Analiza Cheltuielilor de Mediu în România

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 10654
Mărime: 1.34MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I - ANALIZA STRUCTURII CHELTUIELILOR DE MEDIU ÎN ROMÂNIA 2

1.1. Criterii de clasificare a cheltuielilor de mediu 3

1.2. Dinamica cheltuielilor de mediu 11

1.3. Factorii evoluţiei cheltuielilor publice în România 18

CAPITOLUL II - ANALIZA EFICIENŢEI CHELTUIELILOR DE MEDIU ÎN ROMÂNIA 21

2.1. Particularităţile eficienţei cheltuielilor de mediu în România 22

2.2. Indicatorii eficienţei cheltuielilor de mediu 34

2.3. Model de analiză a eficienţei cheltuielilor de mediu în România 36

CONCLUZII 41

ANEXE 43

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE

Mult timp, calitatea mediului înconjurǎtor a fost perceputǎ ca o grijǎ nefondatǎ dar acum, aceasta constituie una din cele mai stringente probleme globale ale omenirii, deoarece nu mai este vorba numai de conservarea cadrului natural, ci este pusǎ sub semnul întrebǎrii însǎşi supravieţuirea speciei umane.

Ameninţǎrile globale care apasǎ astǎzi asupra mediului amintesc faptul cǎ bunǎstarea socialǎ nu se reduce la o simplǎ acumulare de bunuri şi servicii. În faţa amplorii ameninţǎrilor care vizeazǎ mediul înconjurǎtor, omul a devenit conştient de apartenenţa sa la un ecosistem planetar, care îl integreazǎ şi îl depǎşeşte în complexitate şi dimensiune.

Cheltuielile publice pentru protectia mediului reflectă politica ecologică a statului şi sunt efectuate de acesta pentru menţinerea parametrilor ecologici în contextul efectelor negative pe care dezvoltarea economică le-ar putea avea asupra mediului natural.

Lucrarea de licenţă, intitulată “ Analiza cheltuielilor de mediu în România”, este structurată în două capitole, în care am analizat atât structura cheltuielilor de mediu în România cât şi eficienţa acestor cheltuieli pentru conservarea mediului.

Primul capitol este alcătuit din trei subcapitole, “ Criterii de clasificare a cheltuielilor de mediu”, “ Dinamica cheltuielilor de mediu”, respectiv “ Factorii evoluţiei cheltuielilor publice în România”, în care am prezentat clasificarea acestor cheltuieli, dinamica lor, analizată pe o perioadă de trei ani ( 2007-2009), precum şi factorii de care depinde evoluţia cheltuielilor publice acordate de buget.

In al doilea capitol, “ Analiza eficienţei cheltuielilor de mediu în România”, am urmărit particularităţile eficienţei cheltuielilor de mediu, indicatorii eficienţei cheltuielilor de mediu, dar şi un model de analiză a eficienţei cheltuielilor de mediu în România.

Integrarea politicilor de mediu în politicile sectoriale (agricultură, transporturi, industrie, sănătate etc.), preocupările pentru promovarea instrumentelor economice în administrarea mediului dar şi relaţia mediu-privatizare, constitue priorităţi în construcţia societăţii, având drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului şi tranziţia spre o dezvoltare durabilă. Există interferări între politicile de mediu, sociale şi economice.

CAPITOLUL I

ANALIZA STRUCTURII CHELTUIELILOR DE MEDIU ÎN ROMÂNIA

"Durabilitatea se referă la capacitatea unei societăţi, ecosistem, sau orice asemenea sistem existent de a funcţiona continuu într-un viitor nedefinit fără a ajunge la epuizarea resurselor cheie"

Robert Gilman, Preşedintele Institutului Context

Politica de mediu reprezintă sistemul priorităţilor şi obiectivelor de mediu, al metodelor şi instrumentelor necesare atingerii acestora, fiind direcţionată spre asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi prevenirea degradării calităţii mediului înconjurător.

Un instrument important in implementarea politicilor ecologice il reprezinta invesţiile de mediu.

Cheltuielile pentru protecţia mediului reprezintă măsura economică a răspunsului dat de societate pentru abordarea problemelor generate de starea mediului într-o anumită etapă.

Acestea includ cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere şi protecţie a mediului şi pe cele care se referă la prevenirea sau repararea pagubelor aduse acestuia.

Preocupările privind dezvoltarea durabilă au apărut o dată cu apariţia problemelor globale

ale omenirii fiind evidenţiată încă din 1992 la Summitu-ul Pământului de la Rio de Janeiro şi s-a reiterat la Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg în 2002.

Realizarea obiectivelor majore ale dezvoltării durabile şi anume, echilibrul societate – economie - mediu, necesită nu numai efectuarea unor proiecte de investiţii menite să îmbunătăţească ambientul natural dar şi folosirea unor metode de evaluare a investiţiei atât din punct de vedere al impactului ecologic, din punct de vedere social (crearea/dispariţia de locuri de muncă, protejarea sănătăţii oamenilor, creşterea calităţii vieţii) dar şi sub raport economic, pentru compararea efectelor cu eforturile depuse în respectivul proiect.

Preview document

Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 1
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 2
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 3
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 4
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 5
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 6
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 7
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 8
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 9
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 10
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 11
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 12
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 13
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 14
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 15
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 16
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 17
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 18
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 19
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 20
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 21
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 22
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 23
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 24
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 25
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 26
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 27
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 28
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 29
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 30
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 31
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 32
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 33
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 34
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 35
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 36
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 37
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 38
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 39
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 40
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 41
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 42
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 43
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 44
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 45
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 46
Analiza Cheltuielilor de Mediu în România - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • TEXT MEDIU final.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice

Capitolul 1. Sistemul cheltuielilor publice Cheltuielile publice reprezinta relatii de repartizare a fondurilor financiare catre institutii...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Politica financiară a României

Capitolul 1. Politica financiară. Aspecte teoretice 1.1. Mecanismul financiar – componenta de bază a mecanismului de funcţionare a economiei...

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Mutații în Potențialul de Resurse și în Structurile de Exploatare ale Agriculturii

Capitolul 1. Potenţialul de producţie şi oferta de produse agroalimentare 1.1. Mutaţii în potenţialul de resurse şi în structurile de exploatare...

Eficiența Cheltielilor Publice pentru Educație

Capitolul 1 Abordarea teoretică a cheltuielilor publice și eficiența lor 1.1 Semnificația eficienței și cadrul conceptual privind eficiența...

Studiu de fezabilitate al societății Rosim’s Unic SRL

Rosim’s Unic SRL îşi proune să realizeze în 2007 un proiect de investiţii ce constă în achiziţionarea a 2 imobile cu destinaţia sediu social şi...

Analiza bugetului României pe perioada 2000-2008

Cu un PIB estimat de 404,7 miliarde de lei şi de 18.791 lei pe cap de locuitor în 2007, România este o ţară cu un venit mediu-superior. Produsul...

Indicele dezvoltării umane

Capitalul uman, alături de capitalul fizic, sunt determinantii dezvoltării economice. Capitalul uman, spre deosebire de cel fizic, poate determina...

Ai nevoie de altceva?