Toate proiectele din domeniul Finante

 • Tempo - Business plan

  Based on interviews we found out that potential customers want a detailed view on time spent on a specific project and time spent on a certain customer. Ideally for them is that they can get the data quick and in a simple way. They would like to have it on the mobile device and access it while they are “on the field”. The purpose of having this data available is to enhance decision making and final outcome is to optimizing the work of sales representatives. From their offices, sales manager...

 • Oltchim SA

  1. Prezentarea generala a intreprinderii OLTCHIM S.A. 1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii A. Obiect de activitate Societatea OLTCHIM S.A. a fost infiintata in data de 15 mai 1966 cu numele de Combinatul Chimic Ramnicu Valcea. In anul 1990, prin Hotararea de la Gurvern nr 1213/20 noiembrie 1990, acesta a devenit o societate comerciala bazata pe actiuni cu numele de OLTCHIM S.A. . Aceasta societate este cea mai mare companie de produse chimice din Romania si...

 • K&J Gerom - Gestiunea financiara a intreprinderii

  I. Introducere Prezentarea societăţii În anul 1994 a fost înfiinţată societatea S.C. K&J GEROM S.R.L.,o societate privată care îşi desfaşoară activitatea în oraşul Baia Mare,judeţul Maramureş.Aceasta a fost înfiinţată ca o societate mixtă româno-germană care avea doi acţionari:unul român şi altul de origine germană.S-a optat pentru o societate mixtă deoarece acestea beneficiau de o scutire pentru impozitul pe profit pe o perioadă de doi ani.Este exemplul tipic de societate mică pornită...

 • Impactul euro asupra pietelor financiare europene

  Piața financiară Piața financiară este componentă a economiei de piață și este constituită din mecanisme specifice, a căror funcționalitate se realizează prin instrumente financiare, instituții financiare, și într-un regim juridic adecvat care asigură circulația resurselor bănești în condiții competiționale. Piața financiară constituie un mediu extrem de dinamic, reînnoit și dezvoltat rapid în ultimele decenii, proces care continuă; se introduc în circulație noi instrumente de plată sau...

 • Prima de control

  I. Introducere Mulți oameni preferă să mențină controlul asupra evenimentelor care le afectează viața. În ciuda unei literaturi psihologice robuste asupra "dorinței de control", consecințele economice au fost în mare parte neglijate. În măsura în care sentimentul de control contribuie la bunăstarea subiectivă, oamenii o vor urmări ca un obiectiv și vor fi dispuși să suporte costurile pentru a-l păstra. Ultimul deceniu a cunoscut o creștere extraordinară a interesului pentru...

 • Fundamentarea deciziei de creditare bancara a activitatii curente a unei intreprinderi mici si mijlocii - SC Moldomec SA

  Capitolul 1. Importanța economico-socială a IMM-urilor și resursele de finanțare 1.1.Conceptul de IMM Termenul de întreprindere este văzut ca reprezentând „orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț cu scopul obținerii de profit prin sealizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență”. În ceea ce privește noțiunea...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Romania si Danemarca in perioada 2011-2015

  Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert decât evoluția PIB-ului, acest lucru generând o cerere sporită de resurse financiare. De asemenea, cererea de resurse financiare publice este influențată de mai mulți factori: economici, sociali, demografici, monetari, politici și militari, și factori de natură financiară care sintetizează influența celorlalți factori prin dimensiunea cheltuielilor...

 • Management bancar

  În anul 1904 a început istoria Bank of America, în momentul în care Amadeo Giannini a realizat Bank of Italy în San Francisco pentru a interveni în avantajul imigranţilor cărora nu li se acceptau serviciile bancare. Giannini, în anul 1922 a hotărât ca Bank of Amrica şi Italia să se stabilească în Italia cumpărând „Banca dell Italia Meridionale” recent înfiinţată. Bank of Italy în anul 1927 deţinea 101 sucursale, iar Giannini obţine reunirea cu Liberty Bank of America, alcătuind 175 de...

 • Analiza lichiditatii in zona euro 2011-2014

  Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală responsabilă de moneda unică europeană - euro. Principala atribuție a BCE constă în menținerea puterii de cumpărare a euro și a stabilității prețurilor în zona euro, formată din cele 19 țări din Uniunea Europeană care au adoptat euro începând cu anul 1999. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale alcătuiesc Eurosistemul - sistemul băncilor centrale din zona euro. Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menținerea...

 • Analiza unui proiect de investitii

  1) Pentru realizarea unui obiectiv de investitii , se au in vedere 3 variante de proiecte, cu indicatorii statici prezentati in urmatorul tabel. Variante Indicatori Investitii totale I_t (mil u.m.) Capacitate de productie q (buc/an) Pret de vanzare unitar p (u.m./buc) Cost de productie unitar c (u.m./buc) Durata (ani) I 150 4000 75,000 68,700 12 II 180 5500 75,000 68,700 10 III 164 4667 75,000 68,250 10 Vom calcula pentru fiecare proiect in parte rata rentabilitatii contabile (RRC)...

 • Evolutia indicatorului cheltuieli social-culturale in Romania in perioada 2008-2013

  Satisfacerea nevoilor cu caracter social reprezintă o componentă importantă a politicii sociale a statelor şi presupune folosirea pe scară largă a resurselor financiare în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a populaţiei. În România cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale se referă la : învăţământ; sănătate; cultură, recreere şi religie; asigurări şi asistenţă socială. În literatura de specialitate se întâlneşte termenul de securitate socială care cuprinde: asigurările...

 • Diagnosticul financiar al intreprinderii Boromir Prod SA Buzau

  Introducere O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării noastre, este într-un permanent proces de autoreglare care necesită o evaluare perioadică. În lipsa pârghiilor pur administrative prin care societăţile erau conduse, dirijate, întreprinderile se află acum, într-o continuă mişcare şi, pentru a-şi da seama de evoluţia lor, recurg sistematic la procedee de orientare prin care încearcă să işi asigure comparabilitatea cu piaţa....

 • Rolul TVA-ului in formarea veniturilor bugetare in Republica Moldova

  Impozitele şi taxele - o categorie financiară, cu caracter istoric, a căror apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Ca urmare, impozitul este cea mai importanta si totodata cea mai veche resursa financiara, fiind o sarcină cu caracter obligatoriu, datorat de toate persoanele fizice şi juridice care obţin venit dintr-un anumit gen de activitate, reprezentînd un instrument intervenţionist pentru corectarea evoluţiei, stabilizarea şi echilibrarea creşterii economice. Etimologic,...

 • Crearea unei noi fabrici de asamblare a autovehiculelor NISSAN in Romania - Analiza investitiei

  Rezumat Lucrarea noastra are drept scop realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei “Nissan Motor Corporation” in vederea realizarii unei investitii privind crearea unei noi fabrici de ansamblare a autovehiculelor in Romania. Am decis ca modelul ales pentru fabricare va fi Nissan Pulsar hibrid, cu motor diesel si electric. Pulsar hibrid va avea imbunatatiri fata de masinile existente deja pe piata. Acesta se va incarca si de la priza, astfel imbunatatind economia de...

 • Studiu privind comportamentul fiscal la nivel national

  Capitolul 1. Comportamentul fiscal la nivel național 1.1. Aspecte privind fiscalitatea agentului economic Fiscalitatea a constituit și continuă să constituie un obstacol major al evoluțiilor structurale ale agentului economic. Fiecare întreprindere este atinsă, în structura și obiectivele sale, într-un mod direct, de presiunea fiscală, ceea ce produce o serie de distorsiuni în comportamentul acesteia. Influențele nu sunt însă exercitate doar de regulile administrative, ci și de povara...

Pagina 1 din 229