Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 2147
Mărime: 64.41KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1 CHELTUIELILE PUBLICE 3

1.1 Concepte teoretice 3

1.2 Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice 3

1.3 Indicatori privind structura cheltuielilor publice 4

1.4 Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice 5

CAPITOLUL 2 ANALIZA COMPARATIVĂ A MĂRIMII ŞI DINAMICII CHELTUIELILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA ŞI SLOVENIA ÎN PERIOADA 2007-2012 8

2.1Produsul intern brut din România si Slovenia 8

2.2 Produsul Intern Brut pe cap de locuitor ( în România şi Slovenia )..10

2.3 Ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut 12

CAPITOLUL 3 ANALIZA COMPARATIVĂ A STRUCTURII CHELTUIELILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA ŞI SLOVENIA (2007-2012). 14

3.1 Analiza comparativa a structurii economice a cheltuielilor publice in Romania si Slovenia 15

3.2Analiza comparativa a structurii functionale a cheltuielilor publice in Romania si Slovenia 16

CONCLUZII 17

BIBLIOGRAFIE 18

Extras din document

CAPITOLUL 1 CHELTUIELILE PUBLICE

1.1 Concepte teoretice

Cheltuielile publice exprimã relatii economico-sociale în formã bãneascã, care se manifestã între stat si persoane fizice sau juridice, cu ocazia repartizãrii si utilizãrii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii functiilor acestuia. În cadrul cheltuielilor publice includem cheltuielile publice efectuate de administratiile publice centrale, locale, cheltuielile finantate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum si cheltuielile organismelor international efectuate din prelevãri de la membrii acestora. Pentru analiza cheltuielilor publice se dimensioneaza o serie de indicatori. Acesti indicatori se referã la volumul, structura si dinamica cheltuielilor publice.

1.2 Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

a) Un prim indicator privind nivelul cheltuielilor publice este volumul cheltuielilor publice. Acest indicator reprezintã o însumare a cheltuielilor publice,la nivelul tuturor bugetelor. Suma cheltuielilor publice ale tuturor bugetelor mai este cunoscutã si sub denumirea de cheltuieli publice totale neconsolidate (CPTN).

Dacã eliminãm transferurile (T) din cheltuielile publice totale neconsolidate obtinem cheltuielile publice totale consolidate.

CPTC = CPTN-T

Volumul cheltuielilor publice ne sau consolidate se poate exprima atât în preturile perioadei curente (în marimi nominale), cât si în preturile unei perioade de baza, adica în preturi constante (în marimi reale).

b) În comparatii internationale se foloseste, ca indicator privind nivelul cheltuielilor publice, ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut.

C_P=V_cp/PIB∙100

Cp - cheltuieli publice

Vcp- valoarea cheltuielilor publice

PIB - produsul intern brut

c) Un alt indicator folosit în comparatii internationale îl reprezintã cheltuielile publice medii pe locuitor exprimate în moneda nationala sau într-o moneda de circulatie internationala, în general USD.

1.3 Indicatori privind structura cheltuielilor publice

Acesti indicatori exprimã ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli publice în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de cheltuieli. Indicatorii privind structura cheltuielilor publice se calculeazã pe baza clasificãrii cheltuielilor publice.

Preview document

Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 1
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 2
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 3
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 4
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 5
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 6
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 7
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 8
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 9
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 10
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 11
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 12
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 13
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 14
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 15
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 16
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 17
Analiza Comparativă a Cheltuielilor Publice din România și Slovenia - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Cheltuielilor Publice din Romania si Slovenia.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluția PIB

I.Noţiuni teoretice 1. Definire Produsul intern brut reprezintă un indicator macroeconomic ce oglindeşte suma valorii de piaţă a tuturor...

Analiza Comparativă a Dimensiunii și Structurii Resurselor Financiare Publice în România și Slovenia în Perioada 2008-2012

Cap.I Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale Dupa regularitatea folosirii lor resursele financiare publice se...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Introducere Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate...

Impactul aderării României la UE asupra economiei naționale - integrare financiar-monetară europeană

Introducere “Europa este ca o casa divizata. Aripa sa de vest se afla în bune conditii. Un acoperis sigur, încalzire centrala, totul stralucind de...

Bugetul de stat

Capitolul 1: Consideratii generale privind bugetul public 1.1. Conceptul de buget public Din punct de vedere al continutului , bugetul public...

Echilibrul bugetar între necesitate și posibilități

Echilibrul bugetar In teoria finantelor clasice, cerinta de baza a echilibrului bugetar o constituia acoperirea integrala a cheltuielilor din...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Slovenia

Capitolul 1. Strucura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare...

Deficitul bugetar în România comparativ cu Uniunea Europeană

Capitolul I – Noţiuni generale cu privire la deficitul bugetar 1.1 Conceptul de deficit bugetar Deficitul bugetar este considerat un fenomen...

Ai nevoie de altceva?