Analiza Economico-Financiara a Unei Firme

Proiect
8.1/10 (17 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 11750
Mărime: 135.51KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doinita Ariton

Cuprins

A. Analiza pe baza de bilant 3

A1. Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul financiar 9

A2. Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul functional 14

B. Analiza pe baza contului de profit si pierdere 16

B1. Soldurile intermediare de gestiune 16

B2. Capacitatea de autofinantare 26

C. Analiza prin sistem de rate 28

C1. Ratele de rentabilitate 28

1. Ratele de rentabilitate economica 29

2. Ratele de rentabilitate financiara 31

C2. Ratele echilibrului financiar 32

C3. Ratele de lichiditate 34

C4. Ratele de indatorare 36

C5. Ratele privind structura activului si pasivului 39

D. Analiza SWOT 43

E. Evenimentele ce au influenta asupra activitatii firmei 45

F. Bibliografie 53

Extras din document

Societatea comerciala ale carei situatii financiare le analizam este o societate pe actiuni, ce are ca obiect de activitate preponderenta, conform CAEN, pregatirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac.

Firma produce si comercializeaza atat produsele finite obtinute, cat si semifabricatele si produsele reziduale, dar mai obtine venituri din producerea de imobilizari corporale, din lucrari executate si servicii prestate si din revedente, locatii de gestiune si chirii.

Firma are sediul in localitatea Galati, ea detinand atat terenuri, constructii proprii, cat si inchiriate, precum si mijloace de transport.

La sfarsitul anului 2004, societatea avea un numar mediu de salariati de 318, dar in urma restructurarilor facute, la sfarsitul anului 2005, inregistra un numar mediu de salariati de 303.

ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Informatia financiar-contabila, ca instrument suplu de analiza a rezultatelor firmelor, trebuie sa fie cu necesitate omogena. Omogenitatea ca finalitate a procesului de „ normalizare a contabilitatii” se refera la termenii folositi si la regulile de redactare a documentelor contabile de sinteza care trebuie sa fie identice pentru toate unitatile.

Sistemul conturilor anuale, cunoscut in forma abreviata sub denumirea de „bilant contabil”, este compus – conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 – din: bilantul contabil, contul profit si pierderi, anexe si raportul de gestiune. Potrivit Ordinului 403/22.04.1999 al Ministerului Finantelor, formatul conturilor anuale se refera la bilant, contul de profit si pierdere si note la conturile anuale.

Bilantul contabil prezinta imaginea statica a situatiei patrimoniale. El sintetizeaza ansamblul drepturilor de proprietate si de creanta si ansamblul obligatiilor asumate de intreprindere, ce caracterizeaza situatia juridica si situatia financiara a acesteia. Intrucat bilantul contabil prezinta o serie de distorsiuni introduse de aplicarea principiilor contabilitatii, pentru o analiza financiara pertinenta sunt utilizate doua intrumente care si-au dovedit valoarea operationala ridicata: bilantul financiar si bilantul functional.

Abordarea patrimoniala prezinta interes pentru proprietarii intreprinderii (actionarii) si pentru creditorii intreprinderii pentru care patrimoniul este garantia realizarii drepturilor lor. Posturile de activ si de pasiv sunt prezentate, in valoare neta, sub forma de coloane contrapuse, fiind clasificate dupa natura si destinatia lor.

Pe baza situatiei patrimoniale se studiaza – prin intremediul indicatorilor – rentabilitatea, solvabilitatea, lichiditatea, acestea constitund elemenete primare intr-o analiza calitativa a corelatiilor prezente intre acesti parametri, a riscului (economic, financiar) si ulterior a modalitatilor de dispersie a lui.

BILANT CONTABIL

la data de 31.12.2004

-lei-

Denumirea indicatorului Suma

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale 563

II. Imobilizari corporale 3.133.702

III. Imobilizari financiare 4.069

Active imobilizate – TOTAL 3.138.334

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri 3.471.215

II. Creante 1.556.402

III. Investitii financiare pe termen scurt 0

IV. Casa si conturi la banci 23.553

Active circulante - TOTAL 5.051.170

C. CHELTUIELI IN AVANS 31.730

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 6.685.703

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, REPECTIV DATORII CURENTE NETE - 1.602.803

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1.535.531

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1.167.973

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 0

I. VENITURI IN AVANS, din care : 0

- subventii pentru investitii 0

- venituri inregistrate in avans 0

J. CAPITAL SI REZERVE

I.Capital, din care: 1.061.803

- capital subscris nevarsat 0

- capital subscris varsat 1.061.803

- patrimoniul regiei 0

II. Prime de capital 0

III. Rezerve din reevaluare 0

IV. Rezerve 16.064

V. Rezultatul reportat – sold D 2.238.404

VI. Rezultatul exercitiului financiar - sold C 1.528.095

VII. Repartizarea profitului 0

Capitaluri proprii - TOTAL 367.558

Patrimoniul public 0

Preview document

Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 1
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 2
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 3
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 4
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 5
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 6
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 7
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 8
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 9
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 10
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 11
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 12
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 13
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 14
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 15
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 16
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 17
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 18
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 19
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 20
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 21
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 22
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 23
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 24
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 25
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 26
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 27
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 28
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 29
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 30
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 31
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 32
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 33
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 34
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 35
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 36
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 37
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 38
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 39
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 40
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 41
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 42
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 43
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 44
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 45
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 46
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 47
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 48
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 49
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 50
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 51
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 52
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 53
Analiza Economico-Financiara a Unei Firme - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara a Unei Firme.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economico-Financiara a SC Belvedere SRL

CAPITOLUL I - Prezentarea firmei 1.1. Scurta prezentare a obiectului de activitate al firmei Prezentul proiect va încerca să analizeze din punct...

Analiza situației financiare a SC UTT SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI 1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea: S.C. “U.T.T.” S.A. Timişoara Forma juridică: S.C. “U.T.T.” S.A este...

Analiza economico-financiară a Teraplast SA

CAPITOLUL I. Prezentarea companiei Teraplast S.A. 1.1 Prezentarea generala a companiei Compania Teraplast S.A. este o societate pe acțiuni...

Analiza Economico-Financiara a unei Firme

Capitolul 1 – Prezentarea generală a firmei S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L. Denumirea Societăţii: Secretul Bucătarului S.R.L. Sediul...

Raport Analiza - SC Turism Covasna SA

1. PREZENTAREA SOCIETATII - Denumirea societatii comerciale SC TURISM COVASNA SA - Sediul social oras Covasna, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2,...

Analiza SC Mobinuc SRL

Capitolul I 1.1 PREZENTAREA SOCIETATII Denumire: S.C. MOBINUC S.R.L. Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J09/66/2005 Forma de...

Analiza Economico-financiară a Firmei Electroprecizia Săcele pe Baza Bilanțului Financiar și a Contului de Profit și Pierdere

ELECTROPRECIZIA SA Sacele COLABORĂRI - în domeniul motoarelor electrice - s.c. Dulprod s.r.l. Buzau - s.c. Unirea s.a Cluj Napoca - s.c Lazadi...

Analiza Financiara a SC Pro Electric SRL

Cap. 1 IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA SC PRO ELECTRIC SRL Denumirea societăţii : PRO ELECTRIC S.R.L. Sediul societăţii: este situat în Oradea, str....

Te-ar putea interesa și

Studiul productivității muncii și căile creșterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi

INTRODUCERE În toate ţările lumii agricultura a constituit dintotdeauna o componentă esenţială a producţiei materiale. Progresul tuturor ţărilor a...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA

CAP. 1 MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII 1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii întreprinderii S.C....

Analiza Economico-Financiara a unei Firme

Capitolul 1 – Prezentarea generală a firmei S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L. Denumirea Societăţii: Secretul Bucătarului S.R.L. Sediul...

Analiza Economico-Financiara a unei Firme - SC ACI SA Bistrita

Prezentarea societatii: 1. Denumire: ACI Bistrita SA 2. Sediu: Str. Zefirului, Nr 1, Bistrita, Cod 420135, judet Bistrita-Nasaud 3. Cod...

Metode și Tehnici Specifice Managementului Strategic Aplicabile la Firma SC Diana SRL în Vederea Depășirii Actuale Etape Economice

CAPITOL 1 : STRATEGIA DE FIRMĂ 1. Conceptul de strategie În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile...

Fundamentarea Deciziei de Creditare Bancară

Capitolul 1. Evidenţierea rolului social şi economic al întreprinderilor mici şi mijlocii Pentru definirea sectorului întreprinderilor mici și...

Ai nevoie de altceva?