Activitatea de Investitii sub Impactul Fiscalitatii la un Agent Economic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Activitatea de Investitii sub Impactul Fiscalitatii la un Agent Economic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Popa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Introducere 4
CAPITOLUL I. COMPORTAMENTUL INVESTIŢIONAL LA AGENŢII ECONOMICI ÎN ROMÂNIA 6
1.1.Caracteristicile activităţii de investiţii în România 6
1.2. Structuri investiţionale contemporane 13
1.3. Influenţa mixului de politică asupra comportamentului investiţional 19
CAPITOLUL II. IMPACTUL FISCALITĂŢII ASUPRA AGENŢILOR ECONOMICI 23
2.1. Aspecte privind fiscalitatea în România 23
2.2. Principalele impozite şi taxe care afectează un agent economic 26
2.2.1. Impozitul pe profit 28
2.2.2. Impozitele asupra veniturilor salariale 36
2.2.3. Prezentarea altor impozite directe 37
2.3. Studiul de caz 38
CAPITOLUL III. – IMPACTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ASUPRA FISCALITĂŢII 42
3.1. Inconsecvenţa Codului Fiscal din România şi implicaţiile sale asupra fiscalităţii 42
3.2. Modificările Codului Fiscal şi integrarea în Uniunea Europeană 46
CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

INTRODUCERE

Acestă lucrare are ca temă “Activitatea de investiţii sub impactul fiscalităţii la un agent economic” prin care se urmareşte caracteristicile activităţii de investiţii, clasificarea acestora, precum şi prezentarea principalelor impozite directe care afectează activitatea unui agent economic. Ea este compusă din trei capitole, în cadrul cărora încerc să cuprind atât aspecte teoretice, cât şi aspecte practice referitoare la activitatea de investiţii.

În acestă lucrare se prezintă firma S.C. Milenium S.A. ca exemplu de calcul a impozitului pe profit.

În primul capitol se prezintă activitatea de investiţii în România sub aspect teoretic, fiind cuprinse elementele obligatorii de identificare a unei investiţii, caracteristicile şi clasificarea activităţii de investiţii, precum şi rolul investiţiilor în viaţa social-economică. În acest capitol atenţia se mai îndreaptă şi asupra structurilor investiţionale de actualitate în economia naţională, aceea a tipului de economie existent în ţara noastră, orientarea investiţiilor în funcţie de interesul naţional al dezvoltării, în scopul acumulării şi sporirea capitalului real naţional; relaţia dintre investiţii şi piaţa forţei de muncă, prezentarea unor fenomene privind deteriorarea capitalului tehnic şi repercusiunile acesteia. Se mai prezintă comportamentul investiţinal la nivel macroeconomic şi la nivel microeconomic.

Experienţa de până acum a demonstrat clar că pachetele de politici macroeconomice aplicate în ţări cu aceeaşi condiţii macroeconomice au determinat efecte diferite. Pe de altă parte, s-a observat că aceleaşi rezultate s-au obţinut implementând pachete diferite de politici. Din acest motiv, fiecare ţară din regiune necesită o analiză separată în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de politică economică.

Resursele interne vor fi un factor decisiv în finanţarea investiţiilor realizate în interiorul ţării. Economiile interne private ar constitui sursa principală de fonduri de investiţii. Din nefericire, declinul activităţii economice conduce la un declin substanţial în venitul real al gospodăriilor. Deci, chiar dacă creşte dorinţa de a economisii, ceea ce nu se poate întâmpla într-o perioadă de instabilitate crescătoare, chiar în prezenţa unor rate ale dobânzilor reale pozitive atinse destul de rar în ultimul deceniu, cantitatea reală de capital disponibil pentru investiţii este limitată, dacă nu chiar descrescătoare.

Economiile private interne ar constitui sursa principală de fonduri de investiţii. Din nefericire declinul inevitabil al activităţii economice conduce la un declin substanţial şi în venitul real disponibil al gospodăriilor. Deci, chiar dacă prosperitatea pentru economii ar creşte, ceea ce nu se poate întâmpla într-o perioadă de instabilitate crescătoare, chiar şi în prezenţa unor rate ale dobânzilor reale pozitive atinse destul de rar în ultimul deceniu, cantitatea reală de capitat disponibil pentru investiţii este limitată, dacă nu chiar descrescătoare.

În cadrul capitolului doi identific etapele prin care a trecut fiscalitatea din România, din 1989 şi până în prezent, câte modificării au fost efectuate pe parcursul acestor ani, şi prezint din punct de vedere teoretic principalele impozite şi taxe care afectează activitatea agenţilor economici din România, precum şi un exemplu despre impozitul pe profit şi importanţa determinării acestuia.

În capitolul trei denumit „Impactul Integrării în Uniunea Europeană asupra fiscalităţii” este un capitol în care am prezentat inconsecvenţa Codului Fiscal din Romînia şi legătura dintre sistemul de impunere fiscală, impozite si venituri. În cadrul acestui capitol mai este prezentat şi prevederile noului Cod Fiscal, în cadrul căruia s-a introdus cota unică de impozitare de 16%.

Având în vedere situaţia economică a României, un grad redus de fiscalitate este benefic pentru că în acest mod s-ar putea atrage o parte din capitalurile din ţările cu o fiscalitate ridicată.

Lucrarea s-a bazat pe o serie de subiecte bibliografice, constituite în manuale, carţi, articole, site-uri şi documentaţia unui agent economic.

CAPITOLUL I

COMPORTAMENTUL INVESTIŢIONAL LA AGENŢII ECONOMICI ÎN ROMÂNIA

1.1. Caracteristicile activităţii de investiţii in România

Investiţiile sunt considerate cheltuieli sau plasamente de sume băneşti în diferite domenii economice şi extraeconomice, astfel că prin activităţile investiţionale are loc transformarea a o serie de lichidităţi iniţiale în active reale sau financiare, cu scopul de a obţine anumite efecte economice sau extraeconomice într-o perioada viitoare, în ideea de a obţine efecte care să acopere şi să justifice efortul depus iniţial.

O definiţie care priveşte elementele atât de natura economica, cât şi juridică (conform lui P. Masse) cuprinde patru elemente obligatorii, esenţiale pentru identificarea unei investiţii, şi anume:

• Subiectul investiţiei, reprezentat de cel care investeşte (persoana fizica sau juridică, publică sau privată, persoane individuale sau în asociere);

• Obiectul investiţiei, reprezentat de activele reale sau financiare realizate în urma activităţii investiţionale;

• Efortul, care reprezintă costul sau cheltuiala certă, actuală, efortul necesar pentru obţinerea obiectului investiţiei;

• Efectele, care pot fi economico-financiare, valorice sau sociale, politice, ecologice, etc., care aşteaptă a se obţine în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat .

Teoria economica actuală pune în evidenţă patru aspecte legate de definirea activităţii investiţiilor.

a) Investiţiile sunt opusul consumului imediat, necesitând existenţa unor resurse obţinute pe seama unor procese anterioare de economisire şi acumulare şi realizate de investitorul respectiv sau de către alte persoane fizice sau juridice.

b) Relaţia investiţii-timp arată că investiţiile sunt cheltuieli de sume băneşti la un moment iniţial pentru a obţine efecte ulterioare, în timp.

c) Un al treilea aspect se refera la caracterul dual al investiţiilor, deoarece trebuie avute in vedere, simultan, două sensuri care se corelează permanent:

- sensul valoric, adică investiţia este o cheltuiala bănească, reprezentând o resursă financiară avansată şi consumată în prezent, pentru a obţine efecte viitoare;

- sensul fizic, adică investiţia este o activitate concretă, în care sunt angrenate mijloace materiale şi tehnice, precum şi oameni cu cunoştinţele lor manageriale, cu abilităţile şi interesele lor.

Necorelarea celor două aspecte face , practic, nerealizabilă o investiţie sau îi reduce drastic eficienţa, aşa cum s-a dovedit de mai multe ori în experienţa omenirii. Altfel spus, fie nu sunt bani, chiar dacă există posibilităţi tehnice şi voinţa unanima pentru un proiect de investiţie sau, invers, sunt bani, dar nu este realizabilă o investiţie din punct de vedere al procurări unor materiale sau dotări , din punct de vedere al calificării umane, al nivelului organizatoric sau chiar din motive de cultură, interese politice şi tradiţie locală.

d)În al patrulea rând, investiţiile sunt determinate în economia actuală de existenţa si funcţionarea celor două pieţe:

- piaţa reală, pe care există active reale, realizate prin active reale, cele mai importante fiind investiţiile economice din domeniul economic, deoarece ele sunt , în fapt, singurele creatoare de bogăţie reală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea de Investitii sub Impactul Fiscalitatii la un Agent Economic.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE