Toate proiectele din domeniul Finante

 • Standarde internationale de raportare financiara IAS2 - standardul stocurilor

  1. Obiectivul standardului Obiectivul standardului IAS 2 este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru stocuri. Acesta prezintă prevederile și dispozițiile privind recunoașterea și evaluarea stocurilor ca active respectiv ca venituri în momentul vânzării sau în calitate de cheltuieli în cazul materialelor consumabile. Altfel spus, IAS 2 analizează problema valorii costului ce urmează a fi recunoscută drept activ și reportată până când veniturile aferente sunt recunoscute. Totodată,...

 • analiza structurii activului companiei Prefab SA

  Capitolul 1 : Prezentarea generală a întreprinderii Cod Fiscal / CUI 1916198 Cod Registrul Comertului J40/9212/2003 Adresa str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, sector 1, Bucuresti, BUCURESTI, România Website www.prefab.ro E-mail office@prefab.ro Telefon +4021-3315116 Fax +4021-3305980 Domeniu de activitate Fabricarea produselor din beton pentru constructii Cod CAEN 2361 Cod LEI 549300M3U2IZYP60UW32 1.1 Cadrul general de organizare si desfășurare a activității Înființată în anul...

 • Gestiunea Finantelor Publice - Primaria Comunei Berzunti

  Capitolul I. Prezentarea comunei Berzunți I.1. Aspecte Fizico-Geografice Localitatea Berzunți este situată în partea central-vestică a județului Bacău (Fig. 1), pe valea pârâului ce poartă același nume, pârâul Berzunți. Aceasta este străbătută de drumul județean DJ 117 care face legătura între Municipiile Onești și Moinești (Lupu, 1972). Comuna are ca vecini următoarele unități administrativ-teritoriale: - Nord: Poduri (satul Cernu), Berești Tazlău (satul Turluianu), Sănduleni; - Est:...

 • Politici financiare publice

  Secțiunea 1 - Analiza eficacității politicilor financiare publice în perioada crizei economice În vederea realizării acestei secțiuni au fost extrase valorile estimate (conform programului de convergență) aferente Lituaniei, valori referitoare la mărimea veniturilor și cheltuielilor bugetare, a soldului bugetar și a datoriei publice (%PIB). Următorul pas a fost acela de a compara valorile prognozate cu cele efectiv înregistrate, apoi au fost calculate erorile de implementare, obținându-se...

 • Management financiar

  I. SCURT ISTORIC Analiza cost-beneficiu (ACB) este o metodă de analiză economic-ecologică apărută în secolul al XIX-lea în S.U.A. Analiza cost-beneficiu este percepută de literatura economică-ecologică de specialitate ca o metodă de evaluare economică a efectelor ambientale ale proiectelor de investiții (în special cele din domeniul public) în construcții, industrie, transporturi, turism sau agricultură. Facem această precizare pentru a evita eventualele confuzii rezultate din traducerea...

 • Managemntul riscurilor in activitatea bancara - Banca Comerciala Carpatica

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind riscurile interne și gestiunea acestora în activitatea bancară În ultimii ani noțiunea de risc a devenit tot mai uzuală, având în vedere că orice activitate economică determină într-o anumită măsură și riscuri. În literatura de specialitate, riscul apare ca fiind un eveniment posibil, previzibil sau imprevizibil ce poate provoca anumite pierderi . În ceea ce privește riscurile din activitatea bancară, acestea sunt definite ca fiind riscurile cu care se...

 • Analiza produselor si serviciilor de privat banking in lume

  Capitolul 1. Considerații generale privind conceptul de „private banking” 3 Capitolul 2. Piața produselor și serviciilor de private banking în lume 8 2.1 Piața produselor și serviciilor de private banking în SUA 8 2.2 Piața produselor și serviciilor de private banking în Asia 9 2.3 Piața produselor și serviciilor de private banking în Europa 10 Capitolul 3. Piața produselor și serviciilor de private banking în România 12 Concluzii 15 Bibliografie 16

 • Analiza emprica a factorilor determinanti in evaluarea performantelor bancare din Romania

  ABSTRACT: Lucrarea mea urmărește să analizeze din punct de vedere empiric factorii determinanți ai performanței băncilor comerciale din România, pentru perioada 2004-2013. În analiza efectuată, pornind de la alte studii din literatura de specialitate din domeniu, am grupat factorii determinanți ai performanței în factori microeconomici sau specifici băncilor, factori specifici sectorului bancar și factori macroeconomici. Însă, în urma analizei efectuate, rezultatele arată că performanța...

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare comparativa SIF 2 si SIF 5

  Capitolul 1. Aspecte generale privind SIF 2 și SIF 5 1.1 Informații generale privind SIF Moldova SIF Moldova SA, având drept simbol de identificate în cadrul BVB SIF 2 a fost înființată la 20 februarie 1997 sub formă de societate de investiții financiare de tip închis, cu capital integral privat, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, încadrată în categoria “Alte Organisme de...

 • Managementul portofoliului de 15 titluri

  1. INTRODUCERE Complexitatea și diversitatea activitătii economice determină fiecare subiect economic să gestioneze mai mult sau mai putin sistematic, mai mult sau mai putin profesional un anumit tip de portofoliu. Categoriile de subiecti economici care se găsesc cel mai adesea în situatia de gestionari de portofolii sunt investitori institutionali (societătile de servicii de investitii financiare, societătile de administrare, societătile de asigurări) și, nu în ultimul rând,persoanele...

 • Analiza finantelor publice in Franta

  Introducere În acest proiect am analizat situația macroeconomică și finanțele publice ale Franței în perioada 2015-2019 pe baza datelor oficiale extrase de pe Eurostat. Așadar, în prima parte am prezentat și analizat cei cinci indicatori ai pentagonului macrostabilității, pentru a stabili starea în care se află economia Franței, iar în cea de a doua parte am prezentat Soldurile bugetului public, cel convențional, respectiv cel primar în perioada analizată. În ultima parte am analizat datoria...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Digi Communications

  1. Prezentarea generală a firmei Digi Communications N. V. 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității. - RCS & RDS este un operator de servicii de telecomunicații din România, înființat în anul 1994. Compania Romanian Cable System a cunoscut o dezvoltare rapidă pe piața din România, primii pași concretizându-se prin achiziționarea mai multor rețele de comunicații din țară. Această companie se afla printre cele mai cautate companii de telecomunicații (provideri de...

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare comparativa SIF2 Moldova si SIF1 Banat-Crisana

  Capitolul 1. Informații generale despre SIF2 și SIF1 1.1. Introducere SIF este o societate de investiții financiare care se tranzacționează pe piața reglementată din România și funcționează ca un fond închis de investiții. În România sunt prezente cinci societăți de acest fel, fiecare denumite după regiuni din România. În cazul de față se vor analiza SIF2, Societatea de investiții financiare Moldova SA, și SIF1, Societate de investiții financiare Banat-Crișana. Activitatea acestora vizează...

 • Analiza pietei produselor si serviciilor de plati pentru persoane fizice in Romania

  Capitolul 1. Caracteristicile produselor și serviciilor de plăți pentru persoane fizice Produsele și serviciile de plăți dedicate persoanelor fizice ocupă o importanță majoră în activitatea bancară de retail din România. Produsele și serviciile de plăți constituie o parte din sfera serviciilor oferite de o bancă clienților săi. Băncile sunt într-o continuă evoluție în ceea ce constă tipul de produs și de serviciu oferit persoanelor fizice, acestea trebuimd să țină pasul în permanență cu...

 • Analiza econometrica a unei actiuni in Eviews si R. Studiu Tesla Inc.

  Tesla, Inc. este un constructor de automobile electrice de înaltă performanță, din Silicon Valley (Palo Alto). Tesla a primit o atenție deosebită când au lansat modelul de producție Tesla Roadster, prima mașină sport 100% electrică. A doua mașina produsă de Tesla este Model S, 100% electric sedan de lux. Mai sunt inca 2 modele in dezvoltare: Model X si Model 3. In iunie 2015, vanzarile Model S au trecut pragul de 75,000. Problema 1: I. Indicați perioada acoperită de date, data descărcării...

Pagina 1 din 247