Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 4 fișiere: doc, xls
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 18430
Mărime: 360.70KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anca Sas

Cuprins

CAPITOLUL 1. SISTEMUL BUGETELOR ÎN ROMÂNIA. 3

1.1. Conţinutul conceptului de buget 4

1.2. Structura sistemului bugetar 5

CAPITOLUL 2. BUGETELE LOCALE 9

2.1. Noţiunea de buget local 9

2.2. Principiile bugetelor locale 11

2.2.1. Principiile generale ale bugetelor locale 11

2.2.2. Principiile specifice bugetării locale 13

2.3. Procesul bugetar 15

2.4. Execuţia bugetelor locale 18

2.5. Proiectarea şi adoptarea bugetelor locale 24

CAPITOLUL 3. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE BUGETELOR

LOCALE 29

3.1. Veniturile bugetelor locale 29

3.2. Cheltuielile bugetelor locale 33

CAPITOLUL 4. STUDIU APLICATIV PRIVIND ANALIZA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC 36

4.1. Scurt istoric despre municipiul Odorheiu Secuiesc 36

4.2. Analiza veniturilor 38

4.3. Analiza cheltuielilor 51

CONCLUZII 64

BIBLIOGRAFIE 67

ANEXE 68

Extras din document

Introducere

Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am propus să încerc să ofer o imagine de ansamblu asupra bugetelor locale, fără aş avea pretenţia să epuizez toate aspectele legate de acestea. o să mă concentrez în mod special asupra veniturilor si cheltuielilor aprobate şi efectuate în bugetul local al municipiului Odorheiu Secuiesc. Problema de mare actualitate derivă din faptul aderării României la Uniunea Europeană. Procesul de aderare la Uniunea Europeană a impus realizarea unei reforme profunde în întreg sistemul administraţiei publice locale.

În cadrul unui sistem ideal, ar trebui ca resursele financiare stabilite în cadrul bugetelor locale să poată acoperi în întregime cheltuielile propuse, pentru a putea satisface nevoile şi cerinţele colectivităţilor locale. Pentru realizarea acestui obiectiv, responsabilităţile şi competenţele autorităţilor locale trebuie să fie corelate cu veniturile bugetelor locale, dar în realitate nu există nici o ţară în lume în care acest lucru să se realizeze pe deplin. De aceea guvernele centrale trebuie să acorde colectivităţilor locale o autonomie şi o responsabilitate financiară mai mare.

Sistemul financiar de care depind aceste resurse trebuie să fie suficient de diversificat şi evolutiv pentru a permite colectivităţilor locale să realizeze în mod corect obiectivele pe care şi le stabilesc. Funcţionarea eficace a finanţelor şi serviciilor publice locale reprezintă condiţia unei dezvoltări socio-economice moderne. Experienţa multor ţări a demonstrat că autorităţile locale sunt în măsură să mobilizeze şi să administreze mai eficient resursele stabilind priorităţi, niveluri şi criterii pentru producerea şi distribuirea bunurilor şi serviciilor publice mai apropiate de nevoile şi standardele comunităţii, faţă de care răspund în mod nemijlocit şi cu care sunt în contact permanent.

Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administraţiei publice, un accent important fiind pus pe componenta financiară a acesteia. Date fiind condiţiile de austeritate în care funcţionează autorităţile locale în acest moment în România, echilibrarea bugetelor locale este un subiect actual şi care face obiectul a numeroase dezbateri.

Există un clivaj între comunităţile care realizează venituri proprii suficiente şi cele care nu se descurcă nici pentru cheltuielile de întreţinere a localităţii. Reprezentanţii primelor merg până la soluţii extreme cum ar fi eliminarea procedurii echilibrării bugetelor locale, iar cele din urmă fac lobby pentru a obţine cât mai mulţi bani prin această modalitate. Această dispută are loc pe două paliere de guvernare: de la nivel central la nivel judeţean şi de la nivel judeţean la nivel local.

Bugetele locale sunt componente principale ale finanţelor publice, care grupează procedeele şi mijloacele de constituire şi întrebuinţare a fondurilor băneşti de interes public, la nivelul fiecărei comunităţi. Parte integrantă a sistemului bugetar naţional bugetele locale îndeplinesc un rol complex de stabilire, coordonare şi autorizare a veniturilor şi cheltuielilor anuale pe plan local.

Comunităţile locale „fruntaşe” deţin diverse avantaje economice, sociale, demografice care le permit o dezvoltare continuă şi echilibrată. Ele au tendinţa de a învinovăţi comunităţile care nu realizează venituri suficiente, pierzând din vedere faptul că în Europa de astăzi conceptul de bază pe care se construieşte teoria dezvoltării este coeziunea economică şi socială. Aceasta se traduce într-un principiu fundamental, şi anume, faptul că dezvoltarea economică şi socială trebuie să se bazeze pe o structură spaţială echilibrată. Din această perspectivă se consideră că dezvoltarea inegală a teritoriilor reflectă slăbiciuni economice ale ansamblului şi sunt de neacceptat deoarece, la rândul lor, devin sursă de instabilitate politică şi economică.

CAPITOLUL 1. SISTEMUL BUGETELOR ÎN ROMÂNIA

Cuvântul “buget” provine din vechea limbă franceză, unde cuvintele ca “bouge”, ”bougette” desemnau o pungă de piele sau o pungă de bani. Termenul a fost preluat în Anglia o dată cu cuceririle normande şi de acolo s-a răspândit în toată lumea cu semnificaţia lui financiară. În România termenul de buget apare pentru prima oară în Regulamentele Organice. Astfel, în capitolul 3 din Regulamentul Organic al Moldovei care se ocupa de finanţele publice, se întâlneşte termenul “bindge”, dar şi expresia “închipuirea cheltuielilor anului viitor” .

Cadrul legal care reglementează funcţionarea administraţiei locale pe tema bugetelor locale include următoarele legi:

• Constituţia României

• Legea administraţiei publice locale (Legea 215 din 23 aprilie 2001, republicată)

• Legea finanţelor publice (Legea 500 din 11 iulie 2002, cu modificările ulterioare)

• Legea finanţelor publice locale (Legea nr.273 din 21 iunie 2006)

• Legea privind contenciosul administrativ (Legea nr.554 din 2 decembrie 2004)

• Legea privind taxele şi impozitele locale (Legea 571 din 22 decembrie 2003, republicată)

• Legea anuală a bugetului de stat.

Preview document

Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 1
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 2
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 3
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 4
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 5
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 6
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 7
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 8
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 9
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 10
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 11
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 12
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 13
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 14
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 15
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 16
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 17
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 18
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 19
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 20
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 21
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 22
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 23
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 24
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 25
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 26
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 27
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 28
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 29
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 30
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 31
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 32
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 33
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 34
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 35
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 36
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 37
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 38
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 39
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 40
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 41
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 42
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 43
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 44
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 45
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 46
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 47
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 48
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 49
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 50
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 51
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 52
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 53
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 54
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 55
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 56
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 57
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 58
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 59
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 60
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 61
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 62
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 63
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 64
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 65
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 66
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 67
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 68
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 69
Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Anexe
    • Anexe Cheltuieli.xls
    • Anexe Venituri.xls
  • Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.doc
  • Coperta si cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Bugetului Local al Municipiului Turda

I N T R O D U C E R E Autonomia financiară a unităţilor administrativ- teritoriale a fost consacrată internaţional prin conceptul ,, resurselor...

Veniturile bugetului local - așezare și administrare pe exemplul Comunei Miroslava

Capitolul I BUGETELE LOCALE ŞI ROLUL LOR ÎN REALIZAREA AUTONOMIEI LOCALE 1.1. Bugetele locale. Conţinut economic, funcţii şi rol Finanţele...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Sistemul de Resurse Financiare Publice

CАРІTОLUL 1. DЕFІNІRЕА ŞІ CОNŢІNUTUL SІSTЕMULUІ DЕ RЕSURSЕ FІNАNCІАRЕ РUBLІCЕ 1.1 Аbоrdărі cоncерtuаlе рrіvіnd sіstеmul rеsursеlоr fіnаncіаrе...

Analiza bugetului local Pitești

Cap I. Prezentarea orasului 1.1 Cadrul natural Municipiul Pitesti, resedinta a judetului Arges, este situat in partea central-sudica a Romaniei,...

Analiza Bugetului Local Cluj-Napoca

Introducere În introducerea noastră, considerăm necesară prezentarea caracteristicilor generale ale municipiului Cluj. Municipiul Cluj-Napoca ....

Analiza bugetului Municipiului Bistrița

Capitolul 1. Prezentarea Municipiului Bistrita 1.1 Descrierea Bistritei Reşedintă a judeţului Bistriţa - Năsăud, municipiul Bistriţa este situat...

Bugetul local - Municipiul Iași

Ce este bugetul? Cuvantul buget desemneaza in cadrul stiintei bugetare, sociologiei si microeconomiei, o grupa de oameni care sustin misiunea de a...

Ai nevoie de altceva?