Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 7221
Mărime: 271.59KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I

Structura resurselor financiare publice conform clasificaţiei oficiale . 3

Capitolul II

Analiza comparativă a nivelului şi structurii generale a resurselor financiare publice în România şi Polonia în perioada 2007-2011 . 7

2.1 Analiza nivelului resurselor financiare publice . 7

2.2 Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componen. 10

Capitolul III

Analiza comparativă a structurii sistemului de impozite şi taxe în România şi Polonia în perioada 2007-2011. 16

3.1 Analiza presiunii fiscale (rata fiscalităţii) la nivel macroeconomic . 16

3.2 Analiza nivelului şi structurii impozitelor directe . 17

3.3 Analiza şi nivelul structurii impozitelor indirecte . 22

Concluzii . 29

Bibliografie . 31

Extras din document

Capitolul I

Structura resurselor financiare publice conform clasificaţiei oficiale

Prin conceptul de resurse financiare publice se înţelege ansamblul mijloacelor băneşti, gestionate de către autorităţile publice, având ca obiectiv îndeplinirea responsabilităţilor şi funcţiilor statului, statul trebuind să garanteze funcţionarea adecvată a structurilor organizatorice ca instituţii publice centrale şi locale, întreprinderi de stat, etc.

În ceea ce priveşte modalităţile distincte în care se implica autorităţile publice în gestionarea lor, resursele financiare publice se structurează pe două subsisteme: cel al resurselor publice bugetare şi cel al resurselor întreprinderilor cu capital de stat şi mixte. Primul subsistem, cel al resurselor publice bugetare cuprinde acele resurse financiare administrate în mod direct de către autorităţile publice centrale şi locale dar şi de către acele instituţii publice specializate care desfăşoară activităţi nemateriale, nereuşind să realizeze venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor proprii.

Subsistemul resurselor întreprinderilor cu capital de stat şi mixte include resursele financiare publice gestionate în mod direct de către întreprinderile din sectorul economic, datorită autonomiei lor de funcţionare ca societăţi comerciale, regii autonome, etc. Totodată, constituirea şi utilizarea acestora determina trăsături condiţionate atât de conţinutul material al activităţilor desfăşurate de acestea cât şi de domeniul său ramură în care funcţionează aceste întreprinderi. Astfel de resurse apar sub forme ale alocaţiilor încasate din resursele administraţiei publice (acestea sunt încasate în mod normal la înfiinţarea întreprinderilor); sub forma împrumuturilor dar şi prin emisiunea de obligaţiuni sau contractarea de împrumuturi bancare.

Conform clasificaţiei oficiale , resursele financiare publice se structurează pe următoarele componente :

Venituri totale

Venituri curente

Venituri fiscale

Total încasări din impozite, taxe şi contribuții obligatorii

Impozit curent pe venit, avere etc.

Impozite pe terenuri, clădiri şi alte structuri

Impozit pe profitul societăţilor

Impozite pe câştiguri din dețineri

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Accize şi impozit pe consum

Impozite pe utilizarea activelor fixe

Impozite pe producție și importuri

Contribuţii sociale ale angajatorilor

Contribuţii sociale ale angajaţilor

Venituri nefiscale (parafiscale)

Venituri din proprietăţi

Transferuri de capital

Presiunea fiscală

Venituri împrumutate

Totodată, ansamblul resurselor financiare publice se structurează pe diverse criterii şi anume: după regularitatea folosirii lor, după conţinutul economic, în funcţie de nivelul administrativ, după modalitatea cum se structurează resursele financiare pe componentele bugetului consolidat, după locul de provenienţă.

În ceea ce priveşte regularitatea folosirii resurselor financiare, acestea se împart în: resurse ordinare (curente sau obişnuite) şi resurse extraordinare (excepţionale). Astfel, cele mai frecvent folosite sunt resursele ordinare ce se manifestă sub forme ale impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu caracter imperativ dar şi acele resurse financiare publice care apar sub forma veniturilor provenite din exploatarea proprietăţilor şi întreprinderilor publice. Resursele publice financiare extraordinare sunt utlizate de către autorităţile publice în momentul în care apar nevoi publice, respectiv cheltuieli publice care sunt imposibil de finanţat prin intermediul resurselor ordinare. Implicarea acestor tipuri de resurse este din ce în ce mai frecvenţa în lumea contemporană, statele apelând din ce în ce mai des la resursele extraordinare pentru a diminua deficitul bugetar. Activităţile care au ca scop obţinerea resurselor excepţionale se manifestă în principal sub foma împrumuturilor de stat şi a emisiunii de monedă. Pe lângă acestea, se mai pot menţiona şi alte forme de procurare a resurselor extraordinare cum ar fi: rezervele valutare sau de aur ale ţării, fondul de amortizare, sumele provenite din vânzarea unor active publice.

Bibliografie

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (data consultării: 23.04.2014)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2013/report.pdf

http://ro.wikipedia.org/wiki/Taxa_pe_valoarea_ad%C4%83ugat%C4%83

http://laurentiumihai.ro/taxele-pe-impozitul-pe-profit-ale-celor-mai-importante-tari/

http://discuţii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislaţie/hg642_ţigarete.pdf

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Convenţii/Polonia.htm

http://www.zf.ro/zf-utile/pib-ul-romaniei-evolutia-produsului-intern-brut-ins-8264863

http://es.kushnirs.org/macroeconomica/gdp/gdp_poland.html

“Finanţe publice” suport de curs 20132014

Gheorghe Filip, “Finanțe publice”, Editura Junimea, Iași 2010

Preview document

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 1
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 2
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 3
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 4
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 5
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 6
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 7
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 8
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 9
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 10
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 11
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 12
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 13
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 14
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 15
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 16
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 17
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 18
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 19
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 20
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 21
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 22
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 23
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 24
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 25
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 26
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 27
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 28
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 29
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 30
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 31
Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Polonia în perioada 2007-2011 - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Analiza Comparativa a Dimensiunii si Structurii Resurselor Financiare Publice in Romania si Polonia in Perioada 2007-2011.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia în perioada 2007-2011

I. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale În toate țările nevoile sociale cresc într-un ritm mai alert decât...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Danemarca

Capitolul 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale Resursele financire publice reprezinta totalitatea...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Austria în perioada 2002-2006

Cap I.Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?