Toate proiectele din domeniul Finante

 • Operatiunile BERD in Romania

  Capitolul 1. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 2 1.1. Istoric și obiective 2 1.2. Acționariat și organe de conducere 2 1.3. Capitalul subscris al BERD 2 1.4. Investițiile anuale ale BERD 2 1.5. Etapele finanțării proiectelor de BERD 2 Capitolul 2. Operațiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România 2 2.1. Relația România - BERD 2 2.2. Strategia de țară pentru România în perioada 2015-2018 2 2.3. Activitatea BERD în România 2 Concluzii 2...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii SC Biofarm SA

  Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii 1.1. Cadrul de organizare și desfășurare a activității Compania S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in București, str. Logofătul Tăutu nr. 99, sect.3, CUI: RO341563. Este o companie inițiată în anul 1921 care se afla în topul producătorilor români de medicamente și de suplimente alimentare. Obiectivul de activitate al acestei întreprinderi este fabricarea produselor farmaceutice și se concentrează asupra dezvoltării și comercializării unor...

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul de profit si pierdere pentru Danske Bank

  1. Analiza indicatorilor Danske Bank 1.1. Scurtă prezentare a băncii În anul 1871 este înființată Casa Den Danske Landmandesbank. Aceasta vine pe piața bancară cu o inovație ce constă în folosirea facilităților de descoperire de cont, iar în anul 1981 sunt introduse, tot pentru prima dată, casetele de sigutanță. Datorită inovațiilor sale, Den Danske devine în anul 1990 cea mai mare bancă din regiunea scandinavică. Tot în acest an aceasta fuzionează cu Handelsbanken și cu Previnsbanken. Deși...

 • Banca Interamericana de Dezvoltare

  I. Banca Inter-Americană de Dezvoltare - prezentare generală 1.1. Scurt istoric Banca Inter-Americană de Dezvoltare (eng. Inter-American Development Bank -IADB) este o bancă regională de dezvoltare ce datează din anul 1959, cu sediul în Washington, D.C., Statele Unite. Aceasta a fost înființata pentru îmbunătățirea vieții în țările din America Latină și Caraibe, fiind principala sursă de finanțare pentru dezvoltare din această regiune. Banca sprijină țările atât din puncte de vedere...

 • Reforma supravegherii bancare in Uniunea Europeana dupa criza financiara

  Capitolul I. Cadrul juridic al Sistemului european de supraveghere financiară (SESF) Sistemul european de supraveghere (SESF) este un sistem multistratificat alcătuit din autorități de control microprudențial și macroprudențial, cum ar fi, cele trei Autorități europene de supraveghere- Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); Comitetul european pentru risc sistematic...

 • Practica - Trezorerie publica

  Introducere Trezoreria statului este un sistem unitar și integrat prin care statul asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, și a altor operațiuni ale statului, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Operațiunile de încasări și plăți privind fonduri publice derulate prin trezoreria statului privesc: - veniturile și cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor...

 • Sistemul bancar din Rusia

  Cap.1 Informații generale ale sistemului bancar din Rusia 1.1 Etimologia sistemului bancar din Rusia Sistemul bancar rus datează din perioada Împărătesei Anna Ivanovna, când aceasta a dat un ordin referitor la normele și procedurile de acordare a împrumuturilor de credite în bani, din data de 08/01/1733. Ca urmare, creditele erau acordate în sume limitate, primind în schimb aur sau argint, rata fiind de 8 procente și creditul fiind acordat doar pe o perioadă de un an. Însă nu au putut...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Zentiva

  Introducere In acest proiect se vor analiza principalele surse de finanțare a întreprinderii ZENTIVA S.A. Este necesar sa avem resurse in cadrul unei societăți care întreprinde o activitate productiva atât când are de făcut investiții, cat si atunci când își desfășoară activitatea de exploatare, capitalul jucând un rol important in dezvoltării firmei. In vederea satisfacerii echilibrului atât pe termen scurt cat si pe termen lung sunt necesare capitalurile permanente si resursele...

 • Impactul Euro asupra pietelor financiare europene

  Capitolul 1- Euro și piața financiară europeană Înfăptuirea monedei europene - EURO - constituie dezideratul conducerii Uniunii Europene. Asupra importanței euro este necesară o analiză amplă, care să prezinte atât avantajele statelor membre la "zona euro", cât și riscurile la care se supun și posibilele dezavantaje pe care le aduce moneda unică europeană, fără să se uite de implicațiile euro pe plan mondial. Reglementările au la bază ideea ca piețele financiare să fie eficiente...

 • TransGaz

  Capitolul 1. - Prezentare generala a întreprinderii firmei :RomGaz S.A. Pentru inceput voi incepe cu o prezentare generala a societății ce se va îmărți in 2 cateorii: “Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii” și Piata si Concurenta ” Companie de stat, înfințată in 1909 cu sediul in Mediaș, an in care s-a descoperit primul zăcământ de gaz din România. 1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității A.Obiect de Activitate Societatea cu sediul în Mediaș,...

 • Analiza resurselor de finantare a intreprinderii Remedia

  Introducere În prezentul proiect m-am axat pe realizarea unei analize economico-financiare a companiei Farmaceutica REMEDIA în vederea analizei resurselor de finanțare ale acesteia, mai exact analiza părții de pasiv al bilanțului companiei. Capitolul 1 se referă la prezentarea generală a întreprinderii, date de conact, care este domeniul de activitate al firmei, câteva date istorice, structura de acționariat, piața și concurenții acestei companii. Capitolul 2 va prezenta cele două forme de...

 • Analiza structurii intreprinderii Transelectrica

  CAPITOLUL 1- PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII PE CARE SE FACE STUDIUL 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A este operatorul național de transport de energie electrică din România. Această companie a fost înființată în iulie 2000 prin reorganizarea CONEL, având ca obiect de activitate transportul energiei electrice. „Transelectrica este deținută în proporție de...

 • Analiza structurii activului Electrometal SA Timisoara

  1.PREZENTAREA GENERALĂ ELECTROMETAL SA TIMISOARA 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității Obiect de activitate Societatea comercială Electrometal SA Timișoara(simbolul de tranzacționare-EMTL) cu sediul în România-Mun.Timișoara, Str.Circumvalațiunii, Nr. 1, Jud.Timiș , aceasta derivă din vechea întreprindere Electrometal care a fost înființată la data de 1 ianuarie 1959 inițial sub denumirea de Întreprinderea Orășenească de Industrie Locală Electrometal. Obiectul de...

 • Convergenta nominala, reala, juridica si culturala in procesul adoptarii monedei euro in Romania

  Introducere Apartenența României în cadrul Uniunii Europene aduce în discuție, implicit, și obligația aderării acesteia la Zona Euro. Aderarea României la Zona Euro reprezintă un subiect controversat și de interes pentru analiștii economico-financiari. Conform spuselor ministrului italian al finanțelor și economiei, Pier Carlo Padoan, este necesară existența unei uniuni monetare care să fie asigurată de încredere, disciplină și de îndeplinirea unor elemente comune de către statele membre....

 • Implicatii ale contractarii asigurarilor de bunuri obligatorii pentru persoane fizice si juridice

  1.GENERALITĂȚI DESPRE ASIGURĂRI Viața omului se află sub influența ideii de munca. Acesta, permanent, își dedică timpul creării de bunuri fizice și spirituale care să ofere societății, dar și lui însuși plus valoare. Pentru a realiza aceste bunuri, omul intră într-o legătură cu natura, în principiu, cu mediul înconjurător. Această relație de interdependență se manifestă continuu, omul acomodându-se și rezistând condițiilor mediului. Astfel, individul este expus unor evenimente precum:...

Pagina 1 din 238