Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4348
Mărime: 140.28KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Irina Bilan
Universitatea ” Alexandru Ioan Cuza ” din Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specialitatea – Administrație Publică

Cuprins

I. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 3

II. Analiza comparativă a nivelului și structurii generale a resurselor finanțelor publice în România și Suedia 2007 – 2011 6

II.I. Analiza nivelului resurselor finanțelor publice 6

II.II. Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componente 9

III. Analiza comparativă a structurii sistemului de impozite și taxe în România și Suedia 2007 – 2011 14

III.I. Analiza presiunii fiscale 14

III.II. Analiza nivelului și structurii impozitelor directe 15

III.III. Analiza nivelului și structurii impozitelor indirecte 16

Concluzii și propuneri 18

Bibliografie 18

Extras din document

I. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale

În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert decât evoluția PIB-ului, acest lucru generând o cerere sporită de resurse financiare.

De asemenea, cererea de resurse financiare publice este influențată de mai mulți factori: economici, sociali, demografici, monetari, politici și militari, și factori de natură financiară care sintetizează influența celorlalți factori prin dimensiunea cheltuielilor financiare.

Structura resurselor financiare publice (bugetare) este diferită de la țară la țară, înregistrând- se numeroase modificări pe parcursul timpului în evoluția acestora.

Resursele financiare se clasifică în fucție de mai multe criterii, fiecare categorie distingându-se prin anumite caracteristici. Criteriile de clasificare sunt următoarele:

I. din punct de vedere al conținutului economic;

II. din punct de vedere al structurii organizatorice a statelor;

III. prin prisma bugetului general consolidat;

IV. în funcție de ritmicitatea încasărilor la buget;

V. în funcție de proveniență.

I.I. În funcție de primul criteri de clasificare, după conținutul economic, resursele se împart în:

1) prelevări cu caracter obligatoriu (impozite, taxe, contribuții);

2) resurse de trezorerie;

3) resurse provenite din împrumuturi publice;

4) resurse provenite din eminsiune de monedă.

1. Prelevările cu caracter obligatoriu sunt alcătuite din venituri fiscale și venituri nefiscale.

Veniturile fiscale se concretizează în:

• impozite, taxe și contribuții directe, în cazul în care este același cu suportatorul;

• impozite și taze indirecte, în cazul cărora suportatorul real nu coincide cu subiectul.

Veniturile nefiscale, sunt veniturile care revin statului:

• în calitatea sa de proprietar de capitaluri avansate în procesul reproducției economice ( ex. dividendele);

• de la regiile publice sau societățile naționale autonome (apar sub forma intregului profit net al acestora sau a vărsămintelor unei fracțiuni din profitul net rămas după alimentarea fondurilor proprii);

• de la institușiile publice (apar sub forma taxelor de metrologie, pentru eliberare autorizațiilor de transport cu autovehicule în traficul internațional de mărfuri, pentru analizele efectuate de laboratoarele organizate în sistemul protecției consumatorilor și de altele asemanatoare, taxele consulare, taxe și alte venituri din protecția mediului s.a., a veniturilor încasate de diverse unități sau pentru diverse activități, care se varsă la buget, cum sunt veniturile unitătilor publice veterinare, ale unităților de reproducție și selecție a animalelor, din chiriile aferente imobilelor proprietate de stat și administrate de instituții publice, sumele încasate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare s.a., din vărsămintele efectuate din veniturile unor instituții publice și ale unor activități autofinanțate);

• din diverse alte surse (sunt denumite venituri nefiscale diverse) cum sunt de pildă cele provenite din:

- amenzile și penalitățile aplicate;

- valorificarea bunurilor confiscate;

- concesiunile realizate de instituțiile publice;

- expertizele in domeniul navigatiei etc.

2. Resursele de trezorerie acoperă temporar deficiențele curente ale bugetului public, și are următoarele caracteristici principale:

• sunt împrumuturi pe termen scurt,

• au caracter temporar și rambursabil,

• presupun un cost determinat de dobânda aferentă titlurilor de stat,

• precum și de cheltuielile ocazionale de punerea și retragerea din circulatie a titlurilor respective.

3. Resursele financiare provenite din împrumuturi publice constituie un mijloc frecvent de procurare a resurselor și de acoperire a deficitului bugetar.

4. Emisiunea monetară constituie și ea o modalitate de finanțare a deficitului bugetar, dar produce și efecte negative, pe plan social și economic, produse de inflație.

Bibliografie

1. I. Văcărel, ”Finanțe Publice” editura 2006

2. Tatiana Moşteanu, ”Finanţe Publice, note de curs şi aplicaţii pentru seminar”, editura Universitară, Bucuresti. 2005, pagin 195 - 234

3. Site-ul Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu

4. Site-ul OECD www.oecd-ilibrary.org

Preview document

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 1
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 2
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 3
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 4
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 5
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 6
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 7
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 8
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 9
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 10
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 11
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 12
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 13
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 14
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 15
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 16
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 17
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Dimensiunii si Structurii Resurselor Financiare Publice (Bugetare) in Romania si Suedia in Perioada 2007-2011.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Franța

Capitolul 1. Structura resurselor financiare conform clasificației oficiale Pentru realizarea în condiții optime a diferitelor activități ale unei...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011

Capitolul I Structura resurselor financiare publice conform clasificaţiei oficiale Prin conceptul de resurse financiare publice se înţelege...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Danemarca în perioada 2011-2015

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert...

Analiza Dimensiunii și Structurii Resurselor Financiare Publice la Nivel de Stat în Germania

Capitolul I Structura resurselor financiare publice I.1 Notiunea de resurse financiare publice si structura acestora. Sub aspect conceptual,...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

1. Structura cheltuielilor publice de stat- criterii şi componente(conform clasificaţiei bugetare) “Cheltuielile publice exprimă relaţii...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Austria în perioada 2002-2006

Cap I.Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?