Toate proiectele din domeniul Finante

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Altur SA

  Introducere În acest studiu de caz voi realiza o analiză a surselor de finanțare ale întreprinderii ’’Altur S.A.’’ pe perioada 2016-2018. Aceasta este una dintre companiile listate la Bursa de Valori București, fapt care mi-a permis să beneficiez de informațiile financiare necesare realizării acestui proiect. Proiectul este structurat în cinci capitole, care, la rândul lor, conțin alte sub-capitole. În primul capitol voi prezenta o descriere a obiectului de activitate al Altur S.A. și voi...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Purcari

  Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității 1.1. 1 Obiectul de activitate PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED este un jucător major pe piața producătoare de vin și țuică din Europa Centrală și de Est, ce și-a făcut apariția în anul 1827. Grupul Purcari are în gestiune în jur de 1000 hectare de podgorii și 4 vinării situate în Republica Moldova și România: Purcari, Bostavan, Crama...

 • Analiza Pietei Imobiliare din Marea Britanie

  Capitolul 1. Piața imobiliară din Marea Britanie Piața imobiliară din Marea Britanie consitutie un rol deosebit de important pe plan european pentru că aceasta acționează ca un factor declanșator internațional și ca un mecanism de transmisie către economia reală, afectând în același timp tranzacțiile desfășurate și influențând creditele ipotecare. Piața imobiliară britanică este considerată ca fiind una dintre cele mai lichide și transparente piețe din Europa, beneficiind de o structura...

 • Raport privind starea finantelor publice in Austria din perioada 2006-2015

  - INTRODUCERE Austria, oficial Republica Austria, este o țară fără ieșire la mare, aflată în Europa Centrală. Ea se învecinează cu Cehia și Germania la nord, Ungaria și Slovacia la est, Slovenia și Italia la sud, și Elveția și Liechtenstein la vest. Astăzi, Austria este o democrație reprezentativă parlamentară, formată din nouă landuri federale. Capitala și cel mai mare oraș, cu o populație de peste 1,7 milioane de locuitori, este Viena. Austria este una dintre cele mai bogate țări ale...

 • Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 Bucuresti

  Bugetul general centralizat (BGCUAT) este un ansamblu de bugete, agregate și consolidate într-un întreg, astfel încât să redea totalul veniturilor și cheltuielilor publice dintr-o comunitate locala. La rândul lor, toate bugete care formează Bugetul General Centralizat au propriile surse de venituri și cheltuieli. Comunitatea Sectorului 4 colectează și cheltuie bani din mai multe bugete diferite: - Bugetul local - are ca sursă veniturile locale, alocări de la Bugetul de Stat; - Bugetul...

 • Finante publice - Rezolvare aplicatii

  Aplicatia nr.1 Se dau urmatoarele date: Indicatori 2006 2009 Cheltuieli publice totale (mld. u.m. preturi curente) 4,890 5,250 Indicele preturilor constante (2002=100%) 90% 101.3% Populatie (mil.loc.) 2.8 2.82 PIB (mld. u.m. preturi curente) 9,600 11,540 Sa se calculeze: 1) Modificarea absoluta si relativa in expresie nominala si reala a cheltuielilor publice. 2) Ponderea cheltuielilor publice in PIB, in cele doua perioade si modificarea sa. 3) Nivelul mediu al cheltuielilor...

 • Analiza evolutiei agregatelor monetare si ale contrapartidelor acestora in zona euro

  Definirea termenilor: agregatul monetar și contrapartidele acestora AGREGATUL MONETAR Acesta reprezintă un ansamblu omogen de active, care pot fi utilizate în calitate de mijloc de plată. Particularitea agregatelor monetare este de a se include unele în celelalte astfel că agregatul cel mai mic este inclus în agregatul de mărime imediat superioară ș.a.m.d. până când agregatul cel mai mare le conține pe toate celelalte. Prin construirea agregatelor monetare, autoritățile monetare urmăresc nu...

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Malta

  Capitolul I. Abordări conceptuale asupra conceptului de cheltuială publică Evoluția actuală a economiei mondiale face ca gradul de implicare a statului în activități curente să fie destul de accentuat, prin intervențiile care au loc prin intermediul cheltuielilor publice. Perioada de după criza economică din anii 1930 a impus un mod aparte a mecanismelor de relansare economică, doctrina keynesistă- ca soluție practică la remedierea efectelor unei crize; a făcut ca statul să devină un pilon...

 • Aparitia asigurarilor in Romania

  INTRODUCERE Asigurările au apărut odată cu dezvoltarea unor evenimente probabile, dar nesigure, care pot amenința atât persoanele cât si bunurile materiale. Aceste evenimente care generează anumite pagube sunt datorate evoluției societății, a dezvoltării economiei, a urbanizării sau a intensificării transporturilor. De-a lungul timpului, orice om dobândește anumite bunuri cu o mare valoare financiară sau chiar sentimentală, care se pot pierde în urma unor evenimente nefavorabile, precum...

 • Gestionarea conflictelor de interese

  1. Introducere și definire Conform OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), conflictele de interese atât din sectorul public cât și din cel privat au devenit un motiv major de preocupare în întreaga lume. Recentele scandaluri au atras atenția asupra importanței evitării conflictelor de interese care pot deveni o problemă atunci când, de exemplu, un funcționar public pleacă din serviciul public pentru a se angaja în sectorul privat sau la un ONG sau când o firmă de...

 • Analiza instrumentelor de politica monetara in unele tari membre ale UE (dar care nu sunt membre ale zonei euro)

  Capitolul 1. Instrumente de politică monetară Politica monetară este o componentă fundamentală a politicii economice și folosește unele instrumente specifice pentru a regla volumul mijloacelor de plată care pot fi utilizate pe piața serviciilor și a bunurilor, având ca scop realizarea obiectivelor principale a politicii economice. Obiectivul politicii monetare de a regla lichiditatea economiei este reflectat prin acțiuni care sunt realizate de banca centrală sau de autoritățile monetare a...

 • Evolutia cheltuielior pentru rambursari de credite in Romania in perioada 2013-2018

  I.Tratarea teoretică a cheltuielilor Definiție Cheltuieli publice-reprezintă o parte a finanțelor publice și anume: acele relații economice în formă bănească între stat și persoane fizice și persoane juridice legate de repartizarea fondurilor publice pentru satosfacerea necesităților cu caracter colectiv. Creditul - este o relație bănească ce apare în legătură cu acordarea de împrumuturi unor persoane juridice sau fizice, care urmează a se rambursa, la scadență. Termenul de credit,...

 • Instrumente directe de politica monetara - analiza comparativa Romania versus Moldova

  Introducere Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acționează asupra cererii și ofertei de monedă din economie. Importanța ei rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea prețurilor, la care se adaugă limitarea inflației și menținerea valorii interne și externe a monedei. Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe parcursul mai multor...

 • impactul euro asupra pietelor financiare europene

  Capitolul 1 .Efectele introducerii monedei unice pe piețele financiare Adoptarea monedei unice presupune formarea unei economii ample prin intermediul integrării economiilor statelor membre, aceasă formă de inegrare aduce prosperitate datorită oportunităților și punctelor sale forte, cât si datorită eficientizării funcționării pieței unice. Principalele trăsături ale pieței unice în urma adoptării monedei unice sunt: Bancă centrală independentă, un grad ridicat de lichiditate, cât și...

 • Analiza structurii activului intreprinderii Aerosta SA Bacau

  Capitolul 1 - Prezentare generală a companiei Aerostar S.A. Bacau 1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii A: Obiect de activitate Aerostar S.A. este o fabrică de avioane care a luat ființa în anul 1953 in orasul Bacau si functionează în perfecta conformitate cu legea română. Sediul social al companiei se află în strada Condorilor nr.9, Bacău, cod postal 600302 iar de curând a înregistrat si un sediu secundar, punct de lucru secundar la Iasi, în perimetrul...

Pagina 1 din 245