Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 28263
Mărime: 132.16KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lungu ion

Cuprins

Capitolul I. Mitul şi literatura

- Noţiuni generale despre mit 3

- Mitologia românească 15

Capitolul II. Mitul zburătorului în operele scriitorilor români.

- Romantismul românesc 28

- Mitul Zburătorului în creaţia lui Ion Heliade Rădulescu şi Vasile Alecsandri 36

- Iubire şi mit în opera lui Mihai Eminescu

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Mitul este un element esenţial al civilizaţiei omeneşti, în care sunt codificate toate credinţele, principiile morale şi activităţile practice ale diferitor colectivităţi; în conştiinţa popoarelor primitive numai miturile care aveau ca subiect creaţia, originea, eroii şi evenimentele primordiale au valoarea unor „istorii adevărate”. Mitul explică geneza lumii sau fenomenele naturii, miturile motivează aspiraţiile şi idealurile umane; el e un produs al spiritului care se reînoieşte în permanenţă. Mitul conferă expresie la ceea ce raţiunea nu poate exprima; el ne pune în contact cu misterul naturii.

Prezenta lucrare este un studiu asupra relaţiei dintre mit şi literatură în planul „existenţei” spirituale, datorită căruia omenirea a ajuns la conştiinţa identităţii de sine, delimitîndu-se de natură, un studiu asupra mitului fundamental românesc – Zburătorul, care a servit ca sursă de inspiraţie pentru numeroase opere din literatura română, cum ar fi: „Zburătorul” de Ion Heliade Rădulescu, „Luceafărul” de Mihai Eminescu, creaţia lui Vasile Alecsandri, Liviu Damian ş.a.

Orientată pe linia unor mituri de semnificaţie autohtonă, a unor tradiţii de cultură românească, poezia noastră contemporană include în centrul atenţiei multiple implicaţii filosofice şi valenţe artistice, aspirînd pe bună dreptate spre o nuanţare a valorilor, a unor idei şi semnificaţii de un profund mesaj general – uman; ea se deschide dintr-un proces de esenţializare, de amplificare a viziunilor folclorice de accentuare a sensibilităţii scriitoriceşti trecută prin şcoala măiestriei populare.

Problemele abordate în prezenta lucrare au determinat şi structura ei, care include: - introducere;

- două capitole (cîte două şi, respectiv, trei paragrafe), Concluzie, indice de nume a autorilor lucrărilor critice şi artistice utilizate.

Primul capitol – „Mit şi literatura” se ocupă de descifrarea noţiunilor folosite – instrumentarul de lucru – cum sînt: mit; mitologie naţională; literatură şi relaţia dintre mit şi literatură; procedeul de mitizare a eroului literar şi cel de demitizare, de a reliefa importanţa mitului ca model exemplar ale tuturor riturilor şi tuturor activităţilor omeneşti semnificative.

Importanţa romantismului românesc, analiza operelor marilor scriitori, în care aflăm mitul Zburătorului, cum ar fi Mihai Eminescu, Ion Heliade Rădulescu sau Vasile Alecsandri constituie substanţa esenţială a capitolului II. Sesizăm în operele lor întoarcerea spre frumos, spre sublim, spre frumosul sentiment al dragostei şi frumuseţea naturii în care este creată făptura misterioasă a Zburătorului.

Obiectivele propuse se rezumă la:

- elucidarea noţiunilor de mit şi mitologie naţională;

- examinarea importanţei mitului la constituirea substanţei literaturii;

- urmărirea evoluţiei literaturii în impunerea noii mitologii şi noilor mituri ale lumii moderne;

- studierea rolului pe care îl joacă literatura în transmiterea sistemelor mitologice tradiţionale şi a trăsăturilor gîndirii mitice din antichitate.

- reliefarea importanţei legăturii poeziei contemporane cu fondul mitic autohton;

- analiza procedeului de mitizare a eroului literar în operele scriitorilor romantici,

- caracterizarea mitului Zburătorului în operele scriitorilor români;

- urmărirea evoluţiei chipului Zburătorului de la demonic (în creaţia folclorică) spre chipul angelic (în „Luceafărul” de Mihai Eminescu)

- interpretarea grafică a mitului Zburătorului în comparaţie cu alte personaje biblice (cu caracter sacru- Serafimii) şi personaje literare (Dionisie – cu caracter demonic),

- relevarea importanţei mitului Zburătorului în crearea unor adevărate opere de artă.

Principalele surse de documentare în realizarea obiectivelor propuse sunt lucrările propriu – zise ale autorilor români în care aflăm valorificarea acestui mit, legendele vechi greceşti şi unele creaţii folclorice autohtone. Drept repere ne-au servit reprezentanţii de frunte ai criticii moderne din străinătate (Hugo Friedrich, R. Barthes etc.) şi critici din România (G. Călinescu, Tudor Vianu, Matei Călinescu, Eugen Simion, Constantin Parfene, A. Muşina). Studiile despre literatura basarabeană, scrise de criticii Mihai Dolgan, Tatiana Butnaru, Mihai Cimpoi, Eliza Botezatu ş.a. au contribuit la crearea unei imagini mai exacte asupra obiectului cercetat.

Lucrarea reprezintă o primă tentativă de a analiza multiaspectual şi prin prisme inedite mitul Zburătorului reflectat atît în creaţia folclorică, cît şi în operele marilor scriitori din literatura română ce aparţin curentului romantist. Inspiraţia din miturile şi credinţele folclorice, deschiderea faţă de mister şi fabulos, confesiunea intens colorată efectiv, puternicul sentiment al naturii şi corespondenţa strînsă dintre afectivitate şi natură, peisajul conceput ca stare de spirit sînt elemente comune ale romantismului.

Inovaţia ştiinţifică a investigaţiei constă în faptul că studiul nostru e o primă încercare de a efectua o analiză în plan evolutiv a mitului Zburătorului de la chipul teluric spre cel angelic; de a reprezenta schematic însuşirile Zburătorului reflectate în literatura română şi folclor, demonstrînd astfel unicitatea, superioritatea şi farmecul acestei fiinţe supranaturale.

Importanţa practică a lucrării rezidă în rezultatele obţinute în urma cercetării mitului Zburătorului în plan evolutiv, care ar putea avea un domeniu aplicativ în studiile mitologice, folclorice şi de analiză a literaturii române.

Preview document

Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 1
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 2
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 3
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 4
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 5
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 6
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 7
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 8
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 9
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 10
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 11
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 12
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 13
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 14
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 15
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 16
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 17
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 18
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 19
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 20
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 21
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 22
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 23
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 24
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 25
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 26
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 27
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 28
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 29
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 30
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 31
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 32
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 33
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 34
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 35
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 36
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 37
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 38
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 39
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 40
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 41
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 42
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 43
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 44
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 45
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 46
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 47
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 48
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 49
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 50
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 51
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 52
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 53
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 54
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 55
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 56
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 57
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 58
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 59
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 60
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 61
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 62
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 63
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 64
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 65
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 66
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 67
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 68
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 69
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 70
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 71
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 72
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 73
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 74
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 75
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 76
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 77
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 78
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 79
Mitul Zburătorului în Operele Scriitorilor Români - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Mitul Zburatorului in Operele Scriitorilor Romani.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensiunea psihologicului și a tragicului în nuvelistica lui I. Slavici și I.L. Caragiale

Introducere Complexitatea structurii literare obligă cercetătorul, cu deosebire în cazul marilor clasici, la incursiuni în istoria genului şi a...

Strategii Discursive în Comediile Domnului Ion Luca Caragiale

MOTTO: „Şi câte adevăruri ar trebui spuse la noi! Şi câte păreri adevărate stau închise de frică în atâtea oale de os! Şi, ce e mai trist, nu ne...

Somnul Magic în Basmul Românesc

ARGUMENT Somnul magic în basmul românesc, departe de a fi un studiu exhaustiv, vine să încununeze o etapă doar în aprofundarea filologiei, demers...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Neomodernismul

Neomodernismul – Generaţia 60’ (1960-1980) – curent literar de revigorare a poeziei, de revenire a discursului liric interbelic la formulele de...

Proza Fantastică Eminesciană de la Sărmanul Dionis la Ioan Vestimie

Chiar dacă prozatori ca Alecu Russo, Nicu Gane şi înaintea lor Costache Negruzzi inseraseră motiveme şi topoi fantastici în câteva texte, intuind...

Contribuția Cronicarilor Moldoveni și a lui Dimitrie Cantemir la Dezvoltarea Limbii Române Literare

Activitatea cronicarilor ajunge la apogeu în secolele XVII şi XVIII, iar creaţia lor dă naştere celei dintâi imagini scrise a istoriei poporului...

Poetică

POETICA CURS 2 Introducere în Poetică: specificitatea textului literar. Abordãri teoretice (G. Lanson, R. Barthes, P. Macherey, M. Riffaterre)...

Te-ar putea interesa și

Ființe malefice în mitologia populară românească - sburatorul

CAP.1 MITUL —CONSIDERAŢII TEORETICE În zorii umanităţii, angoasa provocată omului de raportarea la universul cunoscut (Tărâmul acesta) şi la cel...

Reminiscențe ale mitului zburătorului în literatura cultă

Introducere Actualitatea temei. Mitul este un element esenţial al civilizaţiei omeneşti,în care sunt codificate toate credinţele, principiile...

Iubirea în temele scriitorilor români

Iubirea este poate cea mai vasta tema a literaturii, dar si a celorlalte arte. Prezenta chiar si in operele de cult, de exemplu in Cantare a...

Motivul zburătorului în literatură

1. Noţiuni generale despre mit Raporturile dintre literatură şi mit sunt de o deosebită complexitate.Relaţia mit – literatură, plasată în orizont...

Ai nevoie de altceva?