Proiectele din domeniul Finanțe

Impactul guvernanței corporative asupra structurii capitalului - Studiu de caz Elveția

INTRODUCERE Obiectivul lucrării este de a examina impactul guvernanței corporative asupra structurii capitalului firmelor din Elveția în perioada 2002-2021. Această lucrarea contribuie la literatura de specialitate oferind dovezi directe ale importanței guvernanței corporative pentru investitori și companiile în... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului întreprinderii SC Bermas SA

Introducere O firmă, pentru a putea să-și desfășoare activitatea economică, are neapărată nevoie de mijloace și resurse pentru a putea efectua diferite operațiuni pe piața de capital. În acest studiu de caz, scopul principal este analiza activelor întreprinderii „SC BERMAS SA”, în perioada 2017-2020, acestea fiind... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii - studiu de caz Argus S.A. Constanța

Capitolul 1: Prezentarea generală a întreprinderii S.C. ARGUS S.A. cu sediul în Constanța, str. Industrială nr.1, este o unitate reprezentativă în industria uleiurilor vegetale din România, atât în ceea ce privește cota de piață, capacitățile de producție, cât și dotarea tehnică, recunoscută fiind calitatea... citește mai departe

21 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea financiară a companiei Vodafone Group PLC

1. PREZENTAREA COMPANIEI VODAFONE GROUP PLC 1.1. Obiect de activitate Vodafone Group plc este o companie multinațională britanică de telecomunicații. Sediul său social și sediul global se află în Newbury, Berkshire , Anglia. Oferă în principal servicii în Asia, Africa, Europa și Oceania. În noiembrie 2020 ,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC Cemacon SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Societatea CEMACON S.A. s-a înființată in anul 1969 în municipiul Zalău sub numele de Întreprinderea de Produse Ceramice.În anul 1991 a devenit societate pe acțiuni, iar in anul 1999 a devenit societate cu capital integral privat. Compania se ocupă cu fabricarea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza județului Constanța

Judetul Constanta este situat in extremitatea sud-estica a Romaniei, in jumatatea sudica a Dobrogei, apartinand Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Se invecineaza la nord cu judetul Tulcea, la est cu Marea Neagra, la sud cu Bulgaria si la vest cu fluviul Dunarea, care il separa de judetele Calarasi,Ialomita si Braila.... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii TeraPlast

Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei TeraPlast S.A. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Grupul Teraplast a pornit de la un meșter sas (Walter Schuster) care înființează în Bistrița un atelier de prelucrare a plăcilor ceramice. În 1924, meșterul înființează Fabrica de sobe și... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului companiei Electrica SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Electrica S.A. În cadrul acestui capitol sunt prezentate informații cu privire la prezentarea companiei Electrica S.A. prin cadrul general de organizare și desfășurare a activității dar și concureții existenți pe piață. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Resursele financiare publice reprezintă totalitatea mijloacelor bănești necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor ce revin autorităților publice, asigurând funcționarea structurilor organizatorice adecvate. Resursele financiare publice sunt utilizate pentru satisfacerea nevoilor de consum public și... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul portofoliului de 15 titluri

CAPITOL 1 INTRODUCERE Lucrare dorește să abordeze crearea unui portofoliu eficient de 15 titluri, prezentând pașii necesari. Portofoliul este compus din 15 acțiuni listate la Bursa de Valori din București, criteriile de selecție ale acestor acțiuni fiind prezentate pe larg în capitolul următor. Portofoliul a fost... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

The use of AI in Banking

Introduction The origins of AI concept In 1956 the term artificial intelligence was born thanks to computer scientist John McCarthy and the help of Marvin Minsky and Claude Shannon. This concept designated at the Dartmouth conference defined the word as the science and engineering of "making intelligent... citește mai departe

28 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza structurii activului întreprinderii SOCEP SA

Capitolul 1 - Prezentarea generală a companiei Socep S.A. Compania Socep S.A. este o companie ce oferă servicii de asistență portuară pentru afacerile ce își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor cu tranzitarea portului Constanța. Compania funcționează ca și societate pe acțiuni, acțiuni ce sunt... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului înterprinderii S.N.G.N Romgaz SA

1. Prezentarea generală a înterprinderii “S.N.G.N. ROMGAZ S.A.” S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.) , este cel mai mare producator de gaze din Romania, situat cu sediul central in Medias. Producția si inmagazinarea gazelor naturale este realizată, prin exploatarea a peste 3600... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii DIGI COMMUNICATIONS NV

Capitolul 1. Prezentarea generală a DIGI COMMUNICATIONS N.V. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Digi Communications N.V. reprezintă un operator de servicii de telecomunicații din România, acesta s-a înființat în anul 1994. RCS a cunoscut o dezvoltare avansată pe piața din statul nostru,... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului a SIF HOTELURI SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății SIF Hoteluri SA În cadrul acestui capitol se vor regăsi informații în legătură cu prezentarea companiei precum și structura de orgnizare și desfășurare a activității dar și concurenții existenți pe piață 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura sistemului bancar și nebancar din România

Sistemul bancar romanesc a traversat primul an al pandemiei COVID-19 cu o serie de puncte forte. Soliditatea sistemului bancar, absorbtia problemelor de lichiditate ale clientilor, cresterea creditarii pe baze sustenabile, accelerarea digitalizarii si un avans mare al economisirii sunt punctele tari ale... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar din Spania

Introducere Prezenta lucrare vizează analiza sistemului bancar din Spania și evoluția acestuia în perioada 2015-2019 din punct de vedere al dezvoltării și al indicilor de apreciere. Lucrarea este împărțită în trei capitole după cum urmează: -Capitolul unu prezintă sistemul bancar spaniol în ansamblu începând cu... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Antibiotice SA

1.Prezentarea generală a întreprinderii 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Compania Antibiotice S.A. estte unul dintre cei mai mari producători de medicamente din toată România, a fost fondată în 1955 în luna decembrie și de asemeanea a fost listată la Bursa de Valori București în luna... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului unei întreprinderi - Rompetrol Rafinărie SA

Capitolul 1: Prezentarea generală a întreprinderii Rompetrol Rafinărie S.A. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurarea activității și obiecutului de activitate A. Obiect de actvitate Rompetrol Rafinare este o companie ce activează pe piața Română de hidrocarburi, aceasta operează rafinăriile grupului... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Life is Hard SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1. 1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A. Obiect de activitate Life is Hard SA este o companie românească care în prezent implementează platforme si aplicații pentru clienți sau firme în diferite sectoare de activitate, având... citește mai departe

393 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agențiile de rating pe piețele financiare

Introducere Transformările majore suportate de sistemele financiare au atras după sine apariția unor riscuri, cărora piața financiară trebuia să le facă față. Astfel provocarea majoră o constituie reducerea acestor riscuri prin metode și tehnici de analiză cât mai complexe în vederea măsurării, gestionării și... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale înterprinderii Biofarm

Introducere În acest proiect am povestit despre compania Biofarm , detaliată în 5 capitole reprezentând analiza surselor de finanțare a acesteia în perioada 2017-2020. În primul capitol am prezentat obiectul de activitate al companiei Biofarm și anume ca aceasta se ocupă de fabricărea și comercializărea... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raportul de analiză financiară al companiei Medlife

Prezentarea generală a companiei 1.1. Denumirea întreprinderii și forma de organizare Am ales să prezentăm în acest proiect raportul de analiză al companiei MedLife, cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. MedLife SA este o societate pe acțiuni care’’ sunt emise la tranzacționare pe piața... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale

Capitolul 1. Așezarea și perceperea impozitului pe veniturile din activități independente 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe veniturile din activități independente Încategoria veniturilor din activități independente putem include venoturile prezentate în graficul nr. 1.... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Biofarm SA

CAPITOLUL 1 - Prezentarea generală a întreprinderii BIOFARM S.A. 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate BIOFARM S.A. se află pe locul 5 în topul celor mai mari companii farmaceutice din România, având ca domeniu principal de activitate fabricarea preparatelor... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview