Toate proiectele din domeniul Finante

 • Impozitul pe profit - aspecte contabile si fiscale

  Câteva cuvinte de început... De-a lungul timpului, impozitul pe profit a suferit poate cele mai multe schimbări pe plan fiscal și contabil. Aș putea spune că reprezintă o temă de interes general, iar aspectele pe care am încercat să le pun în valoare țin de desfășurarea normală și legală a oricărui tip de întrepindere. De asemenea, colectarea eficace a impozitelor influențează și dezvoltarea economică a unei țări. Am ales acest subiect pentru că este unul de mare amploare și preocupare...

 • Analiza acordurilor de finantare a Romaniei de catre FMI in perioada 1990-2017

  Introducere Fondul Monetar Internațional ( FMI) este o instituție financiară internațională ce reunește 186 de tări membre , aceasta a fost înființată în urma Conferinței Națiunilor Unite care a avut loc la Bretton Wooods în anul 1945 . Resursele financiare ale Fondului Monetar Internațional sunt împărțite în două categorii : - Resurse ordinare : reprezintă cotele de participare a statelor membre , venituri din dobânzi și comisioane , respectiv venituri din fondurile administrate de Fondul...

 • Asigurarea de raspundere profesionala

  1. Asigurarea de răspundere profesională Asigurarea de răspundere profesională are ca scop despăgubirea celor ce suportă diverse pagube (materiale, financiare etc.) din vina anumitor profesioniști. Această formă de asigurare a apărut ca o necesitate impusă de implicațiile practicării anumitor profesii care pot produce altora pagube create din neglijență în practicarea profesiei. Aici se încadrează profesile care oferă consultanță sau prestează un serviciu specializat, cum ar fi : arhitecții,...

 • Mutatii in dezvoltarea sistemului financiar al comunitatii Uniunii Europene dupa anul 2000

  I. SISTEMUL FINANCIAR AL UNIUNII EUROPENE I.1. Introducere Pentru a înțelege cert noțiune de sistem financiar European, este necesar ca în mod primordial să fie definită noțiunea în sine, acesta din urmă, fiind raportată la nivelul literaturii de specialitate ca ilustrând: sistemul de relații financiare, sistemul entităților financiare, sistemul fondurilor financiare, sistemul instrumentelor de reglare și conducere a activității de ordin economic, sistemul de finanțare și reglare a...

 • Evolutia cheltuielilor cu transportul feroviar in Romania in perioada 2012-2017

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească care se manifestă între stat pe de-o parte și persoane fizice și juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Cheltuielile publice se manifestă sub forma plăților efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi pentru achiziții de bunuri sau prestări de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor politicii...

 • Practica Banca Romaneasca

  Introducere Obiectivul principal al practicii îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă necesare ale studenților sau masteranzilor, cu scopul creșterii șanselor de ocupare și integrării cu succes a acestora pe piața muncii. Efectul pozitiv pe termen lung este dat de dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în procesul de tranziție de la școală la viața activă, ce duce în mod direct la îmbunătățirea inserției studenților pe piață muncii. Astfel, facilitarea inserției...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  CAPITOLUL 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice Cheltuielile publice putem spune că sunt ca un concept financiar al căror conținut este reprezentat de exprimarea in formă băneasca a relațiilor economico-sociale apărute între stat dar și persoane fizice și juridice cu ocazia folosirii unor resurse financiare ale statului și în scopul exercitării funcțiilor și...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  Capitolul 1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente 1.1. Clasificația bugetară a cheltuielilor publice - În raport cu modul de finanțare a cheltuielilor publice, se delimitează 3 componente majore: - Cheltuielile bugetare, adică cheltuielile înscrise în bugetul public și se finanțează din fondul bugetar. - Cheltuielile extrabugetare sunt acele cheltuieli care se realizează din resursele acumulate și utilizate direct de către...

 • Politica monetar-creditara

  Introducere Fenomenele monetare sunt supravegheate și gestionate prin intermediul politicii monetare. Această activitate este relativ nouă, în curs de cunoaștere și dezvăluire. Științele care studiază cele mai diverse domenii oferă multiple tratări ale noțiunii de politică. În prezenta expunere, prin politică se subînțelege comportarea unui subiect orientat la realizarea unui scop sau ceea ce, în esență, este aceeași activitate de realizare a intereselor. Pornind de la faptul că politica...

 • Analiza financiara a companiei Kraft Heinz

  Introducere Kraft Foods este lider în produse deciocolată și brânzeturi cu un venit net în1994 de mai mult de 31 de miliarde de dolari. Firma Kraft are o experiență de peste 100 de ani în calitatea și lansarea de produse alimentare. În prezent este cea mai mare companie producătoare de aceste tipuride produse din America de Nord și a doua din lume, comercializând multe mărci de produse în peste 150 de țări. În cadrul produselor alimentare intră produse zaharoase și producție dulciuri....

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice bugetare in Romania si Germania

  Capitolul I Cadru conceptual și metodologic 1.1 Cheltuielile publice și structura cheltuielilor publice 1.1.1. Cheltuielile publice - se referă la cheltuielile realizate prin intermediul instituțiilor publice, care se pot acoperi de la bugetul de stat pe plan central sau local, prin fondurile extrabugetare sau prin propriile fonduri ale instituției în baza veniturilor obținute. Conceptul de cheltuieli publice este legat de sectorul public, și poate fi privit reflectând tranziții bugetare,...

 • Analiza resurselor de finantare ale intreprinderii - Biofarm SA

  Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii „Echilibru între știință și natura”- prin intermediul acestui citat, compania își caracterizează activitatea, dar și misiunea acesteia. 1.1. Cadrul general de organizare și desfașurare a activității Compania BIOFARM S.A este una dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare. A fost fondată în anul 1921 și s-a concentrat pe dezvoltarea, producerea, cât și comercializarea unor branduri puternice, dar și a unor...

 • Analiza politii fiscal bugetare a Greciei 2008-2018

  Introducere: Grecia este o tara situata in sudul Europei, capitala este Atena, fiind cel mai mare oras. Conform recensamantului din anul 2011 populatia Greciei este de aproximativ 11 milioane de locuitori. Aceasta este membra a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 1981. Moneda Greciei este euro, aceasta devenind membra a Zonei Euro la data de 1 ianuarie 2001. Totodata, Grecia a aderat la spatiul Schengen incepand cu data de 1 ianuarie 2000. Grecia este o tara democratica, cu un indice al...

 • Taxa pe valoare adaugata

  CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICE 1.1 Politicile fiscale Integrarea fiscalității în procesul de decizie al entității economice are o importanță deosebită, întrucât sub impactul acesteia are loc o modificare a comportamentului întreprinderii, în adoptarea unor decizii considerate optime, fără a fi vorba de existența vreunei presiuni fiscale. În acest context, contribuabilii și statul par a se situa, permanent, în opoziție, fiecare urmărind obiective diferite. Armonizarea obiectivelor vizate de...

 • Monografie BRD

  INTRODUCERE 1. Caracteristici economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor din România sunt foarte asemănători cu cei ai băncilor internaționale, dar își mai fac prezența și diferite tipuri de elemente care nu sunt destul de diferențiate și de definite, deoarece nu au suficientă capabilitate băncile de a pune la dispoziție asemenea servicii pentru tipurile diferențiate . Cele mai multe bănci își structurează categoriile de clienți după strategia pe care o adoptă...

Pagina 1 din 239