Toate proiectele din domeniul Finante

 • Studiu de caz privind structura activului firmei Antibiotice SA

  I. Prezentarea generală a intreprinderii a) Cadrul general de organizare si desfășurare a activității Compania ,, Antibiotice A+ ” a fost ființată în anul 1955 împreună cu fabricarea primului medicament, adică penicilina, care a fost descoperită de către un savant român, numit Victor Babeș cu 70 de ani înainte. Cu toate acestea, descoperirea îi este atribuită bacteriologului scoțian Alexander Fleming, in present. Antibiotice A+ este o companie producătoare de substanțe farmaceutice și de...

 • Analiza asigurarii entitatii cu resurse umane si a eficientii utilizarii acestora

  Introducere: 1. Însemnătatea, sarcinile analizei și sursele principale de informație. În contextul relațiilor economiei de piață o atenție deosebită trebuie să se acorde eficienței utilizării factorilor de producție, deoarece atât cantitatea, cât și calitatea lor influențează esențial asupra rezultatelor economico-financiare obținute de întreprindere în urma activității desfășurate. Forța de muncă este unicul factor important care este capabil să producă valori noi. Concomitent, acest...

 • Finantari externe private in Italia

  INTRODUCERE Rolul investițiilor străine directe în relansarea și dezvoltarea economică a Italiei este unul major. Investițiile străine directe reprezintă soluția viabilă pentru construirea unei economii care nu generează îndatorare străina. Apărute în economia mondială încă din cele mai vechi timpuri, investițiile străine directe au cunoscut o dezvoltare explozivă în ultimile decenii în tranzacțiile internaționale. Comisia Europeană a elaborat următoarea definiție: „înființarea sau...

 • Raport de tara privind politica financiara in Finlanda

  Secțiunea 1: Analiza eficacității politicilor financiare publice în perioada crizei economice Toate statele cu economiile dezvoltate au fost afectate de criza financiară din perioada 2008-2011. Totusi impactul a variat, depinzând de vulnerabilitățile inițiale și modul cum politicile au reușit să atenueze și să contribuie la realizarea ajustărilor esențiale. Impactul a fost cu mult mai devastator, cand criza economică s-a instalat intr-un mediu economic cu o structura a serviciilor și a...

 • Proiect investitii directe Antibiotice SA

  Abstract Lucrarea noastră are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate al societății Antibiotice S.A., în vederea realizării unei investiții. Din dorința de a-și îmbunătăți poziția pe piața farmaceutică din România și din străinătate, compania oferă un nou medicament antiinflamator, ce se poate cumpăra fără rețetă. Acesta va fi atât sub formă de gel, cât și sub formă de pastile, sub diferite concentrații sau chiar sub formă de plasturi. Se încearcă astfel acoperirea unor cerințe...

 • Transformari in sistemul financiar-bancar romanesc si in politica monetara in contextul integrarii europene

  Capitolul 1. Transformări în sistemul financiar-bancar Integrarea europeană constă într-un proces prin care se dorește o uniune între țări și un nivel comun de dezvoltare economică dar și socială, care să reprezinte interesele comune ale acestor state. 1.1. Adaptarea sistemului bancar la condițiile impuse de procesul integrării europene Baza integrării europene stă in principiile de piață unică europeană, având mari influențe asupra sistemului bancar din țările membre. Aceasta țintește...

 • Organizarea gestiunii riscurilor financiare in cadrul Raiffaisen Bank

  Capitolul 1. Definirea conceptului de risc bancar Băncile comerciale nu se diferențiază cu mult față de oricare instituție cu activitate economică în momentul în care vorbim despre scopul principal urmărit și anume acela de a obține profituri cât mai ridicate. Pentru a se atinge aces obiectiv, instituțiile bancare recurc la asumarea anumitor riscuri care odată ce au o gestionare necorespunzătoare le pot afecta considerabil stabilitatea economică. Gestiunea riscurilor financiare a devenit un...

 • Modelul Social-Democrat de Securitate Sociala practicat de catre Danemarca si Suedia

  Capitolul 1. Statutul bunăstării (Walfare state) Atât apariția, cât și consolidarea statelor europene, întâlnite si sub denumirea de statutul bunăstării, reprezintă un esențial element în ceea ce privește transformarea Europei, acest proces întemeindu-se odată cu Revoluția Industrială și cea Franceză. În sens restrâns ”schițarea” instituțională a statului bunăstării a început abia în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ocupând astfel perioada dintre constituirea statelor naționale...

 • Analiza surselor de finantare ale unei intreprinderi

  I. Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii SC Palace SA Sinaia 1. Prezentarea generală a întreprinderii Hotelul Palace a fost construit în anul 1911, în numai opt luni de zile (între 26 noiembrie si 15 iulie), după planurile arhitectului Petre Antonescu. Situat în grădina orașului, chiar în Parcul Dimitrie Ghica, hotelul a fost recent renovat si readus la imaginea din zilele sale glorioase. Dincolo de eleganța clasică de secol XX, Hotelul Palace beneficiază de o poziție cu...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Romania si Germania

  Cap 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Cadru conceptual Resursele financiare reprezintă totalitatea mijloacelor sub formă de bani, al căror scop este realizarea anumitor obiective sociale și/sau ecomomice într-un amumit interval de timp bine stabilit. Cererea din ce în ce mai mare de resurse financiare publice se datorează în principal creșterii nevoilor sociale desfășurate într-un timp mai alert față de creșterea produsului intern brut. În cadrul...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii OMV Petrom

  Capitolul 1: Prezentarea generală a întreprinderii pe care se face studiul 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității A. Obiect de activitate: Societatea OMV Petrom S.A. are ca obiect de activitate principal producerea și procesarea țițeilor în rafinării și comercializarea gazelor prin intermediul diviziei de gaze naturale. B. Structură acționariat: Structura pe acțiuni a societii OMV Petrom S.A. este următoarea: Acționar Acțiuni Procent OMV Aktiengesellschaft...

 • Politica fiscala in Uniunea Europeana - prezent si perspective

  Capitolul 1. Considerații generale privind politica fiscală în cadrul UE 1.1 Noțiunea de politică fiscală și sistemul fiscal în UE Sistemul, conform Wikipedia, este conturat ca fiind un ansamblu de instituții atât abstracte cât și reale, ce are în componența sa, cuprinzând o colectivitate de componente, ce interacționează și servesc un întreg unui obiectiv comun. De asemenea, în dicționarul economic-financiar, sistemul financiar este privit tot ca un ansamblu, un întreg de principii și...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Tokyo

  Capitolul 1. Sistemul financiar japonez 1.1. Caracteristicile și trăsăturile sistemului financiar japonez Sistemul financiar japonez are la bază structura organizatorică denumită ,,keiretsu”, formată din furnizori, societăți de asigurare, întreprinderi productive, bănci, întreprinderi de distribuție, ce au o legătură strânsă între acestea. Evaluarea titlurilor emise de entități nu este facilă în acest context, deoarece trebuie să aibă în vedere și potențialele acte de sprijin ale...

 • Impozitul pe profit - aspecte contabile si fiscale

  Câteva cuvinte de început... De-a lungul timpului, impozitul pe profit a suferit poate cele mai multe schimbări pe plan fiscal și contabil. Aș putea spune că reprezintă o temă de interes general, iar aspectele pe care am încercat să le pun în valoare țin de desfășurarea normală și legală a oricărui tip de întrepindere. De asemenea, colectarea eficace a impozitelor influențează și dezvoltarea economică a unei țări. Am ales acest subiect pentru că este unul de mare amploare și preocupare...

 • Analiza acordurilor de finantare a Romaniei de catre FMI in perioada 1990-2017

  Introducere Fondul Monetar Internațional ( FMI) este o instituție financiară internațională ce reunește 186 de tări membre , aceasta a fost înființată în urma Conferinței Națiunilor Unite care a avut loc la Bretton Wooods în anul 1945 . Resursele financiare ale Fondului Monetar Internațional sunt împărțite în două categorii : - Resurse ordinare : reprezintă cotele de participare a statelor membre , venituri din dobânzi și comisioane , respectiv venituri din fondurile administrate de Fondul...

Pagina 1 din 240