Toate proiectele din domeniul Finante

 • Impactul digitalizarii asupra stabilitatii financiare

  1. Aspecte teoretice privind digitalizarea Potrivit dicționarelor, digitalizarea este definită ca fiind o ”transformare a semnalelor analogice în semnale digitale”. Aceasta este o definiție foarte tehnică și simplă, ce nu poate surprinde complexitatea procesului și nici implicațiile pe care acesta le are asupra noastră. Fenomenul este de o complexitatea foarte mare întrucât transformarea digitală afectează fiecare firmă precum și societatea în ansamblu. Digitalizarea este un megatrend ce...

 • Bugetul comunitar si impactul integrarii europene asupra Romaniei

  Introducere Anul 2012 este foarte important în privința negocierii modificărilor pe care le va suferi Bugetul Uniunii Europene în perspectiva următorului exercițiu financiar, 2014-2020. Criza economică și financiară globală, declanșată în anul 2007, a complicat negocierile, sumele exorbitante destinate salvării unor state și sistemele financiare cu probleme ducând la o atitudine extrem de conservatoare a statelor cu contribuții nete la Bugetul UE. Astfel, pe de o parte, se exclude o...

 • Diagnosticul financiar al SC Energetica Electrica SA

  Capitolul 1. Considerații Generale Evoluția cifrei de afaceri, a rezultatului net și a activelor totale ale societății Pentru efectuarea diagnosticului financiar se apelează la datele contabile care reprezintă cuantificarea activității economice dintr-o firmă si anume: bilanț, contul de profit și pierdere, unele note explicative, balanța de verificare cât și la informațiile conținute în bilanțul financiar și în bilanțul funcțional. Necesitatea formulării unor concluzii pertinente privind...

 • Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi

  1.Istoria Curții de Conturi Din timpuri stravechi, statul a încercat făurirea unor sisteme de control care constau în urmărirea modului de realizare a obligațiilor financiare ale populației.Primele etape în activitatea de control financiar s-au rezumat la întocmirea unor liste de evidență atât pentru încasări cât și pentru cheltuieli care aveau denumirea de codice și apar la sfârșitul secolului al XVII-lea, când domnea în Țara Românească Constantin Brâncoveanu (1694-1714). Pentru control...

 • Analiza financiara

  1.Prezentarea societatii comerciale Societatea SC Auto-Teile SRL CUI 6972407, J04/104/1995 Informatii generale Societatea SC Auto-Teile SRL_ CUI 6972407,J04/104/1995 cu sediul in Brasov, str. Soarelui ,nr. 5, cod postal 500340, Telefon: 040/268/438/899, Fax : 040/268/438/899, E-mail: auto-teile@web.ro. Societatea are ca obiect principal de activitate CAEN 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule si ca activitati secundare detine o Cafenea si o Spalatorie...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Danemarca

  Capitolul 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale Resursele financire publice reprezinta totalitatea mijloacelor banesti care se administreaza de catre autoritatule publice in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor ce revin acestora, asigurand functionarea structurilor organizatorice corespunzatoare cum ar fi institutii publice centrale, locale, intreprinderi de stat. o caracteristica definitorie a resurselor financiare publice o reprezinta faptul ca...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România. Astfel, se are în vedere realizarea unei clasificări a cheltuielilor publice (conform clasificației bugetare) și analiza mutațiilor ce au loc în nivelul și structura funcțională a cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetul centralizat al unităților administrativ - teritoriale, în perioada 2011-2014. Pentru a întelege mai...

 • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei

  INTRODUCERE Resursele financiare din puctul meu de vedere, reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti ele având un rol economic și social menționat într -un interval de timp stabilit. Prin urmare, resursele financiare publice sunt reprezentate prin mijloacele bănesti care sunt alocate autorităților publice, cu scopul de a îndeplini regulile care revin statului, reprezentând o bună funcționare a structurii organizatorice de tip statal. Pentru a putea fi realizată o activitate economică și...

 • Analiza surselor de finantare ale Interprinderii Biofarm SA

  Introducere: Scopul acestei teme este de a analiza sursele de finanțare ale întreprinderii Biofarm.SA în perioada 2013-2015. Pentru realizarea studiului de caz s-au preluat date de pe site-ul www.bvb.ro, urmând a se analiza toate formele de finanțare a întreprinderii chiar si evoluția acestora în perioada precizată. În capitolul I se prezintă în mare parte date de identificare ale firmei Biofarm.SA Capitolul II- cuprinde structura surselor de finanțare, urmărindu-se atât descrierea cât și...

 • Banca Africana de Dezvoltare (BAfD)

  Capitolul I: Funcționalitatea și organizarea băncii Africane de Dezvoltare Crearea băncii Africane de Dezvoltare a fost la 4 august 1963, în crearea băncii au fost implcați guvernatori africani unde au semnat actul de constituire la Khartum, în Sudan. Banca Africană de Dezvoltare a fost create pesntru susținerea dezvoltării economice, dar și pentru susținerea progresului social din grupul Financiar bancar, alăturându-se și Fondul African de Dezvoltare și Fondul Special Nigerian. 1.1...

 • Metodologia de exercitare a controlului financiar bancar

  INTRODUCERE Controlul este un proces esențial în derularea unei activități economice și financiare deoarece contribuie la protejarea acesteia și a intereselor proprii. Ca expresie a funcției finanțelor,cea de control, această activitate se desfășoară pe întregul sistem având forme specifice diferite date de particularitățile structurii acestuia. Indiferent de departamentele sistemului financiar, controlul financiar, este un process unitar, concretizat într-o grupare de procedee,...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Teraplast

  Capitolul 1-Prezentarea generala a întreprinderii TERAPLAST 1.1. Organizarea și desfășurarea activității al companiei TERAPLAST 1.1.1. Obiectul de activitate Unitatea TERAPLAST a început să își desfășoare activitatea in anul 1896, reprezentând o firmă importantă din municipiul Bistrița, realizând producția placilor de ceramică. În anul 1917 fabrică produse ceramice si sobe astfel mai târziu, in anul 1977 devenind Compania de Materiale de Construcții Bistrița. Așadar, în anul 1990 s-a...

 • Analiza bugetului local al municipiului Iasi pe anii 2008-2010

  Capitolul 1 - Prezentarea generală a municipiului Iași Orasul Iași se numără printre cele mai vechi și mai importante așezări ale țării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viață românească. Capitală a Moldovei, orașul a dat patrimoniului național inestimabile valori materiale și spirituale, a înscris în istoria țării pagini glorioase, rămase durabil în conștiința poporului. Cine vrea să descopere Iașul va intra aici ca pe o imensă poartă a istoriei noastre. La Iași "fiecare...

 • Analiza comparativa a dimensiunii structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Belgia

  1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale Resursele financiare publice sunt reprezentate prin totalitatea mijloacelor bănești ce se administrează de către autoritățile publice în vederea îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor ce le revin acestora, asigurând funcționarea instituțiilor publice centrale și locale, a întreprinderilor de stat etc. Structura resurselor financiare publice se diferențiază de la o țară la alta deoarece sunt înregistrate numeroase...

 • Evolutia cheltuielilor cu protectia mediului in Romania in perioada 2013 - 2017

  Poluarea mediului este una dintre importantele preocupări ale statului, din cauza impactului negativ a acesteia asupra calității vieții cetățenilor. Deoarece poluarea mediului este o problemă actuală care crește în intensitate și volum în ultimii ani, statele mediu și înalt dezvoltate acordă o minuțioasă atenție combaterii poluări, acordând în ultimii ani din ce în ce mai multe resurse financiare care ajută la aplanarea degradării mediului. Cheltuielile publice cu protecția mediului reflectă...

Pagina 1 din 235