Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 5854
Mărime: 115.45KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA’’ IASI Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Cuprins

Capitolul 1. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul de stat 3

Capitolul 2. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetele locale. 12

Capitolul 3. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul general consolidat 18

Concluzii 25

Bibliografie 27

Extras din document

Capitolul 1. Analiza evoluţiei sistemului de resurse financiare publice din bugetul de stat

Bugetul de stat se constituie din două componente : intrări şi ieşiri. Intrările din bugetul de stat sunt realizate cu ajutorul impozitelor şi taxelor, în timp ce ieşirile din bugetul de stat sunt reprezentate de alocaţiile pentru sectoarele bugetare.

Resursele financiare publice din bugetul de stat sunt realizate din veniturile curente, veniturile din capital şi din veniturile extraordinare. Veniturile curente sunt constituite din venituri fiscale, venituri nefiscale şi contribuţii de securitate sociala. Componentă a veniturilor curente, veniturile fiscale se formează din impozitului pe venit, impozitului pe profit, impozite pe proprietate, accize, taxe vamale şi taxa pe valoare adaugată. Veniturile din capital sunt valorificate din veniturile statului iar cele extraordinare sunt realizate prin contractarea de împrumuturi publice interne şi externe dar şi din emisiunea monetară .

O imagine generală asupra evoluţiei veniturilor totale a bugetul de stat al României comparativ cu celelalte ţări ale Uniunii Europene, este evidenţiată prin datele expuse în tabelul nr. 1.

Tabelul nr.1 Ponderea în PIB a veniturilor totale ale bugetul de stat pentru ţările Uniunii Europene în perioada 2009-2013.

Tara 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Austria 36.4 35.0 34.1 34.3 34.0 35.3

Belgia 29.1 29.1 30.3 31.2 30.6 30.6

Bulgaria 30.1 27.5 25.8 26.0 27.4 28.3

Cehia 30.2 29.8 29.4 31.0 29.2 29.0

Cipru 36.2 35.6 35.6 34.3 32.5 39.0

Croaţia 30.7 31.5 33.3 31.8 33.3 32.7

Danemarca 41.8 42.5 42.8 44.6 42.7 42.8

Estonia 33.8 30.5 28.7 30.2 28.7 29.2

Finlanda 27.8 28.3 27.5 28.0 28.6 28.8

Franţa 24.0 25.3 23.2 23.3 23.1 23.1

Germania 14.8 16.0 14.2 13.8 13.3 12.8

Grecia 42.1 39.6 41.2 41.6 50.1 38.2

Irlanda 45.0 63.9 44.1 40.1 38.6 37.1

Italia 30.0 29.1 28.2 29.4 29.3 29.5

Letonia 24.5 26.1 22.3 21.2 20.4 22.3

Lituania 28.7 28.1 29.5 23.7 23.8 23.0

Luxemburg 32.2 31.8 30.5 31.8 31.6 31.8

Malta 41.7 40.9 40.6 42.1 42.0 43.6

Marea Britanie 45.4 44.9 43.2 44.1 41.9 41.1

Olanda 28.9 29.7 27.7 27.6 26.3 26.7

Polonia 26.1 27.6 25.9 24.8 23.7 22.3

Portugalia 37.3 39.1 37.2 36.1 37.4 36.7

România 29.3 29.2 27.3 24.9 24.8 24.8

Slovacia 28.6 27.4 26.9 26.2 25.7 26.1

Slovenia 30.6 30.8 32.2 29.8 41.8 32.5

Spania 22.4 20.6 20.0 25.4 21.9 21.2

Suedia 31.5 31.2 30.5 30.7 31.0 31.0

Ungaria 33.8 33.5 34.1 33.6 37.5 36.6

Sursa: Date preluate de pe siteul: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Din cuprinsul tabelului, se poate remarca faptul că în ţările din Uniunea Europeană veniturile bugetului de stat în produsul intern brut prezintă diferenţe de la un stat la altul. Se remarcă şi faptul că, în mare parte a țărilor prezentate în tabel, ponderea veniturilor totale a bugetului de stat în PIB în unele țări este în scadere reprezentând un trend descendent, dar sunt și țari în care veniturile totale în PIB sunt în crestere.

În România veniturile totale ale bugetului de stat în PIB scad în perioada analizată, de la 29,3% în anul 2009 la 24,8% în anul 2013. O evoluţiei şi un procent asemanator veniturilor totale a bugetului de stat a României s-au înregistrat în ţări precum Letonia, Lituania, Olanda, Polonia şi Slovacia.

Venitule fiscale deţin o pondere covarsitoare în totalul veniturilor bugetului de stat, asa cum se observă şi în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2 Ponderea veniturilor fiscale în totalul veniturilor bugetului de stat, în perioada 2009-2013.

Anul Venituri fiscale Venituri totale Pondere (%)

2009 48152,9 56434,8 85,25

2010 56304,7 66546,5 84,61

2011 69527,7 79688 87,25

2012 75615,8 86018,8 87,91

2013 80175,1 90945,1 88,16

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

În raport cu datele prezentate în tabelul de mai sus se poate observa că în anul 2009 veniturile fiscale reprezintau 48152,9 milioane lei din totalul veniturilor bugetului de stat de 56434,8 milioane lei, ceea ce semnifică faptul că veniturile bugetului de stat sunt reprezentate de veniturile fiscale cu o pondere de 85,25%.

În perioada analizată, 2009-2013 are loc o creştere a ponderii veniturilor fiscale în totalul veniturilor bugetului de stat, înregistrând în anul 2013 o pondere de 88,16%, ca urmare a creșterii veniturilor fiscale.

Tinând cont de faptul că structura veniturile fiscale cuprinde impozitului pe venit, impozitului pe profit, impozite pe proprietate, accize, taxe vamale şi taxa pe valoarea adaugată această creştere a ponderii veniturilor fiscale în perioada analizată se explică datorită faptului că unele companii neprofitabile anterior înregistrează câstiguri în prezent şi acestea achit£ un impozit pe profit mai mare. Această creştere a ponderii se poate explica şi prin faptul că au crescut salariile în perioada 2009-2013, iar contribuabilii plătesc un impozit pe salarii mai mare. De asemenea, din tabel se poate remarca şi o creştere cu 32022,2 milioane de lei a veniturilor fiscale în perioada analizată.

Bibliografie

1. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică , București, 2009, http://www.insse.ro

2. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2010, http://www.insse.ro

3. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2011, http://www.insse.ro

4. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2012, http://www.insse.ro

5. Anuarul statistic al României, Comisia Națională pentru statistică, București, 2013, http://www.insse.ro

6. Ministerul Finanțelor Publice, privind contul de execuție a bugetului general consolidat 2009-2013, http://www.mfinante.ro

7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu

8. http://www.insse.ro

9. http://www.mfinante.ro

Preview document

Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 1
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 2
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 3
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 4
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 5
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 6
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 7
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 8
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 9
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 10
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 11
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 12
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 13
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 14
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 15
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 16
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 17
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 18
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 19
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 20
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 21
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 22
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 23
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 24
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 25
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 26
Analiza cantitativă și calitativă asupra evoluției sistemului de resurse financiare publice în România - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Analiza cantitativa si calitativa asupra evolutiei sistemului de resurse financiare publice in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

1.Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale – criterii şi componente. Sistemul fiscal este format din...

Analiza bugetului de stat Malta

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG A. DATE ABSOLUTE TABEL General government expenditure by function (COFOG) [gov_a_exp] INDIC_NA Total...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în...

Finanțele instituțiilor publice

1.Fundamentarea veniturilor instituţiilor publice Fundamentarea veniturilor bugetare se realizează în funcţie de prevederile legale ce trasează...

Structura resurselor financiare publice și factorii de influență asupra formării lor în plan mondial, în România

Capitolul I. Caracterizarea generala a resurselor financiare publice I.1. Notiunea de resurse financiare publice În momentul actual economia este...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Studiului Pieței în Contextul Dezvoltării Economiei de Piață

Metodele statisticii economico-sociale îşi propun să realizeze legătura dintre realitatea economică ce se manifestă în orice mediu de afaceri şi...

Dimensiunea Sectorului Public în România

„De cand ne nastem si pana murim, vietile noastre ne sunt afectate in nemumarate randuri de activitatea guvernametala: - Ne nastem in spitale care...

Piețe de capital

1.Realizati o scurta analiza a contextului macroeconomic general. Aceasta activitate presupune: a.Col ectare de date: - Produsul intern brut...

Metodologia Analizei Financiare I

Necesitatea analizei economico-financiare a societatilor comerciale reiese cel putin din urmatoarele considerente: ü în primul rând, sporirea...

Metode Statistice de Cercetare

1.1 Concepte şi definiţii din domeniul managementului cercetării pieţei şi administrării afacerilor Metodele statisticii economico-sociale îşi...

Ai nevoie de altceva?