Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 10388
Mărime: 196.18KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Gabriel
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA-FINANŢE ASIGURĂRI

Cuprins

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII 3

1.1. Noţiuni generale despre risc 3

1.2. Riscul ratei dobazii în ansamblul riscurilor financiar-bancare 5

1.3. Analiza riscului ratei dobanzii 7

1.4. Indicatorii riscului ratei dobânzii 9

1.5.Nivelul riscului ratei dobânzii 10

1.6.Gestiunea riscului ratei dobânzii 12

CAP2. ACOPERIREA RATEI DOBÂNZII PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE 16

1.1.Introducere in instrumente financiare derivate 16

2.2.Tipuri de instrumente financiare derivate 17

2.3.Tehnici pentru gestionarea riscului aferent ratei dobanzii 18

BIBLIOGRAFIE 25

Extras din document

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII

1.1.Noţiuni generale despre risc

Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obţine profit fără risc. De aceea orice societate comercială încearcă să-şi maximizeze profitul prin gestionarea riscului specific domeniului său de activitate şi prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreşte să-l preia. Este evident ca o strategie bancară performantă trebuie să cuprindă atât programme, cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a baâăncii. Acest lucru rezultă din obiectivul principal al acestor politici, anume acela de minimizare a pierderilor sau cheltuielilor suplimentare suportate de banca, iar obiectivul central al activităţii bancare îl costituie obţinerea unui profit cât mai mare pentru acţionari.

Băncile pot gestiona cu succes riscurile bancare daca recunosc rolul strategic al gestiunii riscurilor, dacă folosesc paradicma de analiza şi gestiune în vederea creşterii eficienţei, dacaă adoptă măsuri precise de adptare a performanţei la risc şi dacă vor crea mecanisme de raportare a performanţei în funcţie de risc, pentru a se asigura că investitorii înţeleg impactul gestiunii riscului asupra valorii firmei bancare.

Dfinirea riscului bancar

În sensul larg al cuvantului riscul se poate defini ca fiind un pericol eventual, mai mult sau mai puţin previzibil.

Dicţionarele englezeşti menţionează definiţia standard acceptată lingvistic: riscul reprezintă “probabilitatea producerii unui eveniment cu rezultate adverse pentru subiect”.

Teoria financiară modernă aduce însă nuanţări acestei definiţii, considerând că nu trebuie pus semnul de echivalenţă între probabilitate şi risc: probabilitatea constituie de fapt unitatea de măsură a riscului şi mijloc de cuantificare pentru acesta.

Tipuri de riscuri bancare

În literatura de specialitate există o serie de clasificări după cum urmează:

1) În funcţie de caracteristica bancară:

a) riscuri financiare (riscul de lichiditate, riscul de capital);

b) riscuri de prestare (riscul operaţional, riscul tehnologic,);

c) riscuri ambientale (riscul de fraudă, riscul economic, riscul legal).

2) În funcţie de expunerea la risc:

a) riscuri pure = riscuri a căror expunere este generată de activităţi şi procese bancare cu potenţial de a produce evenimente care să se soldeze cu pierderi;

-riscuri fizice (distrugeri, accidente, avarii);

-riscuri financiare (generate de operaţiunile bancare tradiţionale);

- riscuri criminale şi frauduloase (fraude, deturnări de fonduri);

-riscuri de răspundere (nerespectarea normelor bancare);

b) riscuri lucrative (speculative) = expunerea la risc este generată de încercarea de a obţine profit maxim.

-riscuri de piaţă (variaţia condiţiilor de piaţă);

-riscuri de afacere;

-riscuri de lichiditate;

3) În funcţie de natura lor:

a) riscuri comerciale;

b) riscuri provocate de cauze de forţă majoră;

c) riscuri politice;

d) riscuri valutare (de schimb valutar, rată a dobânzii).

4) În funcţie de geneză:

a) risc de exploatare;

b) risc financiar;

c) risc de faliment.

5) În funcţie de caracteristica bancară:

a. - riscuri financiare (generate de operaţiile bancare tradiţionale);

-riscul de creditare (probabilitatea neîncasării creditelor acordate);

-riscul de lichiditate;

-riscul de piaţă (variaţia ratei dobânzilor, riscul valutar, etc.).

Clasificarea riscurilor bancare în conformitate cu prevederile Băncii Reglementelor Internaţionale:

a) Riscuri financiare:

 riscul ratei dobânzii;

 riscul cursului de schimb;

 riscul de lichiditate;

 riscul titlurilor cu venit variabil.

b) Riscuri legate de parteneri:

 riscul clientelei;

 riscul apărut pe piaţa interbancară;

 riscul de ţară;

 riscul de credit (furnizor, piaţă).

c) Riscul comercial:

 riscul de produse;

 riscul serviciilor;

 riscul de piaţă;

 riscul de imagine.

d) Riscuri legate de forţa de muncă

e) Riscuri operaţionale şi tehnice:

 calitatea operaţiunilor;

 nivelul de informatizare şi telecomunicaţii.

f) Riscul gestiunii interne:

 riscul de reglementare;

 riscul de deontologie;

 riscul de strategie;

 riscul de insuficienţă funcţională;

 riscul resurselor umane;

 riscul de comunicare;

 riscul controlului intern total şi financiar .

1.2 Riscul ratei dobazii în ansamblul riscurilor financiar-bancare

Riscul ratei dobânzii este riscul diminuării venitului net aferent dobânzii şi ţine de eventualele pierderi reieşite din necorepunderea sumelor activelor şi pasivelor sensibile la modificarea ratelor dobânzii.

Riscul de rată al dobânzii - se manifestă prin înregistrarea unor pierderi de către deţinătorul de obligaţiuni ca urmare a ratei dobânzii pe piaţă. Astfel, în cazul în care rata dobânzii creşte/scade, valoarea obligaţiunilor cu cupon fix şi implicit preţul, scade/creşte. Scăderea preţului unei obligaţiuni emise anterior cu rata cuponului fixă în cazul creşterii ratei dobânzii pe piaţă provine din faptul că noile emisiuni de obligaţiuni vor avea rate ale cuponului mai mari. Pentru obligaţiunile cu rata variabilă a cuponului, acesta se resetează periodic funcţie de evoluţia ratei dobânzii pe piaţă, ceea ce face ca valoarea obligaţiunii să nu se modifice la modificarea ratei dobânzii pe piaţă şi să fie foarte apropiată de valoarea paritară.

Preview document

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 1
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 2
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 3
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 4
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 5
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 6
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 7
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 8
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 9
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 10
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 11
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 12
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 13
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 14
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 15
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 16
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 17
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 18
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 19
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 20
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 21
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 22
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 23
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 24
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 25
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 26
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 27
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 28
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 29
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 30
Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Acoperirea Riscului Ratei Dobanzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate.doc
  • Prezentare.doc
  • Acoperirea Riscului Ratei Dobanzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate.ppt

Alții au mai descărcat și

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii

Capitolul 1 Riscul ratei dobânzii şi cuantificarea sa 1.1 Definirea şi importanţa gestiunii sale Riscul ratei dobânzii (riscul de rată a dobânzii...

Acoperirea riscului ratei dobânzii prin intermediul instrumentelor financiare derivate

Riscul ratei dobânzii este riscul diminuării venitului net aferent dobânzii şi ţine de eventualele pierderi reieşite din necorepunderea sumelor...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Riscul pe Piața Valorilor Mobiliare

Cap.1. VALORILE MOBILIARE ŞI RISCUL Întotdeauna înainte de efectuarea unei investiţii, şi mai ales dacă este vorba de o investiţie pe piaţa de...

Globalizarea sistemelor financiare. analiza proceselor de încurajare a dezvoltării financiare și în țările emergente

INTRODUCERE Motto al ultimelor doua decenii, termenul de globalizare are o diversitate de accepţiuni, ceea ce constituie o sursă de confuzie....

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii

Capitolul 1 Riscul ratei dobânzii şi cuantificarea sa 1.1 Definirea şi importanţa gestiunii sale Riscul ratei dobânzii (riscul de rată a dobânzii...

Acoperirea riscului ratei dobânzii prin intermediul instrumentelor financiare derivate

Riscul ratei dobânzii este riscul diminuării venitului net aferent dobânzii şi ţine de eventualele pierderi reieşite din necorepunderea sumelor...

Floor - Contract Forward ca Instrument Negociabil pe Piata Bancara - Piata OTC - pentru Garantarea unui Nivel Minim al Dobanzii

Introducere Odata cu aparitia burselor, vânzatorii si cumparatorii aveau posibilitatea de a reduce nesiguranta preturilor printr-o vânzare forward...

Riscul de Ratei Dobanzii

I. Definirea riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar: Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe intrgul parcurs al...

Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare în România

INTRODUCERE În opinia unor autori , riscul financiar este un risc adiţional riscului de afaceri pe care şi-l asumă proprietarii întreprinderii...

Ai nevoie de altceva?