diateza in Limba Romana - Pagina 107
Diateza in Limba Romana - Pagina 108
Diateza in Limba Romana - Pagina 109
Diateza in Limba Romana - Pagina 110
Diateza in Limba Romana - Pagina 111
Diateza in Limba Romana - Pagina 112
Diateza in Limba Romana - Pagina 113
Diateza in Limba Romana - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Diateza in Limba Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Subiectul

Definitii 1.1. Definitii traditionale (semantice): v G. A. II ’66: „partea de propozitie care arata cine savârseste actiunea exprimata de...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Calcul Lingvistic

7.1. Consideraţii generale asupra fenomenului Situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic este un fenomen pe cât de...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Te-ar putea interesa și

Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Preliminarii 1.1. În sintaxă, orice şir de constituenţi reprezentând un enunţ sau numai părţi componente ale...

Verbul

1. Trăsături definitorii Definiţie Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acţiune ( a urca, a coborî, a citi), o stare (a sta, a...

Categoria Gramaticala a Numeralului

INTRODUCERE Continutul categoriei gramaticale a numarului are suport in realitate la numele obiectelor , intrucat numai obiectele din lumea...

Participiu și gerunziu în română și engleză

Verbul. Definiție și clasificări din perspectivă contrastivă Verbul este cea mai complexă parte de vorbire din sistemul limbii. Importanța...

Predicatul - limba română contemporană

Predicatul este partea principală a propoziției care denumește o acțiune, o stare sau o însușire atribuită subiectului. Predicatul, de fapt, arată...

Curs de Engleza pentru Incepatori

Articolul nehotarat si articolul hotarat Articolul nehotarat a se foloseste inaintea cuvintelor care incep cu o consoana sau cu unul din sunetele...

Engleza

TIMPURILE MODULUI INDICATIV Exista doua aspecte in limba engleza: simplu si continuu. In general, timpurile simple se folosesc atunci când...

Limba Latină

I notiţe de curs I. Introducere 1. Limba latină face parte din limbile indo-europene, ca şi greaca, slava, germana, daca, armeana, etc....

Ai nevoie de altceva?