Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 4775
Mărime: 225.57KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Cap. 1. Consideraţii generale

Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1. Analiza structurii bilanţului

2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului

2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului

2.2. Analiza echilibrului financiar

2.2.1. Situaţia netă

2.2.2. Fondul de rulment

2.2.3. Nevoia de fond de rulment

2.2.4. Trezoreria netă

2.3. Analiza soldurilor de gestiune

2.3.1. Marja comercială

2.3.2. Producţia exerciţiului

2.3.3. Valoarea adăugată

2.3.4. Excedentul brut de exploatare

2.3.5. Rezultatul din exploatare

2.3.6. Rezultatul curent

2.3.7. Rezultatul net

2.4. Analiza ratelor de structură a capitalului

2.4.1. Ratele de echilibru

2.4.2. Ratele de lichiditate

2.4.3. Capacitatea de autofinanţare

2.4.4. Ratele de îndatorare

2.5. Analiza ratelor cinetice

2.5.1. Durata de rotaţie a stocurilor

2.5.2. Durata de încasare a creanţelor

2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor

2.6. Analiza rentabilităţii

2.6.1. Rata de rentabilitate economică brută nominală

2.6.2. Rata de rentabilitate economică brută reală

2.6.3. Rata de rentabilitate economică netă

2.6.4. Rata rentabilităţii financiare

2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare

2.8. Analiza riscului de faliment

2.8.1. Metoda Altman

2.8.2. Metoda centralei bilanţurilor franceze

Cap. 3. Concluziile diagnosticului financiar

3.1. Punctele tari

3.2. Punctele slabe

Extras din document

Capitolul 1. Consideraţii Generale

Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi

a activelor totale ale societăţii

SC TONNY TRANS. SRL cu sediul in Oradea , str. Unirii , bl. D1 , ap. 21. este o societate comerciala cu raspundere limitata , integral privata care desfasoara activitate de transport marfuri COD CAEN 4941 (Transporturi rutiere de marfuri).

Situatiile financiare prezentate au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Legea Contabilitatii 82/1991 republicata.

SC TONNY TRANS SRL efectuaza prestari de servicii in transporturi , pe baza unor contracte de prestari servicii incheiate cu beneficiarii.Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o are efectuarea de transport de marfuri pentru firma SC HOLCIM SRL

Societatea comerciala are in dotare un mijloc de transport marfuri –Autotractor cu remorca , marca VOLVO si amortizarea mijloacelor fixe din dotare este liniara

Principalii indicatori financiari ai societăţii comerciale SC TONNY TRANS SRL. pentru anii 2007 şi 2008 sunt:

Indicator 2007 2008 Δ Δ%

Cifra de Afaceri 146.625 157.141 10.516 7,17%

Rezultatul Net 9.254 9.796 542 5,85%

Active totale 123.875 103.595 -20.280 -16,37%

Asa cum se observa si din tabelul de mai sus societatea înregistreaza o usoara crestere a primilor doi indicatori financiari (cifra de afaceri si rezultatul net), dar mai ales la nivelul cifrei de afaceri, care creste cu 7.17%. In ceea ce priveste situatia activului total, este de mentionat scaderea cu 16,37% pe care o inregistreaza acestea in 2008, fapt care se datoreaza scaderii activelor circulante si a celor imobilizate in perioada respectiva.

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1 Analiza ratelor de structură ale activului

Denumire indicator 2007 2008 Δ Δ%

valoric procentual valoric procentual

Imobilizări necorporale(Inn) 210 0,21% 0 0.00% -210 -100%

Imobilizări corporale(Inc) 98.443 99,79% 83.130 100% -15.313 -15,55%

Imobilizări financiare(If) 0 0% 0 0% 0 0%

Active imobilizate(In) 98.653 79,63% 83.130 80,24% -15.523 -15,73%

Stocuri(St) 5.347 21,20% 5.347 26,13% 0 0%

Creanţe(Cr) 14.424 57,19% 11.917 58,23% -2.507 -17.38%

Investiţii financiare pe TS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Disponibilităţi băneşti(Db) 5.451 21,61% 3.201 15,64% -2.250 -41,27%

Active circulante (Ac) 25.222 20,36% 20.645 19,75% -4.577 -18,14%

Cheltuieli in avans 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIV(At) 123.875 100,00% 103.595 100,00% -20.280 -16,37%

CONCLUZII:

- Rata activelor imobilizate=(In/At)x100 mãsoarã gradul de investire a capitalului fix. Rata activelor imobilizate creste in 2008 la 80,24% fata de 79,63% in 2007 datorita scaderii activului total intr-o masura mai mare decat activul imobilizat Nivelul acestei rate este influentat nefavorabil de înregistrarea cheltuielilor lunare cu amortizarea care diminuează valoarile ramase ale activelor imobilizate.

- Rata imobilizărilor necorporale= (Inn/In)x100 scade la 0% in 2008 ca urmare a diminuarii valorii acestora de la 210 RON in 2007 la 0 RON in 2008.

Preview document

Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 1
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 2
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 3
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 4
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 5
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 6
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 7
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 8
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 9
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 10
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 11
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 12
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 13
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 14
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 15
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 16
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 17
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 18
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 19
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 20
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 21
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 22
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 23
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 24
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 25
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 26
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 27
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 28
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 29
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 30
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 31
Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara la Firma SC Tonny Trans SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiara a SC Ardealul SA

Cap I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ARDEALUL” S.A Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi a activelor totale ale societăţii Fabrica...

Diagnosticul Financiar al Firmei SC Moda Mania SRL

CAP. I CONSIDERATII GENERALE 1.1. Scopul si rolul diagnosticului financiar Diagnosticul financiar permite aprecierea situatiei si a...

Analiza Echilibrului Financiar al Întreprinderii

În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple. Într-o conceptie generala, echilibrul economico-financiar la...

Analiza Financiara (studiu de caz)

Ratele de structura ale pasivului permit aprecierea principalelor politici financiare si strategii ale întreprinderii, prin punerea în evidenta a...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Fiscalitate

Delimitări și structuri privind fiscalitatea Impozitele și rolul lor în economia de piață Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale statul...

Analiza economico-financiară

CAPITOLUL 1 Continutul aplicativ si metodologic al analizei activitatii economico-financiare 1.1. Necesitatea, tipurile si rolul analizei...

Echilibrul Financiar

Echilibrul financiar constiutie o parte semnificativa in analiza pozitiei financiare a intreprinderii . Poztia financiara a intreprinderii se...

Ai nevoie de altceva?