Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 16553
Mărime: 61.00KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Trofim
Facultatea de economie si administrare a afacerilor ,Timisoara

Extras din document

Denumirea intreprinderii: Administratia finantelor publice Strehaia

Obiectul de activitate:

Finanţele publice sunt considerate o ramură a ştiinţei economice, care studiază

atât activitatea statului, în calitate de utilizator al unor tehnici financiare, reprezentate de

cheltuieli, taxe, impozite, împrumuturi, procedee monetare, buget etc., cât şi sectorul

privat, prin contribuţiile pe care le are în economia naţională.

Finanţele publice cuprind numai acele relaţii băneşti care exprimă un transfer de

valoare, şi nu pe cele care reflectă o schimbare a formelor valorii.

Pentru ca relaţiile băneşti de natură financiară să conţină şi să joace rolul

finanţelor publice, este nevoie să îndeplinească, cel puţin, trei condiţii cumulative ce

privesc transferul de valoare în relaţia cu statul:

• transferul de valoare să fie făcut sub formă bănească de la persoane

fizice sau juridice (salariaţi, ţărani, liber profesionişti) către fondurile băneşti

ale statului sau invers, de la stat către diverse persoane juridice sau fizice.

• transferul de valoare să se facă fără vreo contraprestaţie directă,

imediată sau individualizată din partea primitorului acestor bani. Astfel,

societatea comercială care a vărsat la bugetul administraţiei centrale de

stat o sumă cu titlu de impozit pe profit nu are dreptul să solicite statului nici

rambursarea acestuia, nici altă prestaţie de egală valoare.

• transferul de valoare să aibă, de regulă, caracter nerambursabil, ca de

exemplu sumele vărsate de persoanele fizice şi juridice în contul

împrumuturilor contractate de stat pe piaţa internă, garanţiile depuse de

administratorii şi cenzorii societăţilor comerciale, ca şi persoanele ce

gestionează bani şi alte valori publice47.

Toate aceste aspecte relevă faptul că, în sens larg, finanţele publice exprimă

relaţiile care se referă la un transfer de resurse băneşti, fără echivalent şi cu titlu

nerambursabil.

În sens restrâns, finanţele publice cuprind numai relaţiile financiare care au la bază

principiile prelevării, fără contraprestaţie, la fondurile băneşti ale statului şi alocării

acestora cu titlu nerambursabil către diverşi beneficiari.

Finanţele publice se identifică atunci când transferul de valoare, sub formă

bănească, are caracter nerambursabil şi fără echivalent, iar una dintre părţi este statul

sau instituţiile sale, care folosesc valoarea pentru nevoile colective ale societăţii. Deci,

atunci când în relaţiile financiare una din părţi este statul, organismele sau instituţiile

sale, centrale sau locale, le tratăm ca relaţii financiare publice sau finanţe publice58.

Cu timpul, prin extinderea atribuţiilor ce i-au fost încredinţate sau pe care statul şi

le-a arogat, relaţiile financiare au fost direcţionate spre finanţarea unor cheltuieli tot mai

variate şi tot mai apropiate de nevoile publice (ale contribuabililor). Abia în această

etapă, când cheltuielile publice sunt finanţate din venituri publice, putem vorbi, cu

adevărat, de finanţe publice.

Identificarea activitatilor: In aceasta institutie sunt folosite un numar de 10 statii de lucru (Procesor AMD SEMPRON 2500, memorie 256 Mb, hard-disk 80 Gb, sistem

de operare: Windows Xp) pentru inregistrarea tuturor cheltuielilor,impozitelor, taxelor, imprumuturilor pe care le au persoanele fizice sau juridice. Evidenta se tine cu ajutorul a doua programe informatice furnizate de catre Ministerul Finantelor Publice. Institutia foloseste un server local pe care sunt tinute toate informatiile necesare desfasurarii activitatii, iar la sfarsitul lunii toate inregistrarile sunt trimise la Drobeta-Turnu-Severin pentru verificare.

Modul de organizare a activitatilor:

Administratia finantelor publice este unitatea fiscala, teritoriala, organizata la nivel de oras, subordonata directorului executiv, prin care se realizeaza în plan teritorial atributiile Directiei generale a finantelor publice judetene.

Pentru aducerea la îndeplinire a atributiilor ce îi revin, Administratia finantelor publice are urmatoarea structura organizatorica:

a) Sef administratie ;

b) Structura de administrare:

- Serviciul (biroul, compartimentul) registru contribuabili declaratii fiscale si bilanturi persoane fizice si juridice; în componenta acestuia se organizeaza:

- Compartimentul gestiune D.A.I.;

- Compartimentul analiza de risc;

- Compartimentul gestionare dosare fiscale si arhiva;

- Compartimentul registru contribuabili;

- Serviciul (biroul, compartimentul) de colectare si executare silita persoane fizice si juridice; în componenta acestuia se organizeaza:

- Compartimentul evidenta platitori persoane fizice;

- Compartimentul evidenta platitori persoane juridice;

- Compartimentul compensari, restituiri;

- Compartimentul insolvabilitate si raspundere solidara;

c) Compartimentul servicii interne;

Administratia finantelor publice se subordoneaza metodologic Directiei generale a finantelor publice;

Administratia finantelor publice este condusa de un sef administratie a finantelor publice oraseneasca, ce reprezinta unitatea fiscala respectiva în fata organelor ierarhic superioare si a tertilor.

El poate da mandat de reprezentare altor persoane din subordine.

Seful Administratiei finantelor publice asigura indeplinirea atributiilor unitatilor fiscale teritoriale în conformitate cu prevederile legale, ordinele, instructiunile si dispozitiile Directiei Generale a Finantelor Publice, în care sens raspunde de organizarea, conducerea si controlul intregii activitati a unitatii.

Preview document

Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 1
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 2
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 3
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 4
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 5
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 6
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 7
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 8
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 9
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 10
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 11
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 12
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 13
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 14
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 15
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 16
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 17
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 18
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 19
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 20
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 21
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 22
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 23
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 24
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 25
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 26
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 27
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 28
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 29
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 30
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 31
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 32
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 33
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 34
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 35
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 36
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 37
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 38
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 39
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 40
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 41
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 42
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 43
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 44
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 45
Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Administratia Finantelor Publice Strehaia - Mehedinti.doc

Ai nevoie de altceva?