Proiectele din domeniul Finanțe

Structura sistemului bancar și nebancar din România

Sistemul bancar romanesc a traversat primul an al pandemiei COVID-19 cu o serie de puncte forte. Soliditatea sistemului bancar, absorbtia problemelor de lichiditate ale clientilor, cresterea creditarii pe baze sustenabile, accelerarea digitalizarii si un avans mare al economisirii sunt punctele tari ale... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar din Spania

Introducere Prezenta lucrare vizează analiza sistemului bancar din Spania și evoluția acestuia în perioada 2015-2019 din punct de vedere al dezvoltării și al indicilor de apreciere. Lucrarea este împărțită în trei capitole după cum urmează: -Capitolul unu prezintă sistemul bancar spaniol în ansamblu începând cu... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Antibiotice SA

1.Prezentarea generală a întreprinderii 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Compania Antibiotice S.A. estte unul dintre cei mai mari producători de medicamente din toată România, a fost fondată în 1955 în luna decembrie și de asemeanea a fost listată la Bursa de Valori București în luna... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului unei întreprinderi - Rompetrol Rafinărie SA

Capitolul 1: Prezentarea generală a întreprinderii Rompetrol Rafinărie S.A. 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurarea activității și obiecutului de activitate A. Obiect de actvitate Rompetrol Rafinare este o companie ce activează pe piața Română de hidrocarburi, aceasta operează rafinăriile grupului... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Life is Hard SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1. 1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A. Obiect de activitate Life is Hard SA este o companie românească care în prezent implementează platforme si aplicații pentru clienți sau firme în diferite sectoare de activitate, având... citește mai departe

393 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agențiile de rating pe piețele financiare

Introducere Transformările majore suportate de sistemele financiare au atras după sine apariția unor riscuri, cărora piața financiară trebuia să le facă față. Astfel provocarea majoră o constituie reducerea acestor riscuri prin metode și tehnici de analiză cât mai complexe în vederea măsurării, gestionării și... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale înterprinderii Biofarm

Introducere În acest proiect am povestit despre compania Biofarm , detaliată în 5 capitole reprezentând analiza surselor de finanțare a acesteia în perioada 2017-2020. În primul capitol am prezentat obiectul de activitate al companiei Biofarm și anume ca aceasta se ocupă de fabricărea și comercializărea... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raportul de analiză financiară al companiei Medlife

Prezentarea generală a companiei 1.1. Denumirea întreprinderii și forma de organizare Am ales să prezentăm în acest proiect raportul de analiză al companiei MedLife, cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. MedLife SA este o societate pe acțiuni care’’ sunt emise la tranzacționare pe piața... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale

Capitolul 1. Așezarea și perceperea impozitului pe veniturile din activități independente 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe veniturile din activități independente Încategoria veniturilor din activități independente putem include venoturile prezentate în graficul nr. 1.... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Biofarm SA

CAPITOLUL 1 - Prezentarea generală a întreprinderii BIOFARM S.A. 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate BIOFARM S.A. se află pe locul 5 în topul celor mai mari companii farmaceutice din România, având ca domeniu principal de activitate fabricarea preparatelor... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planificarea financiară a întreprinderilor Digi Communications NV

MODELUL DE BUSINESS AL AFACERII Segmente de clienti Fiind unul din principalii furnizori de servicii de telecomunicații din România și Ungaria, este indicat să recurgem la o segmentare a pieței pentru a putea delimita principalele grupuri țintă în ceea ce privește potențialii clienți. O astfel de segmentare... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții OMV Petrom

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societă.ii comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea realizării unei investi.ii. În capitolul I, am realizat o scurtă prezentare a companiei OMV Petrom. În capitolul II, am realizat un diagnostic financiar, în care am analizat .i... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii Banca Transilvania SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate Banca Transilvania S.A. este una dintre cele mai de top bănci din Romania, aceasta fiind prima bancă din Romania cotată la Bursa de Valori din București.... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1: Cadrul conceptual si metodologic 1.1. Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice Cheltuielile publice exprimă relațiile economice și sociale sub formă de bani, care sunt întruchipate între stat și persoane fizice sau juridice pentru a aloca și utiliza resursele financiare... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii DIGI COMMUNICATIONS N.V.

Introducere Digi communications este un operator de servicii de telecomunicații care a cunoscut o dezvoltare rapidă pe piața din România. Acest referat are ca scop prezetarea surselor de finanțare ale companiei Digi communication N.V. prin urmărirea evoluțiilor fiecărei componente și analiza creșterilor sau... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview