Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7134
Mărime: 114.21KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

I. Introducere

1. Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona

2. Elemente inovatoare – cheie ale Tratatului de la Lisabona

II. Structura Tratatului de la Lisabona

III. Reforma instituţională conform Tratatului de la Lisabona: creşterea eficacităţii

1. Parlamentul European

2. Consiliul European

3. Consiliul Uniunii Europene

4. Comisia Europeană

5. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

6. Banca Centrală Europeană

7. Curtea de Conturi

IV. Competenţele Uniunii Europene şi procesul decizional

1. Diviziunea competenţelor: o mai mare claritate

2. Noi domenii pentru votul cu majoritate calificată: o Uniune mai eficientă

V. Carta Drepturilor Fundamentale: o Uniune axată pe cetăţeni

VI. Iniţiativa cetăţenască

VII. Parlamentele naţionale: un rol sporit în adoptarea deciziilor

VIII. Politicile Uniunii Europene: noi baze de acţiune comunitară

1. Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie

2. Energie

3. Mediul – schimbări climatice

4. „Mai multă Europă socială”: modelul economico - social. Politicile de coeziune economică, socială şi teritorială; Poltica Agricolă Comună

IX. Rolul Uniunii ca actor global

1. Personalitatea juridică a Uniunii Europene

2. Procesul deczional în domeniul Politicii Externe şi de Securitate Comună

3. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate

4. Politica Comună de Securitate şi Apărare

5. Vecinătatea Uniunii

6. Uniunea Europeană şi Asistenţa pentru Dezvoltare

X. Concluzii

XI. Bibliografie

Extras din document

I.Introducere

1.Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona

Inspirat de moştenirea culturală, religioasă şi umanistă europeană, din care s-au dezvoltat valorile universale ale drepturilor inviolabile şi inalienabile ale oamenilor, precum libertatea, democraţia, egalitatea şi statul de drept.

(paragraful menţinut din Tratatul Constituţional)

Uniunea Europeană s-a dezvoltat sub forma unui proces dinamic de integrare, această evoluţie fiind posibilă prin revizuirea periodică a tratatelor. Încă de la crearea Uniunii, tratatele au avut o dublă dinamică: în primul rând, aprofundau proiectul european prin deschiderea acestuia spre tot mai multe domenii, iar în al doilea rând, democratizau sistemul decizional prin atribuirea unei puteri intransigente şi de control din ce în ce mai mari Parlamentului European, ales prin sufragiu universal direct.

Astfel, în mai puţin de zece ani, s-au succedat reformele realizate prin Tratatele de la Maastricht, Amsterdam şi Nisa, numărul statelor crescând de la 12 la 27. Cei mai mulţi dintre europeni doreau să doteze Comunitatea cu un nou cadru instituţional mai eficace, pentru promovarea democraţiei şi transparenţei deciziilor dar, în acelaşi timp, să fie recunoscut de europeni şi de celelalte ţări. În discursul său: Gânduri despre finalitatea integrării europene, din 12 mai 2000, rostit la Universitatea Humboldt din Berlin, ministrul de externe german Joschka Fischer, susţine că viitorul Europei trebuie să se orienteze spre două obiective: extinderea, implicând o reformă fundamentală a instituţiilor europene şi integrarea politică.

Odată cu Declaraţia asupra viitorului UE a Consiliului European de la Nisa se deschide un proces de inovare politică ce stabilea că Uniunea trebuia adaptată astfel încât să fie capabilă să facă faţă viitoarelor provocări. Aşadar, noua reformă, trebuia promulgată printr-o amplă dezbatere, la care să participe societatea civilă europeană, iar ulterior să se desfăşoare în interiorul unei structuri specializate, enumerând şi o serie de probleme nerezolvate de-a lungul timpului, dintre care unele chiar aveau o adevărată dimensiune constituţională .

Ajungem, astfel, la Declaraţia privind viitorul Europei a Consiliului European de la Laeken (14-15 decembrie 2001) , prin care este subliniată necesitatea simplificării tratatelor, a integrării Cartei Drepturilor Fundamentale în viitorul tratat şi a deschiderii unor dezbateri constituţionale având drept teme: comptetenţele, valorile, obligaţiile cetăţenilor, relaţiile dintre Uniune şi statele membre.

Noua reformă avea să fie atribuită unei Convenţii Europene, un fel de Adunare cvasiparlamentară ce lucra îndeaproape cu societatea civilă, operând cu metode distincte de cele ale unei Convenţii Interguvernamentale, fiind deschisă, transparentă şi luând decizii prin consens. Convenţia, care ţi-a deschis lucrările la 28 februarie 2002 a reunit 28 de state, inclusiv Turcia, reprezentanţi ai guvernelor şi parlamentelor naţionale ale statelor membre şi ale ţărilor candidate, ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai Comitetului Economic şi Social, ai Comitetului Regiunilor şi ai unor organizaţii interesate.

Sub conducerea lui Valéry Giscard d`Estaing, ea propune redactarea unui Tratat Constituţional (tratat prin formă şi constituţie prin conţinut), alcătuit din 700 de articole, rezultatele fiind dezbătute în cadrul Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2000, intrând în vigoare ca urmare a convocării unei Conferinţe Interguvernamentale. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost semnat de 25 de lideri ai ţărilor membre ale UE la Roma, la 29 octombrie 2004 (după adoptarea sa de către Consiliul European de la Bruxelles, din 17-18 iunie 2004).

Constituţia Europeană înlocuia tratatele constitutive ale UE cu un singur text, definind competenţele şi rolul ei, în interior şi în exterior urmărind să apropie UE de cetăţenii săi. Tratatul constituţional cuprinde patru părţi: prima parte defineşte: valorile, obiectivele, prerogativele, procedurile şi instituţiile europene, partea a doua conţine: Cartea Drepturilor Fundamentale, cea de-a treia descrie politicile şi modul de funcţionare a UE, iar ultima parte cupinde prevederile finale, procedurile de adaptare şi de revizuire a Constituţiei, astfel UE se înregistreză cu personalitate juridică unică în dreptul intern şi internaţional.

Bibliografie

• Luzárraga, Aldecoa, Francisco, Llorente, Guinea, Mercedes, Europa viitorului, Tratatul de la Lisabona, Editura Polirom, Iaşi, 2011

• Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a V-a revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009) Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

• Nedelcu, Mioara, Construcţia Europeană, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2008

• Ivan, Liviu, Andrei, Statele Unite ale Europei, Editura Institutul European, Iaşi, 2007

• Roth, François, Inventarea Europei, Editura Institutul European, Iaşi, 2007

• Gherghina, Sergiu, Jiglău, George, Peican, Ovidiu, Pop, Flore, Tratatul de la Lisabona: UE către reformă instituțională și consens, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 2008

• Gherghina, Sergiu, Jiglău, George, Peican, Ovidiu, Pop, Flore, Ce aduce nou Tratatul de la Lisabona?, Editura Presa Univesitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2010

• Sidjanski, Dusan, Viitorul federalist al Europei, Comunitatea Europeană de la origini la Tratatul de la Lisabona, Ed. Polirom, Iaşi, 2010

Preview document

Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 1
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 2
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 3
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 4
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 5
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 6
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 7
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 8
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 9
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 10
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 11
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 12
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 13
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 14
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 15
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 16
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 17
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 18
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 19
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 20
Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona.doc

Alții au mai descărcat și

Eseu - două concepte despre libertate

Sunt foarte multi factori in jurul nostru care ne influenteaza deciziile, de orice natura ar fi acestea. Societatea este fara indoiala in oarecare...

Generalități despre politică

Ceea ce este si mai grav este sfidarea opiniei publice prin prezentarea denaturata a realitatii. In acest domeniu descrierea realitatii este un...

Adevăr și Cunoaștere

Sfântul Apostol Pavel nu evita sa vorbeasca despre cunoastere. Dimpotriva, el cere aceasta lui Dumnezeu pentru neofitii sai ( cf. Efes. 1, 17 – 18;...

Te-ar putea interesa și

Tratatul de la Lisabona

Introducere Această lucrare nu are pretenţia unei analize detaliate ci doreşte să explice esenţa prevederilor Tratatului de Reformă, cât şi să...

Suveranitatea și UE

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană iniţiat în 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului semnat la...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Tratatul de la Lisabona și modificările aduse structurii instituționale

Introducere Viitorul Uniunii Europene este conditionat de succesul procesului de reforma, care implica institutiile acesteia. Sistemul...

Uniunea Europeană - evoluție și perspective de extindere ale Uniunii Europene

I. Noţiuni introductive 1. Scurtă istorie asupra Europei Până în urmă cu câţiva ani se aprecia că, în sensul cel mai larg, Europa este o...

Integrarea României în politica europeană de amenajare teritorială și de dezvoltare regională

I.CONSTRUCTIA POLITICILOR EUROPEI Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre şi numără aproape 500 de milioane de locuitori, începând...

Personalitatea juridică a Uniunii Europene - evoluție și reglementarea actuală

Scurt istoric privind constituirea Uniunii Europene si evolutia acesteia Constituirea Comunitătilor Europene Ideea de unitate europeană....

Tratatul de la Lisabona

Astazi este o zi in care Europa priveste inainte, in care lasa deoparte anii de diviziuni privind institutiile sale si actioneaza pentru a lua...

Ai nevoie de altceva?