Analiza cantitativa si calitativa asupra evolutiei sistemului de resurse financiare publice in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza cantitativa si calitativa asupra evolutiei sistemului de resurse financiare publice in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

Capitolul 1. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul de stat 3
Capitolul 2. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetele locale. 12
Capitolul 3. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul general consolidat 18
Concluzii 25
Bibliografie 27

Extras din document

Capitolul 1. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul de stat

Bugetul de stat se constituie din două componente : intrări şi ieşiri. Intrările din bugetul de stat sunt realizate cu ajutorul impozitelor şi taxelor, în timp ce ieşirile din bugetul de stat sunt reprezentate de alocaţiile pentru sectoarele bugetare.

Resursele financiare publice din bugetul de stat sunt realizate din veniturile curente, veniturile din capital şi din veniturile extraordinare. Veniturile curente sunt constituite din venituri fiscale, venituri nefiscale şi contribuţii de securitate sociala. Componentă a veniturilor curente, veniturile fiscale se formează din impozitului pe venit, impozitului pe profit, impozite pe proprietate, accize, taxe vamale şi taxa pe valoare adaugată. Veniturile din capital sunt valorificate din veniturile statului iar cele extraordinare sunt realizate prin contractarea de împrumuturi publice interne şi externe dar şi din emisiunea monetară .

O imagine generală asupra evoluţiei veniturilor totale a bugetul de stat al României comparativ cu celelalte ţări ale Uniunii Europene, este evidenţiată prin datele expuse în tabelul nr. 1.

Tabelul nr.1 Ponderea în PIB a veniturilor totale ale bugetul de stat pentru ţările Uniunii Europene în perioada 2009-2013.

Tara 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Austria 36.4 35.0 34.1 34.3 34.0 35.3

Belgia 29.1 29.1 30.3 31.2 30.6 30.6

Bulgaria 30.1 27.5 25.8 26.0 27.4 28.3

Cehia 30.2 29.8 29.4 31.0 29.2 29.0

Cipru 36.2 35.6 35.6 34.3 32.5 39.0

Croaţia 30.7 31.5 33.3 31.8 33.3 32.7

Danemarca 41.8 42.5 42.8 44.6 42.7 42.8

Estonia 33.8 30.5 28.7 30.2 28.7 29.2

Finlanda 27.8 28.3 27.5 28.0 28.6 28.8

Franţa 24.0 25.3 23.2 23.3 23.1 23.1

Germania 14.8 16.0 14.2 13.8 13.3 12.8

Grecia 42.1 39.6 41.2 41.6 50.1 38.2

Irlanda 45.0 63.9 44.1 40.1 38.6 37.1

Italia 30.0 29.1 28.2 29.4 29.3 29.5

Letonia 24.5 26.1 22.3 21.2 20.4 22.3

Lituania 28.7 28.1 29.5 23.7 23.8 23.0

Luxemburg 32.2 31.8 30.5 31.8 31.6 31.8

Malta 41.7 40.9 40.6 42.1 42.0 43.6

Marea Britanie 45.4 44.9 43.2 44.1 41.9 41.1

Olanda 28.9 29.7 27.7 27.6 26.3 26.7

Polonia 26.1 27.6 25.9 24.8 23.7 22.3

Portugalia 37.3 39.1 37.2 36.1 37.4 36.7

România 29.3 29.2 27.3 24.9 24.8 24.8

Slovacia 28.6 27.4 26.9 26.2 25.7 26.1

Slovenia 30.6 30.8 32.2 29.8 41.8 32.5

Spania 22.4 20.6 20.0 25.4 21.9 21.2

Suedia 31.5 31.2 30.5 30.7 31.0 31.0

Ungaria 33.8 33.5 34.1 33.6 37.5 36.6

Sursa: Date preluate de pe siteul: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Din cuprinsul tabelului, se poate remarca faptul că în ţările din Uniunea Europeană veniturile bugetului de stat în produsul intern brut prezintă diferenţe de la un stat la altul. Se remarcă şi faptul că, în mare parte a țărilor prezentate în tabel, ponderea veniturilor totale a bugetului de stat în PIB în unele țări este în scadere reprezentând un trend descendent, dar sunt și țari în care veniturile totale în PIB sunt în crestere.

În România veniturile totale ale bugetului de stat în PIB scad în perioada analizată, de la 29,3% în anul 2009 la 24,8% în anul 2013. O evoluţiei şi un procent asemanator veniturilor totale a bugetului de stat a României s-au înregistrat în ţări precum Letonia, Lituania, Olanda, Polonia şi Slovacia.

Venitule fiscale deţin o pondere covarsitoare în totalul veniturilor bugetului de stat, asa cum se observă şi în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2 Ponderea veniturilor fiscale în totalul veniturilor bugetului de stat, în perioada 2009-2013.

Anul Venituri fiscale Venituri totale Pondere (%)

2009 48152,9 56434,8 85,25

2010 56304,7 66546,5 84,61

2011 69527,7 79688 87,25

2012 75615,8 86018,8 87,91

2013 80175,1 90945,1 88,16

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

În raport cu datele prezentate în tabelul de mai sus se poate observa că în anul 2009 veniturile fiscale reprezintau 48152,9 milioane lei din totalul veniturilor bugetului de stat de 56434,8 milioane lei, ceea ce semnifică faptul că veniturile bugetului de stat sunt reprezentate de veniturile fiscale cu o pondere de 85,25%.

În perioada analizată, 2009-2013 are loc o creştere a ponderii veniturilor fiscale în totalul veniturilor bugetului de stat, înregistrând în anul 2013 o pondere de 88,16%, ca urmare a creșterii veniturilor fiscale.

Tinând cont de faptul că structura veniturile fiscale cuprinde impozitului pe venit, impozitului pe profit, impozite pe proprietate, accize, taxe vamale şi taxa pe valoarea adaugată această creştere a ponderii veniturilor fiscale în perioada analizată se explică datorită faptului că unele companii neprofitabile anterior înregistrează câstiguri în prezent şi acestea achit£ un impozit pe profit mai mare. Această creştere a ponderii se poate explica şi prin faptul că au crescut salariile în perioada 2009-2013, iar contribuabilii plătesc un impozit pe salarii mai mare. De asemenea, din tabel se poate remarca şi o creştere cu 32022,2 milioane de lei a veniturilor fiscale în perioada analizată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza cantitativa si calitativa asupra evolutiei sistemului de resurse financiare publice in Romania.docx

Bibliografie

1. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică , București, 2009, http://www.insse.ro
2. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2010, http://www.insse.ro
3. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2011, http://www.insse.ro
4. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2012, http://www.insse.ro
5. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2013, http://www.insse.ro
6. Ministerul Finanțelor Publice, privind contul de execuție a bugetului general consolidat 2009-2013, http://www.mfinante.ro
7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
8. http://www.insse.ro
9. http://www.mfinante.ro

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA’’ IASI Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor