Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18678
Mărime: 92.61KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Poede
UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA ”- IAŞI FACULTATEA DE FILOSOFIE MASTER: INTEGRARE ŞI SECURITATE EUROPEANǍ

Cuprins

CUPRINS

I. Argument 5

II. Politica economică europeană : coeziunea economică şi socială şi fondurile structurale 8

II.1.Baza legală şi principalele obiective 8

II.2.Fondurile structurale 12 II.3. Obiective prioritare 14

II.4. Principiile de operare ale fondurilor structurale 16

II.5. Beneficiari ţintă 17

II.6.Caracteristici cheie şi exemple de succes ale utilizării Fondurilor Structurale pentru dezvoltarea locală 19

III. Politica de dezvoltare regională în România 21

III.1. Istoricul dezvoltării regionale in România 21

III.2. Capitolul 21 de negocieri cu Uniunea Europeană: Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale 23

III.3. Cadrul legislativ al dezvoltării regionale în România 24

III.4. Cadrul instituţional al dezvoltării regionale în România 27

III. 5 Structuri decizionale şi administrative la nivel regional 28

III.6.Structuri deciyionale şi administrative la nivl naţional 30

IV. Planul National de Dezvoltare (2007+2013) 33

IV.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE: VIZIUNEA STRATEGICĂ A PND 2007-2013 33 IV.2. DIMINUAREA DISPARITǍŢILOR DE DEZVOLTARE ÎNTRE REGIUNILE ŢǍRII 35

IV.2.1. Fundamentare 35 IV.2.2. Dezvoltarea redusă a mediului de afaceri regional şi local 37 IV.2.3. Declinul socio-economic a numeroase centre urbane 39

IV.2.4. Experienţă insuficientă în managementul programelor de dezvoltare regionalănaţionă 40

IV.3. Procesul de programare, implementare si parteneriatul 41 IV.3.1.PROGRAMAREA FINANCIARĂ 41

IV.3.2. IMPLEMENTARE 46

IV.3.3. PARTENERIATUL 55

V. Bibliografie

Extras din document

I. ARGUMENT

Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ instituţiile naţionale, precum şi cele create prin intermediul tratatelor Uniunii Europene. Trăsăturile proceselor naţionale îsi pun amprenta asupra UE, iar diferenţa dintre statele membre îşi pune amprenta asupra politicilor UE şi a modului în care sunt acestea aplicate.

Politicile Uniunii Europene sunt foarte importante, au caracter multilateral şi multinaţional, si vizează mai multe sectoare: mediul, agricultura, biotehnologia, justiţia, securitatea etc.Politica economică reprezintă cea mai importantă politică europeană, implementarea sa fiind diferită de la ţară la ţară şi cuprinde elemente precum: piaţa unică, bugetul, coeziunea şi fondurile structurale etc.

Ţara noastră,dupa lungi eforturi, a reuşit să fie acceptată ca membru al Uniunii Europene şi a fost supusă tuturor proceselor caracteristice post aderării.Conţinutul lucrării prezintă impactul fondurilor structurale şi al Planului National de Dezvoltare asupra României. Dacă in 1975 fondurile structurale constituiau mai puţin de 5 procente din cheltuielile UE, in prezent ele reprezintă mai bine de 35 de procente din aceste cheltuieli.Această creştere este datorată promovării "coeziunii economice şi sociale".Coeziunea a fost trecută in Actul Unic European in 1985 pentru a da semnificaţie importanţei promovării dezvoltării regiunilor şi ţărilor mai sarace din UE.

Fondurile Structurale Comunitare sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovării coeziunii economice şi sociale şi a solidaritaţii. Fondurile Structurale reprezintă un important complement al politicilor naţionale şi, atât direct cât şi printr-un efect de pârghie, contribuie la dezvoltarea armonioasă a UE ca intreg, precum şi la promovarea unui mediu durabil. Ambele au o mare importanţă pentru a obţine o creştere durabilă a pieţei muncii şi a concurenţei. În scopul de a maximiza rolul şi contribuţia Fondurilor Structurale in promovarea coeziunii economice şi sociale şi in intărirea dezvoltării locale, principiul parteneriatului trebuie să fie în prim planul intervenţiilor Fondurilor Structurale şi in centrul intregului proces de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare a acţiunilor şi programelor care primesc sprijin de la Fondurile Structurale.

Scopul prezentei lucràri este de a prezenta obiectivele Fondurilor Structurale, ale Planului National de Dezvoltare in ceea ce priveste regiunile tării, de a furniza informaţii privind procedurile de programare şi implementare, de a conştientiza asupra elementelor orizontale care trebuie integrate în toate programele, cum ar fi şansele egale şi dezvoltarea durabilă, de a demonstra importanţa şi numeroasele beneficii ale procesului de integrare europeană la nivel national şi regional.

În contextul in care ţara noastră a aderat la UE la 1 ianuarie 2007, politica natională de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip ,,european" şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative fată de Uniunea Europeană.

Conform ultimelor date statistice publicate de Comisia Europeană, în ultimii ani România a înregistrat o îmbunătăţire notabilă a convergenţei reale în termeni de produs intern brut pe locuitor exprimat la standardul puterii de cumpărare, ajungând să reprezinte, în anul 2004, 28,8% din media UE-15 şi 3 1, 1 % din media UE-25, fată de 23% şi respectiv 25,2% în 2000. Cu toate acestea, România continuà să se plaseze în urma tuturor noilor State Membre, decalajul pe care trebuie să-l recupereze fiind semnificativ.

Planul National de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică fată de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară

multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-¬economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Preview document

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 1
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 2
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 3
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 4
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 5
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 6
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 7
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 8
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 9
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 10
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 11
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 12
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 13
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 14
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 15
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 16
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 17
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 18
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 19
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 20
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 21
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 22
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 23
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 24
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 25
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 26
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 27
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 28
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 29
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 30
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 31
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 32
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 33
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 34
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 35
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 36
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 37
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 38
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 39
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 40
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 41
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 42
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 43
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 44
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 45
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 46
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 47
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 48
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 49
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 50
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 51
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 52
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 53
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 54
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 55
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 56
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 57
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 58
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 59
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 60
Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Fondurile Structurale Europene si Planul National de Dezvoltare Regionala.doc

Alții au mai descărcat și

Eseu - două concepte despre libertate

Sunt foarte multi factori in jurul nostru care ne influenteaza deciziile, de orice natura ar fi acestea. Societatea este fara indoiala in oarecare...

Generalități despre politică

Ceea ce este si mai grav este sfidarea opiniei publice prin prezentarea denaturata a realitatii. In acest domeniu descrierea realitatii este un...

Adevăr și Cunoaștere

Sfântul Apostol Pavel nu evita sa vorbeasca despre cunoastere. Dimpotriva, el cere aceasta lui Dumnezeu pentru neofitii sai ( cf. Efes. 1, 17 – 18;...

Te-ar putea interesa și

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Mecanisme de implementare a programului operațional regional

Introducere Prin aceastã lucrare, am urmãrit sã analizez o problemã de mare actualitate si anume cea a instrumentelor de implementare a...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Finanțarea proiectelor din fonduri europene la SC Transromania SRL, Sibiu

Introducere Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data lărgirii acesteia are puterea unei piețe interne a...

Fondurile Structurale și de Coeziune

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Ai nevoie de altceva?