Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4603
Mărime: 81.06KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Cuprins

CUPRINS

Cap. I Actele de control întocmite de Curtea de Conturi 1

Cap. II Reguli de întocmire a actelor de control financiar 5

Cap.III Proceduri de valorificare a actelor de control financiar 10

III.1 Verificarea conturilor anuale de execuție în vederea acordării descarcării de gestiune la ordonatori secundari și terțiari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat 10

III. 2 Verificarea efectuată pe parcursul execuției bugetare la ordonatorii secundari si terțiari de credite ai bugetului asigurărilor sociale și bugetul fondurilor speciale precum și la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale 13

Extras din document

Cap. I Actele de control intocmite de Curtea de Conturi

Ca orice activitate umană activitatea de control financiar poate şi trebuie să fie apreciată prin efectele pe care le produce, atât în plan material cât şi în cel calitativ manifestat în derularea viitoare a activităţii controlate.

Modul în care activitatea de control financiar a fost realizată, pornind de la obiectivele generale şi specifice propuse şi în funcţie de costurile antrenate se apreciază prin indicatorul cunoscut sub numele de eficienţă a activităţii desfăşurate.

Definită la modul general, eficienţa economică exprimă rezultatele ce se obţin dintr-o activitate economică, evaluate prin prisma resurselor consumate pentru desfăşurarea acestei activităţi. “Eficienţa economică stabileşte legătura dintre volumul şi calitatea eforturilor ca factor generator de efecte şi rezultatele ce se obţin într-o anumită perioadă, ca o consecinţă a realizării eforturilor respective.”

Deşi în literatura de specialitate eficienţa economică este sinonimă cu eficacitatea, între cele două noţiuni există deosebiri de nuanţă determinate atât de natura etimologică a celor două cuvinte cât, mai ales, de conţinutul economic al noţiunilor.

Astfel, dacă noţiunea de eficienţă este definită, în general, ca raportul dintre eforturi şi efectele obţinute, cuantificate în aceeaşi unitate de măsură, cea de eficacitate, în accepţiunea noastră, se defineşte ca raportul dintre aceleaşi eforturi şi doar partea planificată a efectelor obţinute în cadrul totalului acestora.

In cazul verificarii conturilor anuale de executie bugetara:

- raport de control;

- raport de control intermediar.

In cazul controalelor effectuate pe parcursul executiei bugetare la institutiile pblice si la celelalte personae juridice prevazute la art.18 si 19 din lege:

- process-verbal de constatare;

- nota unilaterala.

Acte de control commune:

- nota de constatare;

- process-verbal de constatare a abaterilor prevazute la art. 127 si 128 din Legea nr. 94/1992, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 77/2002;

- process-verbal de constatare a contraventiilor.

Raportul de control- se intocmeste in baza art 30 (2) din lege, de catre controlorii financiari desemnati sa verifice conturile de executie bugetara si se semneaza numai de catre acestia (anexa1). In raportul de control se vor inscrie toate obiectivele verificate. Cand se constata nereguli financiar-contabile ce impun aplicarea masurilor prevazut de art.49 din lege, abateri financiar-contabile si/sau prejudicii si/sau fapte care potrivit legii penale constituie infractiuni, acestea vor fi consemnate si in rapoarte de control intermediare, ce se semneaza atat catre controlorii financiari, cat si de catre reprezentantii persoanei juridice controlate. Existenta rapoartelor de control intermediare si sinteza constatarilor pe care acestea le contin se consemneaza in raportul de control.

Faptele prevazute de lege ce intrunesc elementele constitutive ale infractiunii se consemneaza separatintr-un raport de control intermediar, in care nu vor fi consemnate si alte constatari ( anexa 2). In functie de gravitatea si de efectul in timp al faptelor cu caracter infrcational constatate, raportul de control intermediar poate fi incheiat inainte de finalzarea controlului, urmand sa fie examinat in regim de urgenta de catre complet. Decizia asupra oportunitatii incheierii raportului de control intermediar inainte de finalizarea controlului va fi luata deconducerea structurii de control financiar, cu consultarea procurorului financiar, la propunerea organelor de control.

Valorificarea in regim de urgenta a raportului de control intermediar urmeaza sa se faca tot prin completul constituit in baza art.31 din lege. De existenta acestui raport si solutia adoptata in cazul lui, se va tine cont la examinarea de catre complet a raportului de control incheiat la finalizarea controlului.

In raportul de control, controlorii financiari prezinta constataile si concluziile r cu privire laobiecivele ce intra in atributiile de control ale Curtii de Control,potrivit legi, si formuleaza propuneri cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu situatia conturilor.

Preview document

Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 1
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 2
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 3
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 4
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 5
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 6
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 7
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 8
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 9
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 10
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 11
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 12
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 13
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 14
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 15
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 16
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 17
Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • proiect_final.docx

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar în România

1 EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR IN ROMÂNIA 1.1 REPERE ISTORICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Indiferent de forma sa de organizare , statul si-a...

Fundamentarea Indicatorilor Financiari la Spitalul Clinic de Urgențe Iași

Cap.Ι Organizarea şi funcţionarea Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi funcţionează în clădirile...

Controlul Financiar

ARGUMENT Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitant...

Controlul financiar executat de Curtea de Conturi

1. OBIECTIVELE ȘI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea şi utilizarea...

Bugetele locale, instrumente de realizare și consolidare a autonomiei administrației publice locale

INTRODUCERE Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Obiectivele băncii internaționale pentru reconstrucție și dezvoltare

1. Grupul Băncii Mondiale Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor valutar-financiare au solicitat un cadru organizatoric adecvat la nivel mondial...

Organizarea și Desfășurarea Controlului Fiscal în România

Misiunea principală a oricarei administrații fiscale este de a colecta suma corectă a impozitelor și taxelor și a altor contribuții datorate de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Controlul Financiar

ARGUMENT Actualitatea si gradul de studiere a temei “Controlul Financiar “ . In Romania , ca stat suveran si independent , controlul financiar a...

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Controlul financiar exercitat prin intermediul Curții de Conturi

PERSONALUL CURTII DE CONTURI Personalul Curtii de Conturi este grupat pe urmatoarele categorii : a) Membrii Curtii de Conturi – care sunt in...

Impactul financiar al controlului exercitat de către curtea de conturi

Abstract În cadrul acestei lucrări vă voi prezenta mici particularități referitoare la sistemul financiar, incluzând noțiuni teoretice de bază...

Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I EVAZIUNEA FISCALĂ 1.1.Definirea şi clasificarea evaziunii fiscale Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun...

Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi

1. Structura organizatorică de conducere şi de personal a Curţii de Conturi Curtea de Conturi este organul suprem de control financiar şi de...

Ai nevoie de altceva?