Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 31317
Mărime: 301.60KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Daniel
Lucrare sustinuta la Facultatea Lucian Blaga

Cuprins

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL1.ACTIVITATEA DE PRODUCTIE, COMERCIALIZARE SI FINANCIARA A FIRMEI S.C AGRANA ROMÂNIA S.A BUZAU 8

1.1.ISTORICUL FIRMEI S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A 8

1.2. STATUTUL FIRMEI S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 9

1.2.1. Obiectul de activitate al S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzau 9

1.2.2. Structura capitalului social S.C AGRANA ROMÂNIA S.A 11

1.3. ORGANIZAREA S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 12

1.4. RESURSELE UMANE ALE S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 14

1.5. ANALIZA PIETEI S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 16

1.5.1. Analiza debitorilor S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 17

1.5.2. Analiza creditorilor S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. 18

1.6. ANALIZA REZULTATELOR ÎNREGISTRATE DE SOCIETATE PE PERIOADA ANALIZATA 20

1.6.1. Analiza rezultatului din exploatare 21

1.6.2. Analiza rezultatului financiar 23

1.6.3. Analiza rezultatului extraordinar 24

1.6.4. Analiza rezultatului brut 25

1.6.5. Analiza pragului de rentabilitate 25

CAPITOLUL 2.ANALIZA SI DESCRIEREA SISTEMULUI CONTABIL DIN ROMÂNIA STANDARDE SI REGLEMENTARI 26

2.1. ARMONIZAREA SI NORMALIZAREA INTERNATIONAL-CONTABILA 26

2.2. ORGANISMELE INTERNATIONALE DE NORMALIZARE 30

2.3. CADRUL JURIDIC AL EUROPENIZARII SI INTERNATIONALIZARII CONTABILITATII DIN ROMÂNIA 33

2.4. IMPACTUL NORMELOR CONTABILE (IFRS) ASUPRA PERFORMANTEI ÎNTREPRINDERII 39

CAPITOLUL 3.SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ÎN CONTEXTUL ARMONIZARII INTERNATIONALE 45

3.1. SITUATII FINANCIARE-CAUTARE SI ASEZARE ÎN PEISAJUL CONTABILITATII ROMÂNESTI 45

3.1.1. Situatiile financiare-simbol al „sanatatii” întreprinderii 45

3.1.2. Imaginea fidela: criteriu de performanta a situatiilor financiare 48

3.1.3. Utilizatorii informatiei financiar-contabile furnizate prin intermediul situatiilor financiare

3.2. BILANTUL CONTABIL-IMAGINEA POZITIEI FINANCIARE 50

3.2.1. Bilantul în valoare justa si performanta financiara 51

3.2.2. Recunoasterea activelor si datoriilor 52

3.2.3. Abordari contemporane privind bilantul contabil 53

3.2.4. Bilantul contabil în viziunea reglementarilor românesti 55

3.3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - CA IMAGINE A PERFORMANTEI 56

3.3.1. Delimitari privind conceptul de performanta financiara 56

3.3.2. Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor 57

3.3.3. Forme de prezentare 57

3.3.4. Performanta versus rezultat 59

3.3.5. Modele de întocmire a Contului de profit si pierdere 60

3.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 63

3.4.1. Situatia modificarilor capitalurilor proprii. De la rezultatul realizat la rezultatul global 63

3.4.2. Variante de abordare a tabloului variatiei capitalurilor proprii 64

3.5. SITUATIA FLUXURILOR ÎNTREPRINDERII SI LICHIDITATEA ÎNTREPRINDERII 66

3.5.1. Utilitatea si obiectivele tabloului fluxului de trezorerie 67

3.5.2. Structura tabloului fluxurilor de trezorerie 68

2.5.2.1. Fluxurile de trezorerie aferente activitatii de exploatare 69

3.6. POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE 71

3.7. APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE 72

CAPITOLUL 4.STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA BILANTULUI LA S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. BUZAU 74

4.1. ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARA 74

4.2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 75

4.3. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 77

4.4. ANALIZA SI DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI FINANCIAR 81

4.4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza corelatiei fondul de rulment-necesar de fond de rulment –trezorerie. 81

4.4.2. Analiza creantelor si datoriilor în sistemul echilibrului financiar 83

4.4.3. Analiza ratelor de echilibru financiar 84

4.4.4. Diagnosticul riscului 85

4.5. METODA SCORURILOR ÎN CARACTERIZAREA SINTETICA A SITUATIEI FINANCIARE 87

4.5.1. Modelul Altman 87

4.5.2. Modelul Canon si Holder 88

CONSIDERATII FINALE 91

Concluzii asupra activitatii societatii 91

Propuneri pentru eficientizarea activitatii 91

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA: 93

Extras din document

INTRODUCERE

Motto:

“Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta,

ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii.

Si va iesi bine”.( Epictet)

Stiinta a ordinii si controlului economic, nascuta din necesitatile vietii practice, contabilitatea reprezinta un puternic mijloc de ordonare a efortului social.“Cifrele nu guverneaza lumea dar ele exprima maniera în care aceasta este guvernata”. Iata un postulat care strabate istoria umanitatii de multe milenii încoace.

Procesele globalizarii economiei la nivel international au cerut convergenta conceptelor, principiilor si metodelor contabile, a formelor de elaborare si de prezentare a situatiilor financiare de închidere a exercitiului, ceea ce a dus la elaborarea si aprobarea de catre Parlamentul Uniunii Europene la 22 iunie 2002, a unui nou referential contabil ”International Financial Reporting Standard” -IFRS- alcatuit din: Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), Interpretarile Standardelor Contabile, elaborate de Comitetul de interpretari (SIC).

Contabitatea româneasca a parcurs în ultimul timp mai multe etape, mai mult sau mai putin edificatoare pentru racordarea ei la sistemele contabile utilizate pe scara internationala. Daca pâna în 1995 ea s-a raliat la tendintele mondiale de armonizare, convergenta sau conformitate, începând cu anul 2006 se aplica reglementari conforme cu Directivele Contabile Europene (Directiva a IV-a, a VII-a si a VIII- a).

Reforma structurala în domeniul contabilitatii s-a facut resimtita odata cu aparitia Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Prin intermediul acestei lucrari mi-am propus sa realizez trecerea din plan teoretic în plan practic cu ajutorul analizei economico-financiare. În acest sens mi-am structurat lucrarea pe 4 capitole. Doua trateaza aspecte teoretice cu privire la tema si prezinta informatii în sprijinul celor interesati cu privire la armonizarea si normalizarea international-contabila, organismele internationale de normalizare, impactul normelor contabile (IFRS) asupra performantei întreprinderii si ofera informatii cu privire la situatiile financiare anuale, modelul si continutul lor vazute din perspectiva noilor reglementari contabile. Celelalte doua capitole reprezinta partea practica a lucrarii si fac referire la activitatea de productie si comercializare a S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. pe de o parte si la analiza pe baza de bilant pe baza informatiilor conferite de documentele justificative ale societatii pe de alta parte. Pe parcursul lucrarii se fac trimiteri în repetate rânduri la actele normative în vigoare, care reglementeaza domeniul financiar-contabil actual în scopul de a le reaminti celor interesati sau de a-i preveni de eventualele nerespectari ale legislatiei actuale. De ce am ales aceasta societate? Pentru ca este o firma mare, cu un numar mare de salariati, cu o productie importanta de zahar în România, care s-a putut adapta cerintelor legislatiei românesti. Este o societate care îti da posibiliatea sa vorbesti, sa interpretezi si sa concluzionezi pe baza informatiilor ce-ti sunt oferite.

Am speranta ca aceasta lucrare sa vina în ajutorul celor care doresc sa se initieze sau sa-si perfectioneze cunostintele cu privire la aceasta tema.

CAPITOLUL1

ACTIVITATEA DE PRODUCTIE, COMERCIALIZARE SI FINANCIARA A FIRMEI S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. BUZAU

1.1. Istoricul firmei S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.

Societatea S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzau este, alaturi de societatile Beta S.A. Tandarei si Danubiana S.A. Roman, parte componenta a firmei Agrana Holding&Trading Company SRL Bucuresti.

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. a luat fiinta în 1967 cu denumirea de “Fabrica de Zahar” Buzau sub îndrumarea si controlul Ministerului Industriei Alimentare, având ca obiect de activitate fabricarea zaharului din sfecla de zahar, cu o capacitate de prelucrare de 3000 tone sfecla în 24 ore.

Preview document

Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 1
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 2
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 3
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 4
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 5
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 6
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 7
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 8
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 9
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 10
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 11
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 12
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 13
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 14
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 15
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 16
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 17
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 18
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 19
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 20
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 21
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 22
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 23
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 24
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 25
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 26
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 27
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 28
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 29
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 30
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 31
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 32
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 33
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 34
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 35
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 36
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 37
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 38
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 39
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 40
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 41
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 42
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 43
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 44
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 45
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 46
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 47
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 48
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 49
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 50
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 51
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 52
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 53
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 54
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 55
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 56
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 57
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 58
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 59
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 60
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 61
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 62
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 63
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 64
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 65
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 66
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 67
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 68
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 69
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 70
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 71
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 72
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 73
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 74
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 75
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 76
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 77
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 78
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 79
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 80
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 81
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 82
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 83
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 84
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 85
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 86
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 87
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 88
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 89
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 90
Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico Financiara la SC Agrana Romania SA Buzau.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza Cifrei de Afaceri și a Valorii Adăugate

Analiza financiara, în acceptiunea sa de baza a diagnosticului global strategic, este orientata spre investigarea unor aspecte complexe...

Diagnosticul financiar al întreprinderii Boromir Prod SA Buzau

Introducere O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării noastre, este într-un...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la Compania Nationala de Cai Ferate CFR Regionala Iasi

CAPITOLUL I. Organizarea si functionarea CNCFR “CFR” REGIONALA IASI Caile Ferate din Romania au o istorie de mai bine de 125 de ani. De-a lungul...

Analiza Economico-Financiara

CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Analiza economico-financiara costituie un instrument operational...

Analiza economico-financiară

CAPITOLUL 1 Continutul aplicativ si metodologic al analizei activitatii economico-financiare 1.1. Necesitatea, tipurile si rolul analizei...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurelor Umane la SC Zaharul SA Buzau

CAPITOLUL I ROLUL FACTORULUI UMAN ÎN VALORIFICAREA RESURSELOR 1.1. ROLUL SI PARTICULARITATILE RESURSELOR UMANE LA S.C. ZAHARUL S.A. BUZAU Rolul...

Caiet de Practica - SC Danubiana Roman SA

Zaharoasele, reprezintă produse ce au intrat în consumul omului din cele mai vechi timpuri. În cadrul producţiei de bunuri de consum din ţara...

Ai nevoie de altceva?