Literatură pentru Copii

Proiect
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 26302
Mărime: 7.91MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: HERMAN ANCUTA MARIA

Cuprins

Introducere 3

I. Conceptul şi sfera de cuprindere a literaturii pentru copii

I.1. Conceptul de literatură pentru copii 5

I.2. Sfera de cuprindere a literaturii pentru copii 6

1.2.1. Basmele şi poveştile 7

1.2.2. Legendele şi miturile popoarelor 13

1.2.3.Snoavele

1.2.4. Literatura de aventuri

1.2.5. Literatura ştiinţifico - fantastică 21

1.2.6. Literatura de evocare a trecutului istoric 22

1.2.7. Copilul şi imaginea copilăriei 23

1.2.8. Poezia pentru copii 26

1.2.9. Povestiri despre vieţuitoare 31

1.2.10. Dramaturgia pentru copii

II. Forme de îndrumare a lecturii la clasă şi în afara clasei 34

II.1. Strategii de desfăşurare a lecţiilor de lectură 37

II. 2. Formarea interesului şi a gustului pentru lectură 43

II.3. Modalităţi de evaluare a lecturii elevilor 44

III. Manifestări cultural artistice cu cartea 46

III.1. Medalionul literar 46

III.2.Expoziţia de carte

III.3.Şezătoarea literară 51

IV. Metode active utilizate în scopul valorificării lecturii 53

V. Fişe de lucru şi tipuri de exerciţii 70

Concluzii 88

Bibliografie 89 3

Extras din document

INTRODUCERE

„Literatura - spunea marele savant Mircea Eliade - este expresia totală a fiinţei umane”. Prin ea omul comunică şi se comunică, educându-se pe sine şi, prin aceasta, educându-i pe alţii. Fără lectură omul vieţuieşte, dar nu trăieşte cu adevărat sau trăieşte pe o anumită treaptă de dezvoltare a conştiinţei sale. (Valeriu Oros, 2005, p. 194)

În societatea modernă, mijloacele audio - vizuale prin care sunt vehiculate valorile culturii au cunoscut o amploare deosebită. Omul modern preţuieşte, poate mai mult decât s-ar cuveni, această varietate abundentă de mijloace tehnice, în detrimentul cărţii. Cu toate acestea, televizorul casetele audio sau video, cd-urile, dvd-urile ori internetul nu pot oferi acel ospăţ al gândurilor pe care-1 prilejuieşte lectura unei cărţi.

Unii filozofi contemporani susţin că pericolul cel mai mare care ameninţă cu destrămarea civilizaţiei zilelor noastre trebuie văzut şi în faptul că în timp ce progresul exterior pare a nu avea limite previzibile, îndreptându-se către infinit, cel sufletesc, cel interior, tinde să scadă la zero. Într-o etapă istorică, marcată de o uluitoare dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, grija pentru formarea personalităţii umane ar trebui să se bucure de mai multă atenţie pentru ca omul să nu devină un „ simplu nume sau număr într-o cartotecă”. ( Valeriu Oros, 2005, p. 149)

Pe lângă satisfacţiile ce le aduce orice fapt inedit, a citi o carte înseamnă un prilej unic de reflecţie; ea îndeamnă la introspecţie, angajează valori formativ - educative care-şi pun amprenta asupra întregului comportament al cititorului. Din aceste motive, cititul reprezintă unul dintre cele mai de preţ instrumente ale activităţii intelectuale. El ar trebui să figureze printre cele mai răspândite şi intense activităţi ale omului contemporan, nevoit să facă faţă unei adaptări dinamice la cerinţele mereu noi ale societăţii.

Prin aspectele cognitive, educative şi formative, lectura devine un mecanism esenţial care pune în mişcare:

- creativitatea gândirii;

- interesul şi dragostea pentru cunoaştere;

- spiritul de observaţie şi investigaţie;

- latura sensibilă a personalităţii copilului.

Literatura pentru copii, ca importantă componentă a literaturii naţionale şi universale, întruneşte sfera mijloacelor prin care lectura poate valorifica valenţe ca acelea enumerate anterior.

George Călinescu scria: „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător a se orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă.” Folosind acest adevăr universal - valabil, un dascăl iscusit poate găsi mereu noi prilejuri de a le adresa elevilor săi invitaţii în lumea misterioasă ascunsă în paginile cărţilor. Prin activităţi sistematice şi bine organizate pot fi atinse şi realizate finalităţile lecturii la nivel de ciclu primar.

Cartea este comoara cea mai de preţ, cel mai complet depozit al inteligenţei umane, înmagazinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte, lucruri pe care cititorii le pot folosi în voie. Sădind în mintea şi sufletele elevilor săi această credinţă, dascălul poate avea convingerea că a pregătit terenul cunoaşterii pentru a fi cultivat. Drumul învăţării şi citirii unei cărţi nu are sfârşit; toate cărţile bune pot să ne înveţe ceva. O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Alegerea cărţilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime, în urma citirii unei cărţi.

Despre aceste idei îmi propun a mă ocupa pe larg în cuprinsul lucrării Literatura pentru copii-un mijloc de valorificare a valenţelor cognitive, educative şi formative ale lecturii literare”. Primul capitol defineşte conceptul şi delimitează sfera literaturii pentru copii, areal în care acţionează resorturile şi mecanismele lecturii. Desigur, fără pretenţia de a fi epuizat conţinutul literaturii pentru cei mici, am cuprins în acest capitol mai ales acele creaţii literare care răspund cerinţelor specifice particularităţilor de vârstă şi intelectuale specifice copiilor din clasele I - IV. Capitolul al doilea prezintă forme de îndrumare a lecturii la clasă şi în afara acesteia, detaliind strategiile de desfăşurare a lecţiilor de lectură. În capitolul al treilea îmi propun să arăt cum pot fi valorificate în scop cognitiv, formativ şi educativ anumite manifestări cultural - artistice cu cartea în contextul desfăşurării lor la clasele mici. Următorul capitol prezintă practic o parte din cele mai utilizate metode active moderne în scopul stimulării şi formării gustului pentru lectură, în timp ce ultimul capitol oferă câteva fişe de lucru şi tipuri de exerciţii care îmbină metodele tradiţionale cu cele ale gândirii critice.

Preview document

Literatură pentru Copii - Pagina 1
Literatură pentru Copii - Pagina 2
Literatură pentru Copii - Pagina 3
Literatură pentru Copii - Pagina 4
Literatură pentru Copii - Pagina 5
Literatură pentru Copii - Pagina 6
Literatură pentru Copii - Pagina 7
Literatură pentru Copii - Pagina 8
Literatură pentru Copii - Pagina 9
Literatură pentru Copii - Pagina 10
Literatură pentru Copii - Pagina 11
Literatură pentru Copii - Pagina 12
Literatură pentru Copii - Pagina 13
Literatură pentru Copii - Pagina 14
Literatură pentru Copii - Pagina 15
Literatură pentru Copii - Pagina 16
Literatură pentru Copii - Pagina 17
Literatură pentru Copii - Pagina 18
Literatură pentru Copii - Pagina 19
Literatură pentru Copii - Pagina 20
Literatură pentru Copii - Pagina 21
Literatură pentru Copii - Pagina 22
Literatură pentru Copii - Pagina 23
Literatură pentru Copii - Pagina 24
Literatură pentru Copii - Pagina 25
Literatură pentru Copii - Pagina 26
Literatură pentru Copii - Pagina 27
Literatură pentru Copii - Pagina 28
Literatură pentru Copii - Pagina 29
Literatură pentru Copii - Pagina 30
Literatură pentru Copii - Pagina 31
Literatură pentru Copii - Pagina 32
Literatură pentru Copii - Pagina 33
Literatură pentru Copii - Pagina 34
Literatură pentru Copii - Pagina 35
Literatură pentru Copii - Pagina 36
Literatură pentru Copii - Pagina 37
Literatură pentru Copii - Pagina 38
Literatură pentru Copii - Pagina 39
Literatură pentru Copii - Pagina 40
Literatură pentru Copii - Pagina 41
Literatură pentru Copii - Pagina 42
Literatură pentru Copii - Pagina 43
Literatură pentru Copii - Pagina 44
Literatură pentru Copii - Pagina 45
Literatură pentru Copii - Pagina 46
Literatură pentru Copii - Pagina 47
Literatură pentru Copii - Pagina 48
Literatură pentru Copii - Pagina 49
Literatură pentru Copii - Pagina 50
Literatură pentru Copii - Pagina 51
Literatură pentru Copii - Pagina 52
Literatură pentru Copii - Pagina 53
Literatură pentru Copii - Pagina 54
Literatură pentru Copii - Pagina 55
Literatură pentru Copii - Pagina 56
Literatură pentru Copii - Pagina 57
Literatură pentru Copii - Pagina 58
Literatură pentru Copii - Pagina 59
Literatură pentru Copii - Pagina 60
Literatură pentru Copii - Pagina 61
Literatură pentru Copii - Pagina 62
Literatură pentru Copii - Pagina 63
Literatură pentru Copii - Pagina 64
Literatură pentru Copii - Pagina 65
Literatură pentru Copii - Pagina 66
Literatură pentru Copii - Pagina 67
Literatură pentru Copii - Pagina 68
Literatură pentru Copii - Pagina 69
Literatură pentru Copii - Pagina 70
Literatură pentru Copii - Pagina 71
Literatură pentru Copii - Pagina 72
Literatură pentru Copii - Pagina 73
Literatură pentru Copii - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Literatura pentru Copii.doc

Alții au mai descărcat și

Gellu Naum - Dincolo de Suprarealism

Argument Suprarealismul, curentul care a stat la baza întregi opere a lui Gellu Naum, se voia eliberator nu numai de sine, ca limbaj şi...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

George Bacovia - Reprezentant al Simbolismului

Simbolismul este un curent literar ce a luat naștere în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în literatura franceză, ca o reacție la retorismul...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Lesson Plan - World Class, Longman

-School : no. 10 Bacau -Teacher Level : beginners -Time : 50’ -Grade : 5th -Textbook: World Class, Longman -Lesson: Following people...

Seminar Lucian Blaga

OBIECTIVE: Principalul obiectiv al cursului constã în (re)familiarizarea studentilor cu opera filosoficã a lui Lucian Blaga, îndeosebi cu acele...

Calcul Lingvistic

7.1. Consideraţii generale asupra fenomenului Situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic este un fenomen pe cât de...

Bazele Agrobiologice ale Mecanizării

Tema: Pedologia ca ştiinţă Subiectele: 1. Obiectivele pedologiei ca ştiinţă. Solul şi factorii de solificare 2. Noţiuni de fertilitate. Tipuri...

Te-ar putea interesa și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Universul micilor viețuitoare în lirica românească

Argument Într-o existență de om, lectura personală ocupă un loc important, iar acest drum trebuie pregătit din timp. Literatura pentru copii, ca...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Analiza Sistemului Educațional

CAPITOLUL 1 Aspecte teoretice si metodologice privind organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar Sistemul de învăţământ reprezintă...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Romanul pedagogic

Ce îsi propune lucrarea noastra? Sa consolideze capacitatea de a comenta scene din romanele cu continut pedagogic, fragmente reprezentative. Sa...

Literatură pentru Copii

Literatura copilăriei trebuie făcută cu artă, chiar dacă acest concept s-a încetăţenit relativ târziu, evidenţiind ideea că ea nu trebuie să-l...

Ai nevoie de altceva?