Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 23333
Mărime: 872.00KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Capitolul I. Abordări conceptuale şi contabile privind rentabilitatea

I.1.Conceptul de rentabilitate şi suportul ei informaţional

Încă de acum o jumătate de mileniu, Luca Paciolo arăta în prima lucrare de literatură contabilă (1494) că “scopul fiecărui negustor este de a dobândi câştig licit şi competent pentru subzistenţa sa”. De fapt, Paciolo vulgariza ceea ce sesizaseră negustorii italieni: existenţa oricărei afaceri este condiţionată de obţinerea unui câştig, din moment ce ei utilizau la 1434 un instrument pentru măsurarea performanţei - contul de profit şi pierdere (utile e danno).

Dacă la sfârşitul Evului Mediu, când economia bazată pe capital era incipientă, măsura performanţei unei afaceri era câştigul, în secolul al XIX-lea, marile companii pe acţiuni ce operau în industrie şi comerţ îşi măsurau şi analizau periodic performanţa prin profitul prezentat în contul de profit şi pierdere.

Funcţionarea şi dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupune în mod necesar obţinerea de rezultate cât mai ridicate şi satisfacerea necesităţilor prezente fără a compromite posibilităţile viitoarelor întreprinderi de a-şi satisface propriile cerinţe. Performanţele financiare sunt necesare pentru a putea asigura remunerarea convenabilă a capitalurilor puse la dispoziţie, menţinerea potenţialului organizaţional corespunzător cerinţelor noii economii şi asigurarea unei expansiuni rezonabile pe piaţă. În toate acestea se va ţine seama ca modelul de creştere să contribuie la obţinerea de beneficii economice şi sociale atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare.

Beneficiile rezultă în urma unui ansamblu de operaţiuni care concură la îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite, ceea ce înseamnă că profitul reprezintă o sarcină (obligaţie), un mijloc pentru asigurarea dezvoltării, un semnal (informaţie relevantă pentru diagnosticul stării financiare) şi, în fine, un rezultat al exercitării funcţiilor managementului financiar.

Întreprinderea, ca o entitate economică, indiferent de statutul juridic de organizare, individual sau colectiv, sub forma regiilor autonome sau societăţilor comerciale, în decursul activităţii sale are nevoia de a-şi măsura posibilitaţile de dezvoltare sau slabiciunile proprii din diferite motive, unul dintre ele şi cel mai important fiind îmbunătăţirea performanţelor sale şi a strategiilor pe care le dezvoltă.

Noţiunea de rentabilitate este legată, în general, de cea de profit, reprezentând “aptitudinea unei întreprinderi de a degaja un rezultat exprimat în unităţi monetare”

Abordarea rentabilitaţii se integrează logic în investigarea “eficienţei” şi “eficacităţii” activităţii unei întreprinderi, privilegiind o evaluare monetară a performanţelor.Această optică monetară poate părea insuficientă, deoarece, la prima vedere, minimalizează realizările întreprinderii care nu capătă o exprimare monetară (productivitatea fizică, competenţele personalului, climatul social, raporturile cu mediul concurenţial). În realitate, abordarea sistematică a întreprinderii permite înţelegerea conversiei oricărei realizări favorabile (exprimată în termeni cantitativi şi calitativi) în rezultatele monetare şi, deci, în rentabilitate.

În această viziune, rentabilitatea este expresia sintetică a rezultatelor de orice natură, un indicator de referinţă în orientarea deciziilor şi comportamentului întreprinderilor.

Noţiunea de rentabilitate are un caracter relativ. Aptitudinea de a degaja rezultatele monetare nu poate fi judecată independent de mijloacele angajate pentru a le obţine. De aceea, analiza rentabilităţii nu se limitează la investigarea indicatorilor ei absoluţi, ci şi ai celor relativi, obţinuti prin raportarea rezultatelor la mijloacele angajate sau consumate pentru desfăşurarea activităţii respective.

Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficienţei întregii activităţi economico-financiare a întreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de producţie utilizate şi a forţei de muncă, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, producţie şi vânzare.

Preview document

Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 72
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 73
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 74
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 75
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 76
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 77
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 78
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 79
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 80
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 81
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 82
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 83
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 84
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 85
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 86
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 87
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 88
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 89
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 90
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 91
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 92
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 93
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 94
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 95
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 96
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 97
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 98
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 99
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 100
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 101
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 102
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 103
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 104
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 105
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 106
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 107
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 108
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 109
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 110
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 111
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 112
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 113
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 114
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 115
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 116
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 117
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 118
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 119
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 120
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 121
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 122
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 123
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 124
Analiza Economico-Financiară a Întreprinderii - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara a Intreprinderii.doc

Te-ar putea interesa și

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Analiza Economico-Financiara a Intreprinderii

CAPITOLUL I: BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI FINANCIARE 1.1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI METODA DE CERCETARE A ANALIZEI FINANCIARE. Ca orice...

Prototip privind Posibilitatea de a Utiliza Sistemele Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

I. Recenzie. Business Intelligence Roadmap The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications Larissa T. Moss, Shaku Atre,...

Analiza Economico-financiara a Intreprinderii

Analiza structurii contului de profit si pierdere a intreprinderii Analiza structurii veniturilor si dinamicii acestora Indicatori Valoare 2006...

Analiza Economico-Financiara a Intreprinderii

Analiza performantelor economico financiare ale firmei 1.1 Analiza profitului 1.1.1 Analiza dinamica si structurala a profitului dupa natura...

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Analiza Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderii SC Timisi Impex SRL

Introducere Activitatea oricarei firme, in contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara intr-un mediu dinamic si...

Posibilități de Utilizare a Tehnologiilor Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

La nivelul unei întreprinderi principalele activităţi pentru care se pot dezvolta tehnologii expert sunt sunt: analiza şi planificarea financiară,...

Ai nevoie de altceva?