Toate proiectele din domeniul Finante

 • Monografie economie bancara

  I.Organizarea sistemului bancar românesc 1.1 Diferitele instituții de credit Instituțiile de credit sunt acele organizații care întreprind activități care presupun atragerea banilor sub formă de depozite de la populație dar și diferite tranzacții cum ar fi cele de acordare de credite. În țara noastră există următoarele tipuri de instituții de credit: - Bănci Reprezintă societăți de credit care se ocupă în principiu cu acordare de credite și atragere de depozite de la populație. -...

 • Diagnostic financiar SC.Biofarm.SA

  Biofarm este unul dintre primii producători români de medicamente și suplimente alimentare. De peste 95 de ani Biofarm® este alături de specialiștii din Romania în cursa pentru descoperirea celor mai bunesoluții pentru menținerea sănătății oamenilor. Compania, fondata în 1921, s-a concentrat pe dezvoltarea, producerea și comercializarea atât a unor branduri puternice, cat și a unor produse generice. În prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producători existenți pe piața farmaceutica...

 • Banca Nationala a Romaniei - Evolutie, functii si rolul acesteia in reglementarea si supravegherea sistemului bancar din Romania

  - Cronologia BNR din 1880 - prezent Banca Națională a României reprezintă o instituție care a fost înființată prin Legea organica din 23 aprilie 1880, în baza căreia băncii îi era acordat privilegiul de a emite moneda națională. Instituția a avut, de asemenea, privilegiu de a resconta titlurile comerciale și biletele de trezorerie, de a lombarda bonurile de tezaur și de a participa la constituirea capitalului unor societăți financiar-bancare, împreuna cu statul. Forma tradițională de...

 • Sistemul bancar roman

  CAPITOLUL I REFORMAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA 1.1. Scurt istoric al activitatii bancare pe teritoriul tarii noastre din cele mai vechi timpuri pana in 1989 si dupa. Istoria sistemului bancar îsi găsește originile în trecutul îndepărtat existând mărturii foarte vechi ce atestă practica unor activități care într-o formă mai mult sau mai puțin evoluată, se poate constitui ca primii pași pe tărâmul practicii bancare. Există diferite păreri cu privire la originea băncilor. Unii...

 • Politica monetara in conditii de criza

  I. Aspecte teoretice 1. Politica monetară Politica monetară reprezintă un ansamblu de acțiuni prin care autoritățile monetare (Banca Centrală, Trezoreria etc.) influențează asupra cantității de monedă în circulație, nivelul ratelor dobânzii, cursurile de schimb valutar și alți indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activității economice, ocupare a forței de muncă, stabilitate a prețurilor etc.). Politica monetară...

 • Banca Centrala Europeana

  Capitolul 1. Aspecte generale privind Banca Centrală Europeană 1.1 Istoria Băncii Centrale Europene Printre principalele repere în istoria zonei euro se numără introducerea noii monede comune și adoptarea treptată a acesteia de către 19 țări, precum și înființarea unei instituții a Uniunii Europene care să reglementeze moneda euro: Banca Centrală Europeană. Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înființată în 1998. Sediul băncii este la Frankfurt (Germania). Misiunea băncii este să...

 • Analiza bugetului Regatului Unit - milioane euro

  United Kingdom - date generale si economice United Kingdom, este o țară suverană din Europa occidentală. Situată în largul coastelor de nord-vest ale continentului European, cuprinde insula Marea Britanie, partea de nord-est a insulei Irlanda și multe insule mici. United Kingdom este o monarhie constituțională cu democrație parlamentară. Capitala, și cel mai mare oraș, este Londra, un oraș global și centru financiar cu o populație a zonei urbane de 10,3 milioane de locuitori, fiind al...

 • Analiza bugetului Olandei - milioane euro

  OLANDA Țările de Jos, denumite neoficial Olanda sunt o monarhie constitutional, stat membru fondator al Beneluxului si al Uniunii Europene. Acest stat este situat in nord-vestul Europei, in vecinatatea Marii Nordului, Belgiei si Germaniei. Un sfert din teritoriul Țărilor de Jos se află sub nivelul mării, statul având cea mai joasă altitudine din lume. De asemenea, este una dintre țările cele mai dens populate din lume. Conform Economist Intelligence Unit, Olanda este una dintre cele mai...

 • Sistemul bancar din Franta

  1.Descrierea sistemului bancar din Franța 1.1 Istoric Sistemul bancar îl putem defini ca totalitatea de instituții financiar-bancare, care se dezvoltă într-o țară. Așadar, sistemul bancar francez a realizat în ultima perioadă un proces solid de concentrare bancară în urma unor dezvoltări de fuziuni și achiziții. Activitatea bancară din Franța este condusă de către jucătorii autohtone, băncile străine pătrunzând foarte puțin în cadrul sistemului bancar francez. În intervalul anilor...

 • Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi

  CAPITOLUL 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, DE CONDUCERE ȘI DE PERSONAL A CURȚII DE CONTURI Curtea de conturi este organul suprem de control financiar în acest domeniu și funcționează pe lângă Parlamentul României. Își exercită funcțiile in deplină independență și în conformitate cu prevederile legale și dispozițiile prevăzute in Constituție. Curtea de Conturi funcționează în baza dispozițiilor articolului 140 din Constituția României și în baza Legii 94/1990. Regulamentul de organizare și...

 • Analiza surselor de finantare ale intreprinderii Boromir S.A

  SC BOROMIR PROD S.A, a fost înființată ca societate comercială pe acțiuni prin preluarea activului și pasivului fostei Întreprinderi de Morărit și Panificație Buzău. Înființarea SC BOROMIR PROD S.A (sub denumirea SC SPICUL S.A Buzău) s-a făcut prin Hot. Guvern nr. 1353/1990, act normativ care stabilește și statutul inițial al societății. La data de 11.06.2002, prin actul adițional nr. 2241 și cererea de înscriere nr. 5595/20.06.2002 s-a modificat denumirea societății în SC BOROMIR PROD S.A....

 • Analiza Surselor De Finantare Brd

  1. STRATEGII DE COMBATERE A EFECTELOR CRIZEI LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE - ASPECTE GENERALE 1.1 Cauzele și efectele crizei financiare în Uniunea Europeană Integrarea europeană a apărut datorită statelor membre ce au avut ambiția de a elimina frontierele dintre ele ; pentru a menține rolul Uniunii Europene în lume dar și pentru a crea un cadru al prosperității economice. Tările membre care fac parte din Uniunea Europeană au fost în același timp și o soluție pentru a combate mult mai ușor...

 • Analiza surselor de finantare BRD

  Introducere Finanțarea reprezintă alocarea de fonduri pentru a crea și funcționa o întreprindere sau pentru a aplica o politică economică. Pornind de la aceasta idee ,în această lucrare voi analiza principalele surse de finanțare ale activităților desfășurate de BRD Groupe Societe Generale.Totdată voi analiza și evoluția rezultatelor instituției pe o perioadă de patru ani(2012-2015). Am ales această lucrare deoarece vreau sa analizez sursele de finanțare a instituției BRD Groupe Societe...

 • Analiza bugetului bazat pe performanta in invatamantul universitar din Franta

  Rezumat: Lucrarea de fata isi propune sa analizeze nivelul de educatie al Frantei, gradul de promovare al bacalaureatului si diferenta dintre sexe privind educatia. În cazul Franței, analizăm modificările valorii salariale a fiecărui nivel de educație și impactul educației și veniturilor părinților asupra rezultatelor educației copiilor, fiilor și fiicelor. În plus, piața căsătoriei joacă un rol de asigurare în ceea ce privește randamentul învățământului terțiar. Sporesc riscul de a nu...

 • Moneda

  Introducere Inflația este un fenomen monetar,un dezechilibru economic, reprezentat de o creștere a nivelului prețurilor de bunuri și servicii atunci când puterea de cumpărare a monedei naționale scade. Rolul inflației este de a ilustra la sfârșitul unui an fiscal dacă politicile fiscale, monetare, legislative; împreună cu politicile Băncii Centrale, se coordonează pentru a stabili corect prețurile de consum. Autoîntreținerea și autogravarea inflației se justifică prin modul cum reacționăm...

Pagina 1 din 232