Toate proiectele din domeniul Finante

 • Relatii monetar financiare internationale

  1.Importare în Eviews a 3 serii de curs de schimb, cu observații zilnice (5 zile / săpt), minim 1000 de obs, ale unor monede care cotează în raport cu aceeași monedă de bază, respectiv EURRON, GBPRON și USDRON. 2.Generarea unor serii a căror observații să reprezinte variația procentulă zilnică(în raport cu ziua anterioară). Variație EURRON: Variație GBPRON: Variație USDRON: 3. Regresie multiplă Forma regresiei: GENR_EUR= c + β0*GENR_LIRA+ β1*GENR_USD, unde GENR_EUR este variabila...

 • Plan de afacere - Comercializarea de mobilier prin intermediul unei platforme de e-commerce

  1. DATE GENERALE 1. Numele complet al firmei: Mobilier A.A.G. București 2. Coordonatele firmei: - Sediul social (Sediu operațional și Birourile): București, Strada Teiului, Nr.56 , tel. 0761622934/ fax: 021 411 13 31, e-mail: mobilieraag@gamail.com - Puncte de lucru (Secții de producție): București, Strada Câmpina, Nr. 13 3. Codul unic de înregistrare: - 4. Forma juridică de constituire: Societate cu răspundere limitată 5. Data înființării/Număr Registrul Comerțului: J23/2675/2020...

 • Fezabilitatea si eficienta investitiilor

  Etapa 1. PREZENTAREA SITUAȚIEI CARE CERE DEFINIREA UNUI PROIECT DE INVESTIȚIE Motto STB: “Ținem orașul în mișcare.” 1.1. Descrierea societății Societatea de Transport București este principala companie de transport public de persoane din București și județul Ilfov. A fost creată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București în septembrie 2018. Transportul public de suprafață în București este responsabilitatea Societății de Transport București (STB) și include o rețea întinsă...

 • Sistemul monetar european II

  Capitolul 1. Aspecte generale privind SME În anul 1978, în cadrul Consiliului European de la Breman, s-a luat inițiativa creării Sistemului Monetar European, urmând ca pe 13 martie 1979 să intre și în vigoare, bazându-se pe același mecanism ca al „șarpelui monetar”, dar într-o variantă îmbunătățită. Ca element de noutate, ce îl diferențiază de „șarpele monetar”, apare o unitate valutară nouă, compusă din cantități fixe ale tuturor monedelor comunitare, numită ECU ( European Currency Unit )....

 • Politicile si facilitatile speciale de finantare oferite tarilor membre de catre Fondul Monetar International

  Capitolul 1. Aspecte generale privind Fondul Monetar Internațional 1.1 Rolul și obiectivele Fondului Monetar Internațional Fondul Monetar Internațional (F.M.I) reprezintă o instituție financiară internațională, înființată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite de la Bretton Woods (SUA), având sediul la Washington. Statutul Fondului Monetar Internațional a fost adoptat la 22 iulie 1944 de către statele participante la Conferința Monetară și Financiară Internațională de la Bretton Woods,...

 • Analiza relatiilor Romaniei cu Fondul Monetar International

  INTRODUCERE Evoluția relațiilor monetare internaționale reprezintă, în accepțiunea multor autori, istoria unor repetate eșecuri.în decursul timpului, niciunul din sisteme nu a reușit să se impună cu adevărat, fără a stârni critici, controverse sau proiecte de reformă. Sistemul etalonului-aur, bazat inițial pe convertibilitatea deplină a monedelor naționale în metalul prețios, a fost la început solid și stabil.. Dacă avem, însă în vedere evoluțiile spectaculoase ale sistemului...

 • Modalitati de constituire a resurselor financiare ale Fondului Monetar International

  Introducere Fondul Monetar Internațional (FMI) este o organizație internațională care promovează creșterea economică globală și stabilitatea financiară, încurajează comerțul internațional și reduce sărăcia. Această lucrare a fost realizată cu scopul de a indentifica și de a prezenta modalitățile principale prin care Fondul Monetar Internațional își poate constitui resursele ce îi sunt necesare îndeplinirii scopului pentru care a fost creată. În primul capitol, am realizat o scurtă...

 • Impozitele si taxele locale

  INTRODUCERE Finanțele publice reprezintă o componentă foarte importantă a vieții social-economice a fiecărei țări. Problemele fiscale au un rol foarte important în economia de piață. Impozitul este acel instrument care are implicații în sfera economico-socială, reprezentând întotdeauna un mod de constituire a veniturilor statului. O problemă importantă avută în vedere de administrațiile locale din România reprezintă crearea unui sistem de gestiune a finanțelor publice locale și...

 • Inspectia fiscala la societatea SC Mmconstruct SRL

  Inspecția fiscală “Inspecția fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.”...

 • Creditul bancar de nevoi personale

  CAPITOLUL 1 ACCEPȚIUNI GENERALE 1.1. Definire credit Creditul reprezintă o valoare actuală care se transmite de la un creditor (investitor sau împrumutător) unui debitor (împrumutat) care se angajează să-l ramburseze, dupa un timp, în condițiile specificate în contractul de credit, în cadrul căruia debitorul promite plata dobânzii pentru a remunera pe debitor. Deși relațiile de credit au existat și în economiile premonetare ,în economia actuală creditul ia forma unei relații bănești intre...

 • Analiza structurii activului unei intreprinderi Aerostar SA

  Introducere În acest proiect îmi propun să fac un studiu de caz despre analiza structurii întreprinderii AEROSTAR S.A., o fabrică de avione înființată în orașul Bacău. Am ales această companie, pentru că locuiesc foarte aproape de ea, iar unchiul meu a lucrat pentru această firmă. Nu pot spune că sunt pasionată de avioane sau de zbor (încă n-am zburat cu avionul în altă țară), dar sunt nerăbdătoare să cercetez tot ce este necesar pentru a termina cu bine acest proiect și pentru a-mi...

 • Conceptul de risc si tipologia riscurilor financiare

  Capitolul 1. Conceptul de risc și semnificațiile sale În activitatea economică, noțiunea de risc există încă din cele mai vechi timpuri. Orice activitatea economică se desfășoară în condiții de risc, aceste riscuri fiind mai mult sau mai puțin grave, mai mult sau mai puțin cunoscute, mai ușor sau mai greu de evitat. Astfel, înainte de începerea oricărei activități economice este necesar să se realizeze o evaluare și să se identifice ce riscuri pot apărea, apoi trebuie să se gasească...

 • Creditarea persoanelor fizice si a agentilor economici la banca BRD si BCR

  În prima parte a eseului voi realiza o prezentare succintă a Băncii Române pentru Dezvoltare respectiv a Băncii Comerciale Române, dar și a creditelor pentru persoane fizice aferente acestor bănci, întrucât în continuarea caracterizării doresc să realizez o comparație între creditele pentru persoanele fizice, de la cele două bănci. 1. SCURT ISTORIC ISTORIC BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE (BRD) Banca a luat naștere în anul în anul 1923 odată cu crearea Societății Naționale de Credit...

 • Analiza structurii pozitiei financiare a firmei OMV Petrom

  Introducere 1. Prezentarea generala a entitatii A.Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate OMV Petrom S.A. Sediul Str. Coralilor, nr. 22, sector 1,București Forma juridica Societate pe actiuni Forma de proprietate Privata Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1590082 Numarul si data inregistrarii la OficiulRegistrului Comertului J40/8302/1997 Cod CAEN 061 Categora, Tipul, Numarul si caracteristicile...

 • Situatia veniturilor si cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale in perioada 2011-2015 Romania

  1. Introducere. Termenul de buget presupune estimarea veniturilor si cheltuielilor pe o perioada de timp, in general pe un an, pentru ca mai apoi lista veniturilor si cheltuielilor sa fie supuse de către Guvern autorizării Parlamentului. Termenul de buget își are originile in latina veche, unde avea semnificația de sac sau punga cu bani. Cu timpul, acest termen se răspândește, ajungând ca englezii sa-l folosească cu sensul de mapa din piele unde erau puse documentele privitoare la...

Pagina 1 din 248